Most Popular Baby Names of the 1910s

Of the Decade

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John376k5,106k
2.-William303k4,088k
3.-James275k5,136k
4.Robert239k4,809k
5.Joseph179k2,593k
6.George177k1,461k
7.Charles174k2,379k
8.Edward126k1,286k
9.Frank116k909k
10.-Thomas92k2,298k
11.Walter89k619k
12.Harold80k549k
13.Henry80k669k
14.Paul78k1,385k
15.Richard75k2,561k
16.Raymond72k771k
17.Albert68k487k
18.Arthur67k526k
19.Harry66k421k
20.Donald57k1,410k
21.Ralph53k412k
22.Louis51k394k
23.Jack50k677k
24.Clarence49k302k
25.Carl48k502k
26.Willie48k448k
27.Howard47k345k
28.Fred44k343k
29.David44k3,601k
30.Kenneth43k1,271k
31.Francis41k285k
32.Roy40k404k
33.Earl40k288k
34.Joe38k450k
35.Ernest37k301k
36.Lawrence36k456k
37.Stanley36k298k
38.Anthony36k1,424k
39.Eugene35k378k
40.Samuel34k740k
41.Herbert34k228k
42.Alfred33k241k
43.Leonard32k291k
44.Michael31k4,338k
45.Elmer29k128k
46.Andrew28k1,276k
47.Leo27k192k
48.Bernard26k199k
49.Norman25k252k
50.Peter25k573k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary479k4,121k
2.-Helen248k1,018k
3.Dorothy207k1,107k
4.Margaret189k1,244k
5.-Ruth174k822k
6.Mildred124k451k
7.Anna119k884k
8.Elizabeth117k1,621k
9.Frances106k589k
10.Virginia94k648k
11.Marie92k536k
12.Evelyn91k552k
13.Alice86k556k
14.Florence81k335k
15.Lillian76k433k
16.Rose75k479k
17.Irene69k351k
18.Louise68k332k
19.Edna67k294k
20.Catherine66k657k
21.Gladys66k266k
22.Ethel64k279k
23.Josephine61k301k
24.Ruby60k344k
25.Martha60k548k
26.Grace58k483k
27.Hazel57k250k
28.Thelma57k225k
29.Lucille56k222k
30.Edith56k265k
31.Eleanor54k277k
32.Doris53k462k
33.Annie52k348k
34.Pauline50k226k
35.Gertrude50k177k
36.Esther49k253k
37.Betty45k999k
38.Beatrice45k190k
39.Marjorie44k272k
40.Clara44k274k
41.Emma42k634k
42.Bernice40k182k
43.Bertha40k208k
44.Ann40k468k
45.Jean39k458k
46.Elsie39k176k
47.Julia39k453k
48.Agnes39k158k
49.Lois38k332k
50.Sarah38k1,070k

Most Popular Names Of 1919

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John54k5,106k
2.-William44k4,088k
3.-James42k5,136k
4.-Robert41k4,809k
5.-Charles25k2,379k
6.-George25k1,461k
7.-Joseph24k2,593k
8.-Edward19k1,286k
9.-Frank16k909k
10.-Thomas13k2,298k
11.-Walter13k619k
12.-Richard12k2,561k
13.-Harold12k549k
14.Raymond11k771k
15.Paul11k1,385k
16.-Henry11k669k
17.Donald10k1,410k
18.Albert10k487k
19.Arthur10k526k
20.-Harry9k421k
21.-Jack8k677k
22.-Ralph8k412k
23.Willie7k448k
24.Howard7k345k
25.Clarence7k302k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary66k4,121k
2.-Helen34k1,018k
3.-Dorothy32k1,107k
4.-Margaret26k1,244k
5.-Ruth25k822k
6.-Mildred17k451k
7.-Virginia16k648k
8.Elizabeth15k1,621k
9.Frances15k589k
10.-Anna14k884k
11.-Evelyn13k552k
12.-Marie12k536k
13.-Alice11k556k
14.-Florence10k335k
15.Betty10k999k
16.-Irene10k351k
17.Lillian10k433k
18.Doris9k462k
19.Rose9k479k
20.Louise9k332k
21.Gladys9k266k
22.Edna8k294k
23.Catherine8k657k
24.Ruby8k344k
25.-Martha8k548k

