Most Popular Baby Names of the 1910s

Of the Decade

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John376k5,096k
2.-William303k4,072k
3.-James275k5,121k
4.Robert239k4,803k
5.Joseph179k2,582k
6.George177k1,458k
7.Charles174k2,372k
8.Edward126k1,284k
9.Frank116k908k
10.-Thomas92k2,290k
11.Walter89k618k
12.Harold80k549k
13.Henry80k658k
14.Paul78k1,383k
15.Richard75k2,558k
16.Raymond72k769k
17.Albert68k486k
18.Arthur67k524k
19.Harry66k420k
20.Donald57k1,410k
21.Ralph53k412k
22.Louis51k392k
23.Jack50k668k
24.Clarence49k302k
25.Carl48k502k
26.Willie48k448k
27.Howard47k344k
28.Fred44k343k
29.David44k3,590k
30.Kenneth43k1,269k
31.Francis41k284k
32.Roy40k403k
33.Earl40k288k
34.Joe38k450k
35.Ernest37k300k
36.Lawrence36k456k
37.Stanley36k298k
38.Anthony36k1,414k
39.Eugene35k378k
40.Samuel34k729k
41.Herbert34k228k
42.Alfred33k241k
43.Leonard32k290k
44.Michael31k4,324k
45.Elmer29k128k
46.Andrew28k1,266k
47.Leo27k187k
48.Bernard26k199k
49.Norman25k251k
50.Peter25k571k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary479k4,118k
2.-Helen248k1,017k
3.Dorothy207k1,106k
4.Margaret189k1,242k
5.-Ruth174k821k
6.Mildred124k450k
7.Anna119k879k
8.Elizabeth117k1,611k
9.Frances106k588k
10.Virginia94k647k
11.Marie92k535k
12.Evelyn91k542k
13.Alice86k553k
14.Florence81k335k
15.Lillian76k427k
16.Rose75k477k
17.Irene69k351k
18.Louise68k332k
19.Edna67k294k
20.Catherine66k656k
21.Gladys66k266k
22.Ethel64k279k
23.Josephine61k299k
24.Ruby60k341k
25.Martha60k548k
26.Grace58k475k
27.Hazel57k246k
28.Thelma57k225k
29.Lucille56k221k
30.Edith56k265k
31.Eleanor54k272k
32.Doris53k462k
33.Annie52k347k
34.Pauline50k226k
35.Gertrude50k177k
36.Esther49k251k
37.Betty45k999k
38.Beatrice45k189k
39.Marjorie44k272k
40.Clara44k271k
41.Emma42k615k
42.Bernice40k182k
43.Bertha40k208k
44.Ann40k468k
45.Jean39k458k
46.Elsie39k175k
47.Agnes39k157k
48.Julia39k449k
49.Lois38k332k
50.Sarah38k1,065k

Most Popular Names Of 1919

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John54k5,096k
2.-William44k4,072k
3.-James42k5,121k
4.-Robert41k4,803k
5.-Charles25k2,372k
6.-George25k1,458k
7.-Joseph24k2,582k
8.-Edward19k1,284k
9.-Frank16k908k
10.-Thomas13k2,290k
11.-Walter13k618k
12.-Richard12k2,558k
13.-Harold12k549k
14.Raymond11k769k
15.Paul11k1,383k
16.-Henry11k658k
17.Donald10k1,410k
18.Albert10k486k
19.Arthur10k524k
20.-Harry9k420k
21.-Jack8k668k
22.-Ralph8k412k
23.Willie7k448k
24.Howard7k344k
25.Clarence7k302k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary66k4,118k
2.-Helen34k1,017k
3.-Dorothy32k1,106k
4.-Margaret26k1,242k
5.-Ruth25k821k
6.-Mildred17k450k
7.-Virginia16k647k
8.Elizabeth15k1,611k
9.Frances15k588k
10.-Anna14k879k
11.-Evelyn13k542k
12.-Marie12k535k
13.-Alice11k553k
14.-Florence10k335k
15.Betty10k999k
16.-Irene10k351k
17.Lillian10k427k
18.Doris9k462k
19.Rose9k477k
20.Louise9k332k
21.Gladys9k266k
22.Edna8k294k
23.Catherine8k656k
24.Ruby8k341k
25.-Martha8k548k

