Most Popular Baby Names of the 50s

Of the Decade

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-James843k5,136k
2.Michael837k4,338k
3.Robert830k4,809k
4.John798k5,106k
5.David770k3,601k
6.William591k4,088k
7.Richard535k2,561k
8.-Thomas454k2,298k
9.Mark382k1,348k
10.Charles361k2,379k
11.Steven334k1,278k
12.Gary330k900k
13.-Joseph300k2,593k
14.Donald273k1,410k
15.Ronald271k1,077k
16.-Kenneth263k1,271k
17.-Paul253k1,385k
18.Larry246k805k
19.Daniel244k1,896k
20.Stephen207k855k
21.Dennis204k617k
22.Timothy198k1,066k
23.Edward188k1,286k
24.Jeffrey185k973k
25.George181k1,461k
26.Gregory178k706k
27.Kevin159k1,163k
28.Douglas148k557k
29.Terry141k422k
30.Anthony137k1,424k
31.Jerry137k612k
32.Bruce136k382k
33.Randy120k327k
34.Brian112k1,162k
35.Frank112k909k
36.Scott112k771k
37.Roger110k439k
38.Raymond109k771k
39.Peter103k573k
40.Patrick97k670k
41.Keith91k434k
42.Lawrence91k456k
43.Wayne88k352k
44.Danny87k282k
45.Alan84k344k
46.Gerald83k447k
47.Ricky79k220k
48.Carl79k502k
49.Christopher78k2,014k
50.Dale76k277k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary626k4,121k
2.-Linda564k1,452k
3.Patricia460k1,571k
4.Susan438k1,121k
5.Deborah431k740k
6.Barbara346k1,434k
7.Debra341k550k
8.Karen332k985k
9.Nancy287k1,002k
10.Donna270k831k
11.Cynthia263k708k
12.Sandra252k873k
13.Pamela237k594k
14.Sharon233k721k
15.Kathleen224k711k
16.Carol223k816k
17.Diane211k518k
18.Brenda209k607k
19.Cheryl171k439k
20.Janet168k556k
21.Elizabeth166k1,621k
22.Kathy158k333k
23.Margaret150k1,244k
24.Janice134k405k
25.Carolyn124k555k
26.Denise124k372k
27.Judy118k382k
28.Rebecca116k745k
29.Joyce115k507k
30.Teresa114k413k
31.Christine113k584k
32.Catherine109k657k
33.Shirley109k685k
34.Judith109k452k
35.Betty103k999k
36.Beverly98k377k
37.Lisa96k965k
38.Laura96k794k
39.Theresa90k403k
40.Connie89k266k
41.Ann87k468k
42.Julie87k507k
43.Gloria87k411k
44.Gail86k202k
45.Joan85k480k
46.Paula85k278k
47.Peggy84k293k
48.Cindy84k256k
49.Martha83k548k
50.Bonnie83k324k

Most Popular Names Of 1959

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael85k4,338k
2.-David84k3,601k
3.-James79k5,136k
4.John76k5,106k
5.Robert74k4,809k
6.Mark57k1,348k
7.William51k4,088k
8.-Richard47k2,561k
9.-Thomas40k2,298k
10.-Steven34k1,278k
11.-Charles31k2,379k
12.Timothy31k1,066k
13.Joseph30k2,593k
14.Kevin27k1,163k
15.Kenneth27k1,271k
16.Jeffrey26k973k
17.Paul26k1,385k
18.Daniel25k1,896k
19.Donald24k1,410k
20.Gary23k900k
21.Ronald23k1,077k
22.Brian21k1,162k
23.-Gregory20k706k
24.Scott20k771k
25.Larry18k805k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary54k4,121k
2.-Susan42k1,121k
3.-Linda40k1,452k
4.-Karen37k985k
5.Donna36k831k
6.Patricia35k1,571k
7.Debra31k550k
8.-Cynthia30k708k
9.Deborah30k740k
10.Lisa26k965k
11.Barbara25k1,434k
12.Pamela25k594k
13.Sandra23k873k
14.Nancy23k1,002k
15.Kathy22k333k
16.-Brenda21k607k
17.-Sharon21k721k
18.Cheryl21k439k
19.Diane20k518k
20.Debbie20k188k
21.Elizabeth18k1,621k
22.Carol18k816k
23.Kathleen18k711k
24.Teresa17k413k
25.-Cindy17k256k

