Most Popular Baby Names of the 1890s

Of the Decade

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John81k5,096k
2.-William72k4,072k
3.-James51k5,121k
4.-George43k1,458k
5.-Charles37k2,372k
6.Joseph29k2,582k
7.Frank29k908k
8.Robert26k4,803k
9.Edward22k1,284k
10.Henry22k658k
11.Harry21k420k
12.Thomas21k2,290k
13.-Walter19k618k
14.-Arthur16k524k
15.-Fred14k343k
16.-Albert14k486k
17.Clarence12k302k
18.Willie10k448k
19.Roy10k403k
20.Louis8k392k
21.Earl8k288k
22.Paul8k1,383k
23.Carl8k502k
24.-Ernest8k300k
25.Samuel8k729k
26.Richard8k2,558k
27.Raymond8k769k
28.Joe7k450k
29.David7k3,590k
30.Charlie7k164k
31.Harold7k549k
32.Ralph7k412k
33.Howard6k344k
34.Andrew6k1,266k
35.Herbert6k228k
36.Elmer6k128k
37.Oscar6k195k
38.Jesse5k412k
39.Alfred5k241k
40.Will5k44k
41.Daniel5k1,882k
42.Sam5k123k
43.Leo5k187k
44.Jack5k668k
45.Lawrence5k456k
46.Francis5k284k
47.Benjamin4k706k
48.Lee4k230k
49.Eugene4k378k
50.Herman4k135k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary131k4,118k
2.-Anna55k879k
3.Margaret38k1,242k
4.Helen38k1,017k
5.Elizabeth34k1,611k
6.Ruth33k821k
7.Florence32k335k
8.Ethel31k279k
9.Emma29k615k
10.Marie26k535k
11.Clara25k271k
12.Bertha25k208k
13.Minnie25k159k
14.Bessie24k170k
15.Alice24k553k
16.Lillian24k427k
17.Edna24k294k
18.Grace24k475k
19.Annie23k347k
20.-Mabel22k133k
21.Ida21k186k
22.Rose21k477k
23.Hazel20k246k
24.Gertrude20k177k
25.Martha19k548k
26.Pearl19k155k
27.Frances18k588k
28.Myrtle18k136k
29.Edith18k265k
30.Nellie17k149k
31.Sarah17k1,065k
32.Ella17k281k
33.Eva16k255k
34.Laura16k793k
35.Elsie16k175k
36.Louise15k332k
37.Esther15k251k
38.Catherine15k656k
39.Agnes14k157k
40.Carrie14k265k
41.Lillie14k155k
42.Mildred14k450k
43.Gladys14k266k
44.Irene14k351k
45.Julia13k449k
46.Hattie13k98k
47.Cora13k125k
48.Lena12k135k
49.Josephine12k299k
50.Mattie12k131k

Most Popular Names Of 1899

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John7k5,096k
2.-William6k4,072k
3.-James5k5,121k
4.-George4k1,458k
5.-Charles3k2,372k
6.-Joseph3k2,582k
7.-Robert3k4,803k
8.-Frank3k908k
9.-Edward2k1,284k
10.Henry2k658k
11.Thomas2k2,290k
12.Walter2k618k
13.Harry2k420k
14.-Arthur1k524k
15.Albert1k486k
16.Fred1k343k
17.-Clarence1k302k
18.-Willie1k448k
19.Harold< 1k549k
20.-Roy< 1k403k
21.-Paul< 1k1,383k
22.Raymond< 1k769k
23.Earl< 1k288k
24.Joe< 1k450k
25.Carl< 1k502k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary13k4,118k
2.-Anna5k879k
3.-Helen5k1,017k
4.-Margaret4k1,242k
5.-Ruth4k821k
6.-Florence3k335k
7.-Elizabeth3k1,611k
8.Marie3k535k
9.Ethel3k279k
10.-Lillian3k427k
11.Edna3k294k
12.Alice3k553k
13.-Emma2k615k
14.-Clara2k271k
15.-Grace2k475k
16.Bertha2k208k
17.Mildred2k450k
18.-Annie2k347k
19.Bessie2k170k
20.Gladys2k266k
21.Rose2k477k
22.Mabel2k133k
23.Gertrude2k177k
24.Frances2k588k
25.Minnie2k159k