Most Popular Names Of 1918

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John57k5,096k
2.-William45k4,072k
3.-James42k5,121k
4.-Robert41k4,803k
5.Charles27k2,372k
6.-George26k1,458k
7.Joseph26k2,582k
8.-Edward19k1,284k
9.-Frank17k908k
10.-Thomas14k2,290k
11.-Walter13k618k
12.Richard12k2,558k
13.Harold12k549k
14.Paul12k1,383k
15.Raymond12k769k
16.Henry11k658k
17.-Arthur10k524k
18.Donald10k1,410k
19.Albert10k486k
20.Harry10k420k
21.Jack8k668k
22.Ralph8k412k
23.Clarence7k302k
24.Louis7k392k
25.Carl7k502k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary67k4,118k
2.-Helen36k1,017k
3.-Dorothy32k1,106k
4.-Margaret27k1,242k
5.-Ruth26k821k
6.-Mildred17k450k
7.Virginia16k647k
8.Frances16k588k
9.Elizabeth16k1,611k
10.Anna16k879k
11.-Evelyn13k542k
12.-Marie13k535k
13.-Alice12k553k
14.-Florence11k335k
15.-Lillian10k427k
16.Irene10k351k
17.Rose10k477k
18.Louise9k332k
19.Doris9k462k
20.Catherine9k656k
21.Betty9k999k
22.Gladys9k266k
23.Edna9k294k
24.Josephine9k299k
25.Martha8k548k

Most Popular Names Of 1917

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John52k5,096k
2.-William42k4,072k
3.-James37k5,121k
4.-Robert35k4,803k
5.-Joseph25k2,582k
6.George24k1,458k
7.Charles24k2,372k
8.-Edward18k1,284k
9.-Frank16k908k
10.-Thomas13k2,290k
11.-Walter13k618k
12.Harold11k549k
13.Paul11k1,383k
14.Richard11k2,558k
15.Henry11k658k
16.-Raymond10k769k
17.Arthur9k524k
18.Albert9k486k
19.-Harry9k420k
20.-Donald9k1,410k
21.-Ralph7k412k
22.Jack7k668k
23.Louis7k392k
24.Carl7k502k
25.Clarence7k302k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary64k4,118k
2.-Helen34k1,017k
3.-Dorothy29k1,106k
4.-Margaret26k1,242k
5.-Ruth24k821k
6.-Mildred16k450k
7.-Anna15k879k
8.-Elizabeth15k1,611k
9.-Frances14k588k
10.-Virginia14k647k
11.-Evelyn13k542k
12.-Marie12k535k
13.-Alice11k553k
14.-Florence11k335k
15.Lillian10k427k
16.Rose10k477k
17.-Irene9k351k
18.Catherine9k656k
19.Louise9k332k
20.Edna8k294k
21.-Josephine8k299k
22.Martha8k548k
23.Gladys8k266k
24.Ethel8k279k
25.Doris8k462k

Most Popular Names Of 1916

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John50k5,096k
2.-William40k4,072k
3.-James36k5,121k
4.-Robert32k4,803k
5.-Joseph24k2,582k
6.Charles24k2,372k
7.George23k1,458k
8.-Edward17k1,284k
9.-Frank15k908k
10.-Thomas12k2,290k
11.-Walter12k618k
12.Paul11k1,383k
13.Harold11k549k
14.-Henry11k658k
15.-Richard10k2,558k
16.-Raymond10k769k
17.-Albert9k486k
18.-Arthur9k524k
19.-Harry8k420k
20.-Donald8k1,410k
21.-Ralph7k412k
22.Louis7k392k
23.Carl7k502k
24.-Clarence6k302k
25.-Howard6k344k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary61k4,118k
2.-Helen33k1,017k
3.-Dorothy27k1,106k
4.-Margaret25k1,242k
5.-Ruth23k821k
6.-Mildred16k450k
7.-Anna15k879k
8.-Elizabeth15k1,611k
9.-Frances14k588k
10.Virginia12k647k
11.Evelyn12k542k
12.Marie12k535k
13.-Alice11k553k
14.-Florence10k335k
15.Rose10k477k
16.Lillian10k427k
17.-Irene9k351k
18.-Louise9k332k
19.Edna9k294k
20.Catherine8k656k
21.Josephine8k299k
22.Gladys8k266k
23.Ruby8k341k
24.Martha8k548k
25.Ethel8k279k

