Most Popular Baby Names of the 70s

Of the Decade

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael708k4,324k
2.Christopher476k2,005k
3.Jason463k1,020k
4.David446k3,590k
5.James445k5,121k
6.John403k5,096k
7.Robert397k4,803k
8.Brian323k1,160k
9.William284k4,072k
10.Matthew278k1,566k
11.Joseph245k2,582k
12.Daniel245k1,882k
13.Kevin212k1,158k
14.Eric212k869k
15.Jeffrey203k972k
16.Richard203k2,558k
17.Scott195k770k
18.Mark194k1,346k
19.Steven188k1,276k
20.Thomas187k2,290k
21.Timothy181k1,063k
22.-Anthony175k1,414k
23.Charles163k2,372k
24.Joshua140k1,185k
25.Ryan140k909k
26.Jeremy139k430k
27.Paul136k1,383k
28.Andrew133k1,266k
29.Gregory116k705k
30.Chad114k239k
31.Kenneth112k1,269k
32.Jonathan108k820k
33.Stephen108k854k
34.Shawn106k300k
35.Aaron102k561k
36.Adam92k540k
37.Patrick91k668k
38.Justin87k766k
39.Sean84k413k
40.Edward84k1,284k
41.Todd83k281k
42.Donald82k1,410k
43.Ronald82k1,077k
44.Benjamin81k706k
45.Keith77k433k
46.Bryan71k376k
47.Gary68k899k
48.Jose66k551k
49.Nathan66k527k
50.Douglas65k556k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.Jennifer582k1,464k
2.Amy269k687k
3.Melissa253k751k
4.Michelle249k806k
5.-Kimberly229k831k
6.Lisa229k964k
7.Angela225k661k
8.Heather204k524k
9.Stephanie160k737k
10.Nicole145k582k
11.Jessica143k1,042k
12.Elizabeth143k1,611k
13.Rebecca137k744k
14.Kelly134k470k
15.Mary126k4,118k
16.Christina126k474k
17.Amanda124k783k
18.-Julie122k507k
19.Sarah119k1,065k
20.Laura118k793k
21.Shannon114k295k
22.Christine103k584k
23.Tammy99k332k
24.Tracy96k251k
25.Karen95k984k
26.Dawn92k289k
27.Susan88k1,121k
28.Andrea86k426k
29.Tina85k291k
30.Patricia81k1,571k
31.Cynthia80k708k
32.Lori78k341k
33.Rachel78k559k
34.April77k237k
35.Maria76k538k
36.Wendy74k260k
37.Crystal74k329k
38.Stacy70k162k
39.Erin68k311k
40.Jamie68k266k
41.Carrie67k265k
42.Tiffany65k335k
43.Tara65k173k
44.Sandra64k873k
45.Monica62k247k
46.Danielle61k364k
47.Stacey59k147k
48.Pamela58k594k
49.Tonya58k120k
50.Sara57k419k

Most Popular Names Of 1979

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael68k4,324k
2.Christopher51k2,005k
3.Jason50k1,020k
4.-David42k3,590k
5.-James39k5,121k
6.-Matthew36k1,566k
7.-John35k5,096k
8.-Robert34k4,803k
9.Joshua31k1,185k
10.Brian29k1,160k
11.Joseph29k2,582k
12.Daniel29k1,882k
13.-William25k4,072k
14.-Ryan23k909k
15.Nicholas21k884k
16.Jeremy21k430k
17.Eric20k869k
18.Timothy19k1,063k
19.Kevin19k1,158k
20.Andrew19k1,266k
21.Anthony18k1,414k
22.Justin17k766k
23.Adam17k540k
24.Jeffrey17k972k
25.Richard17k2,558k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Jennifer57k1,464k
2.-Melissa34k751k
3.Amanda32k783k
4.Jessica28k1,042k
5.Amy22k687k
6.Sarah21k1,065k
7.Heather21k524k
8.Angela20k661k
9.Nicole20k582k
10.Michelle19k806k
11.Elizabeth18k1,611k
12.Kimberly18k831k
13.Lisa17k964k
14.Christina16k474k
15.Stephanie16k737k
16.Kelly15k470k
17.-Rebecca15k744k
18.-Crystal13k329k
19.Jamie12k266k
20.Laura12k793k
21.-Erin11k311k
22.Amber11k368k
23.April11k237k
24.-Mary11k4,118k
25.Shannon10k295k

