Most Popular Baby Names of the 60s

Of the Decade

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.Michael833k4,324k
2.David734k3,590k
3.John714k5,096k
4.James685k5,121k
5.Robert651k4,803k
6.Mark442k1,346k
7.William422k4,072k
8.Richard374k2,558k
9.Thomas327k2,290k
10.Jeffrey302k972k
11.-Steven291k1,276k
12.Joseph283k2,582k
13.Timothy277k1,063k
14.Kevin272k1,158k
15.Scott267k770k
16.Brian258k1,160k
17.Charles249k2,372k
18.Paul243k1,383k
19.-Daniel242k1,882k
20.Christopher237k2,005k
21.Kenneth228k1,269k
22.Anthony203k1,414k
23.Gregory188k705k
24.Ronald182k1,077k
25.Donald173k1,410k
26.Gary166k899k
27.Stephen152k854k
28.Eric152k869k
29.Edward144k1,284k
30.Douglas135k556k
31.Todd129k281k
32.Patrick123k668k
33.George113k1,458k
34.Keith113k433k
35.Larry109k804k
36.Matthew106k1,566k
37.Terry101k422k
38.Andrew97k1,266k
39.Dennis95k616k
40.Randy94k326k
41.Jerry94k611k
42.Peter92k571k
43.Frank87k908k
44.Craig85k298k
45.Raymond82k769k
46.Jeffery80k228k
47.Bruce75k381k
48.Rodney72k245k
49.Mike71k204k
50.Roger71k438k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.Lisa497k964k
2.Mary355k4,118k
3.Susan288k1,121k
4.Karen286k984k
5.Kimberly259k831k
6.Patricia231k1,571k
7.Linda225k1,451k
8.Donna213k830k
9.Michelle208k806k
10.Cynthia197k708k
11.Sandra184k873k
12.Deborah183k740k
13.Tammy182k332k
14.Pamela182k594k
15.Lori177k341k
16.Laura174k793k
17.Elizabeth169k1,611k
18.Julie166k507k
19.Brenda164k606k
20.Jennifer164k1,464k
21.Barbara160k1,433k
22.Angela159k661k
23.Sharon155k721k
24.Debra154k550k
25.Teresa152k412k
26.Nancy143k1,001k
27.Christine139k584k
28.Cheryl136k439k
29.Denise129k372k
30.Kelly128k470k
31.Tina126k291k
32.Kathleen121k711k
33.Melissa119k751k
34.Robin118k289k
35.Amy117k687k
36.Diane114k518k
37.Dawn114k289k
38.Carol112k816k
39.Tracy104k251k
40.Kathy101k333k
41.Rebecca99k744k
42.Theresa97k403k
43.Kim94k179k
44.Rhonda94k208k
45.Stephanie93k737k
46.Cindy92k256k
47.Janet89k556k
48.Wendy89k260k
49.Maria89k538k
50.Michele87k223k

Most Popular Names Of 1969

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael85k4,324k
2.-David64k3,590k
3.James60k5,121k
4.John59k5,096k
5.-Robert58k4,803k
6.-William38k4,072k
7.Christopher36k2,005k
8.Mark33k1,346k
9.Brian32k1,160k
10.Richard31k2,558k
11.-Jeffrey29k972k
12.Scott29k770k
13.Thomas27k2,290k
14.Steven27k1,276k
15.Joseph26k2,582k
16.Kevin24k1,158k
17.Timothy23k1,063k
18.-Daniel23k1,882k
19.Charles22k2,372k
20.Anthony21k1,414k
21.Eric21k869k
22.Paul21k1,383k
23.-Kenneth18k1,269k
24.-Matthew17k1,566k
25.Jason17k1,020k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Lisa45k964k
2.-Michelle34k806k
3.Jennifer34k1,464k
4.Kimberly33k831k
5.-Melissa23k751k
6.Amy21k687k
7.-Angela21k661k
8.Mary20k4,118k
9.Tammy19k332k
10.Laura18k793k
11.Susan18k1,121k
12.Julie18k507k
13.Karen18k984k
14.-Christine17k584k
15.Kelly16k470k
16.Elizabeth15k1,611k
17.Tracy15k251k
18.Patricia15k1,571k
19.Stephanie14k737k
20.Lori14k341k
21.-Dawn14k289k
22.Tina14k291k
23.Cynthia14k708k
24.Pamela13k594k
25.Sandra12k873k