Most Popular Names Of 1958

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael91k4,338k
2.David83k3,601k
3.James79k5,136k
4.-Robert77k4,809k
5.-John76k5,106k
6.-William54k4,088k
7.-Mark53k1,348k
8.-Richard50k2,561k
9.-Thomas42k2,298k
10.-Steven33k1,278k
11.-Charles32k2,379k
12.-Joseph30k2,593k
13.Timothy29k1,066k
14.-Kenneth27k1,271k
15.Paul26k1,385k
16.-Daniel26k1,896k
17.Gary25k900k
18.Donald25k1,410k
19.Ronald25k1,077k
20.-Kevin25k1,163k
21.-Jeffrey24k973k
22.-Larry20k805k
23.-Gregory20k706k
24.Brian19k1,162k
25.Scott19k771k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary56k4,121k
2.-Susan45k1,121k
3.-Linda42k1,452k
4.Karen38k985k
5.Patricia38k1,571k
6.Debra36k550k
7.Deborah33k740k
8.Cynthia31k708k
9.-Barbara28k1,434k
10.-Donna27k831k
11.Pamela25k594k
12.Nancy25k1,002k
13.Cheryl24k439k
14.Kathy24k333k
15.-Sandra22k873k
16.Brenda21k607k
17.Sharon21k721k
18.Diane21k518k
19.Lisa20k965k
20.Carol20k816k
21.-Kathleen19k711k
22.-Elizabeth19k1,621k
23.Julie18k507k
24.Debbie18k188k
25.Cindy17k256k

Most Popular Names Of 1957

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael93k4,338k
2.-James84k5,136k
3.David82k3,601k
4.Robert82k4,809k
5.-John79k5,106k
6.-William57k4,088k
7.Mark53k1,348k
8.Richard52k2,561k
9.-Thomas45k2,298k
10.-Steven37k1,278k
11.-Charles34k2,379k
12.-Joseph32k2,593k
13.-Gary30k900k
14.Kenneth28k1,271k
15.Donald28k1,410k
16.Daniel27k1,896k
17.Ronald27k1,077k
18.Paul27k1,385k
19.-Timothy25k1,066k
20.Kevin24k1,163k
21.Jeffrey24k973k
22.Larry22k805k
23.Gregory21k706k
24.Stephen20k855k
25.-Edward19k1,286k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary61k4,121k
2.Susan46k1,121k
3.-Linda44k1,452k
4.Debra43k550k
5.Karen41k985k
6.Deborah40k740k
7.Cynthia39k708k
8.Patricia39k1,571k
9.-Barbara30k1,434k
10.-Donna28k831k
11.-Nancy28k1,002k
12.-Pamela25k594k
13.Brenda24k607k
14.Sharon24k721k
15.Sandra23k873k
16.Cheryl23k439k
17.Diane22k518k
18.Carol22k816k
19.Cindy20k256k
20.-Kathy20k333k
21.Kathleen20k711k
22.-Elizabeth17k1,621k
23.Janet16k556k
24.-Teresa16k413k
25.Denise15k372k

Most Popular Names Of 1956

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael91k4,338k
2.James85k5,136k
3.Robert84k4,809k
4.David82k3,601k
5.-John81k5,106k
6.-William59k4,088k
7.-Richard53k2,561k
8.Mark49k1,348k
9.Thomas45k2,298k
10.-Steven38k1,278k
11.-Charles35k2,379k
12.Joseph33k2,593k
13.Gary32k900k
14.-Donald28k1,410k
15.Ronald28k1,077k
16.Kenneth27k1,271k
17.Paul27k1,385k
18.Daniel27k1,896k
19.Timothy23k1,066k
20.-Jeffrey23k973k
21.Larry22k805k
22.Kevin22k1,163k
23.Stephen21k855k
24.-Gregory21k706k
25.-Edward19k1,286k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary62k4,121k
2.Debra48k550k
3.-Linda48k1,452k
4.Deborah48k740k
5.-Susan47k1,121k
6.-Patricia43k1,571k
7.Karen40k985k
8.Cynthia32k708k
9.Barbara32k1,434k
10.-Donna30k831k
11.Nancy29k1,002k
12.-Pamela27k594k
13.Sharon27k721k
14.Sandra24k873k
15.Diane23k518k
16.-Carol21k816k
17.-Kathleen21k711k
18.Cheryl21k439k
19.Brenda19k607k
20.Kathy17k333k
21.Janet17k556k
22.Elizabeth16k1,621k
23.-Denise15k372k
24.Teresa14k413k
25.Margaret14k1,244k

