Most Popular Baby Names of the 40s

Of the Decade

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.James796k5,136k
2.Robert758k4,809k
3.-John712k5,106k
4.-William556k4,088k
5.-Richard477k2,561k
6.David426k3,601k
7.Charles362k2,379k
8.Thomas351k2,298k
9.Michael337k4,338k
10.Ronald282k1,077k
11.Larry256k805k
12.Donald248k1,410k
13.Joseph230k2,593k
14.Gary218k900k
15.George209k1,461k
16.Kenneth198k1,271k
17.Paul183k1,385k
18.Edward175k1,286k
19.Jerry167k612k
20.Dennis162k617k
21.Frank119k909k
22.Daniel113k1,896k
23.Raymond109k771k
24.Roger108k439k
25.Stephen107k855k
26.Gerald103k447k
27.Walter84k619k
28.Harold82k549k
29.Steven81k1,278k
30.Douglas81k557k
31.Lawrence80k456k
32.Terry77k422k
33.Wayne75k352k
34.Arthur74k526k
35.Jack74k677k
36.Carl73k502k
37.Henry72k669k
38.Willie72k448k
39.Bruce72k382k
40.Joe72k450k
41.Peter69k573k
42.Billy68k382k
43.Roy66k404k
44.Ralph65k412k
45.Anthony65k1,424k
46.Jimmy64k286k
47.Albert60k487k
48.Bobby59k313k
49.Eugene57k378k
50.Johnny57k311k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary640k4,121k
2.Linda532k1,452k
3.-Barbara425k1,434k
4.Patricia411k1,571k
5.Carol292k816k
6.Sandra266k873k
7.Nancy252k1,002k
8.Sharon221k721k
9.Judith218k452k
10.Susan212k1,121k
11.Betty195k999k
12.Carolyn182k555k
13.Margaret173k1,244k
14.Shirley172k685k
15.Judy168k382k
16.Karen168k985k
17.Donna166k831k
18.Kathleen153k711k
19.Joyce151k507k
20.Dorothy132k1,107k
21.Janet131k556k
22.Diane123k518k
23.Janice119k405k
24.Joan118k480k
25.Elizabeth117k1,621k
26.Brenda112k607k
27.Gloria105k411k
28.Virginia99k648k
29.Marilyn99k370k
30.Martha95k548k
31.Beverly95k377k
32.Helen91k1,018k
33.Bonnie87k324k
34.Ruth86k822k
35.Frances85k589k
36.Jean80k458k
37.Ann77k468k
38.Phyllis76k322k
39.Pamela73k594k
40.Jane73k369k
41.Alice72k556k
42.Peggy72k293k
43.Cheryl71k439k
44.Doris64k462k
45.Catherine62k657k
46.Elaine60k257k
47.Cynthia58k708k
48.Marie58k536k
49.Lois57k332k
50.Connie57k266k

Most Popular Names Of 1949

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-James87k5,136k
2.-Robert84k4,809k
3.-John81k5,106k
4.-William62k4,088k
5.Michael60k4,338k
6.David60k3,601k
7.-Richard51k2,561k
8.-Thomas45k2,298k
9.-Charles40k2,379k
10.Larry32k805k
11.Ronald31k1,077k
12.-Gary29k900k
13.Donald27k1,410k
14.Joseph26k2,593k
15.-Kenneth24k1,271k
16.Dennis22k617k
17.Paul22k1,385k
18.George21k1,461k
19.Stephen20k855k
20.Steven20k1,278k
21.Edward19k1,286k
22.-Daniel18k1,896k
23.Jerry16k612k
24.Mark14k1,348k
25.Roger13k439k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Linda91k1,452k
2.-Mary67k4,121k
3.Patricia46k1,571k
4.Barbara43k1,434k
5.-Susan38k1,121k
6.-Sandra31k873k
7.-Nancy29k1,002k
8.-Carol27k816k
9.Kathleen26k711k
10.Sharon26k721k
11.Karen22k985k
12.Donna22k831k
13.Brenda21k607k
14.Margaret19k1,244k
15.Deborah19k740k
16.Judith18k452k
17.Carolyn17k555k
18.Shirley17k685k
19.-Diane17k518k
20.Judy16k382k
21.Pamela15k594k
22.Betty15k999k
23.Janet15k556k
24.Janice14k405k
25.Elizabeth14k1,621k

