Most Popular Baby Names of the 1890s

Of the Decade

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John81k5,106k
2.-William72k4,088k
3.-James51k5,136k
4.-George43k1,461k
5.-Charles37k2,379k
6.Joseph29k2,593k
7.Frank29k909k
8.Robert26k4,809k
9.Edward22k1,286k
10.Henry22k669k
11.Harry21k421k
12.Thomas21k2,298k
13.-Walter19k619k
14.-Arthur16k526k
15.-Fred14k343k
16.-Albert14k487k
17.Clarence12k302k
18.Willie10k448k
19.Roy10k404k
20.Louis8k394k
21.Earl8k288k
22.Paul8k1,385k
23.Carl8k502k
24.-Ernest8k301k
25.Samuel8k740k
26.Richard8k2,561k
27.Raymond8k771k
28.Joe7k450k
29.David7k3,601k
30.Charlie7k166k
31.Harold7k549k
32.Ralph7k412k
33.Howard6k345k
34.Andrew6k1,276k
35.Herbert6k228k
36.Elmer6k128k
37.Oscar6k197k
38.Jesse5k414k
39.Alfred5k241k
40.Will5k44k
41.Daniel5k1,896k
42.Sam5k123k
43.Leo5k192k
44.Jack5k677k
45.Lawrence5k456k
46.Francis5k285k
47.Benjamin4k721k
48.Lee4k230k
49.Eugene4k378k
50.Herman4k135k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary131k4,121k
2.-Anna55k884k
3.Margaret38k1,244k
4.Helen38k1,018k
5.Elizabeth34k1,621k
6.Ruth33k822k
7.Florence32k335k
8.Ethel31k279k
9.Emma29k634k
10.Marie26k536k
11.Clara25k274k
12.Bertha25k208k
13.Minnie25k159k
14.Bessie24k170k
15.Alice24k556k
16.Lillian24k433k
17.Edna24k294k
18.Grace24k483k
19.Annie23k348k
20.-Mabel22k134k
21.Ida21k186k
22.Rose21k479k
23.Hazel20k250k
24.Gertrude20k177k
25.Martha19k548k
26.Pearl19k156k
27.Frances18k589k
28.Myrtle18k136k
29.Edith18k265k
30.Nellie17k149k
31.Sarah17k1,070k
32.Ella17k289k
33.Eva16k259k
34.Laura16k794k
35.Elsie16k176k
36.Louise15k332k
37.Esther15k253k
38.Catherine15k657k
39.Agnes14k158k
40.Carrie14k266k
41.Lillie14k155k
42.Mildred14k451k
43.Gladys14k266k
44.Irene14k351k
45.Julia13k453k
46.Hattie13k98k
47.Cora13k128k
48.Lena12k136k
49.Josephine12k301k
50.Mattie12k131k

Most Popular Names Of 1899

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John7k5,106k
2.-William6k4,088k
3.-James5k5,136k
4.-George4k1,461k
5.-Charles3k2,379k
6.-Joseph3k2,593k
7.-Robert3k4,809k
8.-Frank3k909k
9.-Edward2k1,286k
10.Henry2k669k
11.Thomas2k2,298k
12.Walter2k619k
13.Harry2k421k
14.-Arthur1k526k
15.Albert1k487k
16.Fred1k343k
17.-Clarence1k302k
18.-Willie1k448k
19.Harold914549k
20.-Roy912404k
21.-Paul8851,385k
22.Raymond869771k
23.Earl821288k
24.Joe780450k
25.Carl774502k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary13k4,121k
2.-Anna5k884k
3.-Helen5k1,018k
4.-Margaret4k1,244k
5.-Ruth4k822k
6.-Florence3k335k
7.-Elizabeth3k1,621k
8.Marie3k536k
9.Ethel3k279k
10.-Lillian3k433k
11.Edna3k294k
12.Alice3k556k
13.-Emma2k634k
14.-Clara2k274k
15.-Grace2k483k
16.Bertha2k208k
17.Mildred2k451k
18.-Annie2k348k
19.Bessie2k170k
20.Gladys2k266k
21.Rose2k479k
22.Mabel2k134k
23.Gertrude2k177k
24.Frances2k589k
25.Minnie2k159k

