Most Popular Baby Names of the 90s

Of the Decade

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael462k4,338k
2.-Christopher360k2,014k
3.-Matthew352k1,579k
4.-Joshua329k1,194k
5.Jacob298k906k
6.Nicholas275k890k
7.Andrew273k1,276k
8.Daniel272k1,896k
9.Tyler262k580k
10.-Joseph261k2,593k
11.Brandon259k750k
12.David254k3,601k
13.James245k5,136k
14.-Ryan241k917k
15.John240k5,106k
16.Zachary225k528k
17.Justin220k770k
18.William218k4,088k
19.Anthony216k1,424k
20.Robert205k4,809k
21.Jonathan197k827k
22.Austin190k403k
23.Alexander184k648k
24.Kyle180k476k
25.Kevin165k1,163k
26.Thomas147k2,298k
27.Cody146k281k
28.Jordan145k365k
29.Eric135k872k
30.Benjamin134k721k
31.Aaron128k568k
32.Christian126k408k
33.Samuel125k740k
34.Dylan122k352k
35.Steven121k1,278k
36.Brian119k1,162k
37.Jose119k556k
38.Timothy108k1,066k
39.Nathan107k535k
40.Adam107k545k
41.Richard95k2,561k
42.Patrick93k670k
43.Charles92k2,379k
44.Sean92k415k
45.Jason92k1,025k
46.Cameron81k266k
47.Jeremy78k432k
48.Mark76k1,348k
49.Stephen75k855k
50.Jesse74k414k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Jessica303k1,044k
2.Ashley302k841k
3.Emily237k832k
4.Sarah224k1,070k
5.Samantha224k566k
6.Amanda191k784k
7.Brittany191k358k
8.Elizabeth173k1,621k
9.Taylor169k315k
10.Megan160k436k
11.Hannah159k422k
12.Kayla156k334k
13.Lauren154k464k
14.Stephanie150k738k
15.Rachel149k561k
16.Jennifer148k1,465k
17.Nicole136k584k
18.Alexis131k335k
19.Victoria117k479k
20.Amber116k369k
21.Alyssa115k302k
22.Courtney113k257k
23.Rebecca110k745k
24.-Danielle110k365k
25.Jasmine105k242k
26.Brianna99k248k
27.Katherine97k632k
28.Alexandra95k229k
29.Madison92k366k
30.Morgan91k211k
31.Melissa90k752k
32.Michelle87k808k
33.Kelsey85k145k
34.Chelsea85k158k
35.Anna79k884k
36.Kimberly78k833k
37.Tiffany78k336k
38.Olivia76k416k
39.Mary76k4,121k
40.Christina75k475k
41.Allison74k291k
42.Abigail73k346k
43.Sara72k421k
44.Shelby72k144k
45.Heather72k524k
46.Haley71k154k
47.Maria71k540k
48.Kaitlyn68k161k
49.Laura67k794k
50.Erin65k312k

Most Popular Names Of 1999

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.Jacob35k906k
2.Michael34k4,338k
3.-Matthew30k1,579k
4.-Joshua27k1,194k
5.Nicholas26k890k
6.Christopher26k2,014k
7.Andrew24k1,276k
8.Joseph23k2,593k
9.Daniel23k1,896k
10.Tyler23k580k
11.Brandon22k750k
12.Ryan21k917k
13.Austin21k403k
14.-William21k4,088k
15.-John20k5,106k
16.David20k3,601k
17.Zachary20k528k
18.Anthony19k1,424k
19.James19k5,136k
20.-Justin18k770k
21.Alexander17k648k
22.Jonathan17k827k
23.Dylan16k352k
24.Noah15k357k
25.Christian15k408k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Emily27k832k
2.-Hannah22k422k
3.Alexis19k335k
4.-Sarah19k1,070k
5.Samantha19k566k
6.Ashley18k841k
7.Madison18k366k
8.Taylor17k315k
9.Jessica16k1,044k
10.-Elizabeth15k1,621k
11.-Alyssa14k302k
12.Lauren14k464k
13.Kayla13k334k
14.Brianna12k248k
15.Megan12k436k
16.-Victoria12k479k
17.Emma12k634k
18.-Abigail12k346k
19.Rachel12k561k
20.Olivia11k416k
21.Jennifer11k1,465k
22.Amanda10k784k
23.Sydney10k166k
24.Morgan10k211k
25.Nicole10k584k

