Most Popular Baby Names of the 20s

Of the Decade

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.Robert576k4,809k
2.John564k5,106k
3.-James515k5,136k
4.William512k4,088k
5.Charles298k2,379k
6.-George262k1,461k
7.Joseph244k2,593k
8.Richard223k2,561k
9.Edward197k1,286k
10.Donald192k1,410k
11.Thomas161k2,298k
12.Frank152k909k
13.Harold134k549k
14.-Paul132k1,385k
15.Raymond124k771k
16.Walter120k619k
17.Jack116k677k
18.Henry105k669k
19.Kenneth99k1,271k
20.Arthur97k526k
21.Albert94k487k
22.David89k3,601k
23.Harry86k421k
24.Eugene85k378k
25.Ralph84k412k
26.Howard70k345k
27.Carl70k502k
28.Willie68k448k
29.Louis68k394k
30.Clarence67k302k
31.Earl64k288k
32.Roy63k404k
33.Fred63k343k
34.Joe63k450k
35.Francis59k285k
36.Lawrence57k456k
37.Herbert57k228k
38.Leonard54k291k
39.Ernest54k301k
40.Alfred50k241k
41.Anthony50k1,424k
42.Stanley49k298k
43.Norman49k252k
44.Gerald45k447k
45.Daniel43k1,896k
46.Samuel43k740k
47.Bernard42k199k
48.Billy42k382k
49.Melvin41k242k
50.Marvin40k250k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary702k4,121k
2.Dorothy369k1,107k
3.Helen290k1,018k
4.Betty283k999k
5.Margaret245k1,244k
6.Ruth219k822k
7.Virginia170k648k
8.Doris151k462k
9.Mildred147k451k
10.Frances140k589k
11.Elizabeth140k1,621k
12.-Evelyn124k552k
13.Anna124k884k
14.Marie111k536k
15.Alice111k556k
16.Jean106k458k
17.Shirley99k685k
18.Barbara97k1,434k
19.Irene93k351k
20.Marjorie91k272k
21.Florence88k335k
22.Lois88k332k
23.Martha87k548k
24.Rose85k479k
25.Lillian83k433k
26.Louise83k332k
27.Catherine79k657k
28.Ruby77k344k
29.Eleanor75k277k
30.Patricia75k1,571k
31.Gladys73k266k
32.Annie69k348k
33.Josephine69k301k
34.Thelma69k225k
35.Edna69k294k
36.Norma65k277k
37.Pauline64k226k
38.Lucille64k222k
39.Edith63k265k
40.Gloria63k411k
41.Ethel63k279k
42.Phyllis62k322k
43.Grace60k483k
44.Hazel59k250k
45.June56k191k
46.Bernice56k182k
47.Marion55k188k
48.Dolores52k211k
49.Rita51k283k
50.Lorraine50k208k

Most Popular Names Of 1929

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Robert60k4,809k
2.James52k5,136k
3.John52k5,106k
4.-William48k4,088k
5.-Charles30k2,379k
6.-Richard30k2,561k
7.-Donald27k1,410k
8.-George23k1,461k
9.-Joseph21k2,593k
10.-Edward17k1,286k
11.-Thomas16k2,298k
12.-Frank13k909k
13.-Paul12k1,385k
14.Jack12k677k
15.Raymond12k771k
16.Harold12k549k
17.David11k3,601k
18.Kenneth11k1,271k
19.Walter10k619k
20.-Eugene9k378k
21.-Henry9k669k
22.-Arthur8k526k
23.Billy8k382k
24.Albert8k487k
25.-Herbert8k228k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary64k4,121k
2.-Betty37k999k
3.-Dorothy31k1,107k
4.-Helen21k1,018k
5.-Margaret19k1,244k
6.Doris16k462k
7.Barbara16k1,434k
8.Ruth16k822k
9.Shirley15k685k
10.Patricia14k1,571k
11.Virginia13k648k
12.-Jean12k458k
13.Joan12k480k
14.Dolores12k211k
15.Elizabeth11k1,621k
16.Frances11k589k
17.Lois10k332k
18.Mildred10k451k
19.Evelyn10k552k
20.Anna10k884k
21.Alice9k556k
22.Marie9k536k
23.Joyce9k507k
24.Phyllis8k322k
25.Norma8k277k