Most Popular Names Of 1915

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John48k5,096k
2.-William39k4,072k
3.-James34k5,121k
4.-Robert29k4,803k
5.-Joseph23k2,582k
6.-George22k1,458k
7.-Charles22k2,372k
8.-Edward16k1,284k
9.-Frank15k908k
10.Thomas11k2,290k
11.Walter11k618k
12.Harold10k549k
13.-Paul10k1,383k
14.Henry10k658k
15.Richard9k2,558k
16.-Raymond9k769k
17.Albert9k486k
18.-Arthur9k524k
19.-Harry8k420k
20.Donald7k1,410k
21.-Ralph7k412k
22.Carl7k502k
23.Louis7k392k
24.Clarence6k302k
25.Howard6k344k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary58k4,118k
2.-Helen31k1,017k
3.-Dorothy25k1,106k
4.-Margaret23k1,242k
5.-Ruth22k821k
6.Mildred15k450k
7.Anna15k879k
8.-Elizabeth14k1,611k
9.-Frances13k588k
10.Evelyn12k542k
11.Marie11k535k
12.Virginia11k647k
13.Alice11k553k
14.Florence10k335k
15.Lillian10k427k
16.Rose9k477k
17.Irene8k351k
18.Louise8k332k
19.Catherine8k656k
20.Edna8k294k
21.Gladys8k266k
22.Josephine8k299k
23.Ethel7k279k
24.-Ruby7k341k
25.Martha7k548k

Most Popular Names Of 1914

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John38k5,096k
2.-William30k4,072k
3.-James26k5,121k
4.-Robert21k4,803k
5.-Joseph19k2,582k
6.-George18k1,458k
7.-Charles17k2,372k
8.-Edward12k1,284k
9.-Frank12k908k
10.Walter9k618k
11.Thomas9k2,290k
12.-Henry8k658k
13.Paul8k1,383k
14.Harold8k549k
15.Albert7k486k
16.Raymond7k769k
17.Richard7k2,558k
18.Arthur7k524k
19.Harry7k420k
20.-Louis5k392k
21.Ralph5k412k
22.Clarence5k302k
23.Donald5k1,410k
24.Carl5k502k
25.Willie5k448k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary45k4,118k
2.-Helen23k1,017k
3.-Dorothy19k1,106k
4.-Margaret18k1,242k
5.-Ruth16k821k
6.Anna12k879k
7.Mildred12k450k
8.-Elizabeth11k1,611k
9.-Frances10k588k
10.-Marie9k535k
11.Evelyn9k542k
12.Alice8k553k
13.-Florence8k335k
14.Virginia8k647k
15.Rose8k477k
16.-Lillian7k427k
17.-Louise7k332k
18.Catherine7k656k
19.Edna6k294k
20.Gladys6k266k
21.Ethel6k279k
22.Irene6k351k
23.Josephine6k299k
24.Ruby6k341k
25.-Grace6k475k

Most Popular Names Of 1913

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John29k5,096k
2.-William24k4,072k
3.-James21k5,121k
4.-Robert16k4,803k
5.-Joseph14k2,582k
6.-George14k1,458k
7.-Charles13k2,372k
8.-Edward9k1,284k
9.-Frank9k908k
10.-Thomas7k2,290k
11.-Walter7k618k
12.-Henry6k658k
13.-Harold6k549k
14.-Paul6k1,383k
15.Harry5k420k
16.Albert5k486k
17.Arthur5k524k
18.-Raymond5k769k
19.-Richard5k2,558k
20.-Louis4k392k
21.-Clarence4k302k
22.Ralph4k412k
23.Carl4k502k
24.Willie4k448k
25.Donald4k1,410k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary37k4,118k
2.-Helen19k1,017k
3.-Dorothy15k1,106k
4.-Margaret14k1,242k
5.-Ruth13k821k
6.-Mildred10k450k
7.-Anna10k879k
8.-Elizabeth10k1,611k
9.-Frances8k588k
10.-Marie7k535k
11.-Alice7k553k
12.Evelyn7k542k
13.Florence6k335k
14.Rose6k477k
15.Virginia6k647k
16.Lillian6k427k
17.-Louise6k332k
18.Edna6k294k
19.-Gladys5k266k
20.Ethel5k279k
21.Irene5k351k
22.Catherine5k656k
23.-Ruby5k341k
24.Josephine5k299k
25.Grace5k475k

