Most Popular Baby Names of the 30s

Of the Decade

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Robert591k4,803k
2.James547k5,121k
3.John488k5,096k
4.-William417k4,072k
5.Richard330k2,558k
6.Charles303k2,372k
7.Donald284k1,410k
8.George192k1,458k
9.Thomas184k2,290k
10.Joseph181k2,582k
11.David165k3,590k
12.Edward148k1,284k
13.Ronald140k1,077k
14.-Paul126k1,383k
15.Kenneth125k1,269k
16.Frank108k908k
17.Raymond100k769k
18.Jack96k668k
19.Harold95k549k
20.Billy88k382k
21.Gerald83k447k
22.Walter81k618k
23.Jerry81k611k
24.Joe71k450k
25.Eugene71k378k
26.Henry70k658k
27.Bobby69k313k
28.Arthur68k524k
29.Carl67k502k
30.Larry65k804k
31.Ralph64k412k
32.Albert63k486k
33.Willie62k448k
34.Fred56k343k
35.Michael56k4,324k
36.Lawrence54k456k
37.Harry53k420k
38.Howard51k344k
39.Roy51k403k
40.Norman50k251k
41.Roger50k438k
42.Daniel48k1,882k
43.Louis48k392k
44.Earl45k288k
45.Gary44k899k
46.Clarence43k302k
47.Anthony43k1,414k
48.Francis41k284k
49.Wayne41k351k
50.Marvin41k249k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary573k4,118k
2.Betty300k999k
3.Barbara296k1,433k
4.Shirley229k685k
5.Patricia221k1,571k
6.Dorothy210k1,106k
7.Joan173k480k
8.Margaret157k1,242k
9.Nancy142k1,001k
10.Helen140k1,017k
11.Carol118k816k
12.Joyce115k506k
13.Doris111k462k
14.Ruth109k821k
15.Virginia103k647k
16.Marilyn99k369k
17.Elizabeth96k1,611k
18.Jean94k458k
19.Frances92k588k
20.Beverly81k377k
21.Lois81k332k
22.Alice79k553k
23.Donna79k830k
24.Martha78k548k
25.Dolores77k211k
26.Janet76k556k
27.Phyllis74k322k
28.Norma73k277k
29.Carolyn70k554k
30.Evelyn69k542k
31.Gloria69k410k
32.Anna67k879k
33.Marie66k535k
34.Ann64k468k
35.Mildred62k450k
36.Rose59k477k
37.Peggy56k293k
38.Geraldine50k210k
39.Catherine50k656k
40.Judith50k452k
41.Louise50k332k
42.Janice49k405k
43.Marjorie49k272k
44.Annie49k347k
45.Ruby48k341k
46.Eleanor46k272k
47.Jane46k368k
48.Sandra45k873k
49.Irene44k351k
50.Wanda43k281k

Most Popular Names Of 1939

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Robert60k4,803k
2.-James60k5,121k
3.-John51k5,096k
4.-William42k4,072k
5.-Richard35k2,558k
6.-Charles31k2,372k
7.David25k3,590k
8.Donald24k1,410k
9.-Thomas22k2,290k
10.-Ronald20k1,077k
11.-George18k1,458k
12.-Joseph18k2,582k
13.Kenneth15k1,269k
14.Larry15k804k
15.Edward14k1,284k
16.Jerry14k611k
17.Paul13k1,383k
18.Michael11k4,324k
19.-Gerald10k447k
20.Frank10k908k
21.Gary10k899k
22.Raymond9k769k
23.-Harold8k549k
24.-Billy7k382k
25.Walter7k618k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary55k4,118k
2.-Barbara37k1,433k
3.-Patricia30k1,571k
4.-Betty24k999k
5.-Shirley20k685k
6.-Carol20k816k
7.-Nancy20k1,001k
8.Judith17k452k
9.Dorothy15k1,106k
10.Margaret15k1,242k
11.Joan14k480k
12.Joyce13k506k
13.Sandra12k873k
14.Carolyn11k554k
15.Linda11k1,451k
16.Helen10k1,017k
17.Janet10k556k
18.Elizabeth10k1,611k
19.-Marilyn10k369k
20.-Donna9k830k
21.Virginia9k647k
22.Ruth9k821k
23.Sharon9k721k
24.-Janice9k405k
25.Beverly9k377k