Most Popular Names Of 1998

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael37k4,338k
2.-Jacob36k906k
3.-Matthew31k1,579k
4.Joshua28k1,194k
5.Christopher27k2,014k
6.-Nicholas27k890k
7.Brandon24k750k
8.Tyler24k580k
9.Andrew24k1,276k
10.Austin23k403k
11.Joseph23k2,593k
12.Daniel23k1,896k
13.David21k3,601k
14.William21k4,088k
15.-John21k5,106k
16.Zachary21k528k
17.Ryan20k917k
18.James20k5,136k
19.Anthony20k1,424k
20.-Justin18k770k
21.-Jonathan18k827k
22.-Alexander17k648k
23.-Robert16k4,809k
24.-Kyle15k476k
25.Dylan15k352k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Emily26k832k
2.Hannah21k422k
3.Samantha20k566k
4.-Sarah20k1,070k
5.Ashley20k841k
6.Alexis20k335k
7.-Taylor19k315k
8.Jessica18k1,044k
9.Madison18k366k
10.Elizabeth15k1,621k
11.Alyssa14k302k
12.-Kayla13k334k
13.Megan13k436k
14.-Lauren13k464k
15.Rachel12k561k
16.Victoria12k479k
17.-Brianna12k248k
18.Abigail11k346k
19.Amanda11k784k
20.Jennifer11k1,465k
21.Olivia11k416k
22.Emma10k634k
23.Morgan10k211k
24.Nicole10k584k
25.Brittany10k358k

Most Popular Names Of 1997

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael38k4,338k
2.Jacob34k906k
3.Matthew32k1,579k
4.-Christopher29k2,014k
5.-Joshua28k1,194k
6.-Nicholas27k890k
7.Andrew25k1,276k
8.-Brandon25k750k
9.-Austin25k403k
10.Tyler25k580k
11.-Daniel24k1,896k
12.-Joseph24k2,593k
13.Zachary22k528k
14.David22k3,601k
15.-John21k5,106k
16.-Ryan21k917k
17.-James20k5,136k
18.Anthony20k1,424k
19.William20k4,088k
20.-Justin19k770k
21.-Jonathan19k827k
22.-Alexander17k648k
23.-Robert16k4,809k
24.Kyle16k476k
25.Christian15k408k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Emily26k832k
2.-Jessica21k1,044k
3.-Ashley21k841k
4.-Sarah21k1,070k
5.Hannah21k422k
6.Samantha20k566k
7.Taylor20k315k
8.-Alexis17k335k
9.Elizabeth15k1,621k
10.Madison15k366k
11.Megan14k436k
12.Kayla14k334k
13.Rachel14k561k
14.Lauren13k464k
15.Alyssa13k302k
16.Amanda12k784k
17.-Brianna12k248k
18.Jennifer12k1,465k
19.Victoria12k479k
20.Brittany12k358k
21.Nicole11k584k
22.Morgan10k211k
23.Stephanie10k738k
24.Jasmine10k242k
25.Abigail10k346k

Most Popular Names Of 1996

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael38k4,338k
2.-Matthew32k1,579k
3.Jacob32k906k
4.Christopher31k2,014k
5.-Joshua29k1,194k
6.-Nicholas28k890k
7.-Tyler27k580k
8.-Brandon26k750k
9.Austin26k403k
10.Andrew25k1,276k
11.Daniel25k1,896k
12.-Joseph25k2,593k
13.David23k3,601k
14.-Zachary22k528k
15.John22k5,106k
16.Ryan22k917k
17.-James21k5,136k
18.William21k4,088k
19.-Anthony21k1,424k
20.Justin20k770k
21.Jonathan19k827k
22.Alexander18k648k
23.Robert18k4,809k
24.Christian16k408k
25.Kyle16k476k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.Emily25k832k
2.Jessica24k1,044k
3.Ashley24k841k
4.Sarah21k1,070k
5.Samantha21k566k
6.-Taylor19k315k
7.-Hannah19k422k
8.Alexis17k335k
9.Rachel16k561k
10.-Elizabeth16k1,621k
11.-Kayla15k334k
12.Megan15k436k
13.Amanda14k784k
14.Brittany14k358k
15.Madison13k366k
16.Lauren13k464k
17.Brianna12k248k
18.Victoria12k479k
19.Jennifer12k1,465k
20.Stephanie12k738k
21.Courtney11k257k
22.Nicole11k584k
23.Alyssa11k302k
24.Rebecca11k745k
25.Morgan10k211k

