Most Popular Baby Names of the 90s

Of the Decade

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael462k4,324k
2.-Christopher360k2,005k
3.-Matthew352k1,566k
4.-Joshua329k1,185k
5.Jacob298k891k
6.Nicholas275k884k
7.Andrew273k1,266k
8.Daniel272k1,882k
9.Tyler262k576k
10.-Joseph261k2,582k
11.Brandon259k746k
12.David254k3,590k
13.James245k5,121k
14.-Ryan241k909k
15.John240k5,096k
16.Zachary225k523k
17.Justin220k766k
18.William218k4,072k
19.Anthony216k1,414k
20.Robert205k4,803k
21.Jonathan197k820k
22.Austin190k397k
23.Alexander184k635k
24.Kyle180k474k
25.Kevin165k1,158k
26.Thomas147k2,290k
27.Cody146k280k
28.Jordan145k359k
29.Eric135k869k
30.Benjamin134k706k
31.Aaron128k561k
32.Christian126k400k
33.Samuel125k729k
34.Dylan122k342k
35.Steven121k1,276k
36.Brian119k1,160k
37.Jose119k551k
38.Timothy108k1,063k
39.Nathan107k527k
40.Adam107k540k
41.Richard95k2,558k
42.Patrick93k668k
43.Charles92k2,372k
44.Sean92k413k
45.Jason92k1,020k
46.Cameron81k260k
47.Jeremy78k430k
48.Mark76k1,346k
49.Stephen75k854k
50.Jesse74k412k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Jessica303k1,042k
2.Ashley302k838k
3.Emily237k821k
4.Sarah224k1,065k
5.Samantha224k561k
6.Amanda191k783k
7.Brittany191k357k
8.Elizabeth173k1,611k
9.Taylor169k312k
10.Megan160k435k
11.Hannah159k416k
12.Kayla156k332k
13.Lauren154k462k
14.Stephanie150k737k
15.Rachel149k559k
16.Jennifer148k1,464k
17.Nicole136k582k
18.Alexis131k332k
19.Victoria117k472k
20.Amber116k368k
21.Alyssa115k300k
22.Courtney113k257k
23.Rebecca110k744k
24.-Danielle110k364k
25.Jasmine105k239k
26.Brianna99k245k
27.Katherine97k629k
28.Alexandra95k226k
29.Madison92k357k
30.Morgan91k208k
31.Melissa90k751k
32.Michelle87k806k
33.Kelsey85k145k
34.Chelsea85k157k
35.Anna78k879k
36.Kimberly78k831k
37.Tiffany78k335k
38.Olivia76k396k
39.Mary76k4,118k
40.Christina75k474k
41.Allison74k286k
42.Abigail73k334k
43.Sara72k419k
44.Shelby72k143k
45.Heather72k524k
46.Haley71k153k
47.Maria71k538k
48.Kaitlyn68k160k
49.Laura67k793k
50.Erin65k311k

Most Popular Names Of 1999

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.Jacob35k891k
2.Michael34k4,324k
3.-Matthew30k1,566k
4.-Joshua27k1,185k
5.Nicholas26k884k
6.Christopher26k2,005k
7.Andrew24k1,266k
8.Joseph23k2,582k
9.Daniel23k1,882k
10.Tyler23k576k
11.Brandon22k746k
12.Ryan21k909k
13.Austin21k397k
14.-William21k4,072k
15.-John20k5,096k
16.David20k3,590k
17.Zachary20k523k
18.Anthony19k1,414k
19.James19k5,121k
20.-Justin18k766k
21.Alexander17k635k
22.Jonathan17k820k
23.Dylan16k342k
24.Noah15k337k
25.Christian15k400k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Emily27k821k
2.-Hannah22k416k
3.Alexis19k332k
4.-Sarah19k1,065k
5.Samantha19k561k
6.Ashley18k838k
7.Madison18k357k
8.Taylor17k312k
9.Jessica16k1,042k
10.-Elizabeth15k1,611k
11.-Alyssa14k300k
12.Lauren14k462k
13.Kayla13k332k
14.Brianna12k245k
15.Megan12k435k
16.-Victoria12k472k
17.Emma12k615k
18.-Abigail12k334k
19.Rachel12k559k
20.Olivia11k396k
21.Jennifer11k1,464k
22.Amanda10k783k
23.Sydney10k164k
24.Morgan10k208k
25.Nicole10k582k

