Most Popular Baby Names of the 30s

Of the Decade

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Robert591k4,809k
2.James547k5,136k
3.John488k5,106k
4.-William417k4,088k
5.Richard330k2,561k
6.Charles303k2,379k
7.Donald284k1,410k
8.George192k1,461k
9.Thomas184k2,298k
10.Joseph181k2,593k
11.David165k3,601k
12.Edward148k1,286k
13.Ronald140k1,077k
14.-Paul126k1,385k
15.Kenneth125k1,271k
16.Frank108k909k
17.Raymond100k771k
18.Jack96k677k
19.Harold95k549k
20.Billy88k382k
21.Gerald83k447k
22.Walter81k619k
23.Jerry81k612k
24.Joe71k450k
25.Eugene71k378k
26.Henry70k669k
27.Bobby69k313k
28.Arthur68k526k
29.Carl67k502k
30.Larry65k805k
31.Ralph64k412k
32.Albert63k487k
33.Willie62k448k
34.Fred56k343k
35.Michael56k4,338k
36.Lawrence54k456k
37.Harry53k421k
38.Howard51k345k
39.Roy51k404k
40.Norman50k252k
41.Roger50k439k
42.Daniel48k1,896k
43.Louis48k394k
44.Earl45k288k
45.Gary44k900k
46.Clarence43k302k
47.Anthony43k1,424k
48.Francis41k285k
49.Wayne41k352k
50.Marvin41k250k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary573k4,121k
2.Betty300k999k
3.Barbara296k1,434k
4.Shirley229k685k
5.Patricia221k1,571k
6.Dorothy210k1,107k
7.Joan173k480k
8.Margaret157k1,244k
9.Nancy142k1,002k
10.Helen140k1,018k
11.Carol118k816k
12.Joyce116k507k
13.Doris111k462k
14.Ruth109k822k
15.Virginia103k648k
16.Marilyn99k370k
17.Elizabeth96k1,621k
18.Jean94k458k
19.Frances92k589k
20.Beverly81k377k
21.Lois81k332k
22.Alice79k556k
23.Donna79k831k
24.Martha78k548k
25.Dolores77k211k
26.Janet76k556k
27.Phyllis74k322k
28.Norma73k277k
29.Carolyn70k555k
30.Evelyn69k552k
31.Gloria69k411k
32.Anna67k884k
33.Marie66k536k
34.Ann64k468k
35.Mildred62k451k
36.Rose59k479k
37.Peggy56k293k
38.Geraldine50k210k
39.Catherine50k657k
40.Judith50k452k
41.Louise50k332k
42.Janice49k405k
43.Marjorie49k272k
44.Annie49k348k
45.Ruby48k344k
46.Eleanor46k277k
47.Jane46k369k
48.Sandra45k873k
49.Irene44k351k
50.Wanda43k281k

Most Popular Names Of 1939

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Robert60k4,809k
2.-James60k5,136k
3.-John51k5,106k
4.-William42k4,088k
5.-Richard35k2,561k
6.-Charles31k2,379k
7.David25k3,601k
8.Donald24k1,410k
9.-Thomas22k2,298k
10.-Ronald20k1,077k
11.-George18k1,461k
12.-Joseph18k2,593k
13.Kenneth15k1,271k
14.Larry15k805k
15.Edward14k1,286k
16.Jerry14k612k
17.Paul13k1,385k
18.Michael11k4,338k
19.-Gerald10k447k
20.Frank10k909k
21.Gary10k900k
22.Raymond9k771k
23.-Harold8k549k
24.-Billy7k382k
25.Walter7k619k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary55k4,121k
2.-Barbara37k1,434k
3.-Patricia30k1,571k
4.-Betty24k999k
5.-Shirley20k685k
6.-Carol20k816k
7.-Nancy20k1,002k
8.Judith17k452k
9.Dorothy15k1,107k
10.Margaret15k1,244k
11.Joan14k480k
12.Joyce13k507k
13.Sandra12k873k
14.Carolyn11k555k
15.Linda11k1,452k
16.Helen10k1,018k
17.Janet10k556k
18.Elizabeth10k1,621k
19.-Marilyn10k370k
20.-Donna9k831k
21.Virginia9k648k
22.Ruth9k822k
23.Sharon9k721k
24.-Janice9k405k
25.Beverly9k377k

