Most Popular Baby Names of the 20s

Of the Decade

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.Robert576k4,803k
2.John564k5,096k
3.-James515k5,121k
4.William512k4,072k
5.Charles298k2,372k
6.-George262k1,458k
7.Joseph244k2,582k
8.Richard223k2,558k
9.Edward197k1,284k
10.Donald192k1,410k
11.Thomas161k2,290k
12.Frank152k908k
13.Harold134k549k
14.-Paul132k1,383k
15.Raymond124k769k
16.Walter120k618k
17.Jack116k668k
18.Henry105k658k
19.Kenneth99k1,269k
20.Arthur97k524k
21.Albert94k486k
22.David89k3,590k
23.Harry86k420k
24.Eugene85k378k
25.Ralph84k412k
26.Howard70k344k
27.Carl70k502k
28.Willie68k448k
29.Louis68k392k
30.Clarence67k302k
31.Earl64k288k
32.Roy63k403k
33.Fred63k343k
34.Joe63k450k
35.Francis59k284k
36.Lawrence57k456k
37.Herbert57k228k
38.Leonard54k290k
39.Ernest54k300k
40.Alfred50k241k
41.Anthony50k1,414k
42.Stanley49k298k
43.Norman49k251k
44.Gerald45k447k
45.Daniel43k1,882k
46.Samuel43k729k
47.Bernard42k199k
48.Billy42k382k
49.Melvin41k242k
50.Marvin40k249k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary702k4,118k
2.Dorothy369k1,106k
3.Helen290k1,017k
4.Betty283k999k
5.Margaret245k1,242k
6.Ruth219k821k
7.Virginia170k647k
8.Doris151k462k
9.Mildred147k450k
10.Frances140k588k
11.Elizabeth140k1,611k
12.-Evelyn124k542k
13.Anna124k879k
14.Marie111k535k
15.Alice111k553k
16.Jean106k458k
17.Shirley99k685k
18.Barbara97k1,433k
19.Irene93k351k
20.Marjorie91k272k
21.Florence88k335k
22.Lois88k332k
23.Martha87k548k
24.Rose85k477k
25.Lillian83k427k
26.Louise83k332k
27.Catherine79k656k
28.Ruby77k341k
29.Eleanor75k272k
30.Patricia75k1,571k
31.Gladys73k266k
32.Annie69k347k
33.Josephine69k299k
34.Thelma69k225k
35.Edna69k294k
36.Norma65k277k
37.Pauline64k226k
38.Lucille64k221k
39.Edith63k265k
40.Gloria63k410k
41.Ethel63k279k
42.Phyllis62k322k
43.Grace60k475k
44.Hazel59k246k
45.June56k190k
46.Bernice56k182k
47.Marion55k188k
48.Dolores52k211k
49.Rita51k283k
50.Lorraine50k208k

Most Popular Names Of 1929

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Robert60k4,803k
2.James52k5,121k
3.John52k5,096k
4.-William48k4,072k
5.-Charles30k2,372k
6.-Richard30k2,558k
7.-Donald27k1,410k
8.-George23k1,458k
9.-Joseph21k2,582k
10.-Edward17k1,284k
11.-Thomas16k2,290k
12.-Frank13k908k
13.-Paul12k1,383k
14.Jack12k668k
15.Raymond12k769k
16.Harold12k549k
17.David11k3,590k
18.Kenneth11k1,269k
19.Walter10k618k
20.-Eugene9k378k
21.-Henry9k658k
22.-Arthur8k524k
23.Billy8k382k
24.Albert8k486k
25.-Herbert8k228k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary64k4,118k
2.-Betty37k999k
3.-Dorothy31k1,106k
4.-Helen21k1,017k
5.-Margaret19k1,242k
6.Doris16k462k
7.Barbara16k1,433k
8.Ruth16k821k
9.Shirley15k685k
10.Patricia14k1,571k
11.Virginia13k647k
12.-Jean12k458k
13.Joan12k480k
14.Dolores12k211k
15.Elizabeth11k1,611k
16.Frances11k588k
17.Lois10k332k
18.Mildred10k450k
19.Evelyn10k542k
20.Anna10k879k
21.Alice9k553k
22.Marie9k535k
23.Joyce9k506k
24.Phyllis8k322k
25.Norma8k277k