Most Popular Names Of 1928

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Robert61k4,809k
2.-John54k5,106k
3.-James53k5,136k
4.-William49k4,088k
5.-Charles31k2,379k
6.-Richard29k2,561k
7.Donald26k1,410k
8.George24k1,461k
9.-Joseph22k2,593k
10.-Edward18k1,286k
11.-Thomas17k2,298k
12.-Frank14k909k
13.-Paul13k1,385k
14.-Harold13k549k
15.Jack12k677k
16.Raymond12k771k
17.Kenneth11k1,271k
18.Walter11k619k
19.David10k3,601k
20.-Eugene10k378k
21.Henry9k669k
22.-Arthur9k526k
23.-Albert9k487k
24.-Ralph8k412k
25.Herbert8k228k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary67k4,121k
2.Betty36k999k
3.Dorothy34k1,107k
4.-Helen23k1,018k
5.-Margaret20k1,244k
6.-Ruth18k822k
7.-Doris17k462k
8.Barbara15k1,434k
9.Virginia14k648k
10.Shirley14k685k
11.Patricia12k1,571k
12.Jean12k458k
13.Frances12k589k
14.Elizabeth12k1,621k
15.Mildred12k451k
16.-Anna11k884k
17.Evelyn11k552k
18.Lois10k332k
19.Alice10k556k
20.Dolores10k211k
21.Marie9k536k
22.Martha8k548k
23.Norma8k277k
24.Rose8k479k
25.Gloria8k411k

Most Popular Names Of 1927

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Robert62k4,809k
2.-John56k5,106k
3.-James54k5,136k
4.-William51k4,088k
5.-Charles32k2,379k
6.Richard27k2,561k
7.George26k1,461k
8.Donald24k1,410k
9.Joseph24k2,593k
10.-Edward19k1,286k
11.-Thomas17k2,298k
12.-Frank14k909k
13.-Paul14k1,385k
14.-Harold13k549k
15.-Raymond13k771k
16.-Jack13k677k
17.-Walter11k619k
18.-Kenneth11k1,271k
19.-Henry10k669k
20.Eugene10k378k
21.David9k3,601k
22.Arthur9k526k
23.Albert9k487k
24.-Ralph8k412k
25.-Harry8k421k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary71k4,121k
2.-Dorothy36k1,107k
3.-Betty35k999k
4.-Helen25k1,018k
5.-Margaret22k1,244k
6.-Ruth19k822k
7.-Doris17k462k
8.-Virginia16k648k
9.Shirley13k685k
10.Barbara13k1,434k
11.Mildred13k451k
12.Frances13k589k
13.Elizabeth13k1,621k
14.Jean13k458k
15.Evelyn11k552k
16.Anna11k884k
17.-Alice11k556k
18.Patricia11k1,571k
19.-Lois11k332k
20.Marie10k536k
21.-Irene9k351k
22.Gloria9k411k
23.Rose8k479k
24.-Martha8k548k
25.Marjorie8k272k

Most Popular Names Of 1926

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Robert61k4,809k
2.-John56k5,106k
3.James53k5,136k
4.William52k4,088k
5.-Charles30k2,379k
6.-George26k1,461k
7.Richard25k2,561k
8.Joseph24k2,593k
9.Donald21k1,410k
10.Edward19k1,286k
11.-Thomas17k2,298k
12.-Frank14k909k
13.-Paul14k1,385k
14.-Harold13k549k
15.-Raymond13k771k
16.Jack12k677k
17.Walter12k619k
18.Kenneth10k1,271k
19.Henry10k669k
20.-Arthur9k526k
21.-Albert9k487k
22.-David9k3,601k
23.Eugene9k378k
24.Ralph8k412k
25.Harry8k421k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary68k4,121k
2.-Dorothy37k1,107k
3.-Betty33k999k
4.-Helen27k1,018k
5.-Margaret23k1,244k
6.-Ruth20k822k
7.Doris16k462k
8.Virginia16k648k
9.-Mildred14k451k
10.Frances13k589k
11.Elizabeth13k1,621k
12.Jean12k458k
13.Evelyn12k552k
14.Shirley12k685k
15.Anna12k884k
16.Barbara11k1,434k
17.Alice11k556k
18.Marie11k536k
19.Lois10k332k
20.-Gloria9k411k
21.Irene9k351k
22.Marjorie9k272k
23.Patricia9k1,571k
24.Martha9k548k
25.Rose9k479k