Most Popular Names Of 1948

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-James89k5,136k
2.-Robert85k4,809k
3.-John83k5,106k
4.-William62k4,088k
5.David57k3,601k
6.Michael53k4,338k
7.Richard51k2,561k
8.-Thomas44k2,298k
9.-Charles39k2,379k
10.Ronald34k1,077k
11.Larry33k805k
12.-Gary28k900k
13.Joseph27k2,593k
14.Donald26k1,410k
15.-Kenneth24k1,271k
16.-George22k1,461k
17.-Dennis22k617k
18.-Paul21k1,385k
19.-Edward19k1,286k
20.Stephen17k855k
21.Jerry17k612k
22.-Daniel17k1,896k
23.Steven16k1,278k
24.Roger13k439k
25.Frank13k909k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Linda96k1,452k
2.-Mary69k4,121k
3.Barbara47k1,434k
4.Patricia46k1,571k
5.Susan36k1,121k
6.Sandra31k873k
7.-Nancy29k1,002k
8.Carol29k816k
9.-Sharon26k721k
10.Kathleen23k711k
11.Donna22k831k
12.Karen22k985k
13.Margaret19k1,244k
14.Carolyn19k555k
15.Judith18k452k
16.Judy18k382k
17.Brenda18k607k
18.Betty17k999k
19.Diane17k518k
20.Shirley16k685k
21.Joyce14k507k
22.Pamela14k594k
23.Janice14k405k
24.Janet14k556k
25.Cheryl13k439k

Most Popular Names Of 1947

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-James95k5,136k
2.-Robert92k4,809k
3.-John88k5,106k
4.-William67k4,088k
5.-Richard59k2,561k
6.-David58k3,601k
7.-Michael50k4,338k
8.-Thomas45k2,298k
9.-Charles41k2,379k
10.Larry35k805k
11.Ronald35k1,077k
12.-Gary30k900k
13.-Donald28k1,410k
14.-Joseph28k2,593k
15.-Kenneth25k1,271k
16.-George24k1,461k
17.-Dennis24k617k
18.-Paul23k1,385k
19.-Edward21k1,286k
20.-Jerry19k612k
21.Stephen15k855k
22.Daniel15k1,896k
23.Frank14k909k
24.Steven14k1,278k
25.Roger13k439k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.Linda100k1,452k
2.Mary72k4,121k
3.-Patricia51k1,571k
4.-Barbara49k1,434k
5.Sandra35k873k
6.Carol34k816k
7.-Nancy32k1,002k
8.-Susan32k1,121k
9.-Sharon29k721k
10.Donna24k831k
11.Kathleen22k711k
12.Judith22k452k
13.Karen22k985k
14.Judy21k382k
15.Carolyn21k555k
16.Margaret20k1,244k
17.Betty19k999k
18.Diane18k518k
19.Shirley18k685k
20.-Joyce16k507k
21.Brenda16k607k
22.-Janice15k405k
23.Janet15k556k
24.Cheryl14k439k
25.-Elizabeth13k1,621k

Most Popular Names Of 1946

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-James87k5,136k
2.-Robert84k4,809k
3.-John79k5,106k
4.-William60k4,088k
5.-Richard59k2,561k
6.-David46k3,601k
7.Michael41k4,338k
8.-Thomas39k2,298k
9.Charles38k2,379k
10.-Ronald32k1,077k
11.-Larry28k805k
12.Gary27k900k
13.Donald26k1,410k
14.-Joseph24k2,593k
15.Kenneth22k1,271k
16.George22k1,461k
17.Dennis21k617k
18.Paul21k1,385k
19.Edward19k1,286k
20.-Jerry18k612k
21.Daniel13k1,896k
22.Frank13k909k
23.Roger12k439k
24.Stephen12k855k
25.Raymond11k771k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary67k4,121k
2.-Linda53k1,452k
3.Patricia46k1,571k
4.Barbara45k1,434k
5.-Carol34k816k
6.-Sandra32k873k
7.-Nancy28k1,002k
8.Susan28k1,121k
9.Sharon28k721k
10.Judith22k452k
11.Judy20k382k
12.-Carolyn20k555k
13.Donna20k831k
14.Betty20k999k
15.Karen20k985k
16.Kathleen19k711k
17.Margaret18k1,244k
18.Shirley18k685k
19.Diane16k518k
20.Joyce15k507k
21.-Janet14k556k
22.Janice14k405k
23.Dorothy13k1,107k
24.Brenda13k607k
25.Elizabeth12k1,621k

