Most Popular Baby Names of the 1880s

Of the Decade

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John90k5,106k
2.-William85k4,088k
3.-James54k5,136k
4.-George48k1,461k
5.-Charles47k2,379k
6.-Frank31k909k
7.-Joseph26k2,593k
8.-Henry24k669k
9.-Robert24k4,809k
10.-Thomas24k2,298k
11.-Edward23k1,286k
12.-Harry23k421k
13.-Walter18k619k
14.-Arthur16k526k
15.-Fred16k343k
16.-Albert14k487k
17.-Samuel9k740k
18.-Clarence9k302k
19.-Louis8k394k
20.-David8k3,601k
21.-Joe7k450k
22.-Charlie7k166k
23.-Richard7k2,561k
24.-Ernest7k301k
25.-Roy7k404k
26.-Will6k44k
27.-Andrew6k1,276k
28.-Jesse6k414k
29.-Oscar6k197k
30.-Willie6k448k
31.-Daniel6k1,896k
32.-Benjamin5k721k
33.-Carl5k502k
34.-Sam5k123k
35.-Alfred5k241k
36.-Earl5k288k
37.-Peter5k573k
38.-Elmer5k128k
39.-Frederick5k260k
40.-Howard4k345k
41.-Lewis4k150k
42.-Ralph4k412k
43.-Herbert4k228k
44.-Paul4k1,385k
45.-Lee4k230k
46.-Tom4k139k
47.-Herman4k135k
48.-Martin4k305k
49.-Jacob4k906k
50.-Michael4k4,338k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary92k4,121k
2.-Anna38k884k
3.-Emma25k634k
4.-Elizabeth25k1,621k
5.-Margaret22k1,244k
6.-Minnie22k159k
7.-Ida18k186k
8.-Bertha18k208k
9.-Clara18k274k
10.-Alice17k556k
11.-Annie17k348k
12.-Florence17k335k
13.-Bessie15k170k
14.-Grace15k483k
15.-Ethel15k279k
16.-Sarah15k1,070k
17.-Ella14k289k
18.-Martha14k548k
19.-Nellie14k149k
20.-Mabel13k134k
21.-Laura13k794k
22.-Carrie13k266k
23.-Cora12k128k
24.-Helen11k1,018k
25.-Maude11k45k
26.-Lillian11k433k
27.-Gertrude11k177k
28.-Rose11k479k
29.-Edna11k294k
30.-Pearl11k156k
31.-Edith11k265k
32.-Jennie10k127k
33.-Hattie10k98k
34.-Mattie10k131k
35.-Eva10k259k
36.-Julia10k453k
37.-Myrtle10k136k
38.-Louise10k332k
39.-Lillie9k155k
40.-Jessie9k167k
41.-Frances9k589k
42.-Catherine9k657k
43.-Lula9k84k
44.-Lena9k136k
45.-Marie8k536k
46.-Ada8k93k
47.-Josephine8k301k
48.-Fannie8k85k
49.-Lucy8k194k
50.-Dora7k105k

Most Popular Names Of 1889

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John9k5,106k
2.-William8k4,088k
3.-James5k5,136k
4.-George4k1,461k
5.-Charles4k2,379k
6.-Frank3k909k
7.-Joseph3k2,593k
8.Harry3k421k
9.Robert3k4,809k
10.Edward2k1,286k
11.Henry2k669k
12.-Thomas2k2,298k
13.-Walter2k619k
14.-Arthur2k526k
15.-Fred2k343k
16.-Albert1k487k
17.-Clarence984302k
18.Roy888404k
19.-Louis837394k
20.Samuel810740k
21.Benjamin760721k
22.David7573,601k
23.Ernest736301k
24.Richard7112,561k
25.Joe708450k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary12k4,121k
2.-Anna5k884k
3.-Elizabeth3k1,621k
4.Margaret3k1,244k
5.Emma3k634k
6.-Minnie3k159k
7.Florence2k335k
8.Ethel2k279k
9.Bessie2k170k
10.Clara2k274k
11.Bertha2k208k
12.Alice2k556k
13.Annie2k348k
14.Ida2k186k
15.-Grace2k483k
16.Mabel2k134k
17.Helen2k1,018k
18.Edna2k294k
19.Nellie2k149k
20.-Sarah2k1,070k
21.Martha2k548k
22.Ella2k289k
23.-Lillian2k433k
24.Pearl2k156k
25.-Laura2k794k