Most Popular Names Of 1955

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael88k4,338k
2.David86k3,601k
3.James84k5,136k
4.Robert84k4,809k
5.John80k5,106k
6.-William60k4,088k
7.-Richard54k2,561k
8.-Thomas46k2,298k
9.Mark42k1,348k
10.Steven38k1,278k
11.Charles35k2,379k
12.Gary34k900k
13.-Joseph32k2,593k
14.-Donald28k1,410k
15.Kenneth27k1,271k
16.-Paul27k1,385k
17.Daniel26k1,896k
18.Ronald26k1,077k
19.-Larry23k805k
20.Jeffrey23k973k
21.Stephen22k855k
22.Timothy21k1,066k
23.Dennis20k617k
24.Gregory20k706k
25.Edward19k1,286k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary63k4,121k
2.Deborah52k740k
3.Linda51k1,452k
4.Debra51k550k
5.-Susan47k1,121k
6.Patricia46k1,571k
7.-Barbara34k1,434k
8.-Karen33k985k
9.-Nancy30k1,002k
10.Donna28k831k
11.Cynthia27k708k
12.-Pamela27k594k
13.-Sandra25k873k
14.Diane23k518k
15.Sharon22k721k
16.Carol22k816k
17.Kathleen22k711k
18.-Brenda19k607k
19.Cheryl19k439k
20.Janet18k556k
21.Elizabeth17k1,621k
22.Kathy15k333k
23.Denise15k372k
24.Margaret14k1,244k
25.-Janice13k405k

Most Popular Names Of 1954

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.Michael89k4,338k
2.-James86k5,136k
3.Robert86k4,809k
4.-John81k5,106k
5.-David80k3,601k
6.-William61k4,088k
7.-Richard57k2,561k
8.-Thomas47k2,298k
9.Gary38k900k
10.Charles37k2,379k
11.-Steven37k1,278k
12.-Mark36k1,348k
13.-Joseph31k2,593k
14.-Donald29k1,410k
15.-Ronald28k1,077k
16.-Paul26k1,385k
17.-Kenneth26k1,271k
18.Daniel25k1,896k
19.Larry25k805k
20.Stephen22k855k
21.Dennis21k617k
22.Edward20k1,286k
23.Jeffrey19k973k
24.George19k1,461k
25.Gregory18k706k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary68k4,121k
2.-Linda55k1,452k
3.-Deborah55k740k
4.-Patricia49k1,571k
5.-Susan47k1,121k
6.Debra46k550k
7.Barbara36k1,434k
8.Karen32k985k
9.Nancy30k1,002k
10.Cynthia28k708k
11.Donna27k831k
12.Pamela27k594k
13.Sandra26k873k
14.-Kathleen22k711k
15.Carol22k816k
16.Sharon22k721k
17.-Diane22k518k
18.-Brenda20k607k
19.-Janet18k556k
20.Elizabeth17k1,621k
21.Margaret15k1,244k
22.Cheryl15k439k
23.-Kathy14k333k
24.Denise14k372k
25.Janice14k405k

Most Popular Names Of 1953

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.Robert86k4,809k
2.James86k5,136k
3.Michael84k4,338k
4.John80k5,106k
5.-David76k3,601k
6.-William62k4,088k
7.-Richard58k2,561k
8.-Thomas47k2,298k
9.-Charles38k2,379k
10.-Gary37k900k
11.-Steven34k1,278k
12.Mark29k1,348k
13.Joseph29k2,593k
14.Donald28k1,410k
15.-Ronald28k1,077k
16.Paul26k1,385k
17.Kenneth25k1,271k
18.Larry25k805k
19.Dennis24k617k
20.-Daniel23k1,896k
21.-Stephen22k855k
22.-George19k1,461k
23.-Edward19k1,286k
24.-Gregory16k706k
25.Jeffrey16k973k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.Mary64k4,121k
2.Linda61k1,452k
3.Deborah52k740k
4.Patricia51k1,571k
5.-Susan44k1,121k
6.-Barbara38k1,434k
7.Debra37k550k
8.Nancy31k1,002k
9.Karen30k985k
10.Pamela26k594k
11.Sandra25k873k
12.Cynthia25k708k
13.-Donna24k831k
14.Kathleen24k711k
15.Sharon23k721k
16.Carol22k816k
17.Diane21k518k
18.Brenda20k607k
19.-Janet18k556k
20.Margaret16k1,244k
21.Elizabeth16k1,621k
22.Janice15k405k
23.Kathy13k333k
24.Rebecca13k745k
25.Carolyn13k555k