Most Popular Names Of 1998

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael37k4,324k
2.-Jacob36k891k
3.-Matthew31k1,566k
4.Joshua28k1,185k
5.Christopher27k2,005k
6.-Nicholas27k884k
7.-Brandon24k746k
8.Tyler24k576k
9.Andrew24k1,266k
10.Austin23k397k
11.Joseph23k2,582k
12.Daniel23k1,882k
13.David21k3,590k
14.William21k4,072k
15.-John21k5,096k
16.Zachary21k523k
17.Ryan20k909k
18.James20k5,121k
19.Anthony20k1,414k
20.-Justin18k766k
21.-Jonathan18k820k
22.-Alexander17k635k
23.-Robert16k4,803k
24.-Kyle15k474k
25.Dylan15k342k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Emily26k821k
2.Hannah21k416k
3.Samantha20k561k
4.-Sarah20k1,065k
5.Ashley20k838k
6.Alexis20k332k
7.-Taylor19k312k
8.Jessica18k1,042k
9.Madison18k357k
10.Elizabeth15k1,611k
11.Alyssa14k300k
12.-Kayla13k332k
13.Megan13k435k
14.-Lauren13k462k
15.Rachel12k559k
16.Victoria12k472k
17.-Brianna12k245k
18.Abigail11k334k
19.Amanda11k783k
20.Jennifer11k1,464k
21.Olivia11k396k
22.Emma10k615k
23.Morgan10k208k
24.Nicole10k582k
25.Brittany10k357k

Most Popular Names Of 1997

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael38k4,324k
2.Jacob34k891k
3.Matthew32k1,566k
4.-Christopher29k2,005k
5.-Joshua28k1,185k
6.-Nicholas27k884k
7.Brandon25k746k
8.Andrew25k1,266k
9.-Austin25k397k
10.Tyler25k576k
11.-Daniel24k1,882k
12.-Joseph24k2,582k
13.Zachary22k523k
14.David22k3,590k
15.-John21k5,096k
16.-Ryan21k909k
17.-James20k5,121k
18.Anthony20k1,414k
19.William20k4,072k
20.-Justin19k766k
21.-Jonathan19k820k
22.-Alexander17k635k
23.-Robert16k4,803k
24.Kyle16k474k
25.Christian15k400k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Emily26k821k
2.-Jessica21k1,042k
3.-Ashley21k838k
4.-Sarah21k1,065k
5.Hannah21k416k
6.Samantha20k561k
7.Taylor20k312k
8.-Alexis17k332k
9.Elizabeth15k1,611k
10.Madison15k357k
11.Megan14k435k
12.Kayla14k332k
13.Rachel14k559k
14.Lauren13k462k
15.Alyssa13k300k
16.Amanda12k783k
17.-Brianna12k245k
18.Jennifer12k1,464k
19.Victoria12k472k
20.Brittany12k357k
21.Nicole11k582k
22.Morgan10k208k
23.Stephanie10k737k
24.Jasmine10k239k
25.Abigail10k334k

Most Popular Names Of 1996

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael38k4,324k
2.-Matthew32k1,566k
3.Jacob32k891k
4.Christopher31k2,005k
5.-Joshua29k1,185k
6.-Nicholas28k884k
7.-Tyler27k576k
8.-Brandon26k746k
9.Austin26k397k
10.Andrew25k1,266k
11.Daniel25k1,882k
12.-Joseph25k2,582k
13.David23k3,590k
14.-Zachary22k523k
15.John22k5,096k
16.Ryan22k909k
17.-James21k5,121k
18.William21k4,072k
19.-Anthony21k1,414k
20.Justin20k766k
21.Jonathan19k820k
22.Alexander18k635k
23.Robert18k4,803k
24.Christian16k400k
25.Kyle16k474k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.Emily25k821k
2.Jessica24k1,042k
3.Ashley24k838k
4.Sarah21k1,065k
5.Samantha21k561k
6.-Taylor19k312k
7.-Hannah19k416k
8.Alexis17k332k
9.Rachel16k559k
10.-Elizabeth16k1,611k
11.-Kayla15k332k
12.Megan15k435k
13.Amanda14k783k
14.Brittany14k357k
15.Madison13k357k
16.Lauren13k462k
17.Brianna12k245k
18.Victoria12k472k
19.Jennifer12k1,464k
20.Stephanie12k737k
21.Courtney11k257k
22.Nicole11k582k
23.Alyssa11k300k
24.Rebecca11k744k
25.Morgan10k208k