Most Popular Names Of 1918

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John57k5,106k
2.-William45k4,088k
3.-James42k5,136k
4.-Robert41k4,809k
5.Charles27k2,379k
6.-George26k1,461k
7.Joseph26k2,593k
8.-Edward19k1,286k
9.-Frank17k909k
10.-Thomas14k2,298k
11.-Walter13k619k
12.Richard12k2,561k
13.Harold12k549k
14.Paul12k1,385k
15.Raymond12k771k
16.Henry11k669k
17.-Arthur10k526k
18.Donald10k1,410k
19.Albert10k487k
20.Harry10k421k
21.Jack8k677k
22.Ralph8k412k
23.Clarence7k302k
24.Louis7k394k
25.Carl7k502k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary67k4,121k
2.-Helen36k1,018k
3.-Dorothy32k1,107k
4.-Margaret27k1,244k
5.-Ruth26k822k
6.-Mildred17k451k
7.Virginia16k648k
8.Frances16k589k
9.Elizabeth16k1,621k
10.Anna16k884k
11.-Evelyn13k552k
12.-Marie13k536k
13.-Alice12k556k
14.-Florence11k335k
15.-Lillian10k433k
16.Irene10k351k
17.Rose10k479k
18.Louise9k332k
19.Doris9k462k
20.Catherine9k657k
21.Betty9k999k
22.Gladys9k266k
23.Edna9k294k
24.Josephine9k301k
25.Martha8k548k

Most Popular Names Of 1917

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John52k5,106k
2.-William42k4,088k
3.-James37k5,136k
4.-Robert35k4,809k
5.-Joseph25k2,593k
6.George24k1,461k
7.Charles24k2,379k
8.-Edward18k1,286k
9.-Frank16k909k
10.-Thomas13k2,298k
11.-Walter13k619k
12.Harold11k549k
13.Paul11k1,385k
14.Richard11k2,561k
15.Henry11k669k
16.-Raymond10k771k
17.Arthur9k526k
18.Albert9k487k
19.-Harry9k421k
20.-Donald9k1,410k
21.-Ralph7k412k
22.Jack7k677k
23.Louis7k394k
24.Carl7k502k
25.Clarence7k302k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary64k4,121k
2.-Helen34k1,018k
3.-Dorothy29k1,107k
4.-Margaret26k1,244k
5.-Ruth24k822k
6.-Mildred16k451k
7.-Anna15k884k
8.-Elizabeth15k1,621k
9.-Frances14k589k
10.-Virginia14k648k
11.-Evelyn13k552k
12.-Marie12k536k
13.-Alice11k556k
14.-Florence11k335k
15.Lillian10k433k
16.Rose10k479k
17.-Irene9k351k
18.Catherine9k657k
19.Louise9k332k
20.Edna8k294k
21.-Josephine8k301k
22.Martha8k548k
23.Gladys8k266k
24.Ethel8k279k
25.Doris8k462k

Most Popular Names Of 1916

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John50k5,106k
2.-William40k4,088k
3.-James36k5,136k
4.-Robert32k4,809k
5.-Joseph24k2,593k
6.Charles24k2,379k
7.George23k1,461k
8.-Edward17k1,286k
9.-Frank15k909k
10.-Thomas12k2,298k
11.-Walter12k619k
12.Paul11k1,385k
13.Harold11k549k
14.-Henry11k669k
15.-Richard10k2,561k
16.-Raymond10k771k
17.-Albert9k487k
18.-Arthur9k526k
19.-Harry8k421k
20.-Donald8k1,410k
21.-Ralph7k412k
22.Louis7k394k
23.Carl7k502k
24.-Clarence6k302k
25.-Howard6k345k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary61k4,121k
2.-Helen33k1,018k
3.-Dorothy27k1,107k
4.-Margaret25k1,244k
5.-Ruth23k822k
6.-Mildred16k451k
7.-Anna15k884k
8.-Elizabeth15k1,621k
9.-Frances14k589k
10.Virginia12k648k
11.Evelyn12k552k
12.Marie12k536k
13.-Alice11k556k
14.-Florence10k335k
15.Rose10k479k
16.Lillian10k433k
17.-Irene9k351k
18.-Louise9k332k
19.Edna9k294k
20.Catherine8k657k
21.Josephine8k301k
22.Gladys8k266k
23.Ruby8k344k
24.Martha8k548k
25.Ethel8k279k