Most Popular Names Of 1978

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael67k4,324k
2.-Jason52k1,020k
3.-Christopher47k2,005k
4.-David41k3,590k
5.-James40k5,121k
6.Matthew34k1,566k
7.John34k5,096k
8.Robert33k4,803k
9.Brian29k1,160k
10.-Joseph27k2,582k
11.-Daniel26k1,882k
12.Joshua25k1,185k
13.William24k4,072k
14.Ryan21k909k
15.Kevin20k1,158k
16.Eric20k869k
17.Timothy20k1,063k
18.Jeremy20k430k
19.-Jeffrey17k972k
20.Anthony17k1,414k
21.Andrew17k1,266k
22.Richard17k2,558k
23.Thomas16k2,290k
24.Steven16k1,276k
25.Nicholas16k884k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Jennifer56k1,464k
2.-Melissa28k751k
3.Jessica26k1,042k
4.Amy23k687k
5.-Heather22k524k
6.Amanda21k783k
7.Angela21k661k
8.Sarah20k1,065k
9.Michelle19k806k
10.Nicole17k582k
11.Lisa17k964k
12.Kelly17k470k
13.Kimberly17k831k
14.Elizabeth17k1,611k
15.Christina16k474k
16.Stephanie16k737k
17.-Rebecca14k744k
18.Crystal13k329k
19.Laura11k793k
20.Jamie11k266k
21.Erin11k311k
22.Shannon11k295k
23.Andrea10k426k
24.Mary10k4,118k
25.Rachel10k559k

Most Popular Names Of 1977

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael68k4,324k
2.-Jason56k1,020k
3.-Christopher47k2,005k
4.-David41k3,590k
5.-James40k5,121k
6.-John34k5,096k
7.-Robert34k4,803k
8.-Brian32k1,160k
9.-Matthew32k1,566k
10.Joseph26k2,582k
11.Daniel26k1,882k
12.William25k4,072k
13.Kevin22k1,158k
14.Joshua22k1,185k
15.Jeremy22k430k
16.-Ryan21k909k
17.Eric21k869k
18.Timothy18k1,063k
19.Jeffrey17k972k
20.Richard17k2,558k
21.Anthony17k1,414k
22.Thomas17k2,290k
23.Steven16k1,276k
24.Andrew16k1,266k
25.-Mark15k1,346k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Jennifer59k1,464k
2.Melissa27k751k
3.Amy27k687k
4.Jessica25k1,042k
5.Heather24k524k
6.Angela21k661k
7.Michelle20k806k
8.Kimberly18k831k
9.Amanda18k783k
10.Kelly18k470k
11.Sarah18k1,065k
12.Lisa17k964k
13.Elizabeth16k1,611k
14.Stephanie15k737k
15.Nicole15k582k
16.Christina14k474k
17.Rebecca14k744k
18.-Jamie13k266k
19.Shannon13k295k
20.-Laura11k793k
21.Mary11k4,118k
22.Julie10k507k
23.Erin10k311k
24.Andrea10k426k
25.Crystal10k329k

Most Popular Names Of 1976

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael67k4,324k
2.-Jason53k1,020k
3.-Christopher45k2,005k
4.David39k3,590k
5.James38k5,121k
6.John34k5,096k
7.Robert34k4,803k
8.-Brian31k1,160k
9.-Matthew30k1,566k
10.Daniel25k1,882k
11.William24k4,072k
12.-Joseph24k2,582k
13.-Eric21k869k
14.Jeremy20k430k
15.-Kevin18k1,158k
16.Ryan18k909k
17.Jeffrey17k972k
18.Joshua17k1,185k
19.Richard17k2,558k
20.Steven17k1,276k
21.Timothy17k1,063k
22.Anthony17k1,414k
23.Thomas16k2,290k
24.Scott16k770k
25.Mark16k1,346k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Jennifer59k1,464k
2.-Amy31k687k
3.Melissa25k751k
4.Heather24k524k
5.-Angela22k661k
6.-Michelle20k806k
7.-Kimberly19k831k
8.Jessica18k1,042k
9.Lisa17k964k
10.Amanda16k783k
11.Stephanie15k737k
12.Rebecca14k744k
13.Nicole14k582k
14.Christina14k474k
15.Sarah14k1,065k
16.Elizabeth14k1,611k
17.Shannon13k295k
18.Jamie13k266k
19.Kelly12k470k
20.-Laura11k793k
21.Julie11k507k
22.Mary10k4,118k
23.Rachel8k559k
24.Erin8k311k
25.Andrea8k426k