Most Popular Names Of 1952

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-James87k5,136k
2.-Robert87k4,809k
3.-John83k5,106k
4.-Michael79k4,338k
5.-David72k3,601k
6.-William63k4,088k
7.-Richard58k2,561k
8.-Thomas49k2,298k
9.-Charles39k2,379k
10.-Gary39k900k
11.Steven32k1,278k
12.Joseph29k2,593k
13.Donald28k1,410k
14.Larry28k805k
15.Ronald28k1,077k
16.-Kenneth26k1,271k
17.Mark26k1,348k
18.Dennis25k617k
19.Paul24k1,385k
20.Daniel23k1,896k
21.Stephen23k855k
22.-George20k1,461k
23.-Edward20k1,286k
24.Gregory15k706k
25.Bruce14k382k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Linda67k1,452k
2.-Mary66k4,121k
3.-Patricia53k1,571k
4.-Deborah50k740k
5.Susan41k1,121k
6.Barbara40k1,434k
7.-Nancy32k1,002k
8.-Karen29k985k
9.Debra27k550k
10.Sandra26k873k
11.Kathleen26k711k
12.Carol24k816k
13.Donna24k831k
14.Sharon23k721k
15.Brenda21k607k
16.Diane21k518k
17.Pamela21k594k
18.Cynthia20k708k
19.-Janet18k556k
20.Christine18k584k
21.Margaret17k1,244k
22.Elizabeth16k1,621k
23.Janice15k405k
24.Carolyn14k555k
25.-Judith14k452k

Most Popular Names Of 1951

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-James87k5,136k
2.-Robert86k4,809k
3.-John82k5,106k
4.-Michael73k4,338k
5.-David65k3,601k
6.-William63k4,088k
7.-Richard55k2,561k
8.-Thomas48k2,298k
9.-Charles39k2,379k
10.-Gary38k900k
11.-Larry31k805k
12.-Ronald29k1,077k
13.Steven28k1,278k
14.Joseph28k2,593k
15.Donald28k1,410k
16.Kenneth26k1,271k
17.-Dennis24k617k
18.-Paul23k1,385k
19.-Stephen22k855k
20.Mark21k1,348k
21.-Daniel21k1,896k
22.George20k1,461k
23.Edward20k1,286k
24.-Jerry15k612k
25.-Gregory14k706k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Linda74k1,452k
2.-Mary66k4,121k
3.-Patricia56k1,571k
4.Deborah42k740k
5.Barbara41k1,434k
6.Susan40k1,121k
7.Nancy30k1,002k
8.Karen28k985k
9.Sandra28k873k
10.-Kathleen27k711k
11.Carol25k816k
12.Donna24k831k
13.Sharon24k721k
14.-Brenda22k607k
15.Diane20k518k
16.Pamela19k594k
17.Margaret18k1,244k
18.Debra17k550k
19.Janet17k556k
20.Cynthia16k708k
21.Janice16k405k
22.Carolyn15k555k
23.Elizabeth15k1,621k
24.Christine15k584k
25.Judith15k452k

Most Popular Names Of 1950

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-James86k5,136k
2.-Robert84k4,809k
3.-John79k5,106k
4.Michael65k4,338k
5.David61k3,601k
6.William61k4,088k
7.-Richard51k2,561k
8.-Thomas46k2,298k
9.-Charles39k2,379k
10.Gary34k900k
11.Larry31k805k
12.Ronald30k1,077k
13.Joseph27k2,593k
14.Donald27k1,410k
15.-Kenneth24k1,271k
16.Steven23k1,278k
17.Dennis23k617k
18.Paul22k1,385k
19.-Stephen21k855k
20.George20k1,461k
21.Daniel19k1,896k
22.Edward19k1,286k
23.Mark17k1,348k
24.Jerry15k612k
25.Gregory13k706k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Linda80k1,452k
2.-Mary65k4,121k
3.-Patricia48k1,571k
4.-Barbara42k1,434k
5.-Susan38k1,121k
6.Nancy30k1,002k
7.Deborah29k740k
8.Sandra29k873k
9.Carol26k816k
10.Kathleen26k711k
11.Sharon25k721k
12.Karen24k985k
13.Donna22k831k
14.Brenda21k607k
15.Margaret18k1,244k
16.Diane18k518k
17.Pamela16k594k
18.Janet16k556k
19.Shirley16k685k
20.Carolyn16k555k
21.Judith15k452k
22.Janice15k405k
23.Cynthia14k708k
24.Elizabeth14k1,621k
25.Judy14k382k

The data is taken from births that occurred in the United States after 1879. From 1880 to 1936, all births may not be included in the original data set.