Most Popular Baby Names of the 1900s

Of the Decade

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John85k5,096k
2.-William69k4,072k
3.-James62k5,121k
4.-George44k1,458k
5.-Charles36k2,372k
6.Robert36k4,803k
7.Joseph35k2,582k
8.Frank29k908k
9.-Edward25k1,284k
10.Thomas22k2,290k
11.Henry22k658k
12.Walter20k618k
13.Harry18k420k
14.Willie18k448k
15.Arthur15k524k
16.-Albert15k486k
17.-Clarence14k302k
18.Fred13k343k
19.Harold13k549k
20.Paul13k1,383k
21.Raymond12k769k
22.Richard11k2,558k
23.Roy11k403k
24.Joe10k450k
25.Louis10k392k
26.Carl10k502k
27.Ralph9k412k
28.Earl9k288k
29.Jack9k668k
30.Ernest9k300k
31.David9k3,590k
32.Samuel8k729k
33.Howard8k344k
34.Charlie8k164k
35.Francis7k284k
36.Herbert7k228k
37.Lawrence7k456k
38.Theodore6k226k
39.Alfred6k241k
40.Andrew6k1,266k
41.Elmer6k128k
42.Sam6k123k
43.Eugene6k378k
44.Leo6k187k
45.Michael5k4,324k
46.Lee5k230k
47.Herman5k135k
48.Anthony5k1,414k
49.Daniel5k1,882k
50.Leonard5k290k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary162k4,118k
2.Helen69k1,017k
3.-Margaret58k1,242k
4.Anna55k879k
5.Ruth51k821k
6.Elizabeth42k1,611k
7.Dorothy39k1,106k
8.Marie37k535k
9.Florence36k335k
10.Mildred36k450k
11.Alice35k553k
12.Ethel35k279k
13.Lillian33k427k
14.Gladys30k266k
15.Edna30k294k
16.Frances28k588k
17.Rose28k477k
18.Annie28k347k
19.Grace27k475k
20.Bertha24k208k
21.Emma24k615k
22.Bessie24k170k
23.Clara24k271k
24.Hazel24k246k
25.Irene24k351k
26.Gertrude24k177k
27.Louise23k332k
28.Catherine22k656k
29.Martha22k548k
30.Mabel22k133k
31.Pearl21k155k
32.Edith21k265k
33.Esther20k251k
34.Minnie20k159k
35.Myrtle20k136k
36.Ida19k186k
37.Josephine19k299k
38.Evelyn19k542k
39.Elsie18k175k
40.Eva18k255k
41.Thelma18k225k
42.Ruby18k341k
43.Agnes18k157k
44.Sarah17k1,065k
45.Viola17k131k
46.Nellie16k149k
47.Beatrice16k189k
48.Julia16k449k
49.Laura16k793k
50.Lillie15k155k

Most Popular Names Of 1909

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John10k5,096k
2.-William8k4,072k
3.-James8k5,121k
4.-George5k1,458k
5.-Robert5k4,803k
6.-Joseph4k2,582k
7.-Charles4k2,372k
8.-Frank3k908k
9.-Edward3k1,284k
10.-Thomas2k2,290k
11.-Henry2k658k
12.-Walter2k618k
13.-Willie2k448k
14.-Harry2k420k
15.-Albert2k486k
16.Harold2k549k
17.Paul2k1,383k
18.Arthur2k524k
19.-Clarence2k302k
20.Raymond1k769k
21.Richard1k2,558k
22.Fred1k343k
23.Joe1k450k
24.Louis1k392k
25.Carl1k502k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary19k4,118k
2.-Helen9k1,017k
3.-Margaret7k1,242k
4.-Ruth7k821k
5.Dorothy6k1,106k
6.Anna6k879k
7.-Elizabeth5k1,611k
8.-Mildred5k450k
9.Marie4k535k
10.Alice4k553k
11.-Florence4k335k
12.Frances4k588k
13.Ethel4k279k
14.Lillian4k427k
15.-Gladys4k266k
16.Edna3k294k
17.Rose3k477k
18.Evelyn3k542k
19.Louise3k332k
20.Irene3k351k
21.Grace3k475k
22.Annie3k347k
23.Catherine3k656k
24.-Hazel3k246k
25.-Gertrude3k177k

