Most Popular Baby Names of the 1880s

Of the Decade

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John90k5,096k
2.-William85k4,072k
3.-James54k5,121k
4.-George48k1,458k
5.-Charles47k2,372k
6.-Frank31k908k
7.-Joseph26k2,582k
8.-Henry24k658k
9.-Robert24k4,803k
10.-Thomas24k2,290k
11.-Edward23k1,284k
12.-Harry23k420k
13.-Walter18k618k
14.-Arthur16k524k
15.-Fred16k343k
16.-Albert14k486k
17.-Samuel9k729k
18.-Clarence9k302k
19.-Louis8k392k
20.-David8k3,590k
21.-Joe7k450k
22.-Charlie7k164k
23.-Richard7k2,558k
24.-Ernest7k300k
25.-Roy7k403k
26.-Will6k44k
27.-Andrew6k1,266k
28.-Jesse6k412k
29.-Oscar6k195k
30.-Willie6k448k
31.-Daniel6k1,882k
32.-Benjamin5k706k
33.-Carl5k502k
34.-Sam5k123k
35.-Alfred5k241k
36.-Earl5k288k
37.-Peter5k571k
38.-Elmer5k128k
39.-Frederick5k260k
40.-Howard4k344k
41.-Lewis4k150k
42.-Ralph4k412k
43.-Herbert4k228k
44.-Paul4k1,383k
45.-Lee4k230k
46.-Tom4k139k
47.-Herman4k135k
48.-Martin4k304k
49.-Jacob4k891k
50.-Michael4k4,324k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary92k4,118k
2.-Anna38k879k
3.-Emma25k615k
4.-Elizabeth25k1,611k
5.-Margaret22k1,242k
6.-Minnie22k159k
7.-Ida18k186k
8.-Bertha18k208k
9.-Clara18k271k
10.-Alice17k553k
11.-Annie17k347k
12.-Florence17k335k
13.-Bessie15k170k
14.-Grace15k475k
15.-Ethel15k279k
16.-Sarah15k1,065k
17.-Ella14k281k
18.-Martha14k548k
19.-Nellie14k149k
20.-Mabel13k133k
21.-Laura13k793k
22.-Carrie13k265k
23.-Cora12k125k
24.-Helen11k1,017k
25.-Maude11k45k
26.-Lillian11k427k
27.-Gertrude11k177k
28.-Rose11k477k
29.-Edna11k294k
30.-Pearl11k155k
31.-Edith11k265k
32.-Jennie10k126k
33.-Hattie10k98k
34.-Mattie10k131k
35.-Eva10k255k
36.-Julia10k449k
37.-Myrtle10k136k
38.-Louise10k332k
39.-Lillie9k155k
40.-Jessie9k166k
41.-Frances9k588k
42.-Catherine9k656k
43.-Lula9k84k
44.-Lena9k135k
45.-Marie8k535k
46.-Ada8k92k
47.-Josephine8k299k
48.-Fannie8k85k
49.-Lucy8k189k
50.-Dora7k105k

Most Popular Names Of 1889

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John9k5,096k
2.-William8k4,072k
3.-James5k5,121k
4.-George4k1,458k
5.-Charles4k2,372k
6.-Frank3k908k
7.-Joseph3k2,582k
8.Harry3k420k
9.Robert3k4,803k
10.Edward2k1,284k
11.Henry2k658k
12.-Thomas2k2,290k
13.-Walter2k618k
14.-Arthur2k524k
15.-Fred2k343k
16.-Albert1k486k
17.-Clarence< 1k302k
18.Roy< 1k403k
19.-Louis< 1k392k
20.Samuel< 1k729k
21.Benjamin< 1k706k
22.David< 1k3,590k
23.Ernest< 1k300k
24.Richard< 1k2,558k
25.Joe< 1k450k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary12k4,118k
2.-Anna5k879k
3.-Elizabeth3k1,611k
4.Margaret3k1,242k
5.Emma3k615k
6.-Minnie3k159k
7.Florence2k335k
8.Ethel2k279k
9.Bessie2k170k
10.Clara2k271k
11.Bertha2k208k
12.Alice2k553k
13.Annie2k347k
14.Ida2k186k
15.-Grace2k475k
16.Mabel2k133k
17.Helen2k1,017k
18.Edna2k294k
19.Nellie2k149k
20.-Sarah2k1,065k
21.Martha2k548k
22.Ella2k281k
23.-Lillian2k427k
24.Pearl2k155k
25.-Laura2k793k