Most Popular Names Of 1995

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael41k4,338k
2.Matthew33k1,579k
3.Christopher33k2,014k
4.Jacob31k906k
5.Joshua31k1,194k
6.Nicholas29k890k
7.Tyler29k580k
8.Brandon27k750k
9.Daniel27k1,896k
10.Austin26k403k
11.Andrew26k1,276k
12.Joseph25k2,593k
13.John23k5,106k
14.Zachary23k528k
15.Ryan23k917k
16.David23k3,601k
17.James23k5,136k
18.Justin22k770k
19.Anthony20k1,424k
20.William20k4,088k
21.Alexander19k648k
22.Robert19k4,809k
23.-Jonathan18k827k
24.-Kyle17k476k
25.Kevin16k1,163k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Jessica28k1,044k
2.-Ashley27k841k
3.-Emily24k832k
4.-Samantha22k566k
5.-Sarah21k1,070k
6.-Taylor20k315k
7.Hannah17k422k
8.Brittany16k358k
9.Amanda16k784k
10.Elizabeth16k1,621k
11.Kayla16k334k
12.Rachel16k561k
13.Megan16k436k
14.Alexis14k335k
15.Lauren13k464k
16.Stephanie13k738k
17.Courtney13k257k
18.Jennifer13k1,465k
19.Nicole12k584k
20.Victoria12k479k
21.Brianna12k248k
22.Amber11k369k
23.Morgan11k211k
24.Danielle11k365k
25.Jasmine10k242k

Most Popular Names Of 1994

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael44k4,338k
2.-Christopher35k2,014k
3.-Matthew34k1,579k
4.-Joshua31k1,194k
5.-Tyler30k580k
6.-Brandon29k750k
7.Jacob29k906k
8.Daniel28k1,896k
9.Nicholas28k890k
10.-Andrew26k1,276k
11.Joseph26k2,593k
12.Zachary25k528k
13.David25k3,601k
14.-James25k5,136k
15.John24k5,106k
16.Ryan24k917k
17.Austin23k403k
18.Anthony22k1,424k
19.William21k4,088k
20.-Justin21k770k
21.Robert21k4,809k
22.Alexander20k648k
23.Jonathan19k827k
24.Kyle18k476k
25.Cody18k281k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Jessica32k1,044k
2.-Ashley30k841k
3.Emily24k832k
4.-Samantha23k566k
5.Sarah22k1,070k
6.Taylor21k315k
7.Brittany19k358k
8.-Amanda19k784k
9.-Elizabeth17k1,621k
10.Megan17k436k
11.Nicole16k584k
12.Kayla16k334k
13.Rachel15k561k
14.Lauren15k464k
15.Stephanie15k738k
16.Hannah14k422k
17.Jennifer14k1,465k
18.Alexis13k335k
19.-Victoria13k479k
20.Danielle12k365k
21.Amber12k369k
22.Courtney12k257k
23.-Jasmine12k242k
24.Rebecca11k745k
25.Morgan11k211k

Most Popular Names Of 1993

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael50k4,338k
2.-Christopher38k2,014k
3.-Matthew36k1,579k
4.-Joshua34k1,194k
5.Tyler30k580k
6.-Brandon29k750k
7.-Daniel29k1,896k
8.Nicholas28k890k
9.Jacob27k906k
10.Andrew27k1,276k
11.David27k3,601k
12.Joseph27k2,593k
13.-Ryan27k917k
14.James26k5,136k
15.Zachary26k528k
16.John25k5,106k
17.-Robert22k4,809k
18.William22k4,088k
19.-Anthony22k1,424k
20.Justin22k770k
21.Alexander21k648k
22.Jonathan20k827k
23.Kyle19k476k
24.-Cody19k281k
25.-Kevin19k1,163k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.Jessica35k1,044k
2.Ashley35k841k
3.Sarah24k1,070k
4.Samantha24k566k
5.Emily24k832k
6.Brittany22k358k
7.Taylor21k315k
8.Amanda21k784k
9.-Elizabeth18k1,621k
10.Stephanie17k738k
11.Megan16k436k
12.-Lauren16k464k
13.Nicole16k584k
14.Rachel16k561k
15.Jennifer16k1,465k
16.Kayla15k334k
17.Amber14k369k
18.-Danielle13k365k
19.Victoria13k479k
20.Courtney13k257k
21.Hannah13k422k
22.Rebecca12k745k
23.Jasmine12k242k
24.Kelsey11k145k
25.Chelsea11k158k