Most Popular Names Of 1898

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John8k5,106k
2.-William7k4,088k
3.-James5k5,136k
4.-George5k1,461k
5.-Charles4k2,379k
6.-Joseph3k2,593k
7.Robert3k4,809k
8.Frank3k909k
9.-Edward2k1,286k
10.Thomas2k2,298k
11.Henry2k669k
12.Harry2k421k
13.Walter2k619k
14.-Arthur2k526k
15.Fred1k343k
16.Albert1k487k
17.-Clarence1k302k
18.-Willie1k448k
19.Dewey1k34k
20.Roy1k404k
21.Paul9911,385k
22.Harold963549k
23.Raymond929771k
24.Carl919502k
25.Earl883288k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary14k4,121k
2.-Anna6k884k
3.-Helen5k1,018k
4.-Margaret5k1,244k
5.-Ruth4k822k
6.Florence4k335k
7.Elizabeth4k1,621k
8.-Ethel4k279k
9.-Marie3k536k
10.Lillian3k433k
11.Alice3k556k
12.-Edna3k294k
13.Emma3k634k
14.Clara3k274k
15.Grace3k483k
16.Bessie3k170k
17.Bertha3k208k
18.Annie2k348k
19.Hazel2k250k
20.Rose2k479k
21.-Minnie2k159k
22.Frances2k589k
23.Mabel2k134k
24.Gertrude2k177k
25.Martha2k548k

Most Popular Names Of 1897

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John8k5,106k
2.-William7k4,088k
3.-James5k5,136k
4.-George4k1,461k
5.-Charles3k2,379k
6.-Joseph3k2,593k
7.-Frank3k909k
8.-Robert3k4,809k
9.-Edward2k1,286k
10.-Henry2k669k
11.Thomas2k2,298k
12.Walter2k619k
13.Harry2k421k
14.-Arthur2k526k
15.-Albert1k487k
16.-Fred1k343k
17.-Clarence1k302k
18.-Willie1k448k
19.-Roy999404k
20.-Paul9231,385k
21.Harold860549k
22.Raymond837771k
23.Louis831394k
24.Earl829288k
25.-Carl828502k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary13k4,121k
2.-Anna5k884k
3.-Helen5k1,018k
4.-Margaret4k1,244k
5.-Ruth4k822k
6.Elizabeth3k1,621k
7.Florence3k335k
8.Ethel3k279k
9.-Marie3k536k
10.-Emma3k634k
11.-Lillian3k433k
12.Edna3k294k
13.Bertha3k208k
14.Grace2k483k
15.Clara2k274k
16.Alice2k556k
17.Bessie2k170k
18.Hazel2k250k
19.Rose2k479k
20.Annie2k348k
21.Minnie2k159k
22.Mabel2k134k
23.-Gertrude2k177k
24.-Ida2k186k
25.-Pearl2k156k

Most Popular Names Of 1896

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John8k5,106k
2.-William8k4,088k
3.-James5k5,136k
4.-George4k1,461k
5.-Charles4k2,379k
6.Joseph3k2,593k
7.Frank3k909k
8.-Robert3k4,809k
9.Edward2k1,286k
10.Henry2k669k
11.Harry2k421k
12.Thomas2k2,298k
13.-Walter2k619k
14.-Arthur2k526k
15.Albert1k487k
16.Fred1k343k
17.-Clarence1k302k
18.-Willie1k448k
19.-Roy1k404k
20.-Paul9641,385k
21.Earl892288k
22.Louis871394k
23.Harold862549k
24.Raymond859771k
25.Carl852502k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary14k4,121k
2.-Anna6k884k
3.-Helen4k1,018k
4.-Margaret4k1,244k
5.Ruth4k822k
6.Ethel4k279k
7.Elizabeth3k1,621k
8.Florence3k335k
9.-Marie3k536k
10.-Emma3k634k
11.Lillian3k433k
12.Alice3k556k
13.Edna3k294k
14.Clara3k274k
15.Bertha3k208k
16.Minnie3k159k
17.Grace2k483k
18.Bessie2k170k
19.-Annie2k348k
20.Rose2k479k
21.Mabel2k134k
22.-Hazel2k250k
23.Gertrude2k177k
24.Ida2k186k
25.Pearl2k156k