Most Popular Names Of 1888

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John9k5,096k
2.-William9k4,072k
3.-James6k5,121k
4.-George5k1,458k
5.-Charles5k2,372k
6.-Frank3k908k
7.-Joseph3k2,582k
8.Robert3k4,803k
9.Harry3k420k
10.Henry3k658k
11.Edward2k1,284k
12.Thomas2k2,290k
13.-Walter2k618k
14.-Arthur2k524k
15.-Fred2k343k
16.-Albert2k486k
17.-Clarence1k302k
18.-Samuel< 1k729k
19.-Louis< 1k392k
20.-Roy< 1k403k
21.David< 1k3,590k
22.Charlie< 1k164k
23.Joe< 1k450k
24.Willie< 1k448k
25.Benjamin< 1k706k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary12k4,118k
2.-Anna5k879k
3.-Elizabeth3k1,611k
4.-Emma3k615k
5.-Margaret3k1,242k
6.-Minnie3k159k
7.-Bertha2k208k
8.Florence2k335k
9.Ethel2k279k
10.Bessie2k170k
11.Clara2k271k
12.Ida2k186k
13.Alice2k553k
14.Annie2k347k
15.-Grace2k475k
16.Helen2k1,017k
17.Mabel2k133k
18.Ella2k281k
19.Martha2k548k
20.-Sarah2k1,065k
21.Nellie2k149k
22.Edna2k294k
23.Lillian2k427k
24.Carrie2k265k
25.Laura2k793k

Most Popular Names Of 1887

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John8k5,096k
2.-William7k4,072k
3.-James5k5,121k
4.-George4k1,458k
5.-Charles4k2,372k
6.-Frank3k908k
7.-Joseph2k2,582k
8.Henry2k658k
9.Thomas2k2,290k
10.Edward2k1,284k
11.Robert2k4,803k
12.-Harry2k420k
13.-Walter2k618k
14.-Arthur1k524k
15.-Fred1k343k
16.-Albert1k486k
17.-Clarence< 1k302k
18.-Samuel< 1k729k
19.-Louis< 1k392k
20.-Roy< 1k403k
21.-Joe< 1k450k
22.David< 1k3,590k
23.Ernest< 1k300k
24.Charlie< 1k164k
25.Richard< 1k2,558k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary10k4,118k
2.-Anna4k879k
3.Elizabeth3k1,611k
4.Emma3k615k
5.Margaret2k1,242k
6.Minnie2k159k
7.Bertha2k208k
8.Clara2k271k
9.Florence2k335k
10.Ida2k186k
11.Ethel2k279k
12.Annie2k347k
13.Bessie2k170k
14.Alice2k553k
15.Grace2k475k
16.Ella2k281k
17.Martha2k548k
18.Mabel1k133k
19.Nellie1k149k
20.Sarah1k1,065k
21.Helen1k1,017k
22.-Laura1k793k
23.Carrie1k265k
24.Edna1k294k
25.Pearl1k155k

Most Popular Names Of 1886

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John9k5,096k
2.-William8k4,072k
3.-James5k5,121k
4.-George5k1,458k
5.-Charles5k2,372k
6.-Frank3k908k
7.-Joseph3k2,582k
8.Robert2k4,803k
9.Henry2k658k
10.-Thomas2k2,290k
11.-Edward2k1,284k
12.-Harry2k420k
13.-Walter2k618k
14.Arthur2k524k
15.Fred2k343k
16.-Albert1k486k
17.-Clarence< 1k302k
18.-Samuel< 1k729k
19.-Louis< 1k392k
20.Roy< 1k403k
21.Joe< 1k450k
22.Charlie< 1k164k
23.Richard< 1k2,558k
24.David< 1k3,590k
25.Ernest< 1k300k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary10k4,118k
2.-Anna4k879k
3.-Emma3k615k
4.-Elizabeth3k1,611k
5.Minnie2k159k
6.Margaret2k1,242k
7.Ida2k186k
8.-Bertha2k208k
9.Clara2k271k
10.Florence2k335k
11.-Alice2k553k
12.Bessie2k170k
13.Annie2k347k
14.-Grace2k475k
15.-Ethel2k279k
16.Sarah2k1,065k
17.Nellie1k149k
18.Martha1k548k
19.-Ella1k281k
20.-Mabel1k133k
21.Carrie1k265k
22.Laura1k793k
23.Edna1k294k
24.Lillian1k427k
25.Helen1k1,017k