Most Popular Names Of 1908

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John9k5,096k
2.-William8k4,072k
3.-James7k5,121k
4.-George5k1,458k
5.-Robert4k4,803k
6.Joseph4k2,582k
7.Charles4k2,372k
8.-Frank3k908k
9.-Edward3k1,284k
10.Thomas2k2,290k
11.Henry2k658k
12.-Walter2k618k
13.-Willie2k448k
14.-Harry2k420k
15.-Albert2k486k
16.-Arthur2k524k
17.-Harold2k549k
18.Paul1k1,383k
19.Clarence1k302k
20.Fred1k343k
21.-Raymond1k769k
22.Louis1k392k
23.Richard1k2,558k
24.Joe1k450k
25.Ralph1k412k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary19k4,118k
2.-Helen8k1,017k
3.-Margaret7k1,242k
4.Ruth6k821k
5.Anna6k879k
6.-Dorothy6k1,106k
7.-Elizabeth5k1,611k
8.-Mildred5k450k
9.-Alice4k553k
10.-Marie4k535k
11.-Florence4k335k
12.-Ethel4k279k
13.-Lillian4k427k
14.Frances4k588k
15.Gladys4k266k
16.Rose3k477k
17.Edna3k294k
18.Louise3k332k
19.Grace3k475k
20.Evelyn3k542k
21.Annie3k347k
22.Catherine3k656k
23.Irene3k351k
24.Hazel3k246k
25.Gertrude3k177k

Most Popular Names Of 1907

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John9k5,096k
2.-William7k4,072k
3.-James7k5,121k
4.-George4k1,458k
5.-Robert4k4,803k
6.-Charles4k2,372k
7.-Joseph4k2,582k
8.-Frank3k908k
9.-Edward3k1,284k
10.Henry2k658k
11.Thomas2k2,290k
12.-Walter2k618k
13.-Willie2k448k
14.-Harry2k420k
15.Albert2k486k
16.Arthur2k524k
17.-Harold1k549k
18.-Clarence1k302k
19.Fred1k343k
20.Paul1k1,383k
21.-Raymond1k769k
22.Richard1k2,558k
23.Joe1k450k
24.-Roy1k403k
25.Louis1k392k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary18k4,118k
2.-Helen8k1,017k
3.-Margaret7k1,242k
4.-Anna6k879k
5.-Ruth6k821k
6.-Dorothy5k1,106k
7.-Elizabeth5k1,611k
8.Mildred4k450k
9.Alice4k553k
10.Marie4k535k
11.Florence4k335k
12.-Ethel4k279k
13.-Lillian4k427k
14.Gladys3k266k
15.-Edna3k294k
16.Frances3k588k
17.-Rose3k477k
18.Evelyn3k542k
19.Annie3k347k
20.Grace3k475k
21.Louise3k332k
22.Irene3k351k
23.-Hazel3k246k
24.Gertrude2k177k
25.Catherine2k656k

Most Popular Names Of 1906

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John8k5,096k
2.-William7k4,072k
3.-James6k5,121k
4.-George4k1,458k
5.Robert4k4,803k
6.Charles4k2,372k
7.-Joseph4k2,582k
8.-Frank3k908k
9.-Edward2k1,284k
10.-Thomas2k2,290k
11.-Henry2k658k
12.-Walter2k618k
13.-Willie2k448k
14.-Harry2k420k
15.Arthur1k524k
16.Albert1k486k
17.Harold1k549k
18.Clarence1k302k
19.-Paul1k1,383k
20.Fred1k343k
21.-Raymond1k769k
22.Louis1k392k
23.Richard1k2,558k
24.-Roy1k403k
25.Joe1k450k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary16k4,118k
2.-Helen7k1,017k
3.-Margaret6k1,242k
4.-Anna6k879k
5.-Ruth5k821k
6.Dorothy4k1,106k
7.Elizabeth4k1,611k
8.Alice4k553k
9.Mildred4k450k
10.Florence4k335k
11.Marie4k535k
12.-Ethel4k279k
13.-Lillian3k427k
14.Frances3k588k
15.-Edna3k294k
16.Gladys3k266k
17.Rose3k477k
18.Annie3k347k
19.-Grace3k475k
20.Irene2k351k
21.Bessie2k170k
22.Gertrude2k177k
23.Hazel2k246k
24.Louise2k332k
25.Bertha2k208k

