Names.org

Tip: Try the names of friends, pets, celebrities, and fictional characters

Most Popular Baby Names of the 1880s

Of the Decade

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John90k5,096k
2.-William85k4,072k
3.-James54k5,121k
4.-George48k1,458k
5.-Charles47k2,372k
6.-Frank31k908k
7.-Joseph26k2,582k
8.-Henry24k658k
9.-Robert24k4,803k
10.-Thomas24k2,290k
11.-Edward23k1,284k
12.-Harry23k420k
13.-Walter18k618k
14.-Arthur16k524k
15.-Fred16k343k
16.-Albert14k486k
17.-Samuel9k729k
18.-Clarence9k302k
19.-Louis8k392k
20.-David8k3,590k
21.-Joe7k450k
22.-Charlie7k164k
23.-Richard7k2,558k
24.-Ernest7k300k
25.-Roy7k403k
26.-Will6k44k
27.-Andrew6k1,266k
28.-Jesse6k412k
29.-Oscar6k195k
30.-Willie6k448k
31.-Daniel6k1,882k
32.-Benjamin5k706k
33.-Carl5k502k
34.-Sam5k123k
35.-Alfred5k241k
36.-Earl5k288k
37.-Peter5k571k
38.-Elmer5k128k
39.-Frederick5k260k
40.-Howard4k344k
41.-Lewis4k150k
42.-Ralph4k412k
43.-Herbert4k228k
44.-Paul4k1,383k
45.-Lee4k230k
46.-Tom4k139k
47.-Herman4k135k
48.-Martin4k304k
49.-Jacob4k891k
50.-Michael4k4,324k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary92k4,118k
2.-Anna38k879k
3.-Emma25k615k
4.-Elizabeth25k1,611k
5.-Margaret22k1,242k
6.-Minnie22k159k
7.-Ida18k186k
8.-Bertha18k208k
9.-Clara18k271k
10.-Alice17k553k
11.-Annie17k347k
12.-Florence17k335k
13.-Bessie15k170k
14.-Grace15k475k
15.-Ethel15k279k
16.-Sarah15k1,065k
17.-Ella14k281k
18.-Martha14k548k
19.-Nellie14k149k
20.-Mabel13k133k
21.-Laura13k793k
22.-Carrie13k265k
23.-Cora12k125k
24.-Helen11k1,017k
25.-Maude11k45k
26.-Lillian11k427k
27.-Gertrude11k177k
28.-Rose11k477k
29.-Edna11k294k
30.-Pearl11k155k
31.-Edith11k265k
32.-Jennie10k126k
33.-Hattie10k98k
34.-Mattie10k131k
35.-Eva10k255k
36.-Julia10k449k
37.-Myrtle10k136k
38.-Louise10k332k
39.-Lillie9k155k
40.-Jessie9k166k
41.-Frances9k588k
42.-Catherine9k656k
43.-Lula9k84k
44.-Lena9k135k
45.-Marie8k535k
46.-Ada8k92k
47.-Josephine8k299k
48.-Fannie8k85k
49.-Lucy8k189k
50.-Dora7k105k

Most Popular Names Of 1889

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John9k5,096k
2.-William8k4,072k
3.-James5k5,121k
4.-George4k1,458k
5.-Charles4k2,372k
6.-Frank3k908k
7.-Joseph3k2,582k
8.Harry3k420k
9.Robert3k4,803k
10.Edward2k1,284k
11.Henry2k658k
12.-Thomas2k2,290k
13.-Walter2k618k
14.-Arthur2k524k
15.-Fred2k343k
16.-Albert1k486k
17.-Clarence< 1k302k
18.Roy< 1k403k
19.-Louis< 1k392k
20.Samuel< 1k729k
21.Benjamin< 1k706k
22.David< 1k3,590k
23.Ernest< 1k300k
24.Richard< 1k2,558k
25.Joe< 1k450k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary12k4,118k
2.-Anna5k879k
3.-Elizabeth3k1,611k
4.Margaret3k1,242k
5.Emma3k615k
6.-Minnie3k159k
7.Florence2k335k
8.Ethel2k279k
9.Bessie2k170k
10.Clara2k271k
11.Bertha2k208k
12.Alice2k553k
13.Annie2k347k
14.Ida2k186k
15.-Grace2k475k
16.Mabel2k133k
17.Helen2k1,017k
18.Edna2k294k
19.Nellie2k149k
20.-Sarah2k1,065k
21.Martha2k548k
22.Ella2k281k
23.-Lillian2k427k
24.Pearl2k155k
25.-Laura2k793k