Most Popular Names Of 1938

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Robert62k4,803k
2.-James59k5,121k
3.-John51k5,096k
4.-William42k4,072k
5.-Richard34k2,558k
6.-Charles31k2,372k
7.-Donald27k1,410k
8.-David23k3,590k
9.-Thomas21k2,290k
10.Ronald20k1,077k
11.George18k1,458k
12.-Joseph18k2,582k
13.-Edward15k1,284k
14.-Kenneth14k1,269k
15.-Paul13k1,383k
16.-Larry12k804k
17.-Jerry12k611k
18.-Frank10k908k
19.Gerald10k447k
20.Raymond10k769k
21.Michael9k4,324k
22.Gary9k899k
23.Harold9k549k
24.Billy8k382k
25.Jack8k668k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary56k4,118k
2.-Barbara39k1,433k
3.-Patricia28k1,571k
4.Betty26k999k
5.Shirley24k685k
6.-Carol19k816k
7.-Nancy19k1,001k
8.-Dorothy16k1,106k
9.Margaret15k1,242k
10.Joan14k480k
11.-Joyce13k506k
12.Judith11k452k
13.Helen11k1,017k
14.Sandra11k873k
15.Carolyn11k554k
16.Janet10k556k
17.-Elizabeth10k1,611k
18.Beverly10k377k
19.Marilyn10k369k
20.Donna10k830k
21.Ruth9k821k
22.Virginia9k647k
23.Frances9k588k
24.Janice9k405k
25.Doris9k462k

Most Popular Names Of 1937

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Robert62k4,803k
2.-James57k5,121k
3.-John49k5,096k
4.-William41k4,072k
5.-Richard33k2,558k
6.-Charles31k2,372k
7.-Donald28k1,410k
8.David21k3,590k
9.Thomas20k2,290k
10.George18k1,458k
11.Ronald18k1,077k
12.Joseph17k2,582k
13.-Edward15k1,284k
14.-Kenneth13k1,269k
15.-Paul13k1,383k
16.Larry10k804k
17.Jerry10k611k
18.Frank10k908k
19.Raymond10k769k
20.Gerald9k447k
21.-Harold9k549k
22.-Billy8k382k
23.Jack8k668k
24.-Bobby8k313k
25.Joe8k450k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary56k4,118k
2.Barbara35k1,433k
3.Patricia27k1,571k
4.Shirley27k685k
5.Betty25k999k
6.Carol17k816k
7.Nancy17k1,001k
8.Dorothy17k1,106k
9.Joan15k480k
10.Margaret15k1,242k
11.Joyce12k506k
12.Helen11k1,017k
13.-Marilyn10k369k
14.Beverly10k377k
15.Ruth10k821k
16.Virginia10k647k
17.Elizabeth9k1,611k
18.Janet9k556k
19.-Frances9k588k
20.Carolyn9k554k
21.Donna9k830k
22.Doris9k462k
23.Jean8k458k
24.-Martha8k548k
25.Janice8k405k

Most Popular Names Of 1936

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Robert58k4,803k
2.-James55k5,121k
3.-John48k5,096k
4.-William39k4,072k
5.-Richard33k2,558k
6.-Charles29k2,372k
7.-Donald29k1,410k
8.Thomas18k2,290k
9.George18k1,458k
10.David17k3,590k
11.Joseph17k2,582k
12.-Ronald17k1,077k
13.-Edward14k1,284k
14.Kenneth12k1,269k
15.Paul12k1,383k
16.-Frank10k908k
17.-Raymond9k769k
18.Jerry9k611k
19.Gerald9k447k
20.Jack9k668k
21.Harold9k549k
22.Billy9k382k
23.Joe8k450k
24.-Bobby8k313k
25.Larry8k804k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary54k4,118k
2.-Shirley35k685k
3.-Barbara32k1,433k
4.-Betty26k999k
5.-Patricia24k1,571k
6.-Dorothy18k1,106k
7.-Joan17k480k
8.Nancy17k1,001k
9.Margaret15k1,242k
10.Carol15k816k
11.Helen12k1,017k
12.-Joyce12k506k
13.Marilyn11k369k
14.Virginia10k647k
15.Doris9k462k
16.Ruth9k821k
17.Beverly9k377k
18.Elizabeth9k1,611k
19.-Frances9k588k
20.Jean9k458k
21.Janet8k556k
22.Donna8k830k
23.Carolyn8k554k
24.-Martha7k548k
25.Phyllis7k322k