Most Popular Names Of 1898

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John8k5,096k
2.-William7k4,072k
3.-James5k5,121k
4.-George5k1,458k
5.-Charles4k2,372k
6.-Joseph3k2,582k
7.Robert3k4,803k
8.Frank3k908k
9.-Edward2k1,284k
10.Thomas2k2,290k
11.Henry2k658k
12.Harry2k420k
13.Walter2k618k
14.-Arthur2k524k
15.Fred1k343k
16.Albert1k486k
17.-Clarence1k302k
18.-Willie1k448k
19.Dewey1k34k
20.Roy1k403k
21.Paul< 1k1,383k
22.Harold< 1k549k
23.Raymond< 1k769k
24.Carl< 1k502k
25.Earl< 1k288k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary14k4,118k
2.-Anna6k879k
3.-Helen5k1,017k
4.-Margaret5k1,242k
5.-Ruth4k821k
6.Florence4k335k
7.Elizabeth4k1,611k
8.-Ethel4k279k
9.-Marie3k535k
10.Lillian3k427k
11.Alice3k553k
12.-Edna3k294k
13.Emma3k615k
14.Clara3k271k
15.Grace3k475k
16.Bessie3k170k
17.Bertha3k208k
18.Annie2k347k
19.Hazel2k246k
20.Rose2k477k
21.-Minnie2k159k
22.Frances2k588k
23.Mabel2k133k
24.Gertrude2k177k
25.Martha2k548k

Most Popular Names Of 1897

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John8k5,096k
2.-William7k4,072k
3.-James5k5,121k
4.-George4k1,458k
5.-Charles3k2,372k
6.-Joseph3k2,582k
7.-Frank3k908k
8.-Robert3k4,803k
9.-Edward2k1,284k
10.-Henry2k658k
11.Thomas2k2,290k
12.Walter2k618k
13.Harry2k420k
14.-Arthur2k524k
15.-Albert1k486k
16.-Fred1k343k
17.-Clarence1k302k
18.-Willie1k448k
19.-Roy< 1k403k
20.-Paul< 1k1,383k
21.Harold< 1k549k
22.Raymond< 1k769k
23.Louis< 1k392k
24.Earl< 1k288k
25.-Carl< 1k502k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary13k4,118k
2.-Anna5k879k
3.-Helen5k1,017k
4.-Margaret4k1,242k
5.-Ruth4k821k
6.Elizabeth3k1,611k
7.Florence3k335k
8.Ethel3k279k
9.-Marie3k535k
10.-Emma3k615k
11.-Lillian3k427k
12.Edna3k294k
13.Bertha3k208k
14.Grace2k475k
15.Clara2k271k
16.Alice2k553k
17.Bessie2k170k
18.Hazel2k246k
19.Rose2k477k
20.Annie2k347k
21.Minnie2k159k
22.Mabel2k133k
23.-Gertrude2k177k
24.-Ida2k186k
25.-Pearl2k155k

Most Popular Names Of 1896

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John8k5,096k
2.-William8k4,072k
3.-James5k5,121k
4.-George4k1,458k
5.-Charles4k2,372k
6.Joseph3k2,582k
7.Frank3k908k
8.-Robert3k4,803k
9.Edward2k1,284k
10.Henry2k658k
11.Harry2k420k
12.Thomas2k2,290k
13.-Walter2k618k
14.-Arthur2k524k
15.Albert1k486k
16.Fred1k343k
17.-Clarence1k302k
18.-Willie1k448k
19.-Roy1k403k
20.-Paul< 1k1,383k
21.Earl< 1k288k
22.Louis< 1k392k
23.Harold< 1k549k
24.Raymond< 1k769k
25.Carl< 1k502k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary14k4,118k
2.-Anna6k879k
3.-Helen4k1,017k
4.-Margaret4k1,242k
5.Ruth4k821k
6.Ethel4k279k
7.Elizabeth3k1,611k
8.Florence3k335k
9.-Marie3k535k
10.-Emma3k615k
11.Lillian3k427k
12.Alice3k553k
13.Edna3k294k
14.Clara3k271k
15.Bertha3k208k
16.Minnie3k159k
17.Grace2k475k
18.Bessie2k170k
19.-Annie2k347k
20.Rose2k477k
21.Mabel2k133k
22.-Hazel2k246k
23.Gertrude2k177k
24.Ida2k186k
25.Pearl2k155k