Most Popular Names Of 1888

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John9k5,106k
2.-William9k4,088k
3.-James6k5,136k
4.-George5k1,461k
5.-Charles5k2,379k
6.-Frank3k909k
7.-Joseph3k2,593k
8.Robert3k4,809k
9.Harry3k421k
10.Henry3k669k
11.Edward2k1,286k
12.Thomas2k2,298k
13.-Walter2k619k
14.-Arthur2k526k
15.-Fred2k343k
16.-Albert2k487k
17.-Clarence1k302k
18.-Samuel931740k
19.-Louis884394k
20.-Roy856404k
21.David8013,601k
22.Charlie796166k
23.Joe789450k
24.Willie786448k
25.Benjamin781721k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary12k4,121k
2.-Anna5k884k
3.-Elizabeth3k1,621k
4.-Emma3k634k
5.-Margaret3k1,244k
6.-Minnie3k159k
7.-Bertha2k208k
8.Florence2k335k
9.Ethel2k279k
10.Bessie2k170k
11.Clara2k274k
12.Ida2k186k
13.Alice2k556k
14.Annie2k348k
15.-Grace2k483k
16.Helen2k1,018k
17.Mabel2k134k
18.Ella2k289k
19.Martha2k548k
20.-Sarah2k1,070k
21.Nellie2k149k
22.Edna2k294k
23.Lillian2k433k
24.Carrie2k266k
25.Laura2k794k

Most Popular Names Of 1887

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John8k5,106k
2.-William7k4,088k
3.-James5k5,136k
4.-George4k1,461k
5.-Charles4k2,379k
6.-Frank3k909k
7.-Joseph2k2,593k
8.Henry2k669k
9.Thomas2k2,298k
10.Edward2k1,286k
11.Robert2k4,809k
12.-Harry2k421k
13.-Walter2k619k
14.-Arthur1k526k
15.-Fred1k343k
16.-Albert1k487k
17.-Clarence892302k
18.-Samuel802740k
19.-Louis791394k
20.-Roy726404k
21.-Joe685450k
22.David6733,601k
23.Ernest653301k
24.Charlie642166k
25.Richard6222,561k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary10k4,121k
2.-Anna4k884k
3.Elizabeth3k1,621k
4.Emma3k634k
5.Margaret2k1,244k
6.Minnie2k159k
7.Bertha2k208k
8.Clara2k274k
9.Florence2k335k
10.Ida2k186k
11.Ethel2k279k
12.Annie2k348k
13.Bessie2k170k
14.Alice2k556k
15.Grace2k483k
16.Ella2k289k
17.Martha2k548k
18.Mabel1k134k
19.Nellie1k149k
20.Sarah1k1,070k
21.Helen1k1,018k
22.-Laura1k794k
23.Carrie1k266k
24.Edna1k294k
25.Pearl1k156k

Most Popular Names Of 1886

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John9k5,106k
2.-William8k4,088k
3.-James5k5,136k
4.-George5k1,461k
5.-Charles5k2,379k
6.-Frank3k909k
7.-Joseph3k2,593k
8.Robert2k4,809k
9.Henry2k669k
10.-Thomas2k2,298k
11.-Edward2k1,286k
12.-Harry2k421k
13.-Walter2k619k
14.Arthur2k526k
15.Fred2k343k
16.-Albert1k487k
17.-Clarence995302k
18.-Samuel870740k
19.-Louis846394k
20.Roy767404k
21.Joe759450k
22.Charlie723166k
23.Richard7202,561k
24.David6743,601k
25.Ernest668301k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary10k4,121k
2.-Anna4k884k
3.-Emma3k634k
4.-Elizabeth3k1,621k
5.Minnie2k159k
6.Margaret2k1,244k
7.Ida2k186k
8.-Bertha2k208k
9.Clara2k274k
10.Florence2k335k
11.-Alice2k556k
12.Bessie2k170k
13.Annie2k348k
14.-Grace2k483k
15.-Ethel2k279k
16.Sarah2k1,070k
17.Nellie1k149k
18.Martha1k548k
19.-Ella1k289k
20.-Mabel1k134k
21.Carrie1k266k
22.Laura1k794k
23.Edna1k294k
24.Lillian1k433k
25.Helen1k1,018k

