Most Popular Baby Names of the 70s

Of the Decade

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael708k4,338k
2.Christopher476k2,014k
3.Jason463k1,025k
4.David446k3,601k
5.James445k5,136k
6.John403k5,106k
7.Robert397k4,809k
8.Brian323k1,162k
9.William284k4,088k
10.Matthew278k1,579k
11.Joseph245k2,593k
12.Daniel245k1,896k
13.Kevin212k1,163k
14.Eric212k872k
15.Jeffrey203k973k
16.Richard203k2,561k
17.Scott195k771k
18.Mark194k1,348k
19.Steven188k1,278k
20.Thomas187k2,298k
21.Timothy181k1,066k
22.-Anthony175k1,424k
23.Charles163k2,379k
24.Joshua140k1,194k
25.Ryan140k917k
26.Jeremy139k432k
27.Paul136k1,385k
28.Andrew133k1,276k
29.Gregory116k706k
30.Chad114k239k
31.Kenneth112k1,271k
32.Jonathan108k827k
33.Stephen108k855k
34.Shawn106k301k
35.Aaron102k568k
36.Adam92k545k
37.Patrick91k670k
38.Justin87k770k
39.Sean84k415k
40.Edward84k1,286k
41.Todd83k281k
42.Donald82k1,410k
43.Ronald82k1,077k
44.Benjamin81k721k
45.Keith77k434k
46.Bryan71k378k
47.Gary68k900k
48.Jose66k556k
49.Nathan66k535k
50.Douglas65k557k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.Jennifer582k1,465k
2.Amy269k689k
3.Melissa253k752k
4.Michelle249k808k
5.-Kimberly229k833k
6.Lisa229k965k
7.Angela225k662k
8.Heather204k524k
9.Stephanie160k738k
10.Nicole145k584k
11.Jessica143k1,044k
12.Elizabeth143k1,621k
13.Rebecca137k745k
14.Kelly134k471k
15.Mary126k4,121k
16.Christina126k475k
17.Amanda124k784k
18.-Julie122k507k
19.Sarah119k1,070k
20.Laura118k794k
21.Shannon114k295k
22.Christine103k584k
23.Tammy99k332k
24.Tracy96k251k
25.Karen95k985k
26.Dawn92k289k
27.Susan88k1,121k
28.Andrea86k429k
29.Tina85k291k
30.Patricia81k1,571k
31.Cynthia80k708k
32.Lori78k341k
33.Rachel78k561k
34.April77k237k
35.Maria76k540k
36.Wendy74k260k
37.Crystal74k329k
38.Stacy70k163k
39.Erin68k312k
40.Jamie68k267k
41.Carrie67k266k
42.Tiffany65k336k
43.Tara65k174k
44.Sandra64k873k
45.Monica62k247k
46.Danielle61k365k
47.Stacey59k147k
48.Pamela58k594k
49.Tonya58k120k
50.Sara57k421k

Most Popular Names Of 1979

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael68k4,338k
2.Christopher51k2,014k
3.Jason50k1,025k
4.-David42k3,601k
5.-James39k5,136k
6.-Matthew36k1,579k
7.-John35k5,106k
8.-Robert34k4,809k
9.Joshua31k1,194k
10.-Joseph29k2,593k
11.Brian29k1,162k
12.Daniel29k1,896k
13.-William25k4,088k
14.-Ryan23k917k
15.Nicholas21k890k
16.Jeremy21k432k
17.Eric20k872k
18.Timothy19k1,066k
19.Kevin19k1,163k
20.Andrew19k1,276k
21.Anthony18k1,424k
22.Justin17k770k
23.Adam17k545k
24.Jeffrey17k973k
25.Richard17k2,561k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Jennifer57k1,465k
2.-Melissa34k752k
3.Amanda32k784k
4.Jessica28k1,044k
5.Amy22k689k
6.Sarah21k1,070k
7.Heather21k524k
8.Angela20k662k
9.Nicole20k584k
10.Michelle19k808k
11.Elizabeth18k1,621k
12.Kimberly18k833k
13.Lisa17k965k
14.Christina16k475k
15.Stephanie16k738k
16.Kelly15k471k
17.-Rebecca15k745k
18.-Crystal13k329k
19.Jamie12k267k
20.Laura12k794k
21.-Erin11k312k
22.Amber11k369k
23.April11k237k
24.-Mary11k4,121k
25.Shannon10k295k