Most Popular Names Of 1925

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Robert61k4,809k
2.-John57k5,106k
3.-William53k4,088k
4.-James53k5,136k
5.-Charles30k2,379k
6.-George27k1,461k
7.-Joseph25k2,593k
8.-Richard23k2,561k
9.-Edward20k1,286k
10.-Donald19k1,410k
11.-Thomas17k2,298k
12.-Frank15k909k
13.Paul14k1,385k
14.Harold14k549k
15.-Raymond12k771k
16.-Walter12k619k
17.-Jack12k677k
18.-Henry11k669k
19.-Kenneth10k1,271k
20.-Arthur10k526k
21.-Albert10k487k
22.David9k3,601k
23.Harry9k421k
24.Eugene9k378k
25.Ralph8k412k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary71k4,121k
2.-Dorothy39k1,107k
3.Betty33k999k
4.Helen29k1,018k
5.-Margaret24k1,244k
6.-Ruth22k822k
7.-Virginia17k648k
8.Doris16k462k
9.Mildred14k451k
10.Elizabeth14k1,621k
11.Frances14k589k
12.-Evelyn13k552k
13.-Anna12k884k
14.Jean12k458k
15.-Alice12k556k
16.Marie11k536k
17.Shirley11k685k
18.Lois10k332k
19.Irene9k351k
20.Gloria9k411k
21.Marjorie9k272k
22.Barbara9k1,434k
23.Martha9k548k
24.Florence9k335k
25.Lillian8k433k

Most Popular Names Of 1924

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.Robert61k4,809k
2.John59k5,106k
3.-William54k4,088k
4.-James53k5,136k
5.-Charles30k2,379k
6.-George27k1,461k
7.-Joseph25k2,593k
8.Richard21k2,561k
9.Edward21k1,286k
10.-Donald18k1,410k
11.Thomas17k2,298k
12.Frank16k909k
13.-Harold14k549k
14.-Paul13k1,385k
15.-Raymond13k771k
16.-Walter13k619k
17.-Jack12k677k
18.-Henry11k669k
19.Kenneth10k1,271k
20.Arthur10k526k
21.Albert10k487k
22.-Harry9k421k
23.-Ralph9k412k
24.-David9k3,601k
25.-Eugene8k378k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary74k4,121k
2.-Dorothy40k1,107k
3.-Helen31k1,018k
4.Betty31k999k
5.Margaret27k1,244k
6.-Ruth24k822k
7.-Virginia19k648k
8.-Mildred16k451k
9.Doris16k462k
10.-Frances15k589k
11.Elizabeth15k1,621k
12.-Evelyn13k552k
13.-Anna13k884k
14.-Marie12k536k
15.-Alice12k556k
16.Jean11k458k
17.Marjorie10k272k
18.Irene10k351k
19.Shirley9k685k
20.Florence9k335k
21.-Martha9k548k
22.Lois9k332k
23.Lillian9k433k
24.Louise9k332k
25.Rose8k479k

Most Popular Names Of 1923

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John57k5,106k
2.-Robert56k4,809k
3.-William52k4,088k
4.-James50k5,136k
5.-Charles29k2,379k
6.-George27k1,461k
7.-Joseph26k2,593k
8.-Edward21k1,286k
9.-Richard19k2,561k
10.Donald16k1,410k
11.Frank16k909k
12.Thomas16k2,298k
13.-Harold14k549k
14.-Paul13k1,385k
15.Raymond12k771k
16.Walter12k619k
17.Jack11k677k
18.Henry11k669k
19.-Arthur10k526k
20.-Albert10k487k
21.-Kenneth10k1,271k
22.-Harry9k421k
23.-Ralph9k412k
24.-David8k3,601k
25.-Eugene8k378k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary72k4,121k
2.-Dorothy39k1,107k
3.-Helen31k1,018k
4.-Margaret26k1,244k
5.Betty26k999k
6.Ruth24k822k
7.-Virginia18k648k
8.-Mildred16k451k
9.-Elizabeth15k1,621k
10.-Frances15k589k
11.-Doris15k462k
12.Evelyn13k552k
13.Anna13k884k
14.-Marie12k536k
15.-Alice11k556k
16.-Marjorie10k272k
17.-Irene10k351k
18.-Florence10k335k
19.Jean10k458k
20.Lillian9k433k
21.-Martha9k548k
22.-Louise9k332k
23.-Rose8k479k
24.-Catherine8k657k
25.Ruby8k344k

