Most Popular Baby Names of the 1900s

Of the Decade

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John85k5,106k
2.-William69k4,088k
3.-James62k5,136k
4.-George44k1,461k
5.-Charles36k2,379k
6.Robert36k4,809k
7.Joseph35k2,593k
8.Frank29k909k
9.-Edward25k1,286k
10.Thomas22k2,298k
11.Henry22k669k
12.Walter20k619k
13.Harry18k421k
14.Willie18k448k
15.Arthur15k526k
16.-Albert15k487k
17.-Clarence14k302k
18.Fred13k343k
19.Harold13k549k
20.Paul13k1,385k
21.Raymond12k771k
22.Richard11k2,561k
23.Roy11k404k
24.Joe10k450k
25.Louis10k394k
26.Carl10k502k
27.Ralph9k412k
28.Earl9k288k
29.Jack9k677k
30.Ernest9k301k
31.David9k3,601k
32.Samuel8k740k
33.Howard8k345k
34.Charlie8k166k
35.Francis7k285k
36.Herbert7k228k
37.Lawrence7k456k
38.Theodore6k231k
39.Alfred6k241k
40.Andrew6k1,276k
41.Elmer6k128k
42.Sam6k123k
43.Eugene6k378k
44.Leo6k192k
45.Michael5k4,338k
46.Lee5k230k
47.Herman5k135k
48.Anthony5k1,424k
49.Daniel5k1,896k
50.Leonard5k291k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary162k4,121k
2.Helen69k1,018k
3.-Margaret58k1,244k
4.Anna55k884k
5.Ruth51k822k
6.Elizabeth42k1,621k
7.Dorothy39k1,107k
8.Marie37k536k
9.Florence36k335k
10.Mildred36k451k
11.Alice35k556k
12.Ethel35k279k
13.Lillian33k433k
14.Gladys30k266k
15.Edna30k294k
16.Frances28k589k
17.Rose28k479k
18.Annie28k348k
19.Grace27k483k
20.Bertha24k208k
21.Emma24k634k
22.Bessie24k170k
23.Clara24k274k
24.Hazel24k250k
25.Irene24k351k
26.Gertrude24k177k
27.Louise23k332k
28.Catherine22k657k
29.Martha22k548k
30.Mabel22k134k
31.Pearl21k156k
32.Edith21k265k
33.Esther20k253k
34.Minnie20k159k
35.Myrtle20k136k
36.Ida19k186k
37.Josephine19k301k
38.Evelyn19k552k
39.Elsie18k176k
40.Eva18k259k
41.Thelma18k225k
42.Ruby18k344k
43.Agnes18k158k
44.Sarah17k1,070k
45.Viola17k131k
46.Nellie16k149k
47.Beatrice16k190k
48.Julia16k453k
49.Laura16k794k
50.Lillie15k155k

Most Popular Names Of 1909

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John10k5,106k
2.-William8k4,088k
3.-James8k5,136k
4.-George5k1,461k
5.-Robert5k4,809k
6.-Joseph4k2,593k
7.-Charles4k2,379k
8.-Frank3k909k
9.-Edward3k1,286k
10.-Thomas2k2,298k
11.-Henry2k669k
12.-Walter2k619k
13.-Willie2k448k
14.-Harry2k421k
15.-Albert2k487k
16.Harold2k549k
17.Paul2k1,385k
18.Arthur2k526k
19.-Clarence2k302k
20.Raymond1k771k
21.Richard1k2,561k
22.Fred1k343k
23.Joe1k450k
24.Louis1k394k
25.Carl1k502k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary19k4,121k
2.-Helen9k1,018k
3.-Margaret7k1,244k
4.-Ruth7k822k
5.Dorothy6k1,107k
6.Anna6k884k
7.-Elizabeth5k1,621k
8.-Mildred5k451k
9.Marie4k536k
10.Alice4k556k
11.-Florence4k335k
12.Frances4k589k
13.Ethel4k279k
14.Lillian4k433k
15.-Gladys4k266k
16.Edna3k294k
17.Rose3k479k
18.Evelyn3k552k
19.Louise3k332k
20.Irene3k351k
21.Grace3k483k
22.Annie3k348k
23.Catherine3k657k
24.-Hazel3k250k
25.-Gertrude3k177k