Most Popular Names Of 1945

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-James74k5,136k
2.-Robert70k4,809k
3.-John66k5,106k
4.-William50k4,088k
5.-Richard46k2,561k
6.-David37k3,601k
7.-Charles32k2,379k
8.-Thomas32k2,298k
9.-Michael30k4,338k
10.-Ronald24k1,077k
11.Larry23k805k
12.Donald22k1,410k
13.Gary21k900k
14.Joseph21k2,593k
15.George19k1,461k
16.-Kenneth18k1,271k
17.-Paul17k1,385k
18.-Edward16k1,286k
19.Dennis15k617k
20.Jerry15k612k
21.-Frank11k909k
22.Roger11k439k
23.Raymond10k771k
24.Daniel10k1,896k
25.Gerald9k447k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary59k4,121k
2.Linda41k1,452k
3.Barbara38k1,434k
4.-Patricia36k1,571k
5.-Carol30k816k
6.-Sandra25k873k
7.-Nancy21k1,002k
8.Sharon21k721k
9.Judith20k452k
10.Susan19k1,121k
11.Betty18k999k
12.Carolyn17k555k
13.Judy17k382k
14.Shirley16k685k
15.Margaret16k1,244k
16.-Karen16k985k
17.-Donna15k831k
18.-Joyce14k507k
19.Kathleen14k711k
20.Dorothy12k1,107k
21.-Janet12k556k
22.Diane12k518k
23.Gloria11k411k
24.Janice11k405k
25.Joan10k480k

Most Popular Names Of 1944

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-James77k5,136k
2.-Robert71k4,809k
3.-John67k5,106k
4.-William52k4,088k
5.-Richard46k2,561k
6.-David37k3,601k
7.-Charles35k2,379k
8.-Thomas32k2,298k
9.Michael27k4,338k
10.Ronald26k1,077k
11.-Donald23k1,410k
12.-Larry22k805k
13.-Joseph21k2,593k
14.-George20k1,461k
15.Gary20k900k
16.Kenneth18k1,271k
17.Paul17k1,385k
18.-Edward16k1,286k
19.Jerry16k612k
20.-Dennis14k617k
21.-Frank11k909k
22.-Raymond11k771k
23.Roger11k439k
24.Gerald10k447k
25.-Daniel9k1,896k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary62k4,121k
2.-Barbara39k1,434k
3.Linda38k1,452k
4.Patricia37k1,571k
5.-Carol30k816k
6.-Sandra26k873k
7.Nancy23k1,002k
8.Judith22k452k
9.Sharon22k721k
10.-Betty20k999k
11.-Carolyn19k555k
12.Judy17k382k
13.Susan16k1,121k
14.-Margaret16k1,244k
15.Shirley16k685k
16.Karen16k985k
17.-Donna15k831k
18.Joyce15k507k
19.-Dorothy13k1,107k
20.Kathleen13k711k
21.Janet13k556k
22.Joan12k480k
23.-Elizabeth11k1,621k
24.-Diane11k518k
25.Gloria10k411k

Most Popular Names Of 1943

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-James80k5,136k
2.-Robert75k4,809k
3.-John69k5,106k
4.-William56k4,088k
5.-Richard46k2,561k
6.-David37k3,601k
7.-Charles37k2,379k
8.-Thomas33k2,298k
9.-Ronald29k1,077k
10.Michael25k4,338k
11.Donald24k1,410k
12.-Larry23k805k
13.Joseph23k2,593k
14.-George22k1,461k
15.-Kenneth19k1,271k
16.Gary18k900k
17.Jerry18k612k
18.Edward18k1,286k
19.-Paul17k1,385k
20.-Dennis14k617k
21.-Frank12k909k
22.Raymond11k771k
23.Gerald11k447k
24.Roger11k439k
25.Daniel9k1,896k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary66k4,121k
2.-Barbara43k1,434k
3.-Patricia40k1,571k
4.-Linda38k1,452k
5.-Carol32k816k
6.-Sandra26k873k
7.-Judith25k452k
8.Sharon25k721k
9.Nancy24k1,002k
10.Betty22k999k
11.Carolyn20k555k
12.-Shirley18k685k
13.Judy17k382k
14.-Margaret17k1,244k
15.Karen17k985k
16.Joyce16k507k
17.Donna15k831k
18.Susan15k1,121k
19.Dorothy15k1,107k
20.Janet13k556k
21.Joan13k480k
22.Kathleen12k711k
23.Elizabeth12k1,621k
24.Diane11k518k
25.Virginia11k648k