Most Popular Names Of 1995

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael41k4,324k
2.Matthew33k1,566k
3.Christopher33k2,005k
4.Jacob31k891k
5.Joshua31k1,185k
6.Nicholas29k884k
7.Tyler29k576k
8.Brandon27k746k
9.Daniel27k1,882k
10.Austin26k397k
11.Andrew26k1,266k
12.Joseph25k2,582k
13.John23k5,096k
14.Zachary23k523k
15.Ryan23k909k
16.David23k3,590k
17.James23k5,121k
18.Justin22k766k
19.Anthony20k1,414k
20.William20k4,072k
21.Alexander19k635k
22.Robert19k4,803k
23.-Jonathan18k820k
24.-Kyle17k474k
25.Kevin16k1,158k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Jessica28k1,042k
2.-Ashley27k838k
3.-Emily24k821k
4.-Samantha22k561k
5.-Sarah21k1,065k
6.-Taylor20k312k
7.Hannah17k416k
8.Brittany16k357k
9.Amanda16k783k
10.Elizabeth16k1,611k
11.Kayla16k332k
12.Rachel16k559k
13.Megan16k435k
14.Alexis14k332k
15.Lauren13k462k
16.Stephanie13k737k
17.Courtney13k257k
18.Jennifer13k1,464k
19.Nicole12k582k
20.Victoria12k472k
21.Brianna12k245k
22.Amber11k368k
23.Morgan11k208k
24.Danielle11k364k
25.Jasmine10k239k

Most Popular Names Of 1994

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael44k4,324k
2.-Christopher35k2,005k
3.-Matthew34k1,566k
4.-Joshua31k1,185k
5.-Tyler30k576k
6.-Brandon29k746k
7.Jacob29k891k
8.Daniel28k1,882k
9.Nicholas28k884k
10.-Andrew26k1,266k
11.Joseph26k2,582k
12.Zachary25k523k
13.David25k3,590k
14.-James25k5,121k
15.John24k5,096k
16.Ryan24k909k
17.Austin23k397k
18.Anthony22k1,414k
19.William21k4,072k
20.-Justin21k766k
21.Robert21k4,803k
22.Alexander20k635k
23.Jonathan19k820k
24.Kyle18k474k
25.Cody18k280k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Jessica32k1,042k
2.-Ashley30k838k
3.Emily24k821k
4.-Samantha23k561k
5.Sarah22k1,065k
6.Taylor21k312k
7.Brittany19k357k
8.-Amanda19k783k
9.-Elizabeth17k1,611k
10.Megan17k435k
11.Nicole16k582k
12.Kayla16k332k
13.Rachel15k559k
14.Lauren15k462k
15.Stephanie15k737k
16.Hannah14k416k
17.Jennifer14k1,464k
18.Alexis13k332k
19.-Victoria13k472k
20.Danielle12k364k
21.Amber12k368k
22.Courtney12k257k
23.-Jasmine12k239k
24.Rebecca11k744k
25.Morgan11k208k

Most Popular Names Of 1993

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael50k4,324k
2.-Christopher38k2,005k
3.-Matthew36k1,566k
4.-Joshua34k1,185k
5.Tyler30k576k
6.-Brandon29k746k
7.-Daniel29k1,882k
8.Nicholas28k884k
9.Jacob27k891k
10.Andrew27k1,266k
11.David27k3,590k
12.Joseph27k2,582k
13.-Ryan27k909k
14.James26k5,121k
15.Zachary26k523k
16.John25k5,096k
17.-Robert22k4,803k
18.William22k4,072k
19.-Anthony22k1,414k
20.Justin22k766k
21.Alexander21k635k
22.Jonathan20k820k
23.Kyle19k474k
24.-Cody19k280k
25.-Kevin19k1,158k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.Jessica35k1,042k
2.Ashley35k838k
3.Sarah24k1,065k
4.Samantha24k561k
5.Emily24k821k
6.Brittany22k357k
7.Taylor21k312k
8.Amanda21k783k
9.-Elizabeth18k1,611k
10.Stephanie17k737k
11.Megan16k435k
12.-Lauren16k462k
13.Nicole16k582k
14.Rachel16k559k
15.Jennifer16k1,464k
16.Kayla15k332k
17.Amber14k368k
18.-Danielle13k364k
19.Victoria13k472k
20.Courtney13k257k
21.Hannah13k416k
22.Rebecca12k744k
23.Jasmine12k239k
24.Kelsey11k145k
25.Chelsea11k157k

