Most Popular Baby Names of the 50s

Of the Decade

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-James843k5,121k
2.Michael837k4,324k
3.Robert830k4,803k
4.John798k5,096k
5.David770k3,590k
6.William591k4,072k
7.Richard535k2,558k
8.-Thomas454k2,290k
9.Mark382k1,346k
10.Charles361k2,372k
11.Steven334k1,276k
12.Gary330k899k
13.-Joseph300k2,582k
14.Donald273k1,410k
15.Ronald271k1,077k
16.-Kenneth263k1,269k
17.-Paul253k1,383k
18.Larry246k804k
19.Daniel244k1,882k
20.Stephen207k854k
21.Dennis204k616k
22.Timothy198k1,063k
23.Edward188k1,284k
24.Jeffrey185k972k
25.George181k1,458k
26.Gregory178k705k
27.Kevin159k1,158k
28.Douglas148k556k
29.Terry141k422k
30.Anthony137k1,414k
31.Jerry137k611k
32.Bruce136k381k
33.Randy120k326k
34.Brian112k1,160k
35.Frank112k908k
36.Scott112k770k
37.Roger110k438k
38.Raymond109k769k
39.Peter103k571k
40.Patrick97k668k
41.Keith91k433k
42.Lawrence91k456k
43.Wayne88k351k
44.Danny87k281k
45.Alan84k342k
46.Gerald83k447k
47.Ricky79k220k
48.Carl79k502k
49.Christopher78k2,005k
50.Dale76k277k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary626k4,118k
2.-Linda564k1,451k
3.Patricia460k1,571k
4.Susan438k1,121k
5.Deborah430k740k
6.Barbara346k1,433k
7.Debra341k550k
8.Karen332k984k
9.Nancy287k1,001k
10.Donna270k830k
11.Cynthia263k708k
12.Sandra252k873k
13.Pamela237k594k
14.Sharon233k721k
15.Kathleen224k711k
16.Carol223k816k
17.Diane211k518k
18.Brenda209k606k
19.Cheryl171k439k
20.Janet168k556k
21.Elizabeth166k1,611k
22.Kathy158k333k
23.Margaret150k1,242k
24.Janice134k405k
25.Carolyn124k554k
26.Denise124k372k
27.Judy118k382k
28.Rebecca116k744k
29.Joyce115k506k
30.Teresa114k412k
31.Christine113k584k
32.Catherine109k656k
33.Shirley109k685k
34.Judith109k452k
35.Betty103k999k
36.Beverly98k377k
37.Lisa96k964k
38.Laura96k793k
39.Theresa90k403k
40.Connie89k266k
41.Ann87k468k
42.Julie87k507k
43.Gloria87k410k
44.Gail86k202k
45.Joan85k480k
46.Paula85k277k
47.Peggy84k293k
48.Cindy84k256k
49.Martha83k548k
50.Bonnie83k323k

Most Popular Names Of 1959

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael85k4,324k
2.-David84k3,590k
3.-James79k5,121k
4.John76k5,096k
5.Robert75k4,803k
6.Mark57k1,346k
7.William51k4,072k
8.-Richard47k2,558k
9.-Thomas40k2,290k
10.-Steven34k1,276k
11.-Charles31k2,372k
12.Timothy31k1,063k
13.Joseph30k2,582k
14.Kevin27k1,158k
15.Kenneth27k1,269k
16.Jeffrey26k972k
17.Paul26k1,383k
18.Daniel25k1,882k
19.Donald24k1,410k
20.Gary23k899k
21.Ronald23k1,077k
22.Brian21k1,160k
23.-Gregory20k705k
24.Scott20k770k
25.Larry18k804k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary54k4,118k
2.-Susan42k1,121k
3.-Linda40k1,451k
4.-Karen37k984k
5.Donna36k830k
6.Patricia35k1,571k
7.Debra31k550k
8.-Cynthia30k708k
9.Deborah30k740k
10.Lisa26k964k
11.Barbara25k1,433k
12.Pamela25k594k
13.Sandra23k873k
14.Nancy23k1,001k
15.Kathy22k333k
16.-Brenda21k606k
17.-Sharon21k721k
18.Cheryl21k439k
19.Diane20k518k
20.Debbie20k188k
21.Elizabeth18k1,611k
22.Carol18k816k
23.Kathleen18k711k
24.Teresa17k412k
25.-Cindy17k256k