Most Popular Names Of 1978

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael67k4,338k
2.-Jason52k1,025k
3.-Christopher47k2,014k
4.-David41k3,601k
5.-James40k5,136k
6.Matthew34k1,579k
7.John34k5,106k
8.Robert33k4,809k
9.Brian29k1,162k
10.-Joseph27k2,593k
11.-Daniel26k1,896k
12.Joshua25k1,194k
13.William24k4,088k
14.Ryan21k917k
15.Kevin20k1,163k
16.Eric20k872k
17.Timothy20k1,066k
18.Jeremy20k432k
19.-Jeffrey17k973k
20.Anthony17k1,424k
21.Andrew17k1,276k
22.Richard17k2,561k
23.Thomas16k2,298k
24.Steven16k1,278k
25.Nicholas16k890k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Jennifer56k1,465k
2.-Melissa28k752k
3.Jessica26k1,044k
4.Amy23k689k
5.-Heather22k524k
6.Amanda21k784k
7.Angela21k662k
8.Sarah20k1,070k
9.Michelle19k808k
10.Nicole17k584k
11.Lisa17k965k
12.Kelly17k471k
13.Kimberly17k833k
14.Elizabeth17k1,621k
15.Christina16k475k
16.Stephanie16k738k
17.-Rebecca14k745k
18.Crystal13k329k
19.Laura11k794k
20.Jamie11k267k
21.Erin11k312k
22.Shannon11k295k
23.Andrea10k429k
24.Mary10k4,121k
25.Rachel10k561k

Most Popular Names Of 1977

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael68k4,338k
2.-Jason56k1,025k
3.-Christopher47k2,014k
4.-David41k3,601k
5.-James40k5,136k
6.-John34k5,106k
7.-Robert34k4,809k
8.-Brian33k1,162k
9.-Matthew32k1,579k
10.Joseph26k2,593k
11.Daniel26k1,896k
12.William25k4,088k
13.Kevin22k1,163k
14.Joshua22k1,194k
15.Jeremy22k432k
16.-Ryan21k917k
17.Eric21k872k
18.Timothy18k1,066k
19.Jeffrey17k973k
20.Richard17k2,561k
21.Anthony17k1,424k
22.Thomas17k2,298k
23.Steven16k1,278k
24.Andrew16k1,276k
25.-Mark15k1,348k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Jennifer59k1,465k
2.Melissa27k752k
3.Amy27k689k
4.Jessica25k1,044k
5.Heather24k524k
6.Angela21k662k
7.Michelle20k808k
8.Kimberly18k833k
9.Amanda18k784k
10.Kelly18k471k
11.Sarah18k1,070k
12.Lisa17k965k
13.Elizabeth16k1,621k
14.Stephanie15k738k
15.Nicole15k584k
16.Christina14k475k
17.Rebecca14k745k
18.-Jamie13k267k
19.Shannon13k295k
20.-Laura11k794k
21.Mary11k4,121k
22.Julie10k507k
23.Erin10k312k
24.Andrea10k429k
25.Crystal10k329k

Most Popular Names Of 1976

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael67k4,338k
2.-Jason53k1,025k
3.-Christopher45k2,014k
4.David39k3,601k
5.James38k5,136k
6.John34k5,106k
7.Robert34k4,809k
8.-Brian31k1,162k
9.-Matthew30k1,579k
10.Daniel25k1,896k
11.William24k4,088k
12.-Joseph24k2,593k
13.-Eric21k872k
14.Jeremy20k432k
15.-Kevin18k1,163k
16.Ryan18k917k
17.Jeffrey17k973k
18.Joshua17k1,194k
19.Richard17k2,561k
20.Steven17k1,278k
21.Timothy17k1,066k
22.Anthony17k1,424k
23.Thomas16k2,298k
24.Scott16k771k
25.Mark16k1,348k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Jennifer59k1,465k
2.-Amy31k689k
3.Melissa25k752k
4.Heather24k524k
5.-Angela22k662k
6.-Michelle20k808k
7.-Kimberly19k833k
8.Jessica18k1,044k
9.Lisa17k965k
10.Amanda16k784k
11.Stephanie15k738k
12.Rebecca14k745k
13.Nicole14k584k
14.Christina14k475k
15.Sarah14k1,070k
16.Elizabeth14k1,621k
17.Shannon13k295k
18.Jamie13k267k
19.Kelly12k471k
20.-Laura11k794k
21.Julie11k507k
22.Mary10k4,121k
23.Rachel8k561k
24.Erin8k312k
25.Andrea8k429k