Most Popular Names Of 1885

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John9k5,106k
2.-William8k4,088k
3.-James5k5,136k
4.-George5k1,461k
5.-Charles5k2,379k
6.-Frank3k909k
7.-Joseph3k2,593k
8.Henry2k669k
9.Robert2k4,809k
10.Thomas2k2,298k
11.-Edward2k1,286k
12.-Harry2k421k
13.-Walter2k619k
14.Fred2k343k
15.Arthur2k526k
16.-Albert1k487k
17.Clarence906302k
18.Samuel888740k
19.-Louis809394k
20.-Grover76827k
21.Ernest718301k
22.David7123,601k
23.Charlie705166k
24.Roy691404k
25.Joe681450k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary9k4,121k
2.-Anna4k884k
3.-Emma3k634k
4.-Elizabeth3k1,621k
5.Margaret2k1,244k
6.Minnie2k159k
7.Clara2k274k
8.Bertha2k208k
9.Ida2k186k
10.-Annie2k348k
11.-Alice2k556k
12.-Florence2k335k
13.Bessie2k170k
14.Grace2k483k
15.Ethel1k279k
16.Nellie1k149k
17.Martha1k548k
18.Sarah1k1,070k
19.-Ella1k289k
20.-Mabel1k134k
21.-Laura1k794k
22.-Carrie1k266k
23.-Cora1k128k
24.-Maude1k45k
25.Rose1k479k

Most Popular Names Of 1884

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John9k5,106k
2.-William9k4,088k
3.-James6k5,136k
4.George5k1,461k
5.Charles5k2,379k
6.-Frank3k909k
7.-Joseph3k2,593k
8.Thomas3k2,298k
9.Henry2k669k
10.Robert2k4,809k
11.-Edward2k1,286k
12.-Harry2k421k
13.-Walter2k619k
14.-Arthur2k526k
15.-Fred2k343k
16.-Albert1k487k
17.-Samuel945740k
18.-Clarence889302k
19.-Louis886394k
20.Grover80227k
21.David7613,601k
22.Joe759450k
23.Richard7492,561k
24.Charlie746166k
25.Ernest690301k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary9k4,121k
2.-Anna4k884k
3.-Emma3k634k
4.-Elizabeth3k1,621k
5.-Minnie2k159k
6.-Margaret2k1,244k
7.Ida2k186k
8.Clara2k274k
9.Bertha2k208k
10.Annie2k348k
11.-Alice2k556k
12.Florence2k335k
13.-Grace2k483k
14.Sarah2k1,070k
15.Bessie1k170k
16.Martha1k548k
17.-Nellie1k149k
18.Ethel1k279k
19.Ella1k289k
20.Mabel1k134k
21.Laura1k794k
22.Carrie1k266k
23.Cora1k128k
24.Maude1k45k
25.Pearl1k156k

Most Popular Names Of 1883

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John9k5,106k
2.-William8k4,088k
3.-James5k5,136k
4.Charles5k2,379k
5.George5k1,461k
6.-Frank3k909k
7.-Joseph3k2,593k
8.Henry2k669k
9.Robert2k4,809k
10.Thomas2k2,298k
11.-Edward2k1,286k
12.-Harry2k421k
13.-Walter2k619k
14.-Arthur2k526k
15.-Fred2k343k
16.-Albert1k487k
17.-Samuel937740k
18.Clarence837302k
19.Louis796394k
20.David7343,601k
21.Richard6492,561k
22.Charlie643166k
23.Ernest641301k
24.-Andrew6231,276k
25.Daniel6151,896k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary8k4,121k
2.-Anna3k884k
3.-Emma2k634k
4.-Elizabeth2k1,621k
5.-Minnie2k159k
6.-Margaret2k1,244k
7.Bertha2k208k
8.Ida2k186k
9.Annie2k348k
10.Clara2k274k
11.Alice1k556k
12.-Sarah1k1,070k
13.Grace1k483k
14.Florence1k335k
15.Martha1k548k
16.Ella1k289k
17.Nellie1k149k
18.-Bessie1k170k
19.Laura1k794k
20.Ethel1k279k
21.Carrie1k266k
22.Maude1k45k
23.-Mabel1k134k
24.Cora1k128k
25.Gertrude923177k