Most Popular Names Of 1958

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael91k4,324k
2.David83k3,590k
3.James79k5,121k
4.-Robert77k4,803k
5.-John76k5,096k
6.-William54k4,072k
7.-Mark53k1,346k
8.-Richard50k2,558k
9.-Thomas42k2,290k
10.-Steven33k1,276k
11.-Charles32k2,372k
12.-Joseph30k2,582k
13.Timothy29k1,063k
14.-Kenneth27k1,269k
15.Paul26k1,383k
16.-Daniel26k1,882k
17.Gary25k899k
18.Donald25k1,410k
19.Ronald25k1,077k
20.-Kevin25k1,158k
21.-Jeffrey24k972k
22.-Larry20k804k
23.-Gregory20k705k
24.Brian19k1,160k
25.Scott19k770k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary56k4,118k
2.-Susan45k1,121k
3.-Linda42k1,451k
4.Karen38k984k
5.Patricia38k1,571k
6.Debra36k550k
7.Deborah33k740k
8.Cynthia31k708k
9.-Barbara28k1,433k
10.-Donna27k830k
11.Pamela25k594k
12.Nancy25k1,001k
13.Cheryl24k439k
14.Kathy24k333k
15.-Sandra22k873k
16.Brenda21k606k
17.Sharon21k721k
18.Diane21k518k
19.Lisa20k964k
20.Carol20k816k
21.-Kathleen19k711k
22.-Elizabeth19k1,611k
23.Julie18k507k
24.Debbie18k188k
25.Cindy17k256k

Most Popular Names Of 1957

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael93k4,324k
2.-James84k5,121k
3.David82k3,590k
4.Robert82k4,803k
5.-John79k5,096k
6.-William57k4,072k
7.Mark53k1,346k
8.Richard52k2,558k
9.-Thomas45k2,290k
10.-Steven37k1,276k
11.-Charles34k2,372k
12.-Joseph32k2,582k
13.-Gary30k899k
14.Kenneth28k1,269k
15.Donald28k1,410k
16.Daniel27k1,882k
17.Ronald27k1,077k
18.Paul27k1,383k
19.-Timothy25k1,063k
20.Kevin24k1,158k
21.Jeffrey24k972k
22.Larry22k804k
23.Gregory21k705k
24.Stephen20k854k
25.-Edward19k1,284k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary61k4,118k
2.Susan46k1,121k
3.-Linda44k1,451k
4.Debra43k550k
5.Karen41k984k
6.Deborah40k740k
7.Cynthia39k708k
8.Patricia39k1,571k
9.-Barbara30k1,433k
10.-Donna28k830k
11.-Nancy28k1,001k
12.-Pamela25k594k
13.Brenda24k606k
14.Sharon24k721k
15.Sandra23k873k
16.Cheryl23k439k
17.Diane22k518k
18.Carol22k816k
19.Cindy20k256k
20.-Kathy20k333k
21.Kathleen20k711k
22.-Elizabeth17k1,611k
23.Janet16k556k
24.-Teresa16k412k
25.Denise15k372k

Most Popular Names Of 1956

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael91k4,324k
2.James85k5,121k
3.Robert84k4,803k
4.David82k3,590k
5.-John81k5,096k
6.-William59k4,072k
7.-Richard53k2,558k
8.Mark49k1,346k
9.Thomas45k2,290k
10.-Steven38k1,276k
11.-Charles35k2,372k
12.Joseph33k2,582k
13.Gary32k899k
14.-Donald28k1,410k
15.Ronald28k1,077k
16.Kenneth27k1,269k
17.Paul27k1,383k
18.Daniel27k1,882k
19.Timothy23k1,063k
20.-Jeffrey23k972k
21.Larry22k804k
22.Kevin22k1,158k
23.Stephen21k854k
24.-Gregory21k705k
25.-Edward19k1,284k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary62k4,118k
2.Debra48k550k
3.-Linda48k1,451k
4.Deborah48k740k
5.-Susan47k1,121k
6.-Patricia43k1,571k
7.Karen40k984k
8.Cynthia32k708k
9.Barbara32k1,433k
10.-Donna30k830k
11.Nancy29k1,001k
12.-Pamela27k594k
13.Sharon27k721k
14.Sandra24k873k
15.Diane23k518k
16.-Carol21k816k
17.-Kathleen21k711k
18.Cheryl21k439k
19.Brenda19k606k
20.Kathy17k333k
21.Janet17k556k
22.Elizabeth16k1,611k
23.-Denise15k372k
24.Teresa14k412k
25.Margaret14k1,242k