Most Popular Names Of 1975

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael68k4,338k
2.-Jason52k1,025k
3.-Christopher47k2,014k
4.James40k5,136k
5.David39k3,601k
6.Robert35k4,809k
7.John35k5,106k
8.-Brian31k1,162k
9.-Matthew29k1,579k
10.-William26k4,088k
11.-Daniel24k1,896k
12.-Joseph22k2,593k
13.-Eric20k872k
14.Jeffrey18k973k
15.Kevin18k1,163k
16.Richard18k2,561k
17.Scott17k771k
18.Steven17k1,278k
19.Mark17k1,348k
20.-Thomas17k2,298k
21.-Anthony16k1,424k
22.-Timothy16k1,066k
23.Ryan15k917k
24.-Jeremy15k432k
25.Charles15k2,379k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Jennifer58k1,465k
2.-Amy32k689k
3.Heather24k524k
4.Melissa24k752k
5.-Angela23k662k
6.Michelle23k808k
7.Kimberly20k833k
8.-Lisa18k965k
9.-Stephanie16k738k
10.Nicole14k584k
11.Rebecca14k745k
12.Christina13k475k
13.Jessica13k1,044k
14.Amanda13k784k
15.Elizabeth12k1,621k
16.-Kelly12k471k
17.Sarah11k1,070k
18.Julie11k507k
19.Mary11k4,121k
20.Laura10k794k
21.Shannon9k295k
22.Christine9k584k
23.Dawn9k289k
24.Tracy9k251k
25.April8k237k

Most Popular Names Of 1974

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael68k4,338k
2.Jason55k1,025k
3.Christopher49k2,014k
4.David42k3,601k
5.James41k5,136k
6.-John38k5,106k
7.-Robert37k4,809k
8.-Brian34k1,162k
9.Matthew27k1,579k
10.William27k4,088k
11.-Daniel24k1,896k
12.-Joseph22k2,593k
13.-Eric20k872k
14.-Kevin19k1,163k
15.Jeffrey19k973k
16.Mark19k1,348k
17.Richard19k2,561k
18.-Scott18k771k
19.Steven18k1,278k
20.Thomas17k2,298k
21.-Anthony16k1,424k
22.-Timothy16k1,066k
23.-Charles15k2,379k
24.Jeremy13k432k
25.Ryan13k917k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Jennifer63k1,465k
2.-Amy30k689k
3.-Michelle26k808k
4.Heather23k524k
5.Angela23k662k
6.Kimberly22k833k
7.Melissa22k752k
8.Lisa20k965k
9.-Stephanie17k738k
10.-Rebecca15k745k
11.-Nicole13k584k
12.Elizabeth12k1,621k
13.Mary12k4,121k
14.Julie11k507k
15.Christina11k475k
16.Kelly11k471k
17.Jessica11k1,044k
18.Shannon11k295k
19.Christine10k584k
20.Sarah10k1,070k
21.Laura10k794k
22.Dawn9k289k
23.Tracy9k251k
24.Tammy9k332k
25.Tina9k291k

Most Popular Names Of 1973

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael68k4,338k
2.-Christopher48k2,014k
3.Jason47k1,025k
4.James43k5,136k
5.David41k3,601k
6.John39k5,106k
7.Robert39k4,809k
8.-Brian36k1,162k
9.-William28k4,088k
10.-Matthew25k1,579k
11.Daniel24k1,896k
12.-Joseph21k2,593k
13.Eric21k872k
14.Kevin21k1,163k
15.Mark20k1,348k
16.Richard20k2,561k
17.-Jeffrey19k973k
18.Scott19k771k
19.Thomas18k2,298k
20.Steven17k1,278k
21.Anthony16k1,424k
22.Timothy16k1,066k
23.-Charles16k2,379k
24.-Paul13k1,385k
25.-Chad13k239k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Jennifer62k1,465k
2.Amy27k689k
3.Michelle27k808k
4.-Kimberly24k833k
5.Lisa23k965k
6.Melissa22k752k
7.Angela21k662k
8.Heather19k524k
9.Stephanie17k738k
10.Rebecca15k745k
11.Nicole14k584k
12.-Julie13k507k
13.Elizabeth12k1,621k
14.Mary12k4,121k
15.Tammy11k332k
16.Christina11k475k
17.Christine11k584k
18.Kelly11k471k
19.Laura10k794k
20.Tracy10k251k
21.Dawn10k289k
22.-Shannon10k295k
23.Karen9k985k
24.Tina9k291k
25.Susan9k1,121k