Most Popular Names Of 1882

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John10k5,106k
2.-William9k4,088k
3.-James6k5,136k
4.-George5k1,461k
5.-Charles5k2,379k
6.-Frank3k909k
7.-Joseph3k2,593k
8.Thomas3k2,298k
9.Henry3k669k
10.Robert3k4,809k
11.Edward2k1,286k
12.-Harry2k421k
13.-Walter2k619k
14.-Arthur2k526k
15.-Fred2k343k
16.-Albert1k487k
17.-Samuel1k740k
18.Louis852394k
19.David8383,601k
20.Clarence837302k
21.Charlie753166k
22.-Richard7462,561k
23.-Joe739450k
24.-Andrew6731,276k
25.Will66644k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary8k4,121k
2.-Anna3k884k
3.-Emma2k634k
4.-Elizabeth2k1,621k
5.Minnie2k159k
6.Margaret2k1,244k
7.-Ida2k186k
8.Alice2k556k
9.-Bertha2k208k
10.Annie1k348k
11.-Clara1k274k
12.-Sarah1k1,070k
13.Florence1k335k
14.Martha1k548k
15.Ella1k289k
16.Grace1k483k
17.Laura1k794k
18.Bessie1k170k
19.Nellie1k149k
20.Maude1k45k
21.Cora1k128k
22.Carrie1k266k
23.-Mabel997134k
24.Ethel989279k
25.Mattie966131k

Most Popular Names Of 1881

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John9k5,106k
2.-William9k4,088k
3.-James5k5,136k
4.George5k1,461k
5.Charles5k2,379k
6.-Frank3k909k
7.-Joseph2k2,593k
8.Henry2k669k
9.Thomas2k2,298k
10.Edward2k1,286k
11.Robert2k4,809k
12.-Harry2k421k
13.-Walter2k619k
14.-Arthur2k526k
15.-Fred1k343k
16.-Albert1k487k
17.-Samuel919740k
18.-David7503,601k
19.-Louis746394k
20.Charlie668166k
21.Clarence668302k
22.Richard6412,561k
23.Joe639450k
24.-Andrew5881,276k
25.Ernest571301k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary7k4,121k
2.-Anna3k884k
3.-Emma2k634k
4.-Elizabeth2k1,621k
5.Margaret2k1,244k
6.Minnie2k159k
7.-Ida1k186k
8.Annie1k348k
9.-Bertha1k208k
10.Alice1k556k
11.Clara1k274k
12.Sarah1k1,070k
13.-Ella1k289k
14.Nellie1k149k
15.Grace1k483k
16.Florence1k335k
17.Martha1k548k
18.Cora969128k
19.Laura962794k
20.-Carrie958266k
21.-Maude92345k
22.Bessie903170k
23.Mabel893134k
24.Gertrude791177k
25.Ethel788279k

Most Popular Names Of 1880

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John10k5,106k
2.-William10k4,088k
3.-James6k5,136k
4.-Charles5k2,379k
5.-George5k1,461k
6.-Frank3k909k
7.-Joseph3k2,593k
8.-Thomas3k2,298k
9.-Henry2k669k
10.-Robert2k4,809k
11.-Edward2k1,286k
12.-Harry2k421k
13.-Walter2k619k
14.-Arthur2k526k
15.-Fred2k343k
16.-Albert1k487k
17.-Samuel1k740k
18.-David8693,601k
19.-Louis828394k
20.-Joe731450k
21.-Charlie730166k
22.-Clarence730302k
23.-Richard7282,561k
24.-Andrew6441,276k
25.-Daniel6431,896k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary7k4,121k
2.-Anna3k884k
3.-Emma2k634k
4.-Elizabeth2k1,621k
5.-Minnie2k159k
6.-Margaret2k1,244k
7.-Ida1k186k
8.-Alice1k556k
9.-Bertha1k208k
10.-Sarah1k1,070k
11.-Annie1k348k
12.-Clara1k274k
13.-Ella1k289k
14.-Florence1k335k
15.-Cora1k128k
16.-Martha1k548k
17.-Laura1k794k
18.-Nellie995149k
19.-Grace982483k
20.-Carrie949266k
21.-Maude85845k
22.-Mabel808134k
23.-Bessie796170k
24.-Jennie793127k
25.-Gertrude787177k

The data is taken from births that occurred in the United States after 1879. From 1880 to 1936, all births may not be included in the original data set.