Most Popular Names Of 1885

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John9k5,096k
2.-William8k4,072k
3.-James5k5,121k
4.-George5k1,458k
5.-Charles5k2,372k
6.-Frank3k908k
7.-Joseph3k2,582k
8.Henry2k658k
9.Robert2k4,803k
10.Thomas2k2,290k
11.-Edward2k1,284k
12.-Harry2k420k
13.-Walter2k618k
14.Fred2k343k
15.Arthur2k524k
16.-Albert1k486k
17.Clarence< 1k302k
18.Samuel< 1k729k
19.-Louis< 1k392k
20.-Grover< 1k27k
21.Ernest< 1k300k
22.David< 1k3,590k
23.Charlie< 1k164k
24.Roy< 1k403k
25.Joe< 1k450k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary9k4,118k
2.-Anna4k879k
3.-Emma3k615k
4.-Elizabeth3k1,611k
5.Margaret2k1,242k
6.Minnie2k159k
7.Clara2k271k
8.Bertha2k208k
9.Ida2k186k
10.-Annie2k347k
11.-Alice2k553k
12.-Florence2k335k
13.Bessie2k170k
14.Grace2k475k
15.Ethel1k279k
16.Nellie1k149k
17.Martha1k548k
18.Sarah1k1,065k
19.-Ella1k281k
20.-Mabel1k133k
21.-Laura1k793k
22.-Carrie1k265k
23.-Cora1k125k
24.-Maude1k45k
25.Rose1k477k

Most Popular Names Of 1884

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John9k5,096k
2.-William9k4,072k
3.-James6k5,121k
4.George5k1,458k
5.Charles5k2,372k
6.-Frank3k908k
7.-Joseph3k2,582k
8.Thomas3k2,290k
9.Henry2k658k
10.Robert2k4,803k
11.-Edward2k1,284k
12.-Harry2k420k
13.-Walter2k618k
14.-Arthur2k524k
15.-Fred2k343k
16.-Albert1k486k
17.-Samuel< 1k729k
18.-Clarence< 1k302k
19.-Louis< 1k392k
20.Grover< 1k27k
21.David< 1k3,590k
22.Joe< 1k450k
23.Richard< 1k2,558k
24.Charlie< 1k164k
25.Ernest< 1k300k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary9k4,118k
2.-Anna4k879k
3.-Emma3k615k
4.-Elizabeth3k1,611k
5.-Minnie2k159k
6.-Margaret2k1,242k
7.Ida2k186k
8.Clara2k271k
9.Bertha2k208k
10.Annie2k347k
11.-Alice2k553k
12.Florence2k335k
13.-Grace2k475k
14.Sarah2k1,065k
15.Bessie1k170k
16.Martha1k548k
17.-Nellie1k149k
18.Ethel1k279k
19.Ella1k281k
20.Mabel1k133k
21.Laura1k793k
22.Carrie1k265k
23.Cora1k125k
24.Maude1k45k
25.Pearl1k155k

Most Popular Names Of 1883

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John9k5,096k
2.-William8k4,072k
3.-James5k5,121k
4.Charles5k2,372k
5.George5k1,458k
6.-Frank3k908k
7.-Joseph3k2,582k
8.Henry2k658k
9.Robert2k4,803k
10.Thomas2k2,290k
11.-Edward2k1,284k
12.-Harry2k420k
13.-Walter2k618k
14.-Arthur2k524k
15.-Fred2k343k
16.-Albert1k486k
17.-Samuel< 1k729k
18.Clarence< 1k302k
19.Louis< 1k392k
20.David< 1k3,590k
21.Richard< 1k2,558k
22.Charlie< 1k164k
23.Ernest< 1k300k
24.-Andrew< 1k1,266k
25.Daniel< 1k1,882k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary8k4,118k
2.-Anna3k879k
3.-Emma2k615k
4.-Elizabeth2k1,611k
5.-Minnie2k159k
6.-Margaret2k1,242k
7.Bertha2k208k
8.Ida2k186k
9.Annie2k347k
10.Clara2k271k
11.Alice1k553k
12.-Sarah1k1,065k
13.Grace1k475k
14.Florence1k335k
15.Martha1k548k
16.Ella1k281k
17.Nellie1k149k
18.-Bessie1k170k
19.Laura1k793k
20.Ethel1k279k
21.Carrie1k265k
22.Maude1k45k
23.-Mabel1k133k
24.Cora1k125k
25.Gertrude< 1k177k