Most Popular Names Of 1935

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Robert57k4,803k
2.-James55k5,121k
3.-John47k5,096k
4.-William40k4,072k
5.-Richard34k2,558k
6.Charles30k2,372k
7.Donald30k1,410k
8.-George19k1,458k
9.-Thomas18k2,290k
10.-Joseph17k2,582k
11.David16k3,590k
12.Ronald15k1,077k
13.-Edward14k1,284k
14.-Paul13k1,383k
15.-Kenneth12k1,269k
16.-Frank10k908k
17.Raymond10k769k
18.Jack9k668k
19.Billy9k382k
20.Harold9k549k
21.Gerald8k447k
22.Jerry8k611k
23.Walter8k618k
24.Bobby8k313k
25.Joe8k450k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary55k4,118k
2.Shirley42k685k
3.-Barbara31k1,433k
4.Betty29k999k
5.Patricia23k1,571k
6.Dorothy19k1,106k
7.-Joan18k480k
8.-Margaret15k1,242k
9.Nancy15k1,001k
10.Helen13k1,017k
11.Carol12k816k
12.-Joyce11k506k
13.Doris11k462k
14.Marilyn10k369k
15.Ruth10k821k
16.Virginia10k647k
17.Elizabeth9k1,611k
18.Jean9k458k
19.-Frances9k588k
20.Beverly8k377k
21.Lois8k332k
22.Janet8k556k
23.-Donna8k830k
24.Martha8k548k
25.-Alice7k553k

Most Popular Names Of 1934

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Robert56k4,803k
2.-James54k5,121k
3.-John47k5,096k
4.-William40k4,072k
5.-Richard33k2,558k
6.Donald30k1,410k
7.Charles30k2,372k
8.-George18k1,458k
9.Thomas17k2,290k
10.Joseph17k2,582k
11.Ronald14k1,077k
12.David14k3,590k
13.Edward14k1,284k
14.-Paul12k1,383k
15.-Kenneth12k1,269k
16.-Frank11k908k
17.-Jack10k668k
18.-Harold10k549k
19.-Raymond10k769k
20.-Billy10k382k
21.-Walter8k618k
22.-Gerald8k447k
23.Bobby8k313k
24.Eugene7k378k
25.Jerry7k611k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary57k4,118k
2.-Betty31k999k
3.-Barbara29k1,433k
4.Shirley23k685k
5.Dorothy21k1,106k
6.-Patricia21k1,571k
7.Joan19k480k
8.Margaret15k1,242k
9.Helen14k1,017k
10.Nancy14k1,001k
11.Doris12k462k
12.-Joyce11k506k
13.-Ruth11k821k
14.Carol10k816k
15.-Virginia10k647k
16.Jean10k458k
17.Marilyn9k369k
18.Elizabeth9k1,611k
19.Frances9k588k
20.Lois8k332k
21.Janet8k556k
22.Beverly8k377k
23.Donna8k830k
24.Norma8k277k
25.Alice8k553k

Most Popular Names Of 1933

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Robert54k4,803k
2.-James51k5,121k
3.-John46k5,096k
4.-William39k4,072k
5.-Richard31k2,558k
6.-Charles29k2,372k
7.-Donald28k1,410k
8.-George18k1,458k
9.-Joseph17k2,582k
10.-Thomas17k2,290k
11.-Edward14k1,284k
12.Ronald12k1,077k
13.David12k3,590k
14.Paul12k1,383k
15.Kenneth11k1,269k
16.Frank11k908k
17.-Jack10k668k
18.-Harold10k549k
19.-Raymond10k769k
20.-Billy9k382k
21.-Walter8k618k
22.Gerald7k447k
23.Eugene7k378k
24.Henry7k658k
25.-Arthur7k524k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary55k4,118k
2.-Betty32k999k
3.-Barbara27k1,433k
4.-Dorothy22k1,106k
5.-Joan19k480k
6.-Patricia19k1,571k
7.-Margaret15k1,242k
8.-Helen15k1,017k
9.-Shirley14k685k
10.-Doris12k462k
11.Nancy12k1,001k
12.-Joyce11k506k
13.Ruth11k821k
14.Jean10k458k
15.Virginia10k647k
16.-Marilyn9k369k
17.-Elizabeth9k1,611k
18.Frances9k588k
19.Lois9k332k
20.Carol8k816k
21.Dolores8k211k
22.Alice8k553k
23.Norma7k277k
24.Donna7k830k
25.Janet7k556k