Most Popular Names Of 1888

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John9k5,096k
2.-William9k4,072k
3.-James6k5,121k
4.-George5k1,458k
5.-Charles5k2,372k
6.-Frank3k908k
7.-Joseph3k2,582k
8.Robert3k4,803k
9.Harry3k420k
10.Henry3k658k
11.Edward2k1,284k
12.Thomas2k2,290k
13.-Walter2k618k
14.-Arthur2k524k
15.-Fred2k343k
16.-Albert2k486k
17.-Clarence1k302k
18.-Samuel< 1k729k
19.-Louis< 1k392k
20.-Roy< 1k403k
21.David< 1k3,590k
22.Charlie< 1k164k
23.Joe< 1k450k
24.Willie< 1k448k
25.Benjamin< 1k706k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary12k4,118k
2.-Anna5k879k
3.-Elizabeth3k1,611k
4.-Emma3k615k
5.-Margaret3k1,242k
6.-Minnie3k159k
7.-Bertha2k208k
8.Florence2k335k
9.Ethel2k279k
10.Bessie2k170k
11.Clara2k271k
12.Ida2k186k
13.Alice2k553k
14.Annie2k347k
15.-Grace2k475k
16.Helen2k1,017k
17.Mabel2k133k
18.Ella2k281k
19.Martha2k548k
20.-Sarah2k1,065k
21.Nellie2k149k
22.Edna2k294k
23.Lillian2k427k
24.Carrie2k265k
25.Laura2k793k

Most Popular Names Of 1887

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John8k5,096k
2.-William7k4,072k
3.-James5k5,121k
4.-George4k1,458k
5.-Charles4k2,372k
6.-Frank3k908k
7.-Joseph2k2,582k
8.Henry2k658k
9.Thomas2k2,290k
10.Edward2k1,284k
11.Robert2k4,803k
12.-Harry2k420k
13.-Walter2k618k
14.-Arthur1k524k
15.-Fred1k343k
16.-Albert1k486k
17.-Clarence< 1k302k
18.-Samuel< 1k729k
19.-Louis< 1k392k
20.-Roy< 1k403k
21.-Joe< 1k450k
22.David< 1k3,590k
23.Ernest< 1k300k
24.Charlie< 1k164k
25.Richard< 1k2,558k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary10k4,118k
2.-Anna4k879k
3.Elizabeth3k1,611k
4.Emma3k615k
5.Margaret2k1,242k
6.Minnie2k159k
7.Bertha2k208k
8.Clara2k271k
9.Florence2k335k
10.Ida2k186k
11.Ethel2k279k
12.Annie2k347k
13.Bessie2k170k
14.Alice2k553k
15.Grace2k475k
16.Ella2k281k
17.Martha2k548k
18.Mabel1k133k
19.Nellie1k149k
20.Sarah1k1,065k
21.Helen1k1,017k
22.-Laura1k793k
23.Carrie1k265k
24.Edna1k294k
25.Pearl1k155k

Most Popular Names Of 1886

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John9k5,096k
2.-William8k4,072k
3.-James5k5,121k
4.-George5k1,458k
5.-Charles5k2,372k
6.-Frank3k908k
7.-Joseph3k2,582k
8.Robert2k4,803k
9.Henry2k658k
10.-Thomas2k2,290k
11.-Edward2k1,284k
12.-Harry2k420k
13.-Walter2k618k
14.Arthur2k524k
15.Fred2k343k
16.-Albert1k486k
17.-Clarence< 1k302k
18.-Samuel< 1k729k
19.-Louis< 1k392k
20.Roy< 1k403k
21.Joe< 1k450k
22.Charlie< 1k164k
23.Richard< 1k2,558k
24.David< 1k3,590k
25.Ernest< 1k300k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary10k4,118k
2.-Anna4k879k
3.-Emma3k615k
4.-Elizabeth3k1,611k
5.Minnie2k159k
6.Margaret2k1,242k
7.Ida2k186k
8.-Bertha2k208k
9.Clara2k271k
10.Florence2k335k
11.-Alice2k553k
12.Bessie2k170k
13.Annie2k347k
14.-Grace2k475k
15.-Ethel2k279k
16.Sarah2k1,065k
17.Nellie1k149k
18.Martha1k548k
19.-Ella1k281k
20.-Mabel1k133k
21.Carrie1k265k
22.Laura1k793k
23.Edna1k294k
24.Lillian1k427k
25.Helen1k1,017k