Most Popular Names Of 1882

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John10k5,096k
2.-William9k4,072k
3.-James6k5,121k
4.-George5k1,458k
5.-Charles5k2,372k
6.-Frank3k908k
7.-Joseph3k2,582k
8.Thomas3k2,290k
9.Henry3k658k
10.Robert3k4,803k
11.Edward2k1,284k
12.-Harry2k420k
13.-Walter2k618k
14.-Arthur2k524k
15.-Fred2k343k
16.-Albert1k486k
17.-Samuel1k729k
18.Louis< 1k392k
19.David< 1k3,590k
20.Clarence< 1k302k
21.Charlie< 1k164k
22.-Richard< 1k2,558k
23.-Joe< 1k450k
24.-Andrew< 1k1,266k
25.Will< 1k44k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary8k4,118k
2.-Anna3k879k
3.-Emma2k615k
4.-Elizabeth2k1,611k
5.Minnie2k159k
6.Margaret2k1,242k
7.-Ida2k186k
8.Alice2k553k
9.-Bertha2k208k
10.Annie1k347k
11.-Clara1k271k
12.-Sarah1k1,065k
13.Florence1k335k
14.Martha1k548k
15.Ella1k281k
16.Grace1k475k
17.Laura1k793k
18.Bessie1k170k
19.Nellie1k149k
20.Maude1k45k
21.Cora1k125k
22.Carrie1k265k
23.-Mabel< 1k133k
24.Ethel< 1k279k
25.Mattie< 1k131k

Most Popular Names Of 1881

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John9k5,096k
2.-William9k4,072k
3.-James5k5,121k
4.George5k1,458k
5.Charles5k2,372k
6.-Frank3k908k
7.-Joseph2k2,582k
8.Henry2k658k
9.Thomas2k2,290k
10.Edward2k1,284k
11.Robert2k4,803k
12.-Harry2k420k
13.-Walter2k618k
14.-Arthur2k524k
15.-Fred1k343k
16.-Albert1k486k
17.-Samuel< 1k729k
18.-David< 1k3,590k
19.-Louis< 1k392k
20.Charlie< 1k164k
21.Clarence< 1k302k
22.Richard< 1k2,558k
23.Joe< 1k450k
24.-Andrew< 1k1,266k
25.Ernest< 1k300k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary7k4,118k
2.-Anna3k879k
3.-Emma2k615k
4.-Elizabeth2k1,611k
5.Margaret2k1,242k
6.Minnie2k159k
7.-Ida1k186k
8.Annie1k347k
9.-Bertha1k208k
10.Alice1k553k
11.Clara1k271k
12.Sarah1k1,065k
13.-Ella1k281k
14.Nellie1k149k
15.Grace1k475k
16.Florence1k335k
17.Martha1k548k
18.Cora< 1k125k
19.Laura< 1k793k
20.-Carrie< 1k265k
21.-Maude< 1k45k
22.Bessie< 1k170k
23.Mabel< 1k133k
24.Gertrude< 1k177k
25.Ethel< 1k279k

Most Popular Names Of 1880

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John10k5,096k
2.-William10k4,072k
3.-James6k5,121k
4.-Charles5k2,372k
5.-George5k1,458k
6.-Frank3k908k
7.-Joseph3k2,582k
8.-Thomas3k2,290k
9.-Henry2k658k
10.-Robert2k4,803k
11.-Edward2k1,284k
12.-Harry2k420k
13.-Walter2k618k
14.-Arthur2k524k
15.-Fred2k343k
16.-Albert1k486k
17.-Samuel1k729k
18.-David< 1k3,590k
19.-Louis< 1k392k
20.-Joe< 1k450k
21.-Charlie< 1k164k
22.-Clarence< 1k302k
23.-Richard< 1k2,558k
24.-Andrew< 1k1,266k
25.-Daniel< 1k1,882k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary7k4,118k
2.-Anna3k879k
3.-Emma2k615k
4.-Elizabeth2k1,611k
5.-Minnie2k159k
6.-Margaret2k1,242k
7.-Ida1k186k
8.-Alice1k553k
9.-Bertha1k208k
10.-Sarah1k1,065k
11.-Annie1k347k
12.-Clara1k271k
13.-Ella1k281k
14.-Florence1k335k
15.-Cora1k125k
16.-Martha1k548k
17.-Laura1k793k
18.-Nellie< 1k149k
19.-Grace< 1k475k
20.-Carrie< 1k265k
21.-Maude< 1k45k
22.-Mabel< 1k133k
23.-Bessie< 1k170k
24.-Jennie< 1k126k
25.-Gertrude< 1k177k

The data is taken from births that occurred in the United States after 1879. From 1880 to 1936, all births may not be included in the original data set.