Most Popular Names Of 1938

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Robert62k4,809k
2.-James59k5,136k
3.-John51k5,106k
4.-William42k4,088k
5.-Richard34k2,561k
6.-Charles31k2,379k
7.-Donald27k1,410k
8.-David23k3,601k
9.-Thomas21k2,298k
10.Ronald20k1,077k
11.George18k1,461k
12.-Joseph18k2,593k
13.-Edward15k1,286k
14.-Kenneth14k1,271k
15.-Paul13k1,385k
16.-Larry12k805k
17.-Jerry12k612k
18.-Frank10k909k
19.Gerald10k447k
20.Raymond10k771k
21.Michael9k4,338k
22.Gary9k900k
23.Harold9k549k
24.Billy8k382k
25.Jack8k677k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary56k4,121k
2.-Barbara39k1,434k
3.-Patricia28k1,571k
4.Betty26k999k
5.Shirley24k685k
6.-Carol19k816k
7.-Nancy19k1,002k
8.-Dorothy16k1,107k
9.Margaret15k1,244k
10.Joan14k480k
11.-Joyce13k507k
12.Judith11k452k
13.Helen11k1,018k
14.Sandra11k873k
15.Carolyn11k555k
16.Janet10k556k
17.-Elizabeth10k1,621k
18.Beverly10k377k
19.Marilyn10k370k
20.Donna10k831k
21.Ruth9k822k
22.Virginia9k648k
23.Frances9k589k
24.Janice9k405k
25.Doris9k462k

Most Popular Names Of 1937

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Robert62k4,809k
2.-James57k5,136k
3.-John49k5,106k
4.-William41k4,088k
5.-Richard33k2,561k
6.-Charles31k2,379k
7.-Donald28k1,410k
8.David21k3,601k
9.Thomas20k2,298k
10.George18k1,461k
11.Ronald18k1,077k
12.Joseph17k2,593k
13.-Edward15k1,286k
14.-Kenneth13k1,271k
15.-Paul13k1,385k
16.Larry10k805k
17.Jerry10k612k
18.Frank10k909k
19.Raymond10k771k
20.Gerald9k447k
21.-Harold9k549k
22.-Billy8k382k
23.Jack8k677k
24.-Bobby8k313k
25.Joe8k450k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary56k4,121k
2.Barbara35k1,434k
3.Patricia27k1,571k
4.Shirley27k685k
5.Betty25k999k
6.Carol17k816k
7.Nancy17k1,002k
8.Dorothy17k1,107k
9.Joan15k480k
10.Margaret15k1,244k
11.Joyce12k507k
12.Helen11k1,018k
13.-Marilyn10k370k
14.Beverly10k377k
15.Ruth10k822k
16.Virginia10k648k
17.Elizabeth9k1,621k
18.Janet9k556k
19.-Frances9k589k
20.Carolyn9k555k
21.Donna9k831k
22.Doris9k462k
23.Jean8k458k
24.-Martha8k548k
25.Janice8k405k

Most Popular Names Of 1936

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Robert58k4,809k
2.-James55k5,136k
3.-John48k5,106k
4.-William39k4,088k
5.-Richard33k2,561k
6.-Charles29k2,379k
7.-Donald29k1,410k
8.Thomas18k2,298k
9.George18k1,461k
10.David17k3,601k
11.Joseph17k2,593k
12.-Ronald17k1,077k
13.-Edward14k1,286k
14.Kenneth12k1,271k
15.Paul12k1,385k
16.-Frank10k909k
17.-Raymond9k771k
18.Jerry9k612k
19.Gerald9k447k
20.Jack9k677k
21.Harold9k549k
22.Billy9k382k
23.Joe8k450k
24.-Bobby8k313k
25.Larry8k805k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary54k4,121k
2.-Shirley35k685k
3.-Barbara32k1,434k
4.-Betty26k999k
5.-Patricia24k1,571k
6.-Dorothy18k1,107k
7.-Joan17k480k
8.Nancy17k1,002k
9.Margaret15k1,244k
10.Carol15k816k
11.Helen12k1,018k
12.-Joyce12k507k
13.Marilyn11k370k
14.Virginia10k648k
15.Doris9k462k
16.Ruth9k822k
17.Beverly9k377k
18.Elizabeth9k1,621k
19.-Frances9k589k
20.Jean9k458k
21.Janet8k556k
22.Donna8k831k
23.Carolyn8k555k
24.-Martha7k548k
25.Phyllis7k322k

