Most Popular Baby Names of the 60s

Of the Decade

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.Michael833k4,338k
2.David734k3,601k
3.John714k5,106k
4.James685k5,136k
5.Robert651k4,809k
6.Mark441k1,348k
7.William422k4,088k
8.Richard374k2,561k
9.Thomas327k2,298k
10.Jeffrey302k973k
11.-Steven291k1,278k
12.Joseph283k2,593k
13.Timothy277k1,066k
14.Kevin271k1,163k
15.Scott267k771k
16.Brian258k1,162k
17.Charles249k2,379k
18.Paul243k1,385k
19.-Daniel242k1,896k
20.Christopher237k2,014k
21.Kenneth228k1,271k
22.Anthony203k1,424k
23.Gregory188k706k
24.Ronald182k1,077k
25.Donald173k1,410k
26.Gary166k900k
27.Stephen152k855k
28.Eric152k872k
29.Edward144k1,286k
30.Douglas135k557k
31.Todd129k281k
32.Patrick123k670k
33.George113k1,461k
34.Keith113k434k
35.Larry109k805k
36.Matthew106k1,579k
37.Terry101k422k
38.Andrew97k1,276k
39.Dennis95k617k
40.Randy94k327k
41.Jerry94k612k
42.Peter92k573k
43.Frank87k909k
44.Craig85k298k
45.Raymond82k771k
46.Jeffery80k229k
47.Bruce75k382k
48.Rodney72k245k
49.Mike71k204k
50.Roger71k439k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.Lisa497k965k
2.Mary355k4,121k
3.Susan288k1,121k
4.Karen286k985k
5.Kimberly259k833k
6.Patricia231k1,571k
7.Linda225k1,452k
8.Donna213k831k
9.Michelle208k808k
10.Cynthia197k708k
11.Sandra184k873k
12.Deborah183k740k
13.Tammy182k332k
14.Pamela182k594k
15.Lori177k341k
16.Laura174k794k
17.Elizabeth169k1,621k
18.Julie166k507k
19.Brenda164k607k
20.Jennifer164k1,465k
21.Barbara160k1,434k
22.Angela159k662k
23.Sharon155k721k
24.Debra154k550k
25.Teresa152k413k
26.Nancy143k1,002k
27.Christine139k584k
28.Cheryl136k439k
29.Denise129k372k
30.Kelly128k471k
31.Tina126k291k
32.Kathleen121k711k
33.Melissa119k752k
34.Robin118k289k
35.Amy117k689k
36.Diane114k518k
37.Dawn114k289k
38.Carol112k816k
39.Tracy104k251k
40.Kathy101k333k
41.Rebecca99k745k
42.Theresa97k403k
43.Kim94k179k
44.Rhonda94k208k
45.Stephanie93k738k
46.Cindy92k256k
47.Janet89k556k
48.Wendy89k260k
49.Maria89k540k
50.Michele87k223k

Most Popular Names Of 1969

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael85k4,338k
2.-David64k3,601k
3.James60k5,136k
4.John59k5,106k
5.-Robert58k4,809k
6.-William38k4,088k
7.Christopher36k2,014k
8.Mark33k1,348k
9.Brian32k1,162k
10.Richard31k2,561k
11.-Jeffrey29k973k
12.Scott29k771k
13.Thomas27k2,298k
14.Steven27k1,278k
15.Joseph26k2,593k
16.Kevin24k1,163k
17.Timothy23k1,066k
18.-Daniel23k1,896k
19.Charles22k2,379k
20.Anthony21k1,424k
21.Eric21k872k
22.Paul21k1,385k
23.-Kenneth18k1,271k
24.-Matthew17k1,579k
25.Jason17k1,025k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Lisa45k965k
2.-Michelle34k808k
3.Jennifer34k1,465k
4.Kimberly33k833k
5.-Melissa23k752k
6.Amy21k689k
7.-Angela21k662k
8.Mary20k4,121k
9.Tammy19k332k
10.Laura18k794k
11.Susan18k1,121k
12.Julie18k507k
13.Karen18k985k
14.-Christine17k584k
15.Kelly16k471k
16.Elizabeth15k1,621k
17.Tracy15k251k
18.Patricia15k1,571k
19.Stephanie14k738k
20.Lori14k341k
21.-Dawn14k289k
22.Tina14k291k
23.Cynthia14k708k
24.Pamela13k594k
25.Sandra12k873k