Most Popular Names Of 1885

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John9k5,096k
2.-William8k4,072k
3.-James5k5,121k
4.-George5k1,458k
5.-Charles5k2,372k
6.-Frank3k908k
7.-Joseph3k2,582k
8.Henry2k658k
9.Robert2k4,803k
10.Thomas2k2,290k
11.-Edward2k1,284k
12.-Harry2k420k
13.-Walter2k618k
14.Fred2k343k
15.Arthur2k524k
16.-Albert1k486k
17.Clarence< 1k302k
18.Samuel< 1k729k
19.-Louis< 1k392k
20.-Grover< 1k27k
21.Ernest< 1k300k
22.David< 1k3,590k
23.Charlie< 1k164k
24.Roy< 1k403k
25.Joe< 1k450k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary9k4,118k
2.-Anna4k879k
3.-Emma3k615k
4.-Elizabeth3k1,611k
5.Margaret2k1,242k
6.Minnie2k159k
7.Clara2k271k
8.Bertha2k208k
9.Ida2k186k
10.-Annie2k347k
11.-Alice2k553k
12.-Florence2k335k
13.Bessie2k170k
14.Grace2k475k
15.Ethel1k279k
16.Nellie1k149k
17.Martha1k548k
18.Sarah1k1,065k
19.-Ella1k281k
20.-Mabel1k133k
21.-Laura1k793k
22.-Carrie1k265k
23.-Cora1k125k
24.-Maude1k45k
25.Rose1k477k

Most Popular Names Of 1884

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John9k5,096k
2.-William9k4,072k
3.-James6k5,121k
4.George5k1,458k
5.Charles5k2,372k
6.-Frank3k908k
7.-Joseph3k2,582k
8.Thomas3k2,290k
9.Henry2k658k
10.Robert2k4,803k
11.-Edward2k1,284k
12.-Harry2k420k
13.-Walter2k618k
14.-Arthur2k524k
15.-Fred2k343k
16.-Albert1k486k
17.-Samuel< 1k729k
18.-Clarence< 1k302k
19.-Louis< 1k392k
20.Grover< 1k27k
21.David< 1k3,590k
22.Joe< 1k450k
23.Richard< 1k2,558k
24.Charlie< 1k164k
25.Ernest< 1k300k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary9k4,118k
2.-Anna4k879k
3.-Emma3k615k
4.-Elizabeth3k1,611k
5.-Minnie2k159k
6.-Margaret2k1,242k
7.Ida2k186k
8.Clara2k271k
9.Bertha2k208k
10.Annie2k347k
11.-Alice2k553k
12.Florence2k335k
13.-Grace2k475k
14.Sarah2k1,065k
15.Bessie1k170k
16.Martha1k548k
17.-Nellie1k149k
18.Ethel1k279k
19.Ella1k281k
20.Mabel1k133k
21.Laura1k793k
22.Carrie1k265k
23.Cora1k125k
24.Maude1k45k
25.Pearl1k155k

Most Popular Names Of 1883

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John9k5,096k
2.-William8k4,072k
3.-James5k5,121k
4.Charles5k2,372k
5.George5k1,458k
6.-Frank3k908k
7.-Joseph3k2,582k
8.Henry2k658k
9.Robert2k4,803k
10.Thomas2k2,290k
11.-Edward2k1,284k
12.-Harry2k420k
13.-Walter2k618k
14.-Arthur2k524k
15.-Fred2k343k
16.-Albert1k486k
17.-Samuel< 1k729k
18.Clarence< 1k302k
19.Louis< 1k392k
20.David< 1k3,590k
21.Richard< 1k2,558k
22.Charlie< 1k164k
23.Ernest< 1k300k
24.-Andrew< 1k1,266k
25.Daniel< 1k1,882k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary8k4,118k
2.-Anna3k879k
3.-Emma2k615k
4.-Elizabeth2k1,611k
5.-Minnie2k159k
6.-Margaret2k1,242k
7.Bertha2k208k
8.Ida2k186k
9.Annie2k347k
10.Clara2k271k
11.Alice1k553k
12.-Sarah1k1,065k
13.Grace1k475k
14.Florence1k335k
15.Martha1k548k
16.Ella1k281k
17.Nellie1k149k
18.-Bessie1k170k
19.Laura1k793k
20.Ethel1k279k
21.Carrie1k265k
22.Maude1k45k
23.-Mabel1k133k
24.Cora1k125k
25.Gertrude< 1k177k