Most Popular Names Of 1935

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Robert57k4,809k
2.-James55k5,136k
3.-John47k5,106k
4.-William40k4,088k
5.-Richard34k2,561k
6.Charles30k2,379k
7.Donald30k1,410k
8.-George19k1,461k
9.-Thomas18k2,298k
10.-Joseph17k2,593k
11.David16k3,601k
12.Ronald15k1,077k
13.-Edward14k1,286k
14.-Paul13k1,385k
15.-Kenneth12k1,271k
16.-Frank10k909k
17.Raymond10k771k
18.Jack9k677k
19.Billy9k382k
20.Harold9k549k
21.Gerald8k447k
22.Jerry8k612k
23.Walter8k619k
24.Bobby8k313k
25.Joe8k450k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary55k4,121k
2.Shirley42k685k
3.-Barbara31k1,434k
4.Betty29k999k
5.Patricia23k1,571k
6.Dorothy19k1,107k
7.-Joan18k480k
8.-Margaret15k1,244k
9.Nancy15k1,002k
10.Helen13k1,018k
11.Carol12k816k
12.-Joyce11k507k
13.Doris11k462k
14.Marilyn10k370k
15.Ruth10k822k
16.Virginia10k648k
17.Elizabeth9k1,621k
18.Jean9k458k
19.-Frances9k589k
20.Beverly8k377k
21.Lois8k332k
22.Janet8k556k
23.-Donna8k831k
24.Martha8k548k
25.-Alice7k556k

Most Popular Names Of 1934

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Robert56k4,809k
2.-James54k5,136k
3.-John47k5,106k
4.-William40k4,088k
5.-Richard33k2,561k
6.Donald30k1,410k
7.Charles30k2,379k
8.-George18k1,461k
9.Thomas17k2,298k
10.Joseph17k2,593k
11.Ronald14k1,077k
12.David14k3,601k
13.Edward14k1,286k
14.-Paul12k1,385k
15.-Kenneth12k1,271k
16.-Frank11k909k
17.-Jack10k677k
18.-Harold10k549k
19.-Raymond10k771k
20.-Billy10k382k
21.-Walter8k619k
22.-Gerald8k447k
23.Bobby8k313k
24.Eugene7k378k
25.Jerry7k612k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary57k4,121k
2.-Betty31k999k
3.-Barbara29k1,434k
4.Shirley23k685k
5.Dorothy21k1,107k
6.-Patricia21k1,571k
7.Joan19k480k
8.Margaret15k1,244k
9.Helen14k1,018k
10.Nancy14k1,002k
11.Doris12k462k
12.-Joyce11k507k
13.-Ruth11k822k
14.Carol10k816k
15.-Virginia10k648k
16.Jean10k458k
17.Marilyn9k370k
18.Elizabeth9k1,621k
19.Frances9k589k
20.Lois8k332k
21.Janet8k556k
22.Beverly8k377k
23.Donna8k831k
24.Norma8k277k
25.Alice8k556k

Most Popular Names Of 1933

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Robert54k4,809k
2.-James51k5,136k
3.-John46k5,106k
4.-William39k4,088k
5.-Richard31k2,561k
6.-Charles29k2,379k
7.-Donald28k1,410k
8.-George18k1,461k
9.-Joseph17k2,593k
10.-Thomas17k2,298k
11.-Edward14k1,286k
12.Ronald12k1,077k
13.David12k3,601k
14.Paul12k1,385k
15.Kenneth11k1,271k
16.Frank11k909k
17.-Jack10k677k
18.-Harold10k549k
19.-Raymond10k771k
20.-Billy9k382k
21.-Walter8k619k
22.Gerald7k447k
23.Eugene7k378k
24.Henry7k669k
25.-Arthur7k526k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary55k4,121k
2.-Betty32k999k
3.-Barbara27k1,434k
4.-Dorothy22k1,107k
5.-Joan19k480k
6.-Patricia19k1,571k
7.-Margaret15k1,244k
8.-Helen15k1,018k
9.-Shirley14k685k
10.-Doris12k462k
11.Nancy12k1,002k
12.-Joyce11k507k
13.Ruth11k822k
14.Jean10k458k
15.Virginia10k648k
16.-Marilyn9k370k
17.-Elizabeth9k1,621k
18.Frances9k589k
19.Lois9k332k
20.Carol8k816k
21.Dolores8k211k
22.Alice8k556k
23.Norma7k277k
24.Donna7k831k
25.Janet7k556k