Most Popular Names Of 1955

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael88k4,324k
2.David86k3,590k
3.-James84k5,121k
4.Robert84k4,803k
5.John80k5,096k
6.-William60k4,072k
7.-Richard54k2,558k
8.-Thomas46k2,290k
9.Mark42k1,346k
10.Steven38k1,276k
11.Charles35k2,372k
12.Gary34k899k
13.-Joseph32k2,582k
14.-Donald28k1,410k
15.Kenneth27k1,269k
16.-Paul27k1,383k
17.Daniel26k1,882k
18.Ronald26k1,077k
19.-Larry23k804k
20.Jeffrey23k972k
21.Stephen22k854k
22.Timothy21k1,063k
23.Dennis20k616k
24.Gregory20k705k
25.Edward19k1,284k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary63k4,118k
2.Deborah52k740k
3.Linda51k1,451k
4.Debra51k550k
5.-Susan47k1,121k
6.Patricia46k1,571k
7.-Barbara34k1,433k
8.-Karen33k984k
9.-Nancy30k1,001k
10.Donna28k830k
11.Cynthia27k708k
12.-Pamela27k594k
13.-Sandra25k873k
14.Diane23k518k
15.Sharon22k721k
16.Carol22k816k
17.Kathleen22k711k
18.-Brenda19k606k
19.Cheryl19k439k
20.Janet18k556k
21.Elizabeth17k1,611k
22.Kathy15k333k
23.Denise15k372k
24.Margaret14k1,242k
25.-Janice13k405k

Most Popular Names Of 1954

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.Michael88k4,324k
2.Robert86k4,803k
3.James86k5,121k
4.-John81k5,096k
5.-David80k3,590k
6.-William61k4,072k
7.-Richard57k2,558k
8.-Thomas47k2,290k
9.Gary38k899k
10.Charles37k2,372k
11.-Steven37k1,276k
12.-Mark36k1,346k
13.-Joseph31k2,582k
14.-Donald29k1,410k
15.-Ronald28k1,077k
16.Paul26k1,383k
17.Kenneth26k1,269k
18.Daniel25k1,882k
19.Larry25k804k
20.Stephen22k854k
21.Dennis21k616k
22.Edward20k1,284k
23.Jeffrey19k972k
24.George19k1,458k
25.Gregory18k705k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary68k4,118k
2.-Linda55k1,451k
3.-Deborah55k740k
4.-Patricia49k1,571k
5.-Susan47k1,121k
6.Debra46k550k
7.Barbara36k1,433k
8.Karen32k984k
9.Nancy30k1,001k
10.Cynthia28k708k
11.Donna27k830k
12.Pamela27k594k
13.Sandra26k873k
14.-Kathleen22k711k
15.Carol22k816k
16.Sharon22k721k
17.-Diane22k518k
18.-Brenda20k606k
19.-Janet18k556k
20.Elizabeth17k1,611k
21.Margaret15k1,242k
22.Cheryl15k439k
23.-Kathy14k333k
24.Denise14k372k
25.Janice14k405k

Most Popular Names Of 1953

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.Robert86k4,803k
2.James86k5,121k
3.Michael84k4,324k
4.John80k5,096k
5.-David76k3,590k
6.-William62k4,072k
7.-Richard58k2,558k
8.-Thomas47k2,290k
9.-Charles38k2,372k
10.-Gary37k899k
11.-Steven34k1,276k
12.Mark29k1,346k
13.Joseph29k2,582k
14.Donald28k1,410k
15.-Ronald28k1,077k
16.-Kenneth26k1,269k
17.Paul25k1,383k
18.Larry25k804k
19.Dennis24k616k
20.-Daniel23k1,882k
21.-Stephen22k854k
22.-George19k1,458k
23.-Edward19k1,284k
24.-Gregory16k705k
25.Jeffrey16k972k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.Mary64k4,118k
2.Linda61k1,451k
3.Deborah52k740k
4.Patricia51k1,571k
5.-Susan44k1,121k
6.-Barbara38k1,433k
7.Debra37k550k
8.Nancy31k1,001k
9.Karen30k984k
10.Pamela26k594k
11.Sandra25k873k
12.Cynthia25k708k
13.-Donna24k830k
14.Kathleen24k711k
15.Sharon23k721k
16.Carol22k816k
17.Diane21k518k
18.Brenda20k606k
19.-Janet18k556k
20.Margaret16k1,242k
21.Elizabeth16k1,611k
22.Janice15k405k
23.Kathy13k333k
24.Rebecca13k744k
25.Carolyn13k554k