Most Popular Names Of 1928

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Robert61k4,803k
2.-John54k5,096k
3.-James53k5,121k
4.-William49k4,072k
5.-Charles31k2,372k
6.-Richard29k2,558k
7.Donald26k1,410k
8.George24k1,458k
9.-Joseph22k2,582k
10.-Edward18k1,284k
11.-Thomas17k2,290k
12.-Frank14k908k
13.-Paul13k1,383k
14.-Harold13k549k
15.Jack12k668k
16.Raymond12k769k
17.Kenneth11k1,269k
18.Walter11k618k
19.David10k3,590k
20.-Eugene10k378k
21.Henry9k658k
22.-Arthur9k524k
23.-Albert9k486k
24.-Ralph8k412k
25.Herbert8k228k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary67k4,118k
2.Betty36k999k
3.Dorothy34k1,106k
4.-Helen23k1,017k
5.-Margaret20k1,242k
6.-Ruth18k821k
7.-Doris17k462k
8.Barbara15k1,433k
9.Virginia14k647k
10.Shirley14k685k
11.Patricia12k1,571k
12.Jean12k458k
13.Frances12k588k
14.Elizabeth12k1,611k
15.Mildred12k450k
16.-Anna11k879k
17.Evelyn11k542k
18.Lois10k332k
19.Alice10k553k
20.Dolores10k211k
21.Marie9k535k
22.Martha8k548k
23.Norma8k277k
24.Rose8k477k
25.Gloria8k410k

Most Popular Names Of 1927

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Robert62k4,803k
2.-John56k5,096k
3.-James54k5,121k
4.-William51k4,072k
5.-Charles32k2,372k
6.Richard27k2,558k
7.George26k1,458k
8.Donald24k1,410k
9.Joseph24k2,582k
10.-Edward19k1,284k
11.-Thomas17k2,290k
12.-Frank14k908k
13.-Paul14k1,383k
14.-Harold13k549k
15.-Raymond13k769k
16.-Jack13k668k
17.-Walter11k618k
18.-Kenneth11k1,269k
19.-Henry10k658k
20.Eugene10k378k
21.David9k3,590k
22.Arthur9k524k
23.Albert9k486k
24.-Ralph8k412k
25.-Harry8k420k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary71k4,118k
2.-Dorothy36k1,106k
3.-Betty35k999k
4.-Helen25k1,017k
5.-Margaret22k1,242k
6.-Ruth19k821k
7.-Doris17k462k
8.-Virginia16k647k
9.Shirley13k685k
10.Barbara13k1,433k
11.Mildred13k450k
12.Frances13k588k
13.Elizabeth13k1,611k
14.Jean13k458k
15.Evelyn11k542k
16.Anna11k879k
17.-Alice11k553k
18.Patricia11k1,571k
19.-Lois11k332k
20.Marie10k535k
21.-Irene9k351k
22.Gloria9k410k
23.Rose8k477k
24.-Martha8k548k
25.Marjorie8k272k

Most Popular Names Of 1926

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Robert61k4,803k
2.-John56k5,096k
3.James53k5,121k
4.William52k4,072k
5.-Charles30k2,372k
6.-George26k1,458k
7.Richard25k2,558k
8.Joseph24k2,582k
9.Donald21k1,410k
10.Edward19k1,284k
11.-Thomas17k2,290k
12.-Frank14k908k
13.-Paul14k1,383k
14.-Harold13k549k
15.-Raymond13k769k
16.Jack12k668k
17.Walter12k618k
18.Kenneth10k1,269k
19.Henry10k658k
20.-Arthur9k524k
21.-Albert9k486k
22.-David9k3,590k
23.Eugene9k378k
24.Ralph8k412k
25.Harry8k420k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary68k4,118k
2.-Dorothy37k1,106k
3.-Betty33k999k
4.-Helen27k1,017k
5.-Margaret23k1,242k
6.-Ruth20k821k
7.Doris16k462k
8.Virginia16k647k
9.-Mildred14k450k
10.Frances13k588k
11.Elizabeth13k1,611k
12.Jean12k458k
13.Evelyn12k542k
14.Shirley12k685k
15.Anna12k879k
16.Barbara11k1,433k
17.Alice11k553k
18.Marie11k535k
19.Lois10k332k
20.-Gloria9k410k
21.Irene9k351k
22.Marjorie9k272k
23.Patricia9k1,571k
24.Martha9k548k
25.Rose9k477k