Most Popular Names Of 1968

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael82k4,324k
2.-David64k3,590k
3.John61k5,096k
4.James61k5,121k
5.-Robert58k4,803k
6.-William37k4,072k
7.-Mark35k1,346k
8.-Richard33k2,558k
9.-Christopher31k2,005k
10.-Brian30k1,160k
11.Jeffrey28k972k
12.-Thomas27k2,290k
13.Timothy27k1,063k
14.Scott26k770k
15.Steven26k1,276k
16.Joseph25k2,582k
17.-Kevin24k1,158k
18.Daniel22k1,882k
19.Paul22k1,383k
20.-Charles22k2,372k
21.-Anthony20k1,414k
22.Eric19k869k
23.Kenneth18k1,269k
24.Matthew16k1,566k
25.Ronald15k1,077k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Lisa50k964k
2.Michelle33k806k
3.Kimberly32k831k
4.Jennifer27k1,464k
5.Melissa22k751k
6.Mary22k4,118k
7.-Angela21k661k
8.-Tammy20k332k
9.Karen20k984k
10.Susan20k1,121k
11.Laura19k793k
12.Kelly17k470k
13.Amy17k687k
14.-Christine17k584k
15.Patricia16k1,571k
16.-Julie16k507k
17.Elizabeth15k1,611k
18.Tina15k291k
19.Cynthia14k708k
20.Pamela14k594k
21.Dawn13k289k
22.Lori13k341k
23.Stephanie13k737k
24.Donna13k830k
25.Tracy13k251k

Most Popular Names Of 1967

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael82k4,324k
2.-David67k3,590k
3.-James62k5,121k
4.-John62k5,096k
5.-Robert56k4,803k
6.-William38k4,072k
7.-Mark35k1,346k
8.-Richard34k2,558k
9.Christopher29k2,005k
10.Brian29k1,160k
11.-Timothy29k1,063k
12.Thomas28k2,290k
13.Jeffrey28k972k
14.Steven27k1,276k
15.-Joseph26k2,582k
16.-Scott26k770k
17.-Kevin25k1,158k
18.-Paul23k1,383k
19.-Daniel22k1,882k
20.-Charles21k2,372k
21.Anthony21k1,414k
22.Kenneth19k1,269k
23.Eric18k869k
24.-Ronald16k1,077k
25.Gregory16k705k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Lisa52k964k
2.-Kimberly33k831k
3.Michelle31k806k
4.Mary25k4,118k
5.Susan22k1,121k
6.Karen22k984k
7.Angela20k661k
8.-Tammy19k332k
9.Melissa18k751k
10.-Jennifer18k1,464k
11.Patricia18k1,571k
12.Amy16k687k
13.Elizabeth16k1,611k
14.Christine16k584k
15.Laura16k793k
16.Julie16k507k
17.Pamela15k594k
18.Cynthia15k708k
19.Donna15k830k
20.Sandra15k873k
21.Tina14k291k
22.Deborah14k740k
23.Kelly14k470k
24.Lori14k341k
25.Stephanie13k737k

Most Popular Names Of 1966

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael80k4,324k
2.David66k3,590k
3.James65k5,121k
4.John65k5,096k
5.-Robert59k4,803k
6.-William38k4,072k
7.-Mark35k1,346k
8.-Richard34k2,558k
9.Jeffrey30k972k
10.Thomas29k2,290k
11.Timothy29k1,063k
12.Christopher28k2,005k
13.Steven28k1,276k
14.Brian27k1,160k
15.Joseph27k2,582k
16.Scott26k770k
17.Kevin26k1,158k
18.Paul24k1,383k
19.Daniel23k1,882k
20.-Charles22k2,372k
21.-Kenneth21k1,269k
22.-Anthony21k1,414k
23.-Gregory17k705k
24.-Ronald17k1,077k
25.-Eric16k869k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Lisa57k964k
2.Kimberly32k831k
3.Mary29k4,118k
4.Michelle27k806k
5.Karen25k984k
6.Susan24k1,121k
7.Patricia20k1,571k
8.Tammy19k332k
9.Angela19k661k
10.Jennifer18k1,464k
11.Cynthia17k708k
12.Donna17k830k
13.Julie16k507k
14.Pamela16k594k
15.Deborah16k740k
16.-Elizabeth16k1,611k
17.Sandra16k873k
18.Linda16k1,451k
19.Christine16k584k
20.Laura16k793k
21.Lori15k341k
22.Melissa14k751k
23.Tina14k291k
24.Dawn14k289k
25.Brenda13k606k