Most Popular Names Of 1992

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael54k4,324k
2.-Christopher42k2,005k
3.-Matthew38k1,566k
4.-Joshua36k1,185k
5.-Andrew31k1,266k
6.Brandon30k746k
7.Daniel29k1,882k
8.Tyler29k576k
9.James29k5,121k
10.David28k3,590k
11.Joseph28k2,582k
12.-Nicholas28k884k
13.Ryan27k909k
14.John26k5,096k
15.Jacob26k891k
16.Zachary25k523k
17.Robert24k4,803k
18.Justin24k766k
19.Anthony23k1,414k
20.William23k4,072k
21.Jonathan21k820k
22.Kyle21k474k
23.Alexander20k635k
24.-Cody20k280k
25.Kevin20k1,158k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Ashley38k838k
2.-Jessica38k1,042k
3.Amanda25k783k
4.Brittany25k357k
5.Sarah25k1,065k
6.Samantha24k561k
7.Emily22k821k
8.Stephanie20k737k
9.-Elizabeth19k1,611k
10.Megan18k435k
11.Jennifer18k1,464k
12.Lauren17k462k
13.Kayla17k332k
14.Nicole16k582k
15.Chelsea16k157k
16.Rachel16k559k
17.Taylor15k312k
18.Danielle14k364k
19.Amber14k368k
20.Rebecca13k744k
21.Courtney13k257k
22.Victoria12k472k
23.Kelsey12k145k
24.Melissa12k751k
25.Michelle12k806k

Most Popular Names Of 1991

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael61k4,324k
2.-Christopher47k2,005k
3.-Matthew42k1,566k
4.-Joshua41k1,185k
5.Andrew32k1,266k
6.Daniel31k1,882k
7.James31k5,121k
8.David30k3,590k
9.Joseph30k2,582k
10.John28k5,096k
11.-Ryan28k909k
12.Nicholas27k884k
13.-Robert27k4,803k
14.Justin27k766k
15.Brandon26k746k
16.Tyler25k576k
17.Jacob25k891k
18.Anthony24k1,414k
19.William24k4,072k
20.Jonathan23k820k
21.Kyle22k474k
22.-Zachary21k523k
23.-Kevin20k1,158k
24.Cody19k280k
25.Eric18k869k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.Ashley43k838k
2.Jessica43k1,042k
3.-Brittany29k357k
4.-Amanda29k783k
5.-Samantha26k561k
6.-Sarah25k1,065k
7.-Stephanie23k737k
8.-Jennifer21k1,464k
9.-Elizabeth20k1,611k
10.Emily20k821k
11.-Megan19k435k
12.Kayla19k332k
13.Lauren18k462k
14.Rachel16k559k
15.Nicole16k582k
16.Amber15k368k
17.Danielle14k364k
18.Chelsea14k157k
19.Courtney13k257k
20.-Melissa13k751k
21.-Rebecca13k744k
22.-Michelle12k806k
23.Heather12k524k
24.Jasmine12k239k
25.Katherine11k629k

Most Popular Names Of 1990

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Michael65k4,324k
2.-Christopher52k2,005k
3.-Matthew45k1,566k
4.-Joshua43k1,185k
5.Daniel34k1,882k
6.David34k3,590k
7.-Andrew34k1,266k
8.James32k5,121k
9.Justin31k766k
10.Joseph30k2,582k
11.Ryan29k909k
12.-John29k5,096k
13.Robert29k4,803k
14.-Nicholas28k884k
15.Anthony25k1,414k
16.William25k4,072k
17.-Jonathan24k820k
18.Kyle23k474k
19.Brandon22k746k
20.Jacob22k891k
21.Tyler21k576k
22.Zachary20k523k
23.Kevin20k1,158k
24.Eric19k869k
25.Steven19k1,276k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Jessica46k1,042k
2.-Ashley46k838k
3.-Brittany37k357k
4.-Amanda34k783k
5.Samantha26k561k
6.Sarah26k1,065k
7.Stephanie25k737k
8.Jennifer22k1,464k
9.Elizabeth21k1,611k
10.Lauren20k462k
11.-Megan20k435k
12.Emily19k821k
13.Nicole18k582k
14.Kayla18k332k
15.Amber16k368k
16.Rachel16k559k
17.Courtney15k257k
18.Danielle14k364k
19.Heather14k524k
20.Melissa14k751k
21.Rebecca14k744k
22.-Michelle13k806k
23.Tiffany13k335k
24.Chelsea13k157k
25.Christina12k474k

The data is taken from births that occurred in the United States after 1879. From 1880 to 1936, all births may not be included in the original data set.