Most Popular Names Of 1895

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John8k5,106k
2.-William7k4,088k
3.-James5k5,136k
4.-George4k1,461k
5.-Charles4k2,379k
6.Frank3k909k
7.Joseph3k2,593k
8.-Robert3k4,809k
9.-Henry2k669k
10.Edward2k1,286k
11.Thomas2k2,298k
12.Harry2k421k
13.-Walter2k619k
14.-Arthur2k526k
15.-Fred1k343k
16.-Albert1k487k
17.-Clarence1k302k
18.Willie1k448k
19.Roy1k404k
20.Paul9331,385k
21.-Louis913394k
22.-Carl851502k
23.Earl851288k
24.-Ernest834301k
25.Samuel814740k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary13k4,121k
2.-Anna6k884k
3.Helen4k1,018k
4.Margaret4k1,244k
5.-Elizabeth4k1,621k
6.-Ruth4k822k
7.Florence3k335k
8.Ethel3k279k
9.Marie3k536k
10.Emma3k634k
11.Bertha3k208k
12.Clara3k274k
13.Minnie3k159k
14.Edna3k294k
15.Bessie3k170k
16.-Lillian2k433k
17.-Alice2k556k
18.Grace2k483k
19.Annie2k348k
20.-Mabel2k134k
21.Rose2k479k
22.Hazel2k250k
23.Ida2k186k
24.Gertrude2k177k
25.Martha2k548k

Most Popular Names Of 1894

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John8k5,106k
2.-William7k4,088k
3.-James5k5,136k
4.-George4k1,461k
5.-Charles4k2,379k
6.-Joseph3k2,593k
7.-Frank3k909k
8.-Robert2k4,809k
9.Henry2k669k
10.-Harry2k421k
11.Edward2k1,286k
12.-Thomas2k2,298k
13.-Walter2k619k
14.-Arthur2k526k
15.-Fred1k343k
16.-Albert1k487k
17.-Clarence1k302k
18.-Roy1k404k
19.-Willie986448k
20.Earl896288k
21.Louis869394k
22.Carl861502k
23.Paul8241,385k
24.Ernest821301k
25.Richard8082,561k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary13k4,121k
2.-Anna6k884k
3.Margaret4k1,244k
4.Helen4k1,018k
5.-Elizabeth3k1,621k
6.Ruth3k822k
7.Ethel3k279k
8.Florence3k335k
9.-Emma3k634k
10.Marie3k536k
11.-Clara3k274k
12.-Minnie3k159k
13.Bessie3k170k
14.Bertha2k208k
15.Edna2k294k
16.Lillian2k433k
17.Alice2k556k
18.Annie2k348k
19.Grace2k483k
20.Mabel2k134k
21.Ida2k186k
22.Rose2k479k
23.Hazel2k250k
24.Martha2k548k
25.Gertrude2k177k

Most Popular Names Of 1893

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John8k5,106k
2.-William7k4,088k
3.-James5k5,136k
4.-George4k1,461k
5.-Charles4k2,379k
6.Joseph3k2,593k
7.Frank3k909k
8.-Robert3k4,809k
9.Edward2k1,286k
10.Harry2k421k
11.Henry2k669k
12.-Thomas2k2,298k
13.-Walter2k619k
14.-Arthur2k526k
15.-Fred1k343k
16.-Albert1k487k
17.-Clarence1k302k
18.-Roy919404k
19.-Willie882448k
20.-Samuel851740k
21.-Earl819288k
22.-Louis816394k
23.Ernest796301k
24.Carl786502k
25.Paul7431,385k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary13k4,121k
2.-Anna6k884k
3.Ruth4k822k
4.-Margaret4k1,244k
5.Elizabeth3k1,621k
6.Helen3k1,018k
7.Florence3k335k
8.-Ethel3k279k
9.Emma3k634k
10.Bertha3k208k
11.Clara3k274k
12.-Minnie3k159k
13.Alice2k556k
14.Edna2k294k
15.Bessie2k170k
16.-Grace2k483k
17.Annie2k348k
18.Ida2k186k
19.Marie2k536k
20.-Lillian2k433k
21.Mabel2k134k
22.Hazel2k250k
23.Rose2k479k
24.Gertrude2k177k
25.Martha2k548k