Most Popular Names Of 1975

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael68k4,324k
2.-Jason52k1,020k
3.-Christopher47k2,005k
4.James40k5,121k
5.David39k3,590k
6.Robert35k4,803k
7.John35k5,096k
8.-Brian31k1,160k
9.-Matthew29k1,566k
10.-William26k4,072k
11.-Daniel24k1,882k
12.-Joseph22k2,582k
13.-Eric20k869k
14.Jeffrey18k972k
15.Kevin18k1,158k
16.Richard18k2,558k
17.Scott17k770k
18.Steven17k1,276k
19.Mark17k1,346k
20.-Thomas17k2,290k
21.-Anthony17k1,414k
22.-Timothy16k1,063k
23.Ryan15k909k
24.-Jeremy15k430k
25.Charles15k2,372k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Jennifer58k1,464k
2.-Amy32k687k
3.Heather24k524k
4.Melissa24k751k
5.-Angela23k661k
6.Michelle23k806k
7.Kimberly20k831k
8.-Lisa18k964k
9.-Stephanie16k737k
10.Nicole14k582k
11.Rebecca14k744k
12.Christina13k474k
13.Jessica13k1,042k
14.Amanda13k783k
15.Elizabeth12k1,611k
16.-Kelly12k470k
17.Sarah11k1,065k
18.Julie11k507k
19.Mary11k4,118k
20.Laura10k793k
21.Shannon9k295k
22.Christine9k584k
23.Dawn9k289k
24.Tracy9k251k
25.April8k237k

Most Popular Names Of 1974

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael68k4,324k
2.Jason55k1,020k
3.Christopher49k2,005k
4.David42k3,590k
5.James41k5,121k
6.-John38k5,096k
7.-Robert37k4,803k
8.-Brian34k1,160k
9.Matthew27k1,566k
10.William27k4,072k
11.-Daniel24k1,882k
12.-Joseph22k2,582k
13.-Eric20k869k
14.-Kevin19k1,158k
15.Jeffrey19k972k
16.Mark19k1,346k
17.Richard19k2,558k
18.-Scott18k770k
19.Steven18k1,276k
20.Thomas17k2,290k
21.-Anthony16k1,414k
22.-Timothy16k1,063k
23.-Charles15k2,372k
24.Jeremy13k430k
25.Ryan13k909k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Jennifer63k1,464k
2.-Amy30k687k
3.-Michelle26k806k
4.Heather23k524k
5.Angela23k661k
6.Kimberly22k831k
7.Melissa22k751k
8.Lisa20k964k
9.-Stephanie17k737k
10.-Rebecca15k744k
11.-Nicole13k582k
12.Elizabeth12k1,611k
13.Mary12k4,118k
14.Julie11k507k
15.Christina11k474k
16.Kelly11k470k
17.Jessica11k1,042k
18.Shannon11k295k
19.Christine10k584k
20.Sarah10k1,065k
21.Laura10k793k
22.Dawn9k289k
23.Tracy9k251k
24.Tammy9k332k
25.Tina9k291k

Most Popular Names Of 1973

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael68k4,324k
2.-Christopher48k2,005k
3.Jason47k1,020k
4.James43k5,121k
5.David41k3,590k
6.John39k5,096k
7.Robert39k4,803k
8.-Brian36k1,160k
9.-William28k4,072k
10.-Matthew25k1,566k
11.Daniel24k1,882k
12.-Joseph21k2,582k
13.Eric21k869k
14.Kevin21k1,158k
15.Mark20k1,346k
16.Richard20k2,558k
17.-Jeffrey19k972k
18.Scott19k770k
19.Thomas18k2,290k
20.Steven17k1,276k
21.Anthony16k1,414k
22.Timothy16k1,063k
23.-Charles16k2,372k
24.-Paul13k1,383k
25.-Chad13k239k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Jennifer62k1,464k
2.Amy27k687k
3.Michelle27k806k
4.-Kimberly24k831k
5.Lisa23k964k
6.Melissa22k751k
7.Angela21k661k
8.Heather19k524k
9.Stephanie17k737k
10.Rebecca15k744k
11.Nicole14k582k
12.-Julie13k507k
13.Elizabeth12k1,611k
14.Mary12k4,118k
15.Tammy11k332k
16.Christina11k474k
17.Christine11k584k
18.Kelly11k470k
19.Laura10k793k
20.Tracy10k251k
21.Dawn10k289k
22.-Shannon10k295k
23.Karen9k984k
24.Tina9k291k
25.Susan9k1,121k