Most Popular Names Of 1882

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John10k5,096k
2.-William9k4,072k
3.-James6k5,121k
4.-George5k1,458k
5.-Charles5k2,372k
6.-Frank3k908k
7.-Joseph3k2,582k
8.Thomas3k2,290k
9.Henry3k658k
10.Robert3k4,803k
11.Edward2k1,284k
12.-Harry2k420k
13.-Walter2k618k
14.-Arthur2k524k
15.-Fred2k343k
16.-Albert1k486k
17.-Samuel1k729k
18.Louis< 1k392k
19.David< 1k3,590k
20.Clarence< 1k302k
21.Charlie< 1k164k
22.-Richard< 1k2,558k
23.-Joe< 1k450k
24.-Andrew< 1k1,266k
25.Will< 1k44k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary8k4,118k
2.-Anna3k879k
3.-Emma2k615k
4.-Elizabeth2k1,611k
5.Minnie2k159k
6.Margaret2k1,242k
7.-Ida2k186k
8.Alice2k553k
9.-Bertha2k208k
10.Annie1k347k
11.-Clara1k271k
12.-Sarah1k1,065k
13.Florence1k335k
14.Martha1k548k
15.Ella1k281k
16.Grace1k475k
17.Laura1k793k
18.Bessie1k170k
19.Nellie1k149k
20.Maude1k45k
21.Cora1k125k
22.Carrie1k265k
23.-Mabel< 1k133k
24.Ethel< 1k279k
25.Mattie< 1k131k

Most Popular Names Of 1881

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John9k5,096k
2.-William9k4,072k
3.-James5k5,121k
4.George5k1,458k
5.Charles5k2,372k
6.-Frank3k908k
7.-Joseph2k2,582k
8.Henry2k658k
9.Thomas2k2,290k
10.Edward2k1,284k
11.Robert2k4,803k
12.-Harry2k420k
13.-Walter2k618k
14.-Arthur2k524k
15.-Fred1k343k
16.-Albert1k486k
17.-Samuel< 1k729k
18.-David< 1k3,590k
19.-Louis< 1k392k
20.Charlie< 1k164k
21.Clarence< 1k302k
22.Richard< 1k2,558k
23.Joe< 1k450k
24.-Andrew< 1k1,266k
25.Ernest< 1k300k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary7k4,118k
2.-Anna3k879k
3.-Emma2k615k
4.-Elizabeth2k1,611k
5.Margaret2k1,242k
6.Minnie2k159k
7.-Ida1k186k
8.Annie1k347k
9.-Bertha1k208k
10.Alice1k553k
11.Clara1k271k
12.Sarah1k1,065k
13.-Ella1k281k
14.Nellie1k149k
15.Grace1k475k
16.Florence1k335k
17.Martha1k548k
18.Cora< 1k125k
19.Laura< 1k793k
20.-Carrie< 1k265k
21.-Maude< 1k45k
22.Bessie< 1k170k
23.Mabel< 1k133k
24.Gertrude< 1k177k
25.Ethel< 1k279k

Most Popular Names Of 1880

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John10k5,096k
2.-William10k4,072k
3.-James6k5,121k
4.-Charles5k2,372k
5.-George5k1,458k
6.-Frank3k908k
7.-Joseph3k2,582k
8.-Thomas3k2,290k
9.-Henry2k658k
10.-Robert2k4,803k
11.-Edward2k1,284k
12.-Harry2k420k
13.-Walter2k618k
14.-Arthur2k524k
15.-Fred2k343k
16.-Albert1k486k
17.-Samuel1k729k
18.-David< 1k3,590k
19.-Louis< 1k392k
20.-Joe< 1k450k
21.-Charlie< 1k164k
22.-Clarence< 1k302k
23.-Richard< 1k2,558k
24.-Andrew< 1k1,266k
25.-Daniel< 1k1,882k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary7k4,118k
2.-Anna3k879k
3.-Emma2k615k
4.-Elizabeth2k1,611k
5.-Minnie2k159k
6.-Margaret2k1,242k
7.-Ida1k186k
8.-Alice1k553k
9.-Bertha1k208k
10.-Sarah1k1,065k
11.-Annie1k347k
12.-Clara1k271k
13.-Ella1k281k
14.-Florence1k335k
15.-Cora1k125k
16.-Martha1k548k
17.-Laura1k793k
18.-Nellie< 1k149k
19.-Grace< 1k475k
20.-Carrie< 1k265k
21.-Maude< 1k45k
22.-Mabel< 1k133k
23.-Bessie< 1k170k
24.-Jennie< 1k126k
25.-Gertrude< 1k177k

The data is taken from births that occurred in the United States after 1879. From 1880 to 1936, all births may not be included in the original data set.

Names Searched Right Now

461k Joe
<100 Jejd
341 Hamad
<100 Nabela
<100 Keyanshi
<100 Beffi
<100 Formidable
123k Erika
<100 Leraj
<100 Ezah
<100 Jeraj
<100 Reinfrida
<100 Astela
<100 Nafish
<100 Yaddah
<100 Truan