Most Popular Names Of 1905

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John8k5,096k
2.-William6k4,072k
3.-James6k5,121k
4.-George4k1,458k
5.Charles4k2,372k
6.Robert3k4,803k
7.-Joseph3k2,582k
8.-Frank3k908k
9.-Edward2k1,284k
10.Thomas2k2,290k
11.Henry2k658k
12.-Walter2k618k
13.Willie2k448k
14.Harry2k420k
15.Albert2k486k
16.Arthur2k524k
17.-Clarence1k302k
18.-Fred1k343k
19.-Paul1k1,383k
20.-Harold1k549k
21.Raymond1k769k
22.Richard1k2,558k
23.-Joe1k450k
24.Roy1k403k
25.Louis< 1k392k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary16k4,118k
2.-Helen7k1,017k
3.Margaret6k1,242k
4.Anna5k879k
5.-Ruth5k821k
6.-Elizabeth4k1,611k
7.Dorothy4k1,106k
8.Mildred4k450k
9.Marie4k535k
10.Alice4k553k
11.Florence3k335k
12.Ethel3k279k
13.Lillian3k427k
14.-Gladys3k266k
15.-Edna3k294k
16.-Frances3k588k
17.-Annie3k347k
18.-Rose3k477k
19.-Grace3k475k
20.Bessie2k170k
21.Bertha2k208k
22.Clara2k271k
23.Louise2k332k
24.Irene2k351k
25.Hazel2k246k

Most Popular Names Of 1904

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John8k5,096k
2.-William6k4,072k
3.-James6k5,121k
4.-George4k1,458k
5.Robert3k4,803k
6.Charles3k2,372k
7.Joseph3k2,582k
8.-Frank3k908k
9.-Edward2k1,284k
10.Henry2k658k
11.Thomas2k2,290k
12.-Walter2k618k
13.-Harry2k420k
14.-Willie2k448k
15.-Arthur1k524k
16.-Albert1k486k
17.-Clarence1k302k
18.-Fred1k343k
19.-Paul1k1,383k
20.-Harold1k549k
21.Roy1k403k
22.Raymond1k769k
23.Joe< 1k450k
24.Richard< 1k2,558k
25.Carl< 1k502k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary15k4,118k
2.-Helen6k1,017k
3.-Anna5k879k
4.-Margaret5k1,242k
5.-Ruth5k821k
6.-Elizabeth4k1,611k
7.-Marie4k535k
8.-Florence4k335k
9.Mildred4k450k
10.Dorothy3k1,106k
11.Ethel3k279k
12.Lillian3k427k
13.Alice3k553k
14.-Gladys3k266k
15.-Edna3k294k
16.Frances3k588k
17.-Annie3k347k
18.-Rose3k477k
19.Grace3k475k
20.Bertha2k208k
21.-Bessie2k170k
22.Emma2k615k
23.Hazel2k246k
24.Clara2k271k
25.Gertrude2k177k

Most Popular Names Of 1903

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John8k5,096k
2.-William6k4,072k
3.-James5k5,121k
4.-George4k1,458k
5.-Charles3k2,372k
6.Joseph3k2,582k
7.Robert3k4,803k
8.-Frank3k908k
9.-Edward2k1,284k
10.Thomas2k2,290k
11.Henry2k658k
12.-Walter2k618k
13.-Harry2k420k
14.-Willie1k448k
15.-Arthur1k524k
16.-Albert1k486k
17.-Clarence1k302k
18.-Fred1k343k
19.Paul1k1,383k
20.Harold1k549k
21.-Raymond1k769k
22.-Roy< 1k403k
23.Carl< 1k502k
24.Joe< 1k450k
25.-Louis< 1k392k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary14k4,118k
2.-Helen6k1,017k
3.-Anna5k879k
4.-Margaret5k1,242k
5.-Ruth5k821k
6.-Elizabeth4k1,611k
7.Marie3k535k
8.Florence3k335k
9.-Ethel3k279k
10.Mildred3k450k
11.Dorothy3k1,106k
12.Alice3k553k
13.Lillian3k427k
14.Gladys3k266k
15.Edna3k294k
16.Grace3k475k
17.Annie3k347k
18.Rose2k477k
19.Frances2k588k
20.Clara2k271k
21.Bessie2k170k
22.-Bertha2k208k
23.Emma2k615k
24.Gertrude2k177k
25.Mabel2k133k