Most Popular Names Of 1925

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Robert61k4,803k
2.-John57k5,096k
3.-William53k4,072k
4.-James53k5,121k
5.-Charles30k2,372k
6.-George27k1,458k
7.-Joseph25k2,582k
8.-Richard23k2,558k
9.-Edward20k1,284k
10.-Donald19k1,410k
11.-Thomas17k2,290k
12.-Frank15k908k
13.Paul14k1,383k
14.Harold14k549k
15.-Raymond12k769k
16.-Walter12k618k
17.-Jack12k668k
18.-Henry11k658k
19.-Kenneth10k1,269k
20.-Arthur10k524k
21.-Albert10k486k
22.David9k3,590k
23.Harry9k420k
24.Eugene9k378k
25.Ralph8k412k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary71k4,118k
2.-Dorothy39k1,106k
3.Betty33k999k
4.Helen29k1,017k
5.-Margaret24k1,242k
6.-Ruth22k821k
7.-Virginia17k647k
8.Doris16k462k
9.Mildred14k450k
10.Elizabeth14k1,611k
11.Frances14k588k
12.-Evelyn13k542k
13.-Anna12k879k
14.Jean12k458k
15.-Alice12k553k
16.Marie11k535k
17.Shirley11k685k
18.Lois10k332k
19.Irene9k351k
20.Gloria9k410k
21.Marjorie9k272k
22.Barbara9k1,433k
23.Martha9k548k
24.Florence9k335k
25.Lillian8k427k

Most Popular Names Of 1924

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.Robert61k4,803k
2.John59k5,096k
3.-William54k4,072k
4.-James53k5,121k
5.-Charles30k2,372k
6.-George27k1,458k
7.-Joseph25k2,582k
8.Richard21k2,558k
9.Edward21k1,284k
10.-Donald18k1,410k
11.Thomas17k2,290k
12.Frank16k908k
13.-Harold14k549k
14.-Paul13k1,383k
15.-Raymond13k769k
16.-Walter13k618k
17.-Jack12k668k
18.-Henry11k658k
19.Kenneth10k1,269k
20.Arthur10k524k
21.Albert10k486k
22.-Harry9k420k
23.-Ralph9k412k
24.-David9k3,590k
25.-Eugene8k378k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary74k4,118k
2.-Dorothy40k1,106k
3.-Helen31k1,017k
4.Betty31k999k
5.Margaret27k1,242k
6.-Ruth24k821k
7.-Virginia19k647k
8.-Mildred16k450k
9.Doris16k462k
10.-Frances15k588k
11.Elizabeth15k1,611k
12.-Evelyn13k542k
13.-Anna13k879k
14.-Marie12k535k
15.-Alice12k553k
16.Jean11k458k
17.Marjorie10k272k
18.Irene10k351k
19.Shirley9k685k
20.Florence9k335k
21.-Martha9k548k
22.Lois9k332k
23.Lillian9k427k
24.Louise9k332k
25.Rose8k477k

Most Popular Names Of 1923

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John57k5,096k
2.-Robert56k4,803k
3.-William52k4,072k
4.-James50k5,121k
5.-Charles29k2,372k
6.-George27k1,458k
7.-Joseph26k2,582k
8.-Edward21k1,284k
9.-Richard19k2,558k
10.Donald16k1,410k
11.Frank16k908k
12.Thomas16k2,290k
13.-Harold14k549k
14.-Paul13k1,383k
15.Raymond12k769k
16.Walter12k618k
17.Jack11k668k
18.Henry11k658k
19.-Arthur10k524k
20.-Albert10k486k
21.-Kenneth10k1,269k
22.-Harry9k420k
23.-Ralph9k412k
24.-David8k3,590k
25.-Eugene8k378k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary72k4,118k
2.-Dorothy39k1,106k
3.-Helen31k1,017k
4.-Margaret26k1,242k
5.Betty26k999k
6.Ruth24k821k
7.-Virginia18k647k
8.-Mildred16k450k
9.-Elizabeth15k1,611k
10.-Frances15k588k
11.-Doris15k462k
12.Evelyn13k542k
13.Anna13k879k
14.-Marie12k535k
15.-Alice11k553k
16.-Marjorie10k272k
17.-Irene10k351k
18.-Florence10k335k
19.Jean10k458k
20.Lillian9k427k
21.-Martha9k548k
22.-Louise9k332k
23.-Rose8k477k
24.-Catherine8k656k
25.Ruby8k341k

