Most Popular Baby Names of the 2000s

Of the Decade

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.Jacob274k906k
2.Michael250k4,338k
3.Joshua232k1,194k
4.Matthew221k1,579k
5.Daniel204k1,896k
6.Christopher203k2,014k
7.-Andrew202k1,276k
8.Ethan202k401k
9.Joseph195k2,593k
10.William194k4,088k
11.Anthony192k1,424k
12.-David180k3,601k
13.Alexander179k648k
14.Nicholas178k890k
15.Ryan173k917k
16.Tyler165k580k
17.James163k5,136k
18.John161k5,106k
19.Jonathan145k827k
20.Noah143k357k
21.Brandon143k750k
22.Christian142k408k
23.Dylan140k352k
24.Samuel138k740k
25.Benjamin137k721k
26.Nathan135k535k
27.Zachary135k528k
28.Logan134k306k
29.Justin123k770k
30.Gabriel120k328k
31.Jose116k556k
32.Austin113k403k
33.Kevin111k1,163k
34.Elijah110k268k
35.Caleb110k270k
36.Robert107k4,809k
37.Thomas102k2,298k
38.Jordan101k365k
39.Cameron96k266k
40.Jack95k677k
41.Hunter95k222k
42.Jackson94k218k
43.Angel94k221k
44.Isaiah93k200k
45.Evan92k257k
46.Isaac91k265k
47.Luke90k252k
48.Mason90k257k
49.Jason89k1,025k
50.Jayden89k191k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.Emily224k832k
2.Madison193k366k
3.Emma181k634k
4.Olivia156k416k
5.Hannah156k422k
6.Abigail151k346k
7.Isabella149k305k
8.Samantha134k566k
9.Elizabeth133k1,621k
10.Ashley133k841k
11.Alexis131k335k
12.Sarah124k1,070k
13.Sophia119k321k
14.Alyssa114k302k
15.Grace111k483k
16.Ava104k235k
17.Taylor101k315k
18.Brianna100k248k
19.Lauren97k464k
20.Chloe96k196k
21.Natalie95k342k
22.Kayla94k334k
23.Jessica91k1,044k
24.Anna90k884k
25.Victoria85k479k
26.Mia83k203k
27.Hailey82k153k
28.Sydney76k166k
29.Jasmine76k242k
30.Julia71k453k
31.Morgan71k211k
32.Destiny70k144k
33.Rachel68k561k
34.Ella67k289k
35.Kaitlyn67k161k
36.Megan67k436k
37.Katherine65k632k
38.Savannah65k160k
39.Jennifer63k1,465k
40.Alexandra61k229k
41.Allison60k291k
42.Haley57k154k
43.Maria57k540k
44.Kaylee56k121k
45.Lily56k136k
46.Makayla55k99k
47.Brooke55k187k
48.Nicole55k584k
49.Mackenzie55k122k
50.Addison51k111k

Most Popular Names Of 2009

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Jacob21k906k
2.Ethan20k401k
3.Michael19k4,338k
4.Alexander18k648k
5.William18k4,088k
6.Joshua18k1,194k
7.Daniel18k1,896k
8.Jayden17k191k
9.Noah17k357k
10.Christopher16k2,014k
11.Anthony16k1,424k
12.Aiden16k184k
13.Matthew16k1,579k
14.-David15k3,601k
15.Joseph15k2,593k
16.Andrew15k1,276k
17.Logan14k306k
18.James14k5,136k
19.Benjamin13k721k
20.Ryan13k917k
21.Elijah13k268k
22.Gabriel13k328k
23.-Christian13k408k
24.Samuel12k740k
25.Jackson12k218k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.Isabella22k305k
2.Emma18k634k
3.Olivia17k416k
4.Sophia17k321k
5.-Ava16k235k
6.Emily15k832k
7.Madison15k366k
8.-Abigail14k346k
9.Chloe12k196k
10.Mia11k203k
11.Elizabeth11k1,621k
12.-Addison11k111k
13.Alexis10k335k
14.Samantha10k566k
15.Ella10k289k
16.Natalie9k342k
17.Grace8k483k
18.Lily8k136k
19.Alyssa8k302k
20.Ashley8k841k
21.Sarah8k1,070k
22.-Taylor8k315k
23.Hannah8k422k
24.Brianna7k248k
25.-Hailey7k153k

Most Popular Names Of 2008

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Jacob23k906k
2.-Michael21k4,338k
3.-Ethan20k401k
4.-Joshua19k1,194k
5.-Daniel19k1,896k
6.Alexander19k648k
7.-Anthony18k1,424k
8.-William18k4,088k
9.Christopher18k2,014k
10.Matthew18k1,579k
11.Jayden17k191k
12.Andrew17k1,276k
13.-Joseph17k2,593k
14.David16k3,601k
15.Noah16k357k
16.Aiden16k184k
17.James15k5,136k
18.Ryan15k917k
19.Logan14k306k
20.John13k5,106k
21.Nathan13k535k
22.Elijah13k268k
23.Christian13k408k
24.Gabriel13k328k
25.Benjamin13k721k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.Emma19k634k
2.-Isabella19k305k
3.Emily17k832k
4.Olivia17k416k
5.Ava17k235k
6.Madison17k366k
7.Sophia16k321k
8.-Abigail15k346k
9.Elizabeth12k1,621k
10.Chloe12k196k
11.Samantha11k566k
12.Addison11k111k
13.Natalie10k342k
14.Mia10k203k
15.Alexis10k335k
16.Alyssa10k302k
17.Hannah10k422k
18.Ashley9k841k
19.Ella9k289k
20.Sarah9k1,070k
21.Grace9k483k
22.Taylor8k315k
23.Brianna8k248k
24.Lily8k136k
25.Hailey8k153k

Most Popular Names Of 2007

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Jacob24k906k
2.-Michael22k4,338k
3.Ethan21k401k
4.Joshua21k1,194k
5.Daniel20k1,896k
6.Christopher20k2,014k
7.Anthony20k1,424k
8.William19k4,088k
9.Matthew19k1,579k
10.Andrew18k1,276k
11.Alexander18k648k
12.David18k3,601k
13.Joseph17k2,593k
14.Noah17k357k
15.James16k5,136k
16.Ryan16k917k
17.Logan15k306k
18.Jayden15k191k
19.-John14k5,106k
20.Nicholas14k890k
21.Tyler14k580k
22.Christian14k408k
23.Jonathan14k827k
24.Nathan14k535k
25.-Samuel13k740k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Emily19k832k
2.Isabella19k305k
3.Emma18k634k
4.Ava18k235k
5.Madison18k366k
6.Sophia17k321k
7.-Olivia17k416k
8.Abigail15k346k
9.Hannah13k422k
10.Elizabeth13k1,621k
11.Addison12k111k
12.Samantha12k566k
13.Ashley11k841k
14.Alyssa11k302k
15.Mia11k203k
16.Chloe11k196k
17.-Natalie10k342k
18.Sarah10k1,070k
19.Alexis10k335k
20.Grace10k483k
21.-Ella10k289k
22.Brianna9k248k
23.Hailey8k153k
24.Taylor8k315k
25.Anna8k884k

Most Popular Names Of 2006

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Jacob25k906k
2.-Michael23k4,338k
3.-Joshua22k1,194k
4.Ethan21k401k
5.Matthew20k1,579k
6.Daniel20k1,896k
7.Andrew20k1,276k
8.Christopher20k2,014k
9.Anthony19k1,424k
10.William19k4,088k
11.Joseph18k2,593k
12.-Alexander18k648k
13.-David18k3,601k
14.-Ryan16k917k
15.Noah16k357k
16.James16k5,136k
17.Nicholas16k890k
18.Tyler16k580k
19.John15k5,106k
20.Logan15k306k
21.Christian14k408k
22.Jonathan14k827k
23.Nathan14k535k
24.Benjamin14k721k
25.Samuel14k740k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Emily21k832k
2.-Emma19k634k
3.-Madison19k366k
4.Isabella18k305k
5.Ava17k235k
6.Abigail16k346k
7.Olivia15k416k
8.Hannah15k422k
9.Sophia13k321k
10.Samantha12k566k
11.-Elizabeth12k1,621k
12.Ashley12k841k
13.Mia12k203k
14.Alexis11k335k
15.-Sarah11k1,070k
16.Grace11k483k
17.Natalie11k342k
18.Chloe10k196k
19.Alyssa10k302k
20.-Brianna9k248k
21.Ella9k289k
22.-Anna9k884k
23.Taylor9k315k
24.Lauren8k464k
25.Hailey8k153k

Most Popular Names Of 2005

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Jacob26k906k
2.-Michael24k4,338k
3.-Joshua23k1,194k
4.-Matthew21k1,579k
5.-Ethan21k401k
6.-Andrew21k1,276k
7.-Daniel20k1,896k
8.Anthony19k1,424k
9.-Joseph19k2,593k
10.-Christopher19k2,014k
11.William19k4,088k
12.Alexander18k648k
13.David18k3,601k
14.Ryan18k917k
15.Nicholas17k890k
16.-Tyler17k580k
17.-James16k5,136k
18.-John16k5,106k
19.Jonathan14k827k
20.-Nathan14k535k
21.Samuel14k740k
22.Christian14k408k
23.Noah14k357k
24.Dylan14k352k
25.-Benjamin14k721k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Emily24k832k
2.-Emma20k634k
3.-Madison20k366k
4.Abigail16k346k
5.Olivia16k416k
6.Isabella15k305k
7.Hannah15k422k
8.Samantha14k566k
9.Ava14k235k
10.Ashley13k841k
11.Elizabeth13k1,621k
12.Sophia13k321k
13.Alexis12k335k
14.Grace12k483k
15.Sarah12k1,070k
16.Alyssa11k302k
17.Mia11k203k
18.Natalie11k342k
19.Chloe10k196k
20.Brianna9k248k
21.Lauren9k464k
22.Anna9k884k
23.Ella9k289k
24.Taylor9k315k
25.Kayla9k334k

Most Popular Names Of 2004

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Jacob28k906k
2.-Michael25k4,338k
3.-Joshua24k1,194k
4.-Matthew23k1,579k
5.Ethan22k401k
6.Andrew22k1,276k
7.Daniel21k1,896k
8.William20k4,088k
9.Joseph20k2,593k
10.Christopher20k2,014k
11.Anthony20k1,424k
12.Ryan19k917k
13.Nicholas19k890k
14.-David18k3,601k
15.Alexander18k648k
16.Tyler17k580k
17.James16k5,136k
18.John16k5,106k
19.-Dylan15k352k
20.Nathan15k535k
21.Jonathan14k827k
22.Brandon14k750k
23.-Samuel14k740k
24.Christian14k408k
25.Benjamin14k721k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Emily25k832k
2.-Emma22k634k
3.-Madison21k366k
4.Olivia16k416k
5.Hannah16k422k
6.-Abigail15k346k
7.Isabella15k305k
8.-Ashley14k841k
9.Samantha14k566k
10.Elizabeth14k1,621k
11.Alexis13k335k
12.-Sarah13k1,070k
13.-Grace13k483k
14.-Alyssa12k302k
15.Sophia11k321k
16.Lauren10k464k
17.-Brianna10k248k
18.Kayla10k334k
19.Natalie10k342k
20.Anna10k884k
21.Jessica9k1,044k
22.Taylor9k315k
23.Chloe9k196k
24.Hailey9k153k
25.Ava9k235k

Most Popular Names Of 2003

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Jacob30k906k
2.-Michael27k4,338k
3.-Joshua25k1,194k
4.-Matthew24k1,579k
5.Andrew22k1,276k
6.Joseph21k2,593k
7.Ethan21k401k
8.Daniel21k1,896k
9.Christopher21k2,014k