Most Popular Names Of 1942

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-James77k5,136k
2.-Robert72k4,809k
3.-John66k5,106k
4.-William55k4,088k
5.-Richard44k2,561k
6.David36k3,601k
7.Charles36k2,379k
8.-Thomas31k2,298k
9.-Ronald27k1,077k
10.-Donald24k1,410k
11.Joseph22k2,593k
12.Larry22k805k
13.Michael22k4,338k
14.George21k1,461k
15.-Kenneth18k1,271k
16.Jerry17k612k
17.-Edward17k1,286k
18.Gary17k900k
19.Paul16k1,385k
20.Dennis13k617k
21.-Frank12k909k
22.Gerald11k447k
23.Douglas11k557k
24.Raymond11k771k
25.-Roger9k439k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary63k4,121k
2.-Barbara45k1,434k
3.-Patricia39k1,571k
4.Linda32k1,452k
5.Carol30k816k
6.Sandra25k873k
7.Judith25k452k
8.-Nancy23k1,002k
9.Betty22k999k
10.Carolyn20k555k
11.Sharon20k721k
12.Shirley18k685k
13.-Joyce17k507k
14.Margaret17k1,244k
15.Judy16k382k
16.Karen15k985k
17.Dorothy15k1,107k
18.Joan15k480k
19.Janet13k556k
20.-Donna13k831k
21.Susan12k1,121k
22.Elizabeth11k1,621k
23.-Virginia11k648k
24.Kathleen11k711k
25.Janice10k405k

Most Popular Names Of 1941

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-James67k5,136k
2.-Robert64k4,809k
3.-John58k5,106k
4.-William48k4,088k
5.-Richard39k2,561k
6.-Charles33k2,379k
7.-David31k3,601k
8.-Thomas27k2,298k
9.Ronald24k1,077k
10.Donald23k1,410k
11.Larry20k805k
12.-Joseph20k2,593k
13.George19k1,461k
14.-Jerry17k612k
15.-Kenneth16k1,271k
16.Michael16k4,338k
17.Edward16k1,286k
18.Paul15k1,385k
19.-Gary15k900k
20.Gerald11k447k
21.Frank11k909k
22.-Raymond10k771k
23.Dennis10k617k
24.Harold8k549k
25.Roger8k439k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary58k4,121k
2.-Barbara40k1,434k
3.-Patricia37k1,571k
4.Carol24k816k
5.Linda24k1,452k
6.Judith23k452k
7.Betty21k999k
8.Nancy21k1,002k
9.Sandra20k873k
10.Shirley17k685k
11.Carolyn16k555k
12.Margaret16k1,244k
13.-Joyce16k507k
14.Dorothy15k1,107k
15.Sharon14k721k
16.-Judy14k382k
17.Joan13k480k
18.Janet11k556k
19.Karen11k985k
20.Donna10k831k
21.Elizabeth10k1,621k
22.-Janice10k405k
23.Virginia10k648k
24.Helen10k1,018k
25.Martha9k548k

Most Popular Names Of 1940

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.James62k5,136k
2.Robert61k4,809k
3.-John55k5,106k
4.-William45k4,088k
5.-Richard37k2,561k
6.-Charles32k2,379k
7.-David28k3,601k
8.Thomas24k2,298k
9.Donald23k1,410k
10.-Ronald21k1,077k
11.-George18k1,461k
12.-Joseph18k2,593k
13.Larry17k805k
14.Jerry15k612k
15.Kenneth15k1,271k
16.Edward14k1,286k
17.-Paul14k1,385k
18.-Michael13k4,338k
19.Gary13k900k
20.-Frank11k909k
21.Gerald10k447k
22.-Raymond10k771k
23.-Harold8k549k
24.Dennis8k617k
25.-Walter8k619k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary56k4,121k
2.-Barbara37k1,434k
3.-Patricia33k1,571k
4.Judith22k452k
5.Betty22k999k
6.-Carol22k816k
7.-Nancy20k1,002k
8.Linda18k1,452k
9.Shirley18k685k
10.Sandra16k873k
11.Margaret15k1,244k
12.Dorothy15k1,107k
13.Joyce15k507k
14.Joan13k480k
15.Carolyn13k555k
16.Judy11k382k
17.Sharon11k721k
18.Helen10k1,018k
19.Janet10k556k
20.Elizabeth10k1,621k
21.-Virginia10k648k
22.Janice9k405k
23.Donna9k831k
24.Ruth9k822k
25.Marilyn9k370k

The data is taken from births that occurred in the United States after 1879. From 1880 to 1936, all births may not be included in the original data set.