Most Popular Names Of 1932

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Robert59k4,803k
2.-James52k5,121k
3.-John49k5,096k
4.-William42k4,072k
5.-Richard32k2,558k
6.-Charles31k2,372k
7.-Donald30k1,410k
8.-George20k1,458k
9.-Joseph19k2,582k
10.-Thomas17k2,290k
11.-Edward15k1,284k
12.David12k3,590k
13.Paul12k1,383k
14.-Kenneth12k1,269k
15.Frank11k908k
16.Ronald11k1,077k
17.Jack11k668k
18.-Harold10k549k
19.Raymond10k769k
20.Billy9k382k
21.Walter9k618k
22.Eugene8k378k
23.Henry7k658k
24.Gerald7k447k
25.Arthur7k524k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary60k4,118k
2.-Betty34k999k
3.Barbara26k1,433k
4.Dorothy25k1,106k
5.-Joan21k480k
6.Patricia18k1,571k
7.-Margaret17k1,242k
8.Helen16k1,017k
9.-Shirley14k685k
10.-Doris13k462k
11.-Ruth12k821k
12.Joyce11k506k
13.Nancy11k1,001k
14.Virginia11k647k
15.Jean11k458k
16.Marilyn11k369k
17.Elizabeth10k1,611k
18.Dolores10k211k
19.Frances10k588k
20.-Lois10k332k
21.-Alice9k553k
22.-Norma8k277k
23.Evelyn8k542k
24.Anna8k879k
25.Gloria8k410k

Most Popular Names Of 1931

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Robert60k4,803k
2.-James51k5,121k
3.-John48k5,096k
4.-William43k4,072k
5.-Richard32k2,558k
6.-Charles30k2,372k
7.-Donald29k1,410k
8.-George21k1,458k
9.-Joseph19k2,582k
10.Thomas17k2,290k
11.Edward16k1,284k
12.-Paul12k1,383k
13.David12k3,590k
14.Kenneth12k1,269k
15.Jack11k668k
16.Frank11k908k
17.Raymond11k769k
18.-Harold11k549k
19.Billy9k382k
20.Walter9k618k
21.-Eugene8k378k
22.-Henry8k658k
23.-Arthur8k524k
24.-Albert7k486k
25.-Ralph7k412k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary60k4,118k
2.-Betty36k999k
3.-Dorothy27k1,106k
4.Barbara22k1,433k
5.Joan19k480k
6.Helen18k1,017k
7.Margaret17k1,242k
8.Patricia16k1,571k
9.Shirley14k685k
10.Doris14k462k
11.Ruth13k821k
12.-Virginia12k647k
13.Jean11k458k
14.Dolores11k211k
15.Joyce11k506k
16.Elizabeth10k1,611k
17.Nancy10k1,001k
18.Frances10k588k
19.Marilyn10k369k
20.Lois9k332k
21.Alice9k553k
22.Norma9k277k
23.Gloria9k410k
24.Evelyn8k542k
25.Anna8k879k

Most Popular Names Of 1930

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Robert62k4,803k
2.-James54k5,121k
3.-John52k5,096k
4.-William47k4,072k
5.Richard32k2,558k
6.Charles32k2,372k
7.-Donald29k1,410k
8.-George23k1,458k
9.-Joseph21k2,582k
10.-Edward17k1,284k
11.-Thomas17k2,290k
12.Paul13k1,383k
13.Frank13k908k
14.-Jack12k668k
15.David12k3,590k
16.Raymond12k769k
17.Kenneth12k1,269k
18.Harold12k549k
19.-Walter10k618k
20.Billy9k382k
21.Eugene9k378k
22.Henry9k658k
23.Arthur8k524k
24.-Albert8k486k
25.Ralph8k412k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary64k4,118k
2.-Betty38k999k
3.-Dorothy30k1,106k
4.-Helen20k1,017k
5.-Margaret18k1,242k
6.Barbara18k1,433k
7.Patricia16k1,571k
8.Joan15k480k
9.Doris15k462k
10.Ruth15k821k
11.Shirley15k685k
12.Virginia13k647k
13.Dolores13k211k
14.Jean12k458k
15.-Elizabeth11k1,611k
16.-Frances11k588k
17.-Lois10k332k
18.Joyce10k506k
19.-Evelyn10k542k
20.Alice10k553k
21.Mildred9k450k
22.Marilyn9k369k
23.Anna9k879k
24.Nancy9k1,001k
25.-Norma9k277k

The data is taken from births that occurred in the United States after 1879. From 1880 to 1936, all births may not be included in the original data set.