Most Popular Names Of 1908

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John9k5,106k
2.-William8k4,088k
3.-James7k5,136k
4.-George5k1,461k
5.-Robert4k4,809k
6.Joseph4k2,593k
7.Charles4k2,379k
8.-Frank3k909k
9.-Edward3k1,286k
10.Thomas2k2,298k
11.Henry2k669k
12.-Walter2k619k
13.-Willie2k448k
14.-Harry2k421k
15.-Albert2k487k
16.-Arthur2k526k
17.-Harold2k549k
18.Paul1k1,385k
19.Clarence1k302k
20.Fred1k343k
21.-Raymond1k771k
22.Louis1k394k
23.Richard1k2,561k
24.Joe1k450k
25.Ralph1k412k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary19k4,121k
2.-Helen8k1,018k
3.-Margaret7k1,244k
4.Ruth6k822k
5.Anna6k884k
6.-Dorothy6k1,107k
7.-Elizabeth5k1,621k
8.-Mildred5k451k
9.-Alice4k556k
10.-Marie4k536k
11.-Florence4k335k
12.-Ethel4k279k
13.-Lillian4k433k
14.Frances4k589k
15.Gladys4k266k
16.Rose3k479k
17.Edna3k294k
18.Louise3k332k
19.Grace3k483k
20.Evelyn3k552k
21.Annie3k348k
22.Catherine3k657k
23.Irene3k351k
24.Hazel3k250k
25.Gertrude3k177k

Most Popular Names Of 1907

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John9k5,106k
2.-William7k4,088k
3.-James7k5,136k
4.-George4k1,461k
5.-Robert4k4,809k
6.-Charles4k2,379k
7.-Joseph4k2,593k
8.-Frank3k909k
9.-Edward3k1,286k
10.Henry2k669k
11.Thomas2k2,298k
12.-Walter2k619k
13.-Willie2k448k
14.-Harry2k421k
15.Albert2k487k
16.Arthur2k526k
17.-Harold1k549k
18.-Clarence1k302k
19.Fred1k343k
20.Paul1k1,385k
21.-Raymond1k771k
22.Richard1k2,561k
23.Joe1k450k
24.-Roy1k404k
25.Louis1k394k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary18k4,121k
2.-Helen8k1,018k
3.-Margaret7k1,244k
4.-Anna6k884k
5.-Ruth6k822k
6.-Dorothy5k1,107k
7.-Elizabeth5k1,621k
8.Mildred4k451k
9.Alice4k556k
10.Marie4k536k
11.Florence4k335k
12.-Ethel4k279k
13.-Lillian4k433k
14.Gladys3k266k
15.-Edna3k294k
16.Frances3k589k
17.-Rose3k479k
18.Evelyn3k552k
19.Annie3k348k
20.Grace3k483k
21.Louise3k332k
22.Irene3k351k
23.-Hazel3k250k
24.Gertrude2k177k
25.Catherine2k657k

Most Popular Names Of 1906

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John8k5,106k
2.-William7k4,088k
3.-James6k5,136k
4.-George4k1,461k
5.Robert4k4,809k
6.Charles4k2,379k
7.-Joseph4k2,593k
8.-Frank3k909k
9.-Edward2k1,286k
10.-Thomas2k2,298k
11.-Henry2k669k
12.-Walter2k619k
13.-Willie2k448k
14.-Harry2k421k
15.Arthur1k526k
16.Albert1k487k
17.Harold1k549k
18.Clarence1k302k
19.-Paul1k1,385k
20.Fred1k343k
21.-Raymond1k771k
22.Louis1k394k
23.Richard1k2,561k
24.-Roy1k404k
25.Joe1k450k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary16k4,121k
2.-Helen7k1,018k
3.-Margaret6k1,244k
4.-Anna6k884k
5.-Ruth5k822k
6.Dorothy4k1,107k
7.Elizabeth4k1,621k
8.Alice4k556k
9.Mildred4k451k
10.Florence4k335k
11.Marie4k536k
12.-Ethel4k279k
13.-Lillian3k433k
14.Frances3k589k
15.-Edna3k294k
16.Gladys3k266k
17.Rose3k479k
18.Annie3k348k
19.-Grace3k483k
20.Irene2k351k
21.Bessie2k170k
22.Gertrude2k177k
23.Hazel2k250k
24.Louise2k332k
25.Bertha2k208k