Most Popular Names Of 1902

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John8k5,096k
2.-William7k4,072k
3.-James6k5,121k
4.-George4k1,458k
5.-Charles3k2,372k
6.Robert3k4,803k
7.Joseph3k2,582k
8.-Frank3k908k
9.-Edward2k1,284k
10.-Henry2k658k
11.-Thomas2k2,290k
12.-Walter2k618k
13.-Harry2k420k
14.Willie2k448k
15.Arthur1k524k
16.Albert1k486k
17.-Clarence1k302k
18.-Fred1k343k
19.Harold1k549k
20.Paul1k1,383k
21.Raymond1k769k
22.Roy1k403k
23.Joe< 1k450k
24.-Carl< 1k502k
25.-Louis< 1k392k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary14k4,118k
2.-Helen6k1,017k
3.-Anna5k879k
4.-Margaret5k1,242k
5.-Ruth4k821k
6.-Elizabeth4k1,611k
7.Florence4k335k
8.Marie3k535k
9.-Ethel3k279k
10.Alice3k553k
11.Lillian3k427k
12.Gladys3k266k
13.-Edna3k294k
14.-Mildred3k450k
15.Dorothy3k1,106k
16.-Annie3k347k
17.Grace3k475k
18.Emma3k615k
19.Bessie2k170k
20.-Rose2k477k
21.Clara2k271k
22.Bertha2k208k
23.Frances2k588k
24.-Mabel2k133k
25.Hazel2k246k

Most Popular Names Of 1901

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John7k5,096k
2.-William6k4,072k
3.-James5k5,121k
4.-George4k1,458k
5.-Charles3k2,372k
6.Joseph3k2,582k
7.Robert3k4,803k
8.-Frank2k908k
9.-Edward2k1,284k
10.-Henry2k658k
11.-Thomas2k2,290k
12.-Walter2k618k
13.-Harry2k420k
14.Arthur1k524k
15.Albert1k486k
16.Willie1k448k
17.Clarence1k302k
18.Fred1k343k
19.-Paul< 1k1,383k
20.Roy< 1k403k
21.Harold< 1k549k
22.Raymond< 1k769k
23.Earl< 1k288k
24.Carl< 1k502k
25.Louis< 1k392k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary13k4,118k
2.-Helen5k1,017k
3.-Anna5k879k
4.-Margaret4k1,242k
5.-Ruth4k821k
6.-Elizabeth3k1,611k
7.Marie3k535k
8.Florence3k335k
9.Ethel3k279k
10.-Lillian3k427k
11.Gladys3k266k
12.Alice3k553k
13.Edna2k294k
14.Mildred2k450k
15.Grace2k475k
16.Annie2k347k
17.Emma2k615k
18.Clara2k271k
19.Bertha2k208k
20.Rose2k477k
21.Bessie2k170k
22.Dorothy2k1,106k
23.Hazel2k246k
24.Mabel2k133k
25.Frances2k588k

Most Popular Names Of 1900

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John10k5,096k
2.-William9k4,072k
3.-James7k5,121k
4.-George5k1,458k
5.-Charles4k2,372k
6.Robert4k4,803k
7.Joseph4k2,582k
8.-Frank3k908k
9.-Edward3k1,284k
10.-Henry3k658k
11.-Thomas3k2,290k
12.-Walter2k618k
13.-Harry2k420k
14.Willie2k448k
15.Arthur2k524k
16.Albert2k486k
17.Fred2k343k
18.Clarence1k302k
19.Paul1k1,383k
20.Harold1k549k
21.Roy1k403k
22.Joe1k450k
23.Raymond1k769k
24.Richard1k2,558k
25.Charlie1k164k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary17k4,118k
2.Helen6k1,017k
3.Anna6k879k
4.-Margaret5k1,242k
5.-Ruth5k821k
6.Elizabeth4k1,611k
7.Florence4k335k
8.Ethel4k279k
9.Marie4k535k
10.-Lillian3k427k
11.Annie3k347k
12.Edna3k294k
13.-Emma3k615k
14.Alice3k553k
15.Bessie3k170k
16.-Bertha3k208k
17.Grace3k475k
18.Rose3k477k
19.Clara3k271k
20.Mildred3k450k
21.Gladys3k266k
22.Minnie3k159k
23.-Gertrude3k177k
24.Pearl3k155k
25.Mabel3k133k

The data is taken from births that occurred in the United States after 1879. From 1880 to 1936, all births may not be included in the original data set.