Most Popular Baby Names of the 40s

Of the Decade

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.James796k5,121k
2.Robert758k4,803k
3.-John712k5,096k
4.-William556k4,072k
5.-Richard477k2,558k
6.David426k3,590k
7.Charles362k2,372k
8.Thomas351k2,290k
9.Michael337k4,324k
10.Ronald282k1,077k
11.Larry256k804k
12.Donald248k1,410k
13.Joseph230k2,582k
14.Gary218k899k
15.George209k1,458k
16.Kenneth199k1,269k
17.Paul183k1,383k
18.Edward175k1,284k
19.Jerry167k611k
20.Dennis162k616k
21.Frank119k908k
22.Daniel113k1,882k
23.Raymond109k769k
24.Roger108k438k
25.Stephen107k854k
26.Gerald103k447k
27.Walter84k618k
28.Harold82k549k
29.Steven81k1,276k
30.Douglas81k556k
31.Lawrence80k456k
32.Terry77k422k
33.Wayne75k351k
34.Arthur74k524k
35.Jack74k668k
36.Carl73k502k
37.Henry72k658k
38.Willie72k448k
39.Bruce72k381k
40.Joe72k450k
41.Peter69k571k
42.Billy68k382k
43.Roy66k403k
44.Ralph65k412k
45.Anthony65k1,414k
46.Jimmy64k285k
47.Albert60k486k
48.Bobby59k313k
49.Eugene57k378k
50.Johnny57k310k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary640k4,118k
2.Linda532k1,451k
3.-Barbara425k1,433k
4.Patricia411k1,571k
5.Carol292k816k
6.Sandra266k873k
7.Nancy252k1,001k
8.Sharon221k721k
9.Judith218k452k
10.Susan212k1,121k
11.Betty195k999k
12.Carolyn182k554k
13.Margaret173k1,242k
14.Shirley172k685k
15.Judy168k382k
16.Karen168k984k
17.Donna166k830k
18.Kathleen153k711k
19.Joyce151k506k
20.Dorothy132k1,106k
21.Janet131k556k
22.Diane123k518k
23.Janice119k405k
24.Joan118k480k
25.Elizabeth117k1,611k
26.Brenda112k606k
27.Gloria105k410k
28.Virginia99k647k
29.Marilyn99k369k
30.Martha95k548k
31.Beverly95k377k
32.Helen91k1,017k
33.Bonnie87k323k
34.Ruth86k821k
35.Frances85k588k
36.Jean80k458k
37.Ann77k468k
38.Phyllis76k322k
39.Pamela73k594k
40.Jane73k368k
41.Alice72k553k
42.Peggy72k293k
43.Cheryl71k439k
44.Doris64k462k
45.Catherine62k656k
46.Elaine60k256k
47.Cynthia58k708k
48.Marie58k535k
49.Lois57k332k
50.Connie57k266k

Most Popular Names Of 1949

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-James87k5,121k
2.-Robert84k4,803k
3.-John81k5,096k
4.-William62k4,072k
5.Michael60k4,324k
6.David60k3,590k
7.-Richard51k2,558k
8.-Thomas45k2,290k
9.-Charles40k2,372k
10.Larry32k804k
11.Ronald31k1,077k
12.-Gary29k899k
13.Donald27k1,410k
14.Joseph26k2,582k
15.-Kenneth24k1,269k
16.Dennis22k616k
17.Paul22k1,383k
18.George21k1,458k
19.Stephen20k854k
20.Steven20k1,276k
21.Edward19k1,284k
22.-Daniel18k1,882k
23.Jerry16k611k
24.Mark14k1,346k
25.Roger13k438k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Linda91k1,451k
2.-Mary67k4,118k
3.Patricia46k1,571k
4.Barbara43k1,433k
5.-Susan38k1,121k
6.-Sandra31k873k
7.-Nancy29k1,001k
8.-Carol27k816k
9.Kathleen26k711k
10.Sharon26k721k
11.Karen22k984k
12.Donna22k830k
13.Brenda21k606k
14.Margaret19k1,242k
15.Deborah19k740k
16.Judith18k452k
17.Carolyn17k554k
18.Shirley17k685k
19.-Diane17k518k
20.Judy16k382k
21.Pamela15k594k
22.Betty15k999k
23.Janet15k556k
24.Janice14k405k
25.Elizabeth14k1,611k