Most Popular Names Of 1965

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael81k4,324k
2.-John72k5,096k
3.-David68k3,590k
4.-James68k5,121k
5.-Robert63k4,803k
6.William40k4,072k
7.Mark38k1,346k
8.-Richard37k2,558k
9.-Thomas32k2,290k
10.-Jeffrey30k972k
11.-Joseph29k2,582k
12.Timothy28k1,063k
13.-Kevin28k1,158k
14.Steven28k1,276k
15.Scott25k770k
16.-Paul25k1,383k
17.Daniel25k1,882k
18.Christopher25k2,005k
19.Brian25k1,160k
20.Charles23k2,372k
21.Kenneth23k1,269k
22.Anthony20k1,414k
23.Gregory18k705k
24.-Ronald18k1,077k
25.Eric17k869k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Lisa60k964k
2.-Mary34k4,118k
3.Karen33k984k
4.Kimberly29k831k
5.Susan26k1,121k
6.Patricia24k1,571k
7.-Donna20k830k
8.-Linda19k1,451k
9.-Cynthia19k708k
10.Angela19k661k
11.Tammy18k332k
12.Pamela17k594k
13.Deborah17k740k
14.Julie17k507k
15.Sandra16k873k
16.-Elizabeth16k1,611k
17.Michelle16k806k
18.Laura16k793k
19.Lori16k341k
20.Jennifer15k1,464k
21.Christine15k584k
22.Sharon15k721k
23.Brenda15k606k
24.Teresa15k412k
25.Barbara14k1,433k

Most Popular Names Of 1964

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael83k4,324k
2.-John83k5,096k
3.-David75k3,590k
4.-James73k5,121k
5.-Robert70k4,803k
6.-Mark45k1,346k
7.-William44k4,072k
8.-Richard40k2,558k
9.-Thomas34k2,290k
10.-Jeffrey31k972k
11.Joseph31k2,582k
12.Steven30k1,276k
13.Kevin29k1,158k
14.Scott29k770k
15.-Timothy28k1,063k
16.Paul27k1,383k
17.Charles26k2,372k
18.-Kenneth25k1,269k
19.-Daniel24k1,882k
20.-Brian24k1,160k
21.Anthony20k1,414k
22.Gregory20k705k
23.Christopher20k2,005k
24.Ronald19k1,077k
25.-Donald18k1,410k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Lisa54k964k
2.-Mary41k4,118k
3.-Susan32k1,121k
4.-Karen30k984k
5.Patricia26k1,571k
6.Kimberly24k831k
7.Donna24k830k
8.Linda24k1,451k
9.Cynthia20k708k
10.Tammy20k332k
11.Pamela20k594k
12.Deborah19k740k
13.Sandra19k873k
14.Laura19k793k
15.Lori19k341k
16.Elizabeth17k1,611k
17.Julie17k507k
18.Brenda17k606k
19.Barbara16k1,433k
20.Sharon16k721k
21.Teresa16k412k
22.Angela16k661k
23.Michelle16k806k
24.Debra15k550k
25.Denise15k372k

Most Popular Names Of 1963

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael84k4,324k
2.John79k5,096k
3.David78k3,590k
4.-James71k5,121k
5.-Robert70k4,803k
6.-Mark49k1,346k
7.-William44k4,072k
8.-Richard41k2,558k
9.-Thomas36k2,290k
10.-Jeffrey32k972k
11.Kevin31k1,158k
12.Scott30k770k
13.-Joseph30k2,582k
14.Steven29k1,276k
15.Timothy27k1,063k
16.Charles27k2,372k
17.Paul27k1,383k
18.-Kenneth25k1,269k
19.Daniel25k1,882k
20.-Brian24k1,160k
21.-Gregory21k705k
22.Anthony20k1,414k
23.Ronald20k1,077k
24.Gary19k899k
25.Donald19k1,410k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Lisa56k964k
2.-Mary42k4,118k
3.-Susan34k1,121k
4.-Karen32k984k
5.-Linda28k1,451k
6.Donna25k830k
7.Patricia25k1,571k
8.Lori24k341k
9.Sandra22k873k
10.Cynthia22k708k
11.Kimberly21k831k
12.Tammy21k332k
13.Deborah21k740k
14.Pamela21k594k
15.Brenda20k606k
16.Laura19k793k
17.Barbara18k1,433k
18.-Teresa18k412k
19.Sharon18k721k
20.-Elizabeth18k1,611k
21.Debra17k550k
22.-Julie16k507k
23.Nancy16k1,001k
24.-Cheryl15k439k
25.-Robin14k289k