Most Popular Names Of 1922

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John57k5,106k
2.-Robert54k4,809k
3.-William51k4,088k
4.-James50k5,136k
5.-Charles29k2,379k
6.-George27k1,461k
7.-Joseph26k2,593k
8.-Edward20k1,286k
9.Richard18k2,561k
10.Frank16k909k
11.-Thomas15k2,298k
12.Donald15k1,410k
13.Harold14k549k
14.-Paul13k1,385k
15.-Walter13k619k
16.-Raymond12k771k
17.-Henry11k669k
18.-Jack11k677k
19.-Arthur10k526k
20.-Albert10k487k
21.Kenneth9k1,271k
22.Harry9k421k
23.-Ralph8k412k
24.David8k3,601k
25.Eugene8k378k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary72k4,121k
2.-Dorothy38k1,107k
3.-Helen33k1,018k
4.-Margaret27k1,244k
5.-Ruth24k822k
6.Betty21k999k
7.Virginia19k648k
8.Mildred16k451k
9.Elizabeth15k1,621k
10.Frances15k589k
11.Doris14k462k
12.Anna13k884k
13.Evelyn13k552k
14.-Marie12k536k
15.-Alice11k556k
16.-Marjorie10k272k
17.Irene10k351k
18.Florence10k335k
19.-Lillian9k433k
20.Jean9k458k
21.-Martha9k548k
22.-Louise9k332k
23.Rose9k479k
24.Catherine9k657k
25.Gladys8k266k

Most Popular Names Of 1921

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John58k5,106k
2.Robert53k4,809k
3.William52k4,088k
4.-James50k5,136k
5.-Charles29k2,379k
6.-George27k1,461k
7.-Joseph26k2,593k
8.-Edward21k1,286k
9.-Frank17k909k
10.-Richard16k2,561k
11.-Thomas15k2,298k
12.-Harold14k549k
13.Donald14k1,410k
14.-Paul13k1,385k
15.Walter13k619k
16.Raymond13k771k
17.-Henry11k669k
18.Jack11k677k
19.Arthur11k526k
20.Albert10k487k
21.-Harry10k421k
22.Kenneth9k1,271k
23.Ralph9k412k
24.Warren8k175k
25.-David8k3,601k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary74k4,121k
2.-Dorothy39k1,107k
3.-Helen35k1,018k
4.-Margaret28k1,244k
5.-Ruth26k822k
6.Virginia19k648k
7.Mildred18k451k
8.Betty18k999k
9.-Frances16k589k
10.Elizabeth16k1,621k
11.Anna14k884k
12.-Evelyn14k552k
13.Doris13k462k
14.Marie13k536k
15.-Alice12k556k
16.Marjorie11k272k
17.Florence11k335k
18.Irene11k351k
19.Lillian10k433k
20.-Rose9k479k
21.Martha9k548k
22.Louise9k332k
23.Catherine9k657k
24.Gladys9k266k
25.Jean9k458k

Most Popular Names Of 1920

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-John57k5,106k
2.-William50k4,088k
3.Robert49k4,809k
4.James48k5,136k
5.-Charles28k2,379k
6.-George27k1,461k
7.-Joseph26k2,593k
8.-Edward20k1,286k
9.-Frank16k909k
10.Richard15k2,561k
11.Thomas15k2,298k
12.Harold14k549k
13.Walter13k619k
14.Paul13k1,385k
15.Raymond12k771k
16.Donald12k1,410k
17.Henry11k669k
18.Arthur10k526k
19.Albert10k487k
20.Jack10k677k
21.Harry9k421k
22.-Ralph9k412k
23.Kenneth8k1,271k
24.-Howard7k345k
25.David7k3,601k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary71k4,121k
2.Dorothy37k1,107k
3.Helen35k1,018k
4.-Margaret28k1,244k
5.-Ruth26k822k
6.-Mildred18k451k
7.-Virginia17k648k
8.-Elizabeth16k1,621k
9.-Frances16k589k
10.-Anna15k884k
11.Betty14k999k
12.Evelyn14k552k
13.Marie13k536k
14.Doris12k462k
15.Alice12k556k
16.Florence11k335k
17.Irene10k351k
18.Lillian10k433k
19.Louise9k332k
20.Rose9k479k
21.Catherine9k657k
22.Gladys9k266k
23.Martha9k548k
24.Marjorie9k272k
25.Eleanor8k277k

The data is taken from births that occurred in the United States after 1879. From 1880 to 1936, all births may not be included in the original data set.