Most Popular Names Of 1952

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-James87k5,121k
2.-Robert87k4,803k
3.-John83k5,096k
4.-Michael79k4,324k
5.-David72k3,590k
6.-William63k4,072k
7.-Richard58k2,558k
8.-Thomas49k2,290k
9.-Charles39k2,372k
10.-Gary39k899k
11.Steven32k1,276k
12.Joseph29k2,582k
13.Donald28k1,410k
14.Larry28k804k
15.Ronald28k1,077k
16.-Kenneth26k1,269k
17.Mark26k1,346k
18.Dennis25k616k
19.Paul24k1,383k
20.Daniel23k1,882k
21.Stephen23k854k
22.-George20k1,458k
23.-Edward20k1,284k
24.Gregory15k705k
25.Bruce14k381k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Linda67k1,451k
2.-Mary66k4,118k
3.-Patricia53k1,571k
4.-Deborah50k740k
5.Susan41k1,121k
6.Barbara40k1,433k
7.-Nancy32k1,001k
8.-Karen29k984k
9.Debra27k550k
10.Sandra26k873k
11.Kathleen26k711k
12.Carol24k816k
13.Donna24k830k
14.Sharon23k721k
15.Brenda21k606k
16.Diane21k518k
17.Pamela21k594k
18.Cynthia20k708k
19.-Janet18k556k
20.Christine18k584k
21.Margaret17k1,242k
22.Elizabeth16k1,611k
23.Janice15k405k
24.Carolyn14k554k
25.-Judith14k452k

Most Popular Names Of 1951

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-James87k5,121k
2.-Robert86k4,803k
3.-John82k5,096k
4.-Michael73k4,324k
5.-David65k3,590k
6.-William63k4,072k
7.-Richard55k2,558k
8.-Thomas48k2,290k
9.-Charles39k2,372k
10.-Gary38k899k
11.-Larry31k804k
12.-Ronald29k1,077k
13.Steven28k1,276k
14.Joseph28k2,582k
15.Donald28k1,410k
16.Kenneth26k1,269k
17.-Dennis24k616k
18.-Paul23k1,383k
19.-Stephen22k854k
20.Mark21k1,346k
21.-Daniel21k1,882k
22.George20k1,458k
23.Edward20k1,284k
24.-Jerry15k611k
25.-Gregory14k705k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Linda74k1,451k
2.-Mary66k4,118k
3.-Patricia56k1,571k
4.Deborah42k740k
5.Barbara41k1,433k
6.Susan40k1,121k
7.Nancy30k1,001k
8.Karen28k984k
9.Sandra28k873k
10.-Kathleen27k711k
11.Carol25k816k
12.Donna24k830k
13.Sharon24k721k
14.-Brenda22k606k
15.Diane20k518k
16.Pamela19k594k
17.Margaret18k1,242k
18.Debra17k550k
19.Janet17k556k
20.Cynthia16k708k
21.Janice16k405k
22.Carolyn15k554k
23.Elizabeth15k1,611k
24.Christine15k584k
25.Judith15k452k

Most Popular Names Of 1950

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-James86k5,121k
2.-Robert84k4,803k
3.-John79k5,096k
4.Michael65k4,324k
5.David61k3,590k
6.William61k4,072k
7.-Richard51k2,558k
8.-Thomas46k2,290k
9.-Charles39k2,372k
10.Gary34k899k
11.Larry31k804k
12.Ronald30k1,077k
13.Joseph27k2,582k
14.Donald27k1,410k
15.-Kenneth24k1,269k
16.Steven23k1,276k
17.Dennis23k616k
18.Paul22k1,383k
19.-Stephen21k854k
20.George20k1,458k
21.Daniel19k1,882k
22.Edward19k1,284k
23.Mark17k1,346k
24.Jerry15k611k
25.Gregory13k705k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Linda80k1,451k
2.-Mary65k4,118k
3.-Patricia48k1,571k
4.-Barbara42k1,433k
5.-Susan38k1,121k
6.Nancy30k1,001k
7.Deborah29k740k
8.Sandra29k873k
9.Carol26k816k
10.Kathleen26k711k
11.Sharon25k721k
12.Karen24k984k
13.Donna22k830k
14.Brenda21k606k
15.Margaret18k1,242k
16.Diane18k518k
17.Pamela16k594k
18.Janet16k556k
19.Shirley16k685k
20.Carolyn16k554k
21.Judith15k452k
22.Janice15k405k
23.Cynthia14k708k
24.Elizabeth14k1,611k
25.Judy14k382k

The data is taken from births that occurred in the United States after 1879. From 1880 to 1936, all births may not be included in the original data set.