Most Popular Names Of 1932

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Robert59k4,809k
2.-James52k5,136k
3.-John49k5,106k
4.-William42k4,088k
5.-Richard32k2,561k
6.-Charles31k2,379k
7.-Donald30k1,410k
8.-George20k1,461k
9.-Joseph19k2,593k
10.-Thomas17k2,298k
11.-Edward15k1,286k
12.David12k3,601k
13.Paul12k1,385k
14.-Kenneth12k1,271k
15.Frank11k909k
16.Ronald11k1,077k
17.Jack11k677k
18.-Harold10k549k
19.Raymond10k771k
20.Billy9k382k
21.Walter9k619k
22.Eugene8k378k
23.Henry7k669k
24.Gerald7k447k
25.Arthur7k526k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary60k4,121k
2.-Betty34k999k
3.Barbara26k1,434k
4.Dorothy25k1,107k
5.-Joan21k480k
6.Patricia18k1,571k
7.-Margaret17k1,244k
8.Helen16k1,018k
9.-Shirley14k685k
10.-Doris13k462k
11.-Ruth12k822k
12.Joyce11k507k
13.Nancy11k1,002k
14.Virginia11k648k
15.Jean11k458k
16.Marilyn11k370k
17.Elizabeth10k1,621k
18.Dolores10k211k
19.Frances10k589k
20.-Lois10k332k
21.-Alice9k556k
22.-Norma8k277k
23.Evelyn8k552k
24.Anna8k884k
25.Gloria8k411k

Most Popular Names Of 1931

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Robert61k4,809k
2.-James51k5,136k
3.-John48k5,106k
4.-William43k4,088k
5.-Richard32k2,561k
6.-Charles30k2,379k
7.-Donald29k1,410k
8.-George21k1,461k
9.-Joseph19k2,593k
10.Thomas17k2,298k
11.Edward16k1,286k
12.-Paul12k1,385k
13.David12k3,601k
14.Kenneth12k1,271k
15.Jack11k677k
16.Frank11k909k
17.Raymond11k771k
18.-Harold11k549k
19.Billy9k382k
20.Walter9k619k
21.-Eugene8k378k
22.-Henry8k669k
23.-Arthur8k526k
24.-Albert7k487k
25.-Ralph7k412k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary60k4,121k
2.-Betty36k999k
3.-Dorothy27k1,107k
4.Barbara22k1,434k
5.Joan19k480k
6.Helen18k1,018k
7.Margaret17k1,244k
8.Patricia16k1,571k
9.Shirley14k685k
10.Doris14k462k
11.Ruth13k822k
12.-Virginia12k648k
13.Jean11k458k
14.Dolores11k211k
15.Joyce11k507k
16.Elizabeth10k1,621k
17.Nancy10k1,002k
18.Frances10k589k
19.Marilyn10k370k
20.Lois9k332k
21.Alice9k556k
22.Norma9k277k
23.Gloria9k411k
24.Evelyn8k552k
25.Anna8k884k

Most Popular Names Of 1930

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Robert62k4,809k
2.-James54k5,136k
3.-John52k5,106k
4.-William47k4,088k
5.Richard32k2,561k
6.Charles32k2,379k
7.-Donald29k1,410k
8.-George23k1,461k
9.-Joseph21k2,593k
10.-Edward17k1,286k
11.-Thomas17k2,298k
12.Paul13k1,385k
13.Frank13k909k
14.-Jack12k677k
15.David12k3,601k
16.Raymond12k771k
17.Kenneth12k1,271k
18.Harold12k549k
19.-Walter10k619k
20.Billy9k382k
21.Eugene9k378k
22.Henry9k669k
23.Arthur8k526k
24.-Albert8k487k
25.Ralph8k412k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary64k4,121k
2.-Betty38k999k
3.-Dorothy30k1,107k
4.-Helen20k1,018k
5.-Margaret18k1,244k
6.Barbara18k1,434k
7.Patricia16k1,571k
8.Joan15k480k
9.Doris15k462k
10.Ruth15k822k
11.Shirley15k685k
12.Virginia13k648k
13.Dolores13k211k
14.Jean12k458k
15.-Elizabeth11k1,621k
16.-Frances11k589k
17.-Lois10k332k
18.Joyce10k507k
19.-Evelyn10k552k
20.Alice10k556k
21.Mildred9k451k
22.Marilyn9k370k
23.Anna9k884k
24.Nancy9k1,002k
25.-Norma9k277k

The data is taken from births that occurred in the United States after 1879. From 1880 to 1936, all births may not be included in the original data set.