Most Popular Names Of 1895

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John8k5,096k
2.-William7k4,072k
3.-James5k5,121k
4.-George4k1,458k
5.-Charles4k2,372k
6.Frank3k908k
7.Joseph3k2,582k
8.-Robert3k4,803k
9.-Henry2k658k
10.Edward2k1,284k
11.Thomas2k2,290k
12.Harry2k420k
13.-Walter2k618k
14.-Arthur2k524k
15.-Fred1k343k
16.-Albert1k486k
17.-Clarence1k302k
18.Willie1k448k
19.Roy1k403k
20.Paul< 1k1,383k
21.-Louis< 1k392k
22.-Carl< 1k502k
23.Earl< 1k288k
24.-Ernest< 1k300k
25.Samuel< 1k729k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary13k4,118k
2.-Anna6k879k
3.Helen4k1,017k
4.Margaret4k1,242k
5.-Elizabeth4k1,611k
6.-Ruth4k821k
7.Florence3k335k
8.Ethel3k279k
9.Marie3k535k
10.Emma3k615k
11.Bertha3k208k
12.Clara3k271k
13.Minnie3k159k
14.Edna3k294k
15.Bessie3k170k
16.-Lillian2k427k
17.-Alice2k553k
18.Grace2k475k
19.Annie2k347k
20.-Mabel2k133k
21.Rose2k477k
22.Hazel2k246k
23.Ida2k186k
24.Gertrude2k177k
25.Martha2k548k

Most Popular Names Of 1894

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John8k5,096k
2.-William7k4,072k
3.-James5k5,121k
4.-George4k1,458k
5.-Charles4k2,372k
6.-Joseph3k2,582k
7.-Frank3k908k
8.-Robert2k4,803k
9.Henry2k658k
10.-Harry2k420k
11.Edward2k1,284k
12.-Thomas2k2,290k
13.-Walter2k618k
14.-Arthur2k524k
15.-Fred1k343k
16.-Albert1k486k
17.-Clarence1k302k
18.-Roy1k403k
19.-Willie< 1k448k
20.Earl< 1k288k
21.Louis< 1k392k
22.Carl< 1k502k
23.Paul< 1k1,383k
24.Ernest< 1k300k
25.Richard< 1k2,558k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary13k4,118k
2.-Anna6k879k
3.Margaret4k1,242k
4.Helen4k1,017k
5.-Elizabeth3k1,611k
6.Ruth3k821k
7.Ethel3k279k
8.Florence3k335k
9.-Emma3k615k
10.Marie3k535k
11.-Clara3k271k
12.-Minnie3k159k
13.Bessie3k170k
14.Bertha2k208k
15.Edna2k294k
16.Lillian2k427k
17.Alice2k553k
18.Annie2k347k
19.Grace2k475k
20.Mabel2k133k
21.Ida2k186k
22.Rose2k477k
23.Hazel2k246k
24.Martha2k548k
25.Gertrude2k177k

Most Popular Names Of 1893

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John8k5,096k
2.-William7k4,072k
3.-James5k5,121k
4.-George4k1,458k
5.-Charles4k2,372k
6.Joseph3k2,582k
7.Frank3k908k
8.-Robert3k4,803k
9.Edward2k1,284k
10.Harry2k420k
11.Henry2k658k
12.-Thomas2k2,290k
13.-Walter2k618k
14.-Arthur2k524k
15.-Fred1k343k
16.-Albert1k486k
17.-Clarence1k302k
18.-Roy< 1k403k
19.-Willie< 1k448k
20.-Samuel< 1k729k
21.-Earl< 1k288k
22.-Louis< 1k392k
23.Ernest< 1k300k
24.Carl< 1k502k
25.Paul< 1k1,383k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary13k4,118k
2.-Anna6k879k
3.Ruth4k821k
4.-Margaret4k1,242k
5.Elizabeth3k1,611k
6.Helen3k1,017k
7.Florence3k335k
8.-Ethel3k279k
9.Emma3k615k
10.Bertha3k208k
11.Clara3k271k
12.-Minnie3k159k
13.Alice2k553k
14.Edna2k294k
15.Bessie2k170k
16.-Grace2k475k
17.Annie2k347k
18.Ida2k186k
19.Marie2k535k
20.-Lillian2k427k
21.Mabel2k133k
22.Hazel2k246k
23.Rose2k477k
24.Gertrude2k177k
25.Martha2k548k