Most Popular Names Of 1915

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John48k5,106k
2.-William39k4,088k
3.-James34k5,136k
4.-Robert29k4,809k
5.-Joseph23k2,593k
6.-George22k1,461k
7.-Charles22k2,379k
8.-Edward16k1,286k
9.-Frank15k909k
10.Thomas11k2,298k
11.Walter11k619k
12.Harold10k549k
13.-Paul10k1,385k
14.Henry10k669k
15.Richard9k2,561k
16.-Raymond9k771k
17.Albert9k487k
18.-Arthur9k526k
19.-Harry8k421k
20.Donald7k1,410k
21.-Ralph7k412k
22.Carl7k502k
23.Louis7k394k
24.Clarence6k302k
25.Howard6k345k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary58k4,121k
2.-Helen31k1,018k
3.-Dorothy25k1,107k
4.-Margaret23k1,244k
5.-Ruth22k822k
6.Mildred15k451k
7.Anna15k884k
8.-Elizabeth14k1,621k
9.-Frances13k589k
10.Evelyn12k552k
11.Marie11k536k
12.Virginia11k648k
13.Alice11k556k
14.Florence10k335k
15.Lillian10k433k
16.Rose9k479k
17.Irene8k351k
18.Louise8k332k
19.Catherine8k657k
20.Edna8k294k
21.Gladys8k266k
22.Josephine8k301k
23.Ethel7k279k
24.-Ruby7k344k
25.Martha7k548k

Most Popular Names Of 1914

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John38k5,106k
2.-William30k4,088k
3.-James26k5,136k
4.-Robert21k4,809k
5.-Joseph19k2,593k
6.-George18k1,461k
7.-Charles17k2,379k
8.-Edward12k1,286k
9.-Frank12k909k
10.Walter9k619k
11.Thomas9k2,298k
12.-Henry8k669k
13.Paul8k1,385k
14.Harold8k549k
15.Albert7k487k
16.Raymond7k771k
17.Richard7k2,561k
18.Arthur7k526k
19.Harry7k421k
20.-Louis5k394k
21.Ralph5k412k
22.Clarence5k302k
23.Donald5k1,410k
24.Carl5k502k
25.Willie5k448k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary45k4,121k
2.-Helen23k1,018k
3.-Dorothy19k1,107k
4.-Margaret18k1,244k
5.-Ruth16k822k
6.Anna12k884k
7.Mildred12k451k
8.-Elizabeth11k1,621k
9.-Frances10k589k
10.-Marie9k536k
11.Evelyn9k552k
12.Alice8k556k
13.-Florence8k335k
14.Virginia8k648k
15.Rose8k479k
16.-Lillian7k433k
17.-Louise7k332k
18.Catherine7k657k
19.Edna6k294k
20.Gladys6k266k
21.Ethel6k279k
22.Irene6k351k
23.Josephine6k301k
24.Ruby6k344k
25.-Grace6k483k

Most Popular Names Of 1913

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John29k5,106k
2.-William24k4,088k
3.-James21k5,136k
4.-Robert16k4,809k
5.-Joseph14k2,593k
6.-George14k1,461k
7.-Charles13k2,379k
8.-Edward9k1,286k
9.-Frank9k909k
10.-Thomas7k2,298k
11.-Walter7k619k
12.-Henry6k669k
13.-Harold6k549k
14.-Paul6k1,385k
15.Harry5k421k
16.Albert5k487k
17.Arthur5k526k
18.-Raymond5k771k
19.-Richard5k2,561k
20.-Louis4k394k
21.-Clarence4k302k
22.Ralph4k412k
23.Carl4k502k
24.Willie4k448k
25.Donald4k1,410k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary37k4,121k
2.-Helen19k1,018k
3.-Dorothy15k1,107k
4.-Margaret14k1,244k
5.-Ruth13k822k
6.-Mildred10k451k
7.-Anna10k884k
8.-Elizabeth10k1,621k
9.-Frances8k589k
10.-Marie7k536k
11.-Alice7k556k
12.Evelyn7k552k
13.Florence6k335k
14.Rose6k479k
15.Virginia6k648k
16.Lillian6k433k
17.-Louise6k332k
18.Edna6k294k
19.-Gladys5k266k
20.Ethel5k279k
21.Irene5k351k
22.Catherine5k657k
23.-Ruby5k344k
24.Josephine5k301k
25.Grace5k483k