Most Popular Names Of 1972

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael71k4,338k
2.Christopher52k2,014k
3.James47k5,136k
4.David46k3,601k
5.John43k5,106k
6.Robert43k4,809k
7.Jason37k1,025k
8.Brian36k1,162k
9.William31k4,088k
10.Matthew23k1,579k
11.Scott23k771k
12.Joseph22k2,593k
13.Kevin22k1,163k
14.Richard22k2,561k
15.Daniel22k1,896k
16.Eric22k872k
17.Jeffrey22k973k
18.Mark22k1,348k
19.Steven20k1,278k
20.Thomas20k2,298k
21.-Timothy18k1,066k
22.Anthony17k1,424k
23.Charles17k2,379k
24.-Paul15k1,385k
25.Chad13k239k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Jennifer64k1,465k
2.-Michelle29k808k
3.-Lisa28k965k
4.-Kimberly26k833k
5.-Amy26k689k
6.-Angela24k662k
7.-Melissa22k752k
8.Stephanie17k738k
9.Heather16k524k
10.Nicole16k584k
11.Tammy14k332k
12.Julie14k507k
13.Mary14k4,121k
14.Rebecca13k745k
15.Elizabeth12k1,621k
16.Christine12k584k
17.Laura12k794k
18.Tina12k291k
19.Tracy11k251k
20.Dawn11k289k
21.Karen11k985k
22.Shannon11k295k
23.Kelly11k471k
24.Susan11k1,121k
25.Cynthia10k708k

Most Popular Names Of 1971

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael78k4,338k
2.-James55k5,136k
3.-David53k3,601k
4.-John52k5,106k
5.-Robert51k4,809k
6.-Christopher48k2,014k
7.-William35k4,088k
8.Jason34k1,025k
9.Brian33k1,162k
10.Scott31k771k
11.Richard26k2,561k
12.Jeffrey26k973k
13.Mark25k1,348k
14.-Kevin25k1,163k
15.Joseph25k2,593k
16.Steven24k1,278k
17.-Thomas23k2,298k
18.-Eric23k872k
19.Matthew23k1,579k
20.Daniel22k1,896k
21.Timothy20k1,066k
22.Charles20k2,379k
23.Anthony19k1,424k
24.Paul17k1,385k
25.Gregory15k706k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Jennifer57k1,465k
2.Michelle33k808k
3.Lisa33k965k
4.Kimberly31k833k
5.-Amy26k689k
6.-Angela26k662k
7.-Melissa24k752k
8.-Tammy18k332k
9.-Mary17k4,121k
10.Julie15k507k
11.Stephanie15k738k
12.Heather15k524k
13.Tracy14k251k
14.Dawn14k289k
15.Karen14k985k
16.Laura14k794k
17.Susan14k1,121k
18.Christine14k584k
19.Elizabeth14k1,621k
20.Tina13k291k
21.Shannon13k295k
22.Kelly13k471k
23.Rebecca12k745k
24.Cynthia12k708k
25.Lori12k341k

Most Popular Names Of 1970

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael85k4,338k
2.James62k5,136k
3.David62k3,601k
4.-John59k5,106k
5.-Robert57k4,809k
6.Christopher42k2,014k
7.William39k4,088k
8.Brian32k1,162k
9.Mark32k1,348k
10.-Richard30k2,561k
11.-Jeffrey30k973k
12.-Scott29k771k
13.Jason27k1,025k
14.Kevin27k1,163k
15.Steven27k1,278k
16.Joseph27k2,593k
17.Thomas27k2,298k
18.Eric24k872k
19.Daniel24k1,896k
20.Timothy22k1,066k
21.Charles22k2,379k
22.Anthony21k1,424k
23.Paul20k1,385k
24.-Matthew20k1,579k
25.Kenneth17k1,271k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.Jennifer46k1,465k
2.Lisa39k965k
3.Kimberly34k833k
4.Michelle34k808k
5.Amy25k689k
6.Angela25k662k
7.Melissa24k752k
8.Tammy20k332k
9.Mary19k4,121k
10.Tracy18k251k
11.Julie17k507k
12.Karen17k985k
13.Laura16k794k
14.-Christine16k584k
15.Susan16k1,121k
16.Dawn16k289k
17.Stephanie15k738k
18.Elizabeth15k1,621k
19.Heather15k524k
20.Kelly15k471k
21.Tina14k291k
22.Shannon14k295k
23.Lori13k341k
24.Patricia13k1,571k
25.Cynthia13k708k

The data is taken from births that occurred in the United States after 1879. From 1880 to 1936, all births may not be included in the original data set.