Most Popular Names Of 1972

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael71k4,324k
2.Christopher52k2,005k
3.James47k5,121k
4.David46k3,590k
5.John43k5,096k
6.Robert43k4,803k
7.Jason37k1,020k
8.Brian36k1,160k
9.William31k4,072k
10.Matthew23k1,566k
11.Scott23k770k
12.Joseph22k2,582k
13.Kevin22k1,158k
14.Richard22k2,558k
15.Daniel22k1,882k
16.Eric22k869k
17.Jeffrey22k972k
18.Mark22k1,346k
19.Steven20k1,276k
20.Thomas20k2,290k
21.-Timothy18k1,063k
22.Anthony17k1,414k
23.Charles17k2,372k
24.-Paul15k1,383k
25.Chad13k239k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Jennifer64k1,464k
2.-Michelle29k806k
3.-Lisa28k964k
4.-Kimberly26k831k
5.-Amy26k687k
6.-Angela24k661k
7.-Melissa22k751k
8.Stephanie17k737k
9.Heather16k524k
10.Nicole16k582k
11.Tammy14k332k
12.Julie14k507k
13.Mary14k4,118k
14.Rebecca13k744k
15.Elizabeth12k1,611k
16.Christine12k584k
17.Laura12k793k
18.Tina12k291k
19.Tracy11k251k
20.Dawn11k289k
21.Karen11k984k
22.Shannon11k295k
23.Kelly11k470k
24.Susan11k1,121k
25.Cynthia10k708k

Most Popular Names Of 1971

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael78k4,324k
2.-James55k5,121k
3.-David53k3,590k
4.-John52k5,096k
5.-Robert51k4,803k
6.-Christopher48k2,005k
7.-William35k4,072k
8.Jason34k1,020k
9.Brian33k1,160k
10.Scott31k770k
11.Richard26k2,558k
12.Jeffrey26k972k
13.Mark25k1,346k
14.-Kevin25k1,158k
15.Joseph25k2,582k
16.Steven24k1,276k
17.-Thomas23k2,290k
18.-Eric23k869k
19.Matthew23k1,566k
20.Daniel22k1,882k
21.Timothy20k1,063k
22.Charles20k2,372k
23.Anthony19k1,414k
24.Paul17k1,383k
25.-Kenneth15k1,269k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Jennifer57k1,464k
2.Michelle33k806k
3.Lisa33k964k
4.Kimberly31k831k
5.-Amy26k687k
6.-Angela26k661k
7.-Melissa24k751k
8.-Tammy18k332k
9.-Mary17k4,118k
10.Julie15k507k
11.Stephanie15k737k
12.Heather15k524k
13.Tracy14k251k
14.Dawn14k289k
15.Karen14k984k
16.Laura14k793k
17.Susan14k1,121k
18.Christine14k584k
19.Elizabeth14k1,611k
20.Tina13k291k
21.Shannon13k295k
22.Kelly13k470k
23.Rebecca12k744k
24.Cynthia12k708k
25.Lori12k341k

Most Popular Names Of 1970

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael85k4,324k
2.James62k5,121k
3.David62k3,590k
4.-John59k5,096k
5.-Robert57k4,803k
6.Christopher42k2,005k
7.William39k4,072k
8.Brian32k1,160k
9.Mark32k1,346k
10.-Richard30k2,558k
11.-Jeffrey30k972k
12.-Scott29k770k
13.Jason27k1,020k
14.Kevin27k1,158k
15.Steven27k1,276k
16.Joseph27k2,582k
17.Thomas27k2,290k
18.Eric24k869k
19.Daniel24k1,882k
20.Timothy22k1,063k
21.Charles22k2,372k
22.Anthony21k1,414k
23.Paul20k1,383k
24.-Matthew20k1,566k
25.Kenneth17k1,269k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.Jennifer46k1,464k
2.Lisa39k964k
3.Kimberly34k831k
4.Michelle34k806k
5.Amy25k687k
6.Angela25k661k
7.Melissa24k751k
8.Tammy20k332k
9.Mary19k4,118k
10.Tracy18k251k
11.Julie17k507k
12.Karen17k984k
13.Laura16k793k
14.-Christine16k584k
15.Susan16k1,121k
16.Dawn16k289k
17.Stephanie15k737k
18.Elizabeth15k1,611k
19.Heather15k524k
20.Kelly15k470k
21.Tina14k291k
22.Shannon14k295k
23.Lori13k341k
24.Patricia13k1,571k
25.Cynthia13k708k

The data is taken from births that occurred in the United States after 1879. From 1880 to 1936, all births may not be included in the original data set.