Most Popular Names Of 1968

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael82k4,338k
2.-David64k3,601k
3.John61k5,106k
4.James61k5,136k
5.-Robert58k4,809k
6.-William37k4,088k
7.-Mark35k1,348k
8.-Richard33k2,561k
9.-Christopher31k2,014k
10.-Brian30k1,162k
11.Jeffrey28k973k
12.-Thomas27k2,298k
13.Timothy27k1,066k
14.Scott26k771k
15.Steven26k1,278k
16.Joseph25k2,593k
17.-Kevin24k1,163k
18.Daniel22k1,896k
19.Paul22k1,385k
20.-Charles22k2,379k
21.-Anthony20k1,424k
22.Eric19k872k
23.Kenneth18k1,271k
24.Matthew16k1,579k
25.Ronald15k1,077k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Lisa50k965k
2.Michelle33k808k
3.Kimberly32k833k
4.Jennifer27k1,465k
5.Melissa22k752k
6.Mary22k4,121k
7.-Angela21k662k
8.-Tammy20k332k
9.Karen20k985k
10.Susan20k1,121k
11.Laura19k794k
12.Kelly17k471k
13.Amy17k689k
14.-Christine17k584k
15.Patricia16k1,571k
16.-Julie16k507k
17.Elizabeth15k1,621k
18.Tina15k291k
19.Cynthia14k708k
20.Pamela14k594k
21.Dawn13k289k
22.Lori13k341k
23.Stephanie13k738k
24.Donna13k831k
25.Tracy13k251k

Most Popular Names Of 1967

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael82k4,338k
2.-David67k3,601k
3.-James62k5,136k
4.-John62k5,106k
5.-Robert56k4,809k
6.-William38k4,088k
7.-Mark35k1,348k
8.-Richard34k2,561k
9.Christopher29k2,014k
10.Brian29k1,162k
11.-Timothy29k1,066k
12.Thomas28k2,298k
13.Jeffrey28k973k
14.Steven27k1,278k
15.-Joseph26k2,593k
16.-Scott26k771k
17.-Kevin25k1,163k
18.-Paul23k1,385k
19.-Daniel22k1,896k
20.-Charles21k2,379k
21.Anthony21k1,424k
22.Kenneth19k1,271k
23.Eric18k872k
24.-Ronald16k1,077k
25.Gregory16k706k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Lisa52k965k
2.-Kimberly33k833k
3.Michelle31k808k
4.Mary25k4,121k
5.Susan22k1,121k
6.Karen22k985k
7.Angela20k662k
8.-Tammy19k332k
9.Melissa18k752k
10.-Jennifer18k1,465k
11.Patricia18k1,571k
12.Amy16k689k
13.Elizabeth16k1,621k
14.Christine16k584k
15.Laura16k794k
16.Julie16k507k
17.Pamela15k594k
18.Cynthia15k708k
19.Donna15k831k
20.Sandra15k873k
21.Tina14k291k
22.Deborah14k740k
23.Kelly14k471k
24.Lori14k341k
25.Stephanie13k738k

Most Popular Names Of 1966

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael80k4,338k
2.David66k3,601k
3.James65k5,136k
4.John65k5,106k
5.-Robert59k4,809k
6.-William38k4,088k
7.-Mark35k1,348k
8.-Richard34k2,561k
9.Jeffrey30k973k
10.Thomas29k2,298k
11.Timothy29k1,066k
12.Christopher28k2,014k
13.Steven28k1,278k
14.Brian27k1,162k
15.Joseph27k2,593k
16.Scott26k771k
17.Kevin26k1,163k
18.Paul24k1,385k
19.Daniel23k1,896k
20.-Charles22k2,379k
21.-Kenneth21k1,271k
22.-Anthony21k1,424k
23.-Gregory17k706k
24.-Ronald17k1,077k
25.-Eric16k872k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Lisa57k965k
2.Kimberly32k833k
3.Mary29k4,121k
4.Michelle27k808k
5.Karen25k985k
6.Susan24k1,121k
7.Patricia20k1,571k
8.Tammy19k332k
9.Angela19k662k
10.Jennifer18k1,465k
11.Cynthia17k708k
12.Donna17k831k
13.Julie16k507k
14.Pamela16k594k
15.Deborah16k740k
16.-Elizabeth16k1,621k
17.Sandra16k873k
18.Linda16k1,452k
19.Laura16k794k
20.Christine16k584k
21.Lori15k341k
22.Melissa14k752k
23.Tina14k291k
24.Dawn14k289k
25.Brenda13k607k