Most Popular Names Of 1912

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John25k5,106k
2.-William20k4,088k
3.-James18k5,136k
4.Robert13k4,809k
5.Joseph12k2,593k
6.George12k1,461k
7.-Charles11k2,379k
8.Edward8k1,286k
9.Frank8k909k
10.-Thomas6k2,298k
11.Walter6k619k
12.Henry6k669k
13.Harold5k549k
14.Paul5k1,385k
15.Arthur5k526k
16.Harry5k421k
17.Albert5k487k
18.Raymond4k771k
19.Richard4k2,561k
20.Louis4k394k
21.Clarence4k302k
22.Willie4k448k
23.Ralph3k412k
24.Carl3k502k
25.Howard3k345k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary32k4,121k
2.-Helen16k1,018k
3.Dorothy13k1,107k
4.Margaret13k1,244k
5.-Ruth11k822k
6.Mildred9k451k
7.Anna9k884k
8.Elizabeth9k1,621k
9.Frances7k589k
10.Marie7k536k
11.-Alice6k556k
12.-Florence6k335k
13.Evelyn6k552k
14.Lillian6k433k
15.Rose5k479k
16.Edna5k294k
17.Louise5k332k
18.Ethel5k279k
19.Gladys5k266k
20.Virginia5k648k
21.Catherine5k657k
22.Irene5k351k
23.Ruby4k344k
24.Grace4k483k
25.-Hazel4k250k

Most Popular Names Of 1911

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John13k5,106k
2.William11k4,088k
3.James10k5,136k
4.George7k1,461k
5.Robert7k4,809k
6.-Joseph6k2,593k
7.-Charles6k2,379k
8.-Frank4k909k
9.-Edward4k1,286k
10.Thomas3k2,298k
11.Henry3k669k
12.Walter3k619k
13.Harry3k421k
14.Willie2k448k
15.Albert2k487k
16.Harold2k549k
17.Paul2k1,385k
18.Arthur2k526k
19.-Raymond2k771k
20.Richard2k2,561k
21.Louis2k394k
22.-Fred2k343k
23.Clarence2k302k
24.Ralph2k412k
25.Jack2k677k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary24k4,121k
2.-Helen12k1,018k
3.-Margaret9k1,244k
4.-Dorothy9k1,107k
5.-Ruth8k822k
6.-Anna7k884k
7.-Elizabeth6k1,621k
8.-Mildred6k451k
9.-Marie5k536k
10.Frances5k589k
11.Alice5k556k
12.-Florence4k335k
13.Lillian4k433k
14.Rose4k479k
15.Ethel4k279k
16.Evelyn4k552k
17.Edna4k294k
18.Gladys4k266k
19.Louise4k332k
20.Catherine4k657k
21.-Irene4k351k
22.Ruby3k344k
23.-Grace3k483k
24.Annie3k348k
25.Hazel3k250k

Most Popular Names Of 1910

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John11k5,106k
2.James9k5,136k
3.William9k4,088k
4.Robert6k4,809k
5.George5k1,461k
6.-Joseph5k2,593k
7.-Charles5k2,379k
8.-Frank4k909k
9.-Edward3k1,286k
10.Henry3k669k
11.Willie3k448k
12.Thomas3k2,298k
13.Walter3k619k
14.Albert2k487k
15.Paul2k1,385k
16.Harry2k421k
17.Arthur2k526k
18.Harold2k549k
19.Raymond2k771k
20.Clarence2k302k
21.-Richard2k2,561k
22.-Fred2k343k
23.Jack2k677k
24.-Louis2k394k
25.Joe2k450k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary23k4,121k
2.-Helen10k1,018k
3.-Margaret8k1,244k
4.Dorothy7k1,107k
5.Ruth7k822k
6.-Anna6k884k
7.-Elizabeth6k1,621k
8.-Mildred6k451k
9.-Marie5k536k
10.-Alice5k556k
11.Frances4k589k
12.Florence4k335k
13.-Ethel4k279k
14.-Lillian4k433k
15.-Gladys4k266k
16.Rose4k479k
17.Evelyn4k552k
18.Edna4k294k
19.Annie4k348k
20.Louise3k332k
21.Irene3k351k
22.Catherine3k657k
23.Grace3k483k
24.-Hazel3k250k
25.Thelma3k225k

The data is taken from births that occurred in the United States after 1879. From 1880 to 1936, all births may not be included in the original data set.