Most Popular Names Of 1905

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John8k5,106k
2.-William6k4,088k
3.-James6k5,136k
4.-George4k1,461k
5.Charles4k2,379k
6.Robert3k4,809k
7.-Joseph3k2,593k
8.-Frank3k909k
9.-Edward2k1,286k
10.Thomas2k2,298k
11.Henry2k669k
12.-Walter2k619k
13.Willie2k448k
14.Harry2k421k
15.Albert2k487k
16.Arthur2k526k
17.-Clarence1k302k
18.-Fred1k343k
19.-Paul1k1,385k
20.-Harold1k549k
21.Raymond1k771k
22.Richard1k2,561k
23.-Joe1k450k
24.Roy1k404k
25.Louis981394k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary16k4,121k
2.-Helen7k1,018k
3.Margaret6k1,244k
4.Anna5k884k
5.-Ruth5k822k
6.-Elizabeth4k1,621k
7.Dorothy4k1,107k
8.Mildred4k451k
9.Marie4k536k
10.Alice4k556k
11.Florence3k335k
12.Ethel3k279k
13.Lillian3k433k
14.-Gladys3k266k
15.-Edna3k294k
16.-Frances3k589k
17.-Annie3k348k
18.-Rose3k479k
19.-Grace3k483k
20.Bessie2k170k
21.Bertha2k208k
22.Clara2k274k
23.Louise2k332k
24.Irene2k351k
25.Hazel2k250k

Most Popular Names Of 1904

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John8k5,106k
2.-William6k4,088k
3.-James6k5,136k
4.-George4k1,461k
5.Robert3k4,809k
6.Charles3k2,379k
7.Joseph3k2,593k
8.-Frank3k909k
9.-Edward2k1,286k
10.Henry2k669k
11.Thomas2k2,298k
12.-Walter2k619k
13.-Harry2k421k
14.-Willie2k448k
15.-Arthur1k526k
16.-Albert1k487k
17.-Clarence1k302k
18.-Fred1k343k
19.-Paul1k1,385k
20.-Harold1k549k
21.Roy1k404k
22.Raymond1k771k
23.Joe959450k
24.Richard9572,561k
25.Carl953502k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary15k4,121k
2.-Helen6k1,018k
3.-Anna5k884k
4.-Margaret5k1,244k
5.-Ruth5k822k
6.-Elizabeth4k1,621k
7.-Marie4k536k
8.-Florence4k335k
9.Mildred4k451k
10.Dorothy3k1,107k
11.Ethel3k279k
12.Lillian3k433k
13.Alice3k556k
14.-Gladys3k266k
15.-Edna3k294k
16.Frances3k589k
17.-Annie3k348k
18.-Rose3k479k
19.Grace3k483k
20.Bertha2k208k
21.-Bessie2k170k
22.Emma2k634k
23.Hazel2k250k
24.Clara2k274k
25.Gertrude2k177k

Most Popular Names Of 1903

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John8k5,106k
2.-William6k4,088k
3.-James5k5,136k
4.-George4k1,461k
5.-Charles3k2,379k
6.Joseph3k2,593k
7.Robert3k4,809k
8.-Frank3k909k
9.-Edward2k1,286k
10.Thomas2k2,298k
11.Henry2k669k
12.-Walter2k619k
13.-Harry2k421k
14.-Willie1k448k
15.-Arthur1k526k
16.-Albert1k487k
17.-Clarence1k302k
18.-Fred1k343k
19.Paul1k1,385k
20.Harold1k549k
21.-Raymond1k771k
22.-Roy975404k
23.Carl910502k
24.Joe895450k
25.-Louis889394k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary14k4,121k
2.-Helen6k1,018k
3.-Anna5k884k
4.-Margaret5k1,244k
5.-Ruth5k822k
6.-Elizabeth4k1,621k
7.Marie3k536k
8.Florence3k335k
9.-Ethel3k279k
10.Mildred3k451k
11.Dorothy3k1,107k
12.Alice3k556k
13.Lillian3k433k
14.Gladys3k266k
15.Edna3k294k
16.Grace3k483k
17.Annie3k348k
18.Rose2k479k
19.Frances2k589k
20.Clara2k274k
21.Bessie2k170k
22.-Bertha2k208k
23.Emma2k634k
24.Gertrude2k177k
25.Mabel2k134k