Most Popular Names Of 1912

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John25k5,096k
2.-William20k4,072k
3.-James18k5,121k
4.Robert13k4,803k
5.Joseph12k2,582k
6.George12k1,458k
7.-Charles11k2,372k
8.Edward8k1,284k
9.Frank8k908k
10.-Thomas6k2,290k
11.Walter6k618k
12.Henry6k658k
13.Harold5k549k
14.Paul5k1,383k
15.Arthur5k524k
16.Harry5k420k
17.Albert5k486k
18.Raymond4k769k
19.Richard4k2,558k
20.Louis4k392k
21.Clarence4k302k
22.Willie4k448k
23.Ralph3k412k
24.Carl3k502k
25.Howard3k344k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary32k4,118k
2.-Helen16k1,017k
3.Dorothy13k1,106k
4.Margaret13k1,242k
5.-Ruth11k821k
6.Mildred9k450k
7.Anna9k879k
8.Elizabeth9k1,611k
9.Frances7k588k
10.Marie7k535k
11.-Alice6k553k
12.-Florence6k335k
13.Evelyn6k542k
14.Lillian6k427k
15.Rose5k477k
16.Edna5k294k
17.Louise5k332k
18.Ethel5k279k
19.Gladys5k266k
20.Virginia5k647k
21.Catherine5k656k
22.Irene5k351k
23.Ruby4k341k
24.Grace4k475k
25.-Hazel4k246k

Most Popular Names Of 1911

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John13k5,096k
2.William11k4,072k
3.James10k5,121k
4.George7k1,458k
5.Robert7k4,803k
6.-Joseph6k2,582k
7.-Charles6k2,372k
8.-Frank4k908k
9.-Edward4k1,284k
10.Thomas3k2,290k
11.Henry3k658k
12.Walter3k618k
13.Harry3k420k
14.Willie2k448k
15.Albert2k486k
16.Harold2k549k
17.Paul2k1,383k
18.Arthur2k524k
19.-Raymond2k769k
20.Richard2k2,558k
21.Louis2k392k
22.-Fred2k343k
23.Clarence2k302k
24.Ralph2k412k
25.Jack2k668k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary24k4,118k
2.-Helen12k1,017k
3.-Margaret9k1,242k
4.-Dorothy9k1,106k
5.-Ruth8k821k
6.-Anna7k879k
7.-Elizabeth6k1,611k
8.-Mildred6k450k
9.-Marie5k535k
10.Frances5k588k
11.Alice5k553k
12.-Florence4k335k
13.Lillian4k427k
14.Rose4k477k
15.Ethel4k279k
16.Evelyn4k542k
17.Edna4k294k
18.Gladys4k266k
19.Louise4k332k
20.Catherine4k656k
21.-Irene4k351k
22.Ruby3k341k
23.-Grace3k475k
24.Annie3k347k
25.Hazel3k246k

Most Popular Names Of 1910

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John11k5,096k
2.James9k5,121k
3.William9k4,072k
4.Robert6k4,803k
5.George5k1,458k
6.-Joseph5k2,582k
7.-Charles5k2,372k
8.-Frank4k908k
9.-Edward3k1,284k
10.Henry3k658k
11.Willie3k448k
12.Thomas3k2,290k
13.Walter3k618k
14.Albert2k486k
15.Paul2k1,383k
16.Harry2k420k
17.Arthur2k524k
18.Harold2k549k
19.Raymond2k769k
20.Clarence2k302k
21.-Richard2k2,558k
22.-Fred2k343k
23.Jack2k668k
24.-Louis2k392k
25.Joe2k450k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary23k4,118k
2.-Helen10k1,017k
3.-Margaret8k1,242k
4.Dorothy7k1,106k
5.Ruth7k821k
6.-Anna6k879k
7.-Elizabeth6k1,611k
8.-Mildred6k450k
9.-Marie5k535k
10.-Alice5k553k
11.Frances4k588k
12.Florence4k335k
13.-Ethel4k279k
14.-Lillian4k427k
15.-Gladys4k266k
16.Rose4k477k
17.Evelyn4k542k
18.Edna4k294k
19.Annie4k347k
20.Louise3k332k
21.Irene3k351k
22.Catherine3k656k
23.Grace3k475k
24.-Hazel3k246k
25.Thelma3k225k

The data is taken from births that occurred in the United States after 1879. From 1880 to 1936, all births may not be included in the original data set.