Most Popular Names Of 1948

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-James89k5,121k
2.-Robert85k4,803k
3.-John83k5,096k
4.-William62k4,072k
5.David57k3,590k
6.Michael53k4,324k
7.Richard51k2,558k
8.-Thomas44k2,290k
9.-Charles39k2,372k
10.Ronald34k1,077k
11.Larry33k804k
12.-Gary28k899k
13.Joseph27k2,582k
14.Donald26k1,410k
15.-Kenneth24k1,269k
16.-George22k1,458k
17.-Dennis22k616k
18.-Paul21k1,383k
19.-Edward19k1,284k
20.Stephen17k854k
21.Jerry17k611k
22.-Daniel17k1,882k
23.Steven16k1,276k
24.Roger13k438k
25.Frank13k908k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Linda96k1,451k
2.-Mary69k4,118k
3.Barbara47k1,433k
4.Patricia46k1,571k
5.Susan36k1,121k
6.Sandra31k873k
7.-Nancy29k1,001k
8.Carol29k816k
9.-Sharon26k721k
10.Kathleen23k711k
11.Donna22k830k
12.Karen22k984k
13.Margaret19k1,242k
14.Carolyn19k554k
15.Judith18k452k
16.Judy18k382k
17.Brenda18k606k
18.Betty17k999k
19.Diane17k518k
20.Shirley16k685k
21.Joyce14k506k
22.Pamela14k594k
23.Janice14k405k
24.Janet14k556k
25.Cheryl13k439k

Most Popular Names Of 1947

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-James95k5,121k
2.-Robert92k4,803k
3.-John88k5,096k
4.-William67k4,072k
5.-Richard59k2,558k
6.-David58k3,590k
7.-Michael50k4,324k
8.-Thomas45k2,290k
9.-Charles41k2,372k
10.Larry35k804k
11.Ronald35k1,077k
12.-Gary30k899k
13.-Donald28k1,410k
14.-Joseph28k2,582k
15.-Kenneth25k1,269k
16.-George24k1,458k
17.-Dennis24k616k
18.-Paul23k1,383k
19.-Edward21k1,284k
20.-Jerry19k611k
21.Stephen15k854k
22.Daniel15k1,882k
23.Frank14k908k
24.Steven14k1,276k
25.Roger13k438k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.Linda100k1,451k
2.Mary72k4,118k
3.-Patricia51k1,571k
4.-Barbara49k1,433k
5.Sandra35k873k
6.Carol34k816k
7.-Nancy32k1,001k
8.-Susan32k1,121k
9.-Sharon29k721k
10.Donna24k830k
11.Kathleen22k711k
12.Judith22k452k
13.Karen22k984k
14.Judy21k382k
15.Carolyn21k554k
16.Margaret20k1,242k
17.Betty19k999k
18.Diane18k518k
19.Shirley18k685k
20.-Joyce16k506k
21.Brenda16k606k
22.-Janice15k405k
23.Janet15k556k
24.Cheryl14k439k
25.-Elizabeth13k1,611k

Most Popular Names Of 1946

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-James87k5,121k
2.-Robert84k4,803k
3.-John79k5,096k
4.-William60k4,072k
5.-Richard59k2,558k
6.-David46k3,590k
7.Michael41k4,324k
8.-Thomas39k2,290k
9.Charles38k2,372k
10.-Ronald32k1,077k
11.-Larry28k804k
12.Gary27k899k
13.Donald26k1,410k
14.-Joseph24k2,582k
15.Kenneth22k1,269k
16.George22k1,458k
17.Dennis21k616k
18.Paul21k1,383k
19.Edward19k1,284k
20.-Jerry18k611k
21.Daniel13k1,882k
22.Frank13k908k
23.Roger12k438k
24.Stephen12k854k
25.Raymond11k769k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary67k4,118k
2.-Linda53k1,451k
3.Patricia46k1,571k
4.Barbara45k1,433k
5.-Carol34k816k
6.-Sandra32k873k
7.-Nancy28k1,001k
8.Susan28k1,121k
9.Sharon28k721k
10.Judith22k452k
11.Judy20k382k
12.-Carolyn20k554k
13.Donna20k830k
14.Betty20k999k
15.Karen20k984k
16.Kathleen19k711k
17.Margaret18k1,242k
18.Shirley18k685k
19.Diane16k518k
20.Joyce15k506k
21.-Janet14k556k
22.Janice14k405k
23.Dorothy13k1,106k
24.Brenda13k606k
25.Elizabeth12k1,611k