Most Popular Names Of 1902

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John8k5,106k
2.-William7k4,088k
3.-James6k5,136k
4.-George4k1,461k
5.-Charles3k2,379k
6.Robert3k4,809k
7.Joseph3k2,593k
8.-Frank3k909k
9.-Edward2k1,286k
10.-Henry2k669k
11.-Thomas2k2,298k
12.-Walter2k619k
13.-Harry2k421k
14.Willie2k448k
15.Arthur1k526k
16.Albert1k487k
17.-Clarence1k302k
18.-Fred1k343k
19.Harold1k549k
20.Paul1k1,385k
21.Raymond1k771k
22.Roy1k404k
23.Joe955450k
24.-Carl952502k
25.-Louis912394k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary14k4,121k
2.-Helen6k1,018k
3.-Anna5k884k
4.-Margaret5k1,244k
5.-Ruth4k822k
6.-Elizabeth4k1,621k
7.Florence4k335k
8.Marie3k536k
9.-Ethel3k279k
10.Alice3k556k
11.Lillian3k433k
12.Gladys3k266k
13.-Edna3k294k
14.-Mildred3k451k
15.Dorothy3k1,107k
16.-Annie3k348k
17.Grace3k483k
18.Emma3k634k
19.Bessie2k170k
20.-Rose2k479k
21.Clara2k274k
22.Bertha2k208k
23.Frances2k589k
24.-Mabel2k134k
25.Hazel2k250k

Most Popular Names Of 1901

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John7k5,106k
2.-William6k4,088k
3.-James5k5,136k
4.-George4k1,461k
5.-Charles3k2,379k
6.Joseph3k2,593k
7.Robert3k4,809k
8.-Frank2k909k
9.-Edward2k1,286k
10.-Henry2k669k
11.-Thomas2k2,298k
12.-Walter2k619k
13.-Harry2k421k
14.Arthur1k526k
15.Albert1k487k
16.Willie1k448k
17.Clarence1k302k
18.Fred1k343k
19.-Paul9241,385k
20.Roy917404k
21.Harold915549k
22.Raymond888771k
23.Earl818288k
24.Carl817502k
25.Louis797394k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary13k4,121k
2.-Helen5k1,018k
3.-Anna5k884k
4.-Margaret4k1,244k
5.-Ruth4k822k
6.-Elizabeth3k1,621k
7.Marie3k536k
8.Florence3k335k
9.Ethel3k279k
10.-Lillian3k433k
11.Gladys3k266k
12.Alice3k556k
13.Edna2k294k
14.Mildred2k451k
15.Grace2k483k
16.Annie2k348k
17.Emma2k634k
18.Clara2k274k
19.Bertha2k208k
20.Rose2k479k
21.Bessie2k170k
22.Dorothy2k1,107k
23.Hazel2k250k
24.Mabel2k134k
25.Frances2k589k

Most Popular Names Of 1900

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John10k5,106k
2.-William9k4,088k
3.-James7k5,136k
4.-George5k1,461k
5.-Charles4k2,379k
6.Robert4k4,809k
7.Joseph4k2,593k
8.-Frank3k909k
9.-Edward3k1,286k
10.-Henry3k669k
11.-Thomas3k2,298k
12.-Walter2k619k
13.-Harry2k421k
14.Willie2k448k
15.Arthur2k526k
16.Albert2k487k
17.Fred2k343k
18.Clarence1k302k
19.Paul1k1,385k
20.Harold1k549k
21.Roy1k404k
22.Joe1k450k
23.Raymond1k771k
24.Richard1k2,561k
25.Charlie1k166k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary17k4,121k
2.Helen6k1,018k
3.Anna6k884k
4.-Margaret5k1,244k
5.-Ruth5k822k
6.Elizabeth4k1,621k
7.Florence4k335k
8.Ethel4k279k
9.Marie4k536k
10.-Lillian3k433k
11.Annie3k348k
12.Edna3k294k
13.-Emma3k634k
14.Alice3k556k
15.Bessie3k170k
16.-Bertha3k208k
17.Grace3k483k
18.Rose3k479k
19.Clara3k274k
20.Mildred3k451k
21.Gladys3k266k
22.Minnie3k159k
23.-Gertrude3k177k
24.Pearl3k156k
25.Mabel3k134k

The data is taken from births that occurred in the United States after 1879. From 1880 to 1936, all births may not be included in the original data set.