Most Popular Names Of 1965

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael81k4,338k
2.-John72k5,106k
3.-David68k3,601k
4.-James68k5,136k
5.-Robert63k4,809k
6.William40k4,088k
7.Mark38k1,348k
8.-Richard37k2,561k
9.-Thomas32k2,298k
10.-Jeffrey30k973k
11.-Joseph29k2,593k
12.Timothy28k1,066k
13.-Kevin28k1,163k
14.Steven28k1,278k
15.Scott25k771k
16.-Paul25k1,385k
17.Daniel25k1,896k
18.Christopher25k2,014k
19.Brian25k1,162k
20.Charles23k2,379k
21.Kenneth23k1,271k
22.Anthony20k1,424k
23.Gregory18k706k
24.-Ronald18k1,077k
25.Eric17k872k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Lisa60k965k
2.-Mary34k4,121k
3.Karen33k985k
4.Kimberly29k833k
5.Susan26k1,121k
6.Patricia24k1,571k
7.-Donna20k831k
8.-Linda19k1,452k
9.-Cynthia19k708k
10.Angela19k662k
11.Tammy18k332k
12.Pamela17k594k
13.Deborah17k740k
14.Julie17k507k
15.Sandra16k873k
16.-Elizabeth16k1,621k
17.Laura16k794k
18.Michelle16k808k
19.Lori16k341k
20.Jennifer15k1,465k
21.Christine15k584k
22.Sharon15k721k
23.Brenda15k607k
24.Teresa15k413k
25.Barbara14k1,434k

Most Popular Names Of 1964

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael83k4,338k
2.-John83k5,106k
3.-David75k3,601k
4.-James73k5,136k
5.-Robert70k4,809k
6.-Mark45k1,348k
7.-William44k4,088k
8.-Richard40k2,561k
9.-Thomas34k2,298k
10.-Jeffrey31k973k
11.Joseph31k2,593k
12.Steven30k1,278k
13.Kevin29k1,163k
14.Scott29k771k
15.-Timothy28k1,066k
16.Paul27k1,385k
17.Charles26k2,379k
18.-Kenneth25k1,271k
19.-Daniel24k1,896k
20.-Brian24k1,162k
21.Anthony20k1,424k
22.Gregory20k706k
23.Christopher20k2,014k
24.Ronald19k1,077k
25.-Donald18k1,410k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Lisa54k965k
2.-Mary41k4,121k
3.-Susan32k1,121k
4.-Karen30k985k
5.Patricia26k1,571k
6.Kimberly24k833k
7.Donna24k831k
8.Linda24k1,452k
9.Cynthia20k708k
10.Tammy20k332k
11.Pamela20k594k
12.Deborah19k740k
13.Sandra19k873k
14.Laura19k794k
15.Lori19k341k
16.Elizabeth17k1,621k
17.Julie17k507k
18.Brenda17k607k
19.Barbara16k1,434k
20.Sharon16k721k
21.Teresa16k413k
22.Angela16k662k
23.Michelle16k808k
24.Debra15k550k
25.Denise15k372k

Most Popular Names Of 1963

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael84k4,338k
2.John79k5,106k
3.David78k3,601k
4.-James71k5,136k
5.-Robert70k4,809k
6.-Mark49k1,348k
7.-William44k4,088k
8.-Richard41k2,561k
9.-Thomas36k2,298k
10.-Jeffrey32k973k
11.Kevin31k1,163k
12.Scott30k771k
13.-Joseph30k2,593k
14.Steven29k1,278k
15.Timothy27k1,066k
16.Charles27k2,379k
17.Paul27k1,385k
18.-Kenneth25k1,271k
19.Daniel25k1,896k
20.-Brian24k1,162k
21.-Gregory21k706k
22.Anthony20k1,424k
23.Ronald20k1,077k
24.Gary19k900k
25.Donald19k1,410k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Lisa56k965k
2.-Mary42k4,121k
3.-Susan34k1,121k
4.-Karen32k985k
5.-Linda28k1,452k
6.Donna25k831k
7.Patricia25k1,571k
8.Lori24k341k
9.Sandra22k873k
10.Cynthia22k708k
11.Kimberly21k833k
12.Tammy21k332k
13.Deborah21k740k
14.Pamela21k594k
15.Brenda20k607k
16.Laura19k794k
17.Barbara18k1,434k
18.-Teresa18k413k
19.Sharon18k721k
20.-Elizabeth18k1,621k
21.Debra17k550k
22.-Julie16k507k
23.Nancy16k1,002k
24.-Cheryl15k439k
25.-Robin14k289k