Most Popular Names Of 1992

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael54k4,338k
2.-Christopher42k2,014k
3.-Matthew38k1,579k
4.-Joshua36k1,194k
5.-Andrew31k1,276k
6.Brandon30k750k
7.Daniel29k1,896k
8.Tyler29k580k
9.James29k5,136k
10.David28k3,601k
11.Joseph28k2,593k
12.-Nicholas28k890k
13.Ryan27k917k
14.John26k5,106k
15.Jacob26k906k
16.Zachary25k528k
17.Robert24k4,809k
18.Justin24k770k
19.Anthony23k1,424k
20.William23k4,088k
21.Jonathan21k827k
22.Kyle21k476k
23.Alexander20k648k
24.-Cody20k281k
25.Kevin20k1,163k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Ashley38k841k
2.-Jessica38k1,044k
3.Amanda25k784k
4.Brittany25k358k
5.Sarah25k1,070k
6.Samantha24k566k
7.Emily22k832k
8.Stephanie20k738k
9.-Elizabeth19k1,621k
10.Megan18k436k
11.Jennifer18k1,465k
12.Lauren17k464k
13.Kayla17k334k
14.Nicole16k584k
15.Chelsea16k158k
16.Rachel16k561k
17.Taylor15k315k
18.Danielle14k365k
19.Amber14k369k
20.Rebecca13k745k
21.Courtney13k257k
22.Victoria12k479k
23.Kelsey12k145k
24.Melissa12k752k
25.Michelle12k808k

Most Popular Names Of 1991

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael61k4,338k
2.-Christopher47k2,014k
3.-Matthew42k1,579k
4.-Joshua41k1,194k
5.Andrew32k1,276k
6.Daniel31k1,896k
7.James31k5,136k
8.David30k3,601k
9.Joseph30k2,593k
10.John28k5,106k
11.-Ryan28k917k
12.Nicholas27k890k
13.-Robert27k4,809k
14.Justin27k770k
15.Brandon26k750k
16.Tyler25k580k
17.Jacob25k906k
18.Anthony24k1,424k
19.William24k4,088k
20.Jonathan23k827k
21.Kyle22k476k
22.-Zachary21k528k
23.-Kevin20k1,163k
24.Cody19k281k
25.Eric18k872k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.Ashley43k841k
2.Jessica43k1,044k
3.-Brittany29k358k
4.-Amanda29k784k
5.-Samantha26k566k
6.-Sarah25k1,070k
7.-Stephanie23k738k
8.-Jennifer21k1,465k
9.-Elizabeth20k1,621k
10.Emily20k832k
11.-Megan19k436k
12.Kayla19k334k
13.Lauren18k464k
14.Rachel16k561k
15.Nicole16k584k
16.Amber15k369k
17.Danielle14k365k
18.Chelsea14k158k
19.Courtney13k257k
20.-Melissa13k752k
21.-Rebecca13k745k
22.-Michelle12k808k
23.Heather12k524k
24.Jasmine12k242k
25.Katherine11k632k

Most Popular Names Of 1990

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael65k4,338k
2.-Christopher52k2,014k
3.-Matthew45k1,579k
4.-Joshua43k1,194k
5.Daniel34k1,896k
6.David34k3,601k
7.-Andrew34k1,276k
8.James32k5,136k
9.Justin31k770k
10.Joseph30k2,593k
11.Ryan29k917k
12.-John29k5,106k
13.Robert29k4,809k
14.-Nicholas28k890k
15.Anthony25k1,424k
16.William25k4,088k
17.-Jonathan24k827k
18.Kyle23k476k
19.Brandon22k750k
20.Jacob22k906k
21.Tyler21k580k
22.Zachary20k528k
23.Kevin20k1,163k
24.Eric19k872k
25.Steven19k1,278k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Jessica46k1,044k
2.-Ashley46k841k
3.-Brittany37k358k
4.-Amanda34k784k
5.Samantha26k566k
6.Sarah26k1,070k
7.Stephanie25k738k
8.Jennifer22k1,465k
9.Elizabeth21k1,621k
10.Lauren21k464k
11.-Megan20k436k
12.Emily19k832k
13.Nicole18k584k
14.Kayla18k334k
15.Amber16k369k
16.Rachel16k561k
17.Courtney15k257k
18.Danielle14k365k
19.Heather14k524k
20.Melissa14k752k
21.Rebecca14k745k
22.-Michelle13k808k
23.Tiffany13k336k
24.Chelsea13k158k
25.Christina12k475k

The data is taken from births that occurred in the United States after 1879. From 1880 to 1936, all births may not be included in the original data set.