Most Popular Names Of 1962

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael85k4,324k
2.-David81k3,590k
3.-John78k5,096k
4.-James73k5,121k
5.-Robert70k4,803k
6.-Mark54k1,346k
7.-William45k4,072k
8.-Richard39k2,558k
9.-Thomas37k2,290k
10.Jeffrey34k972k
11.Scott31k770k
12.Steven31k1,276k
13.Joseph30k2,582k
14.-Kevin28k1,158k
15.Charles28k2,372k
16.Timothy27k1,063k
17.-Daniel26k1,882k
18.Kenneth25k1,269k
19.Paul24k1,383k
20.-Brian23k1,160k
21.Gregory22k705k
22.Gary21k899k
23.Donald20k1,410k
24.Anthony20k1,414k
25.Ronald20k1,077k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.Lisa46k964k
2.Mary43k4,118k
3.-Susan36k1,121k
4.Karen35k984k
5.Linda31k1,451k
6.-Patricia27k1,571k
7.-Donna26k830k
8.-Cynthia24k708k
9.Deborah23k740k
10.Sandra22k873k
11.Lori22k341k
12.Brenda21k606k
13.Pamela21k594k
14.Barbara21k1,433k
15.Debra21k550k
16.Kimberly20k831k
17.-Sharon20k721k
18.-Teresa19k412k
19.Nancy18k1,001k
20.Elizabeth18k1,611k
21.-Laura17k793k
22.Julie17k507k
23.Tammy17k332k
24.Cheryl17k439k
25.Robin15k289k

Most Popular Names Of 1961

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.Michael87k4,324k
2.David85k3,590k
3.John80k5,096k
4.James76k5,121k
5.-Robert73k4,803k
6.-Mark58k1,346k
7.-William48k4,072k
8.-Richard41k2,558k
9.-Thomas38k2,290k
10.-Steven32k1,276k
11.Jeffrey32k972k
12.-Joseph29k2,582k
13.-Charles29k2,372k
14.Kevin29k1,158k
15.Timothy28k1,063k
16.-Kenneth26k1,269k
17.-Daniel26k1,882k
18.-Paul26k1,383k
19.Scott24k770k
20.-Brian23k1,160k
21.Gary22k899k
22.Donald21k1,410k
23.Gregory21k705k
24.Ronald21k1,077k
25.-Anthony20k1,414k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary48k4,118k
2.Lisa43k964k
3.Susan38k1,121k
4.Linda36k1,451k
5.Karen35k984k
6.Patricia29k1,571k
7.Donna29k830k
8.Cynthia24k708k
9.Sandra24k873k
10.-Deborah24k740k
11.Brenda24k606k
12.-Barbara23k1,433k
13.Debra22k550k
14.Lori22k341k
15.Pamela22k594k
16.Nancy21k1,001k
17.Sharon20k721k
18.Teresa19k412k
19.Elizabeth19k1,611k
20.Cheryl18k439k
21.Laura18k793k
22.Kimberly17k831k
23.Julie17k507k
24.Carol17k816k
25.Kathy16k333k

Most Popular Names Of 1960

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.David86k3,590k
2.Michael84k4,324k
3.-James77k5,121k
4.-John76k5,096k
5.-Robert72k4,803k
6.-Mark59k1,346k
7.-William49k4,072k
8.-Richard44k2,558k
9.-Thomas39k2,290k
10.-Steven34k1,276k
11.Timothy30k1,063k
12.Joseph30k2,582k
13.Charles30k2,372k
14.Jeffrey29k972k
15.Kevin28k1,158k
16.Kenneth28k1,269k
17.Daniel26k1,882k
18.Paul26k1,383k
19.-Donald23k1,410k
20.Brian22k1,160k
21.-Ronald22k1,077k
22.Gary22k899k
23.Scott22k770k
24.Gregory20k705k
25.Anthony20k1,414k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Mary51k4,118k
2.-Susan39k1,121k
3.-Linda37k1,451k
4.-Karen36k984k
5.-Donna34k830k
6.Lisa34k964k
7.Patricia32k1,571k
8.Debra27k550k
9.Cynthia27k708k
10.Deborah25k740k
11.Sandra25k873k
12.Barbara24k1,433k
13.Brenda24k606k
14.Pamela22k594k
15.Nancy22k1,001k
16.Sharon20k721k
17.Cheryl19k439k
18.Elizabeth19k1,611k
19.Teresa19k412k
20.Lori19k341k
21.Kathy18k333k
22.Diane18k518k
23.Carol17k816k
24.Laura17k793k
25.Debbie17k188k

The data is taken from births that occurred in the United States after 1879. From 1880 to 1936, all births may not be included in the original data set.