Most Popular Names Of 1962

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael85k4,338k
2.-David81k3,601k
3.-John78k5,106k
4.-James73k5,136k
5.-Robert70k4,809k
6.-Mark54k1,348k
7.-William45k4,088k
8.-Richard39k2,561k
9.-Thomas37k2,298k
10.Jeffrey34k973k
11.Scott31k771k
12.Steven31k1,278k
13.Joseph30k2,593k
14.-Kevin28k1,163k
15.Charles28k2,379k
16.Timothy27k1,066k
17.-Daniel26k1,896k
18.Kenneth25k1,271k
19.Paul24k1,385k
20.-Brian23k1,162k
21.Gregory22k706k
22.Gary21k900k
23.Donald20k1,410k
24.Anthony20k1,424k
25.Ronald20k1,077k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.Lisa46k965k
2.Mary43k4,121k
3.-Susan36k1,121k
4.Karen35k985k
5.Linda31k1,452k
6.-Patricia27k1,571k
7.-Donna26k831k
8.-Cynthia24k708k
9.Deborah23k740k
10.Sandra22k873k
11.Lori22k341k
12.Brenda21k607k
13.Pamela21k594k
14.Barbara21k1,434k
15.Debra21k550k
16.Kimberly20k833k
17.-Sharon20k721k
18.-Teresa19k413k
19.Nancy18k1,002k
20.Elizabeth18k1,621k
21.-Laura17k794k
22.Julie17k507k
23.Tammy17k332k
24.Cheryl17k439k
25.Robin15k289k

Most Popular Names Of 1961

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.Michael87k4,338k
2.David85k3,601k
3.John80k5,106k
4.James76k5,136k
5.-Robert73k4,809k
6.-Mark58k1,348k
7.-William48k4,088k
8.-Richard41k2,561k
9.-Thomas38k2,298k
10.-Steven32k1,278k
11.Jeffrey32k973k
12.-Joseph29k2,593k
13.-Charles29k2,379k
14.Kevin29k1,163k
15.Timothy28k1,066k
16.-Kenneth26k1,271k
17.-Daniel26k1,896k
18.-Paul26k1,385k
19.Scott24k771k
20.-Brian23k1,162k
21.Gary22k900k
22.Donald21k1,410k
23.Gregory21k706k
24.Ronald21k1,077k
25.-Anthony20k1,424k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary48k4,121k
2.Lisa43k965k
3.Susan38k1,121k
4.Linda36k1,452k
5.Karen35k985k
6.Patricia29k1,571k
7.Donna29k831k
8.Cynthia24k708k
9.Sandra24k873k
10.-Deborah24k740k
11.Brenda24k607k
12.-Barbara23k1,434k
13.Debra22k550k
14.Lori22k341k
15.Pamela22k594k
16.Nancy21k1,002k
17.Sharon20k721k
18.Teresa19k413k
19.Elizabeth19k1,621k
20.Cheryl18k439k
21.Laura18k794k
22.Kimberly17k833k
23.Julie17k507k
24.Carol17k816k
25.Kathy16k333k

Most Popular Names Of 1960

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.David86k3,601k
2.Michael84k4,338k
3.-James77k5,136k
4.-John76k5,106k
5.-Robert72k4,809k
6.-Mark59k1,348k
7.-William49k4,088k
8.-Richard44k2,561k
9.-Thomas39k2,298k
10.-Steven34k1,278k
11.Timothy30k1,066k
12.Joseph30k2,593k
13.Charles30k2,379k
14.Jeffrey29k973k
15.Kevin28k1,163k
16.Kenneth28k1,271k
17.Daniel26k1,896k
18.Paul26k1,385k
19.-Donald23k1,410k
20.Brian22k1,162k
21.-Ronald22k1,077k
22.Gary22k900k
23.Scott22k771k
24.Gregory20k706k
25.Anthony20k1,424k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary51k4,121k
2.-Susan39k1,121k
3.-Linda37k1,452k
4.-Karen36k985k
5.-Donna34k831k
6.Lisa34k965k
7.Patricia32k1,571k
8.Debra27k550k
9.Cynthia27k708k
10.Deborah25k740k
11.Sandra25k873k
12.Barbara24k1,434k
13.Brenda24k607k
14.Pamela22k594k
15.Nancy22k1,002k
16.Sharon20k721k
17.Cheryl19k439k
18.Elizabeth19k1,621k
19.Teresa19k413k
20.Lori19k341k
21.Kathy18k333k
22.Diane18k518k
23.Carol17k816k
24.Laura17k794k
25.Debbie17k188k

The data is taken from births that occurred in the United States after 1879. From 1880 to 1936, all births may not be included in the original data set.