Most Popular Names Of 1892

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John9k5,106k
2.-William8k4,088k
3.-James5k5,136k
4.-George5k1,461k
5.-Charles4k2,379k
6.-Frank3k909k
7.-Joseph3k2,593k
8.-Robert3k4,809k
9.-Harry2k421k
10.-Henry2k669k
11.-Edward2k1,286k
12.-Thomas2k2,298k
13.-Walter2k619k
14.-Arthur2k526k
15.-Fred2k343k
16.-Albert2k487k
17.-Clarence1k302k
18.-Roy1k404k
19.Willie948448k
20.-Samuel902740k
21.Earl888288k
22.Louis865394k
23.Joe819450k
24.David8133,601k
25.Carl808502k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary13k4,121k
2.-Anna6k884k
3.Elizabeth3k1,621k
4.Margaret3k1,244k
5.Ruth3k822k
6.-Florence3k335k
7.Emma3k634k
8.Ethel3k279k
9.-Helen3k1,018k
10.Clara3k274k
11.Bertha3k208k
12.Minnie3k159k
13.Bessie3k170k
14.Alice2k556k
15.Annie2k348k
16.Grace2k483k
17.-Ida2k186k
18.-Edna2k294k
19.Mabel2k134k
20.-Lillian2k433k
21.Marie2k536k
22.-Rose2k479k
23.Gertrude2k177k
24.Martha2k548k
25.Hazel2k250k

Most Popular Names Of 1891

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John8k5,106k
2.-William7k4,088k
3.-James5k5,136k
4.-George4k1,461k
5.-Charles4k2,379k
6.-Frank3k909k
7.-Joseph3k2,593k
8.-Robert2k4,809k
9.Harry2k421k
10.Henry2k669k
11.-Edward2k1,286k
12.-Thomas2k2,298k
13.-Walter2k619k
14.-Arthur2k526k
15.-Fred1k343k
16.-Albert1k487k
17.-Clarence1k302k
18.-Roy838404k
19.-Louis786394k
20.-Samuel753740k
21.Willie739448k
22.-Ernest715301k
23.Charlie707166k
24.Carl675502k
25.Earl674288k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary12k4,121k
2.-Anna5k884k
3.Margaret3k1,244k
4.Elizabeth3k1,621k
5.-Emma3k634k
6.-Florence3k335k
7.-Ethel3k279k
8.-Minnie2k159k
9.Helen2k1,018k
10.-Bertha2k208k
11.Clara2k274k
12.Bessie2k170k
13.Annie2k348k
14.Grace2k483k
15.Mabel2k134k
16.Alice2k556k
17.Ida2k186k
18.-Edna2k294k
19.Ruth2k822k
20.Lillian2k433k
21.Martha2k548k
22.Rose2k479k
23.-Ella2k289k
24.Sarah2k1,070k
25.Nellie2k149k

Most Popular Names Of 1890

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John9k5,106k
2.-William7k4,088k
3.-James5k5,136k
4.-George4k1,461k
5.-Charles4k2,379k
6.-Frank3k909k
7.-Joseph3k2,593k
8.Robert3k4,809k
9.Henry2k669k
10.Harry2k421k
11.Edward2k1,286k
12.-Thomas2k2,298k
13.-Walter2k619k
14.-Arthur2k526k
15.-Fred2k343k
16.-Albert1k487k
17.-Clarence1k302k
18.-Roy941404k
19.-Louis860394k
20.-Samuel815740k
21.Charlie797166k
22.Ernest774301k
23.Willie758448k
24.Earl744288k
25.Richard7442,561k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary12k4,121k
2.-Anna5k884k
3.-Elizabeth3k1,621k
4.-Margaret3k1,244k
5.-Emma3k634k
6.Florence3k335k
7.Ethel3k279k
8.Minnie3k159k
9.Clara2k274k
10.Bertha2k208k
11.Bessie2k170k
12.Helen2k1,018k
13.Grace2k483k
14.Alice2k556k
15.Annie2k348k
16.Ida2k186k
17.Mabel2k134k
18.-Edna2k294k
19.Lillian2k433k
20.Nellie2k149k
21.Sarah2k1,070k
22.Martha2k548k
23.Ella2k289k
24.-Pearl2k156k
25.Rose2k479k

The data is taken from births that occurred in the United States after 1879. From 1880 to 1936, all births may not be included in the original data set.