Most Popular Names Of 1922

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John57k5,096k
2.-Robert54k4,803k
3.-William51k4,072k
4.-James50k5,121k
5.-Charles29k2,372k
6.-George27k1,458k
7.-Joseph26k2,582k
8.-Edward20k1,284k
9.Richard18k2,558k
10.Frank16k908k
11.-Thomas15k2,290k
12.Donald15k1,410k
13.Harold14k549k
14.-Paul13k1,383k
15.-Walter13k618k
16.-Raymond12k769k
17.-Henry11k658k
18.-Jack11k668k
19.-Arthur10k524k
20.-Albert10k486k
21.Kenneth9k1,269k
22.Harry9k420k
23.-Ralph8k412k
24.David8k3,590k
25.Eugene8k378k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary72k4,118k
2.-Dorothy38k1,106k
3.-Helen33k1,017k
4.-Margaret27k1,242k
5.-Ruth24k821k
6.Betty21k999k
7.Virginia19k647k
8.Mildred16k450k
9.Elizabeth15k1,611k
10.Frances15k588k
11.Doris14k462k
12.Anna13k879k
13.Evelyn13k542k
14.-Marie12k535k
15.-Alice11k553k
16.-Marjorie10k272k
17.Irene10k351k
18.Florence10k335k
19.-Lillian9k427k
20.Jean9k458k
21.-Martha9k548k
22.-Louise9k332k
23.Rose9k477k
24.Catherine9k656k
25.Gladys8k266k

Most Popular Names Of 1921

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John58k5,096k
2.Robert53k4,803k
3.William52k4,072k
4.-James50k5,121k
5.-Charles29k2,372k
6.-George27k1,458k
7.-Joseph26k2,582k
8.-Edward21k1,284k
9.-Frank17k908k
10.-Richard16k2,558k
11.-Thomas15k2,290k
12.-Harold14k549k
13.Donald14k1,410k
14.-Paul13k1,383k
15.Walter13k618k
16.Raymond13k769k
17.-Henry11k658k
18.Jack11k668k
19.Arthur11k524k
20.Albert10k486k
21.-Harry10k420k
22.Kenneth9k1,269k
23.Ralph9k412k
24.Warren8k174k
25.-David8k3,590k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary74k4,118k
2.-Dorothy39k1,106k
3.-Helen35k1,017k
4.-Margaret28k1,242k
5.-Ruth26k821k
6.Virginia19k647k
7.Mildred18k450k
8.Betty18k999k
9.-Frances16k588k
10.Elizabeth16k1,611k
11.Anna14k879k
12.-Evelyn14k542k
13.Doris13k462k
14.Marie13k535k
15.-Alice12k553k
16.Marjorie11k272k
17.Florence11k335k
18.Irene11k351k
19.Lillian10k427k
20.-Rose9k477k
21.Martha9k548k
22.Louise9k332k
23.Catherine9k656k
24.Gladys9k266k
25.Jean9k458k

Most Popular Names Of 1920

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John57k5,096k
2.-William50k4,072k
3.Robert49k4,803k
4.James48k5,121k
5.-Charles28k2,372k
6.-George27k1,458k
7.-Joseph26k2,582k
8.-Edward20k1,284k
9.-Frank16k908k
10.Richard15k2,558k
11.Thomas15k2,290k
12.Harold14k549k
13.Walter13k618k
14.Paul13k1,383k
15.Raymond12k769k
16.Donald12k1,410k
17.Henry11k658k
18.Arthur10k524k
19.Albert10k486k
20.Jack10k668k
21.Harry9k420k
22.-Ralph9k412k
23.Kenneth8k1,269k
24.-Howard7k344k
25.David7k3,590k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary71k4,118k
2.Dorothy37k1,106k
3.Helen35k1,017k
4.-Margaret28k1,242k
5.-Ruth26k821k
6.-Mildred18k450k
7.-Virginia17k647k
8.-Elizabeth16k1,611k
9.-Frances16k588k
10.-Anna15k879k
11.Betty14k999k
12.Evelyn14k542k
13.Marie13k535k
14.Doris12k462k
15.Alice12k553k
16.Florence11k335k
17.Irene10k351k
18.Lillian10k427k
19.Louise9k332k
20.Rose9k477k
21.Catherine9k656k
22.Gladys9k266k
23.Martha9k548k
24.Marjorie9k272k
25.Eleanor8k272k

The data is taken from births that occurred in the United States after 1879. From 1880 to 1936, all births may not be included in the original data set.