Most Popular Names Of 1892

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John9k5,096k
2.-William8k4,072k
3.-James5k5,121k
4.-George5k1,458k
5.-Charles4k2,372k
6.-Frank3k908k
7.-Joseph3k2,582k
8.-Robert3k4,803k
9.-Harry2k420k
10.-Henry2k658k
11.-Edward2k1,284k
12.-Thomas2k2,290k
13.-Walter2k618k
14.-Arthur2k524k
15.-Fred2k343k
16.-Albert2k486k
17.-Clarence1k302k
18.-Roy1k403k
19.Willie< 1k448k
20.-Samuel< 1k729k
21.Earl< 1k288k
22.Louis< 1k392k
23.Joe< 1k450k
24.David< 1k3,590k
25.Carl< 1k502k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary13k4,118k
2.-Anna6k879k
3.Elizabeth3k1,611k
4.Margaret3k1,242k
5.Ruth3k821k
6.-Florence3k335k
7.Emma3k615k
8.Ethel3k279k
9.-Helen3k1,017k
10.Clara3k271k
11.Bertha3k208k
12.Minnie3k159k
13.Bessie3k170k
14.Alice2k553k
15.Annie2k347k
16.Grace2k475k
17.-Ida2k186k
18.-Edna2k294k
19.Mabel2k133k
20.-Lillian2k427k
21.Marie2k535k
22.-Rose2k477k
23.Gertrude2k177k
24.Martha2k548k
25.Hazel2k246k

Most Popular Names Of 1891

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John8k5,096k
2.-William7k4,072k
3.-James5k5,121k
4.-George4k1,458k
5.-Charles4k2,372k
6.-Frank3k908k
7.-Joseph3k2,582k
8.-Robert2k4,803k
9.Harry2k420k
10.Henry2k658k
11.-Edward2k1,284k
12.-Thomas2k2,290k
13.-Walter2k618k
14.-Arthur2k524k
15.-Fred1k343k
16.-Albert1k486k
17.-Clarence1k302k
18.-Roy< 1k403k
19.-Louis< 1k392k
20.-Samuel< 1k729k
21.Willie< 1k448k
22.-Ernest< 1k300k
23.Charlie< 1k164k
24.Carl< 1k502k
25.Earl< 1k288k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary12k4,118k
2.-Anna5k879k
3.Margaret3k1,242k
4.Elizabeth3k1,611k
5.-Emma3k615k
6.-Florence3k335k
7.-Ethel3k279k
8.-Minnie2k159k
9.Helen2k1,017k
10.-Bertha2k208k
11.Clara2k271k
12.Bessie2k170k
13.Annie2k347k
14.Grace2k475k
15.Mabel2k133k
16.Alice2k553k
17.Ida2k186k
18.-Edna2k294k
19.Ruth2k821k
20.Lillian2k427k
21.Martha2k548k
22.Rose2k477k
23.-Ella2k281k
24.Sarah2k1,065k
25.Nellie2k149k

Most Popular Names Of 1890

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John9k5,096k
2.-William7k4,072k
3.-James5k5,121k
4.-George4k1,458k
5.-Charles4k2,372k
6.-Frank3k908k
7.-Joseph3k2,582k
8.Robert3k4,803k
9.Henry2k658k
10.Harry2k420k
11.Edward2k1,284k
12.-Thomas2k2,290k
13.-Walter2k618k
14.-Arthur2k524k
15.-Fred2k343k
16.-Albert1k486k
17.-Clarence1k302k
18.-Roy< 1k403k
19.-Louis< 1k392k
20.-Samuel< 1k729k
21.Charlie< 1k164k
22.Ernest< 1k300k
23.Willie< 1k448k
24.Earl< 1k288k
25.Richard< 1k2,558k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary12k4,118k
2.-Anna5k879k
3.-Elizabeth3k1,611k
4.-Margaret3k1,242k
5.-Emma3k615k
6.Florence3k335k
7.Ethel3k279k
8.Minnie3k159k
9.Clara2k271k
10.Bertha2k208k
11.Bessie2k170k
12.Helen2k1,017k
13.Grace2k475k
14.Alice2k553k
15.Annie2k347k
16.Ida2k186k
17.Mabel2k133k
18.-Edna2k294k
19.Lillian2k427k
20.Nellie2k149k
21.Sarah2k1,065k
22.Martha2k548k
23.Ella2k281k
24.-Pearl2k155k
25.Rose2k477k

The data is taken from births that occurred in the United States after 1879. From 1880 to 1936, all births may not be included in the original data set.