Most Popular Names Of 1945

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-James74k5,121k
2.-Robert70k4,803k
3.-John66k5,096k
4.-William50k4,072k
5.-Richard46k2,558k
6.-David37k3,590k
7.-Charles32k2,372k
8.-Thomas32k2,290k
9.-Michael30k4,324k
10.-Ronald24k1,077k
11.Larry23k804k
12.Donald22k1,410k
13.Gary21k899k
14.Joseph21k2,582k
15.George19k1,458k
16.-Kenneth18k1,269k
17.-Paul17k1,383k
18.-Edward16k1,284k
19.Dennis15k616k
20.Jerry15k611k
21.-Frank11k908k
22.Roger11k438k
23.Raymond10k769k
24.Daniel10k1,882k
25.Gerald9k447k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary59k4,118k
2.Linda41k1,451k
3.Barbara38k1,433k
4.-Patricia36k1,571k
5.-Carol30k816k
6.-Sandra25k873k
7.-Nancy21k1,001k
8.Sharon21k721k
9.Judith20k452k
10.Susan19k1,121k
11.Betty18k999k
12.Carolyn17k554k
13.Judy17k382k
14.Shirley16k685k
15.Margaret16k1,242k
16.-Karen16k984k
17.-Donna15k830k
18.-Joyce14k506k
19.Kathleen14k711k
20.Dorothy12k1,106k
21.-Janet12k556k
22.Diane12k518k
23.Gloria11k410k
24.Janice11k405k
25.Joan10k480k

Most Popular Names Of 1944

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-James77k5,121k
2.-Robert71k4,803k
3.-John67k5,096k
4.-William52k4,072k
5.-Richard46k2,558k
6.-David37k3,590k
7.-Charles35k2,372k
8.-Thomas32k2,290k
9.Michael27k4,324k
10.Ronald26k1,077k
11.-Donald23k1,410k
12.-Larry22k804k
13.-Joseph21k2,582k
14.-George20k1,458k
15.Gary20k899k
16.Kenneth18k1,269k
17.Paul17k1,383k
18.-Edward16k1,284k
19.Jerry16k611k
20.-Dennis14k616k
21.-Frank11k908k
22.-Raymond11k769k
23.Roger11k438k
24.Gerald10k447k
25.-Daniel9k1,882k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary62k4,118k
2.-Barbara39k1,433k
3.Linda38k1,451k
4.Patricia37k1,571k
5.-Carol30k816k
6.-Sandra26k873k
7.Nancy23k1,001k
8.Judith22k452k
9.Sharon22k721k
10.-Betty20k999k
11.-Carolyn19k554k
12.Judy17k382k
13.Susan16k1,121k
14.-Margaret16k1,242k
15.Shirley16k685k
16.Karen16k984k
17.-Donna15k830k
18.Joyce15k506k
19.-Dorothy13k1,106k
20.Kathleen13k711k
21.Janet13k556k
22.Joan12k480k
23.-Elizabeth11k1,611k
24.-Diane11k518k
25.Gloria10k410k

Most Popular Names Of 1943

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-James80k5,121k
2.-Robert75k4,803k
3.-John69k5,096k
4.-William56k4,072k
5.-Richard46k2,558k
6.-David37k3,590k
7.-Charles37k2,372k
8.-Thomas33k2,290k
9.-Ronald29k1,077k
10.Michael25k4,324k
11.Donald24k1,410k
12.-Larry23k804k
13.Joseph23k2,582k
14.-George22k1,458k
15.-Kenneth19k1,269k
16.Gary18k899k
17.Jerry18k611k
18.Edward18k1,284k
19.-Paul17k1,383k
20.-Dennis14k616k
21.-Frank12k908k
22.Raymond11k769k
23.Gerald11k447k
24.Roger11k438k
25.Daniel9k1,882k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary66k4,118k
2.-Barbara43k1,433k
3.-Patricia40k1,571k
4.-Linda38k1,451k
5.-Carol32k816k
6.-Sandra26k873k
7.-Judith25k452k
8.Sharon25k721k
9.Nancy24k1,001k
10.Betty22k999k
11.Carolyn20k554k
12.-Shirley18k685k
13.Judy17k382k
14.-Margaret17k1,242k
15.Karen17k984k
16.Joyce16k506k
17.Donna15k830k
18.Susan15k1,121k
19.Dorothy15k1,106k
20.Janet13k556k
21.Joan13k480k
22.Kathleen12k711k
23.Elizabeth12k1,611k
24.Diane11k518k
25.Virginia11k647k

Most Popular Names Of 1942

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-James77k5,121k
2.-Robert72k4,803k
3.-John66k5,096k
4.-William55k4,072k
5.-Richard44k2,558k
6.David36k3,590k
7.Charles36k2,372k
8.-Thomas31k2,290k
9.-Ronald27k1,077k
10.-Donald24k1,410k
11.Joseph22k2,582k
12.Larry22k804k
13.Michael22k4,324k
14.George21k1,458k
15.-Kenneth18k1,269k
16.Jerry17k611k
17.-Edward17k1,284k
18.Gary17k899k
19.Paul16k1,383k
20.Dennis13k616k
21.-Frank12k908k
22.Gerald11k447k
23.Douglas11k556k
24.Raymond11k769k
25.-Roger9k438k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary63k4,118k
2.-Barbara45k1,433k
3.-Patricia39k1,571k
4.Linda32k1,451k
5.Carol30k816k
6.Sandra25k873k
7.Judith25k452k
8.-Nancy23k1,001k
9.Betty22k999k
10.Carolyn20k554k
11.Sharon20k721k
12.Shirley18k685k
13.-Joyce17k506k
14.Margaret17k1,242k
15.Judy16k382k
16.Karen15k984k
17.Dorothy15k1,106k
18.Joan15k480k
19.Janet13k556k
20.-Donna13k830k
21.Susan12k1,121k
22.Elizabeth11k1,611k
23.-Virginia11k647k
24.Kathleen11k711k
25.Janice10k405k

Most Popular Names Of 1941

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-James67k5,121k
2.-Robert64k4,803k
3.-John58k5,096k
4.-William48k4,072k
5.-Richard39k2,558k
6.-Charles33k2,372k
7.-David31k3,590k
8.-Thomas27k2,290k
9.Ronald24k1,077k
10.Donald23k1,410k
11.Larry20k804k
12.-Joseph20k2,582k
13.George19k1,458k
14.-Jerry17k611k
15.-Kenneth16k1,269k
16.Michael16k4,324k
17.Edward16k1,284k
18.Paul15k1,383k
19.-Gary15k899k
20.Gerald11k447k
21.Frank11k908k
22.-Raymond10k769k
23.Dennis10k616k
24.Harold8k549k
25.Roger8k438k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary58k4,118k
2.-Barbara40k1,433k
3.-Patricia37k1,571k
4.Carol24k816k
5.Linda24k1,451k
6.Judith23k452k
7.Betty21k999k
8.Nancy21k1,001k
9.Sandra19k873k
10.Shirley17k685k
11.Carolyn16k554k
12.Margaret16k1,242k
13.-Joyce16k506k
14.Dorothy15k1,106k
15.Sharon14k721k
16.-Judy14k382k
17.Joan13k480k
18.Janet11k556k
19.Karen11k984k
20.Donna10k830k
21.Elizabeth10k1,611k
22.-Janice10k405k
23.Virginia10k647k
24.Helen10k1,017k
25.Martha9k548k

Most Popular Names Of 1940

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.James62k5,121k
2.Robert61k4,803k
3.-John55k5,096k
4.-William45k4,072k
5.-Richard37k2,558k
6.-Charles32k2,372k
7.-David28k3,590k
8.Thomas24k2,290k
9.Donald23k1,410k
10.-Ronald21k1,077k
11.-George18k1,458k
12.-Joseph18k2,582k
13.Larry17k804k
14.Jerry15k611k
15.Kenneth15k1,269k
16.Edward14k1,284k
17.-Paul14k1,383k
18.-Michael13k4,324k
19.Gary13k899k
20.-Frank11k908k
21.Gerald10k447k
22.-Raymond10k769k
23.-Harold8k549k
24.Dennis8k616k
25.-Walter8k618k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary56k4,118k
2.-Barbara37k1,433k
3.-Patricia33k1,571k
4.Judith22k452k
5.Betty22k999k
6.-Carol22k816k
7.-Nancy20k1,001k
8.Linda18k1,451k
9.Shirley18k685k
10.Sandra16k873k
11.Margaret15k1,242k
12.Dorothy15k1,106k
13.Joyce15k506k
14.Joan13k480k
15.Carolyn13k554k
16.Judy11k382k
17.Sharon11k721k
18.Helen10k1,017k
19.Janet10k556k
20.Elizabeth10k1,611k
21.-Virginia10k647k
22.Janice9k405k
23.Donna9k830k
24.Ruth9k821k
25.Marilyn9k369k

The data is taken from births that occurred in the United States after 1879. From 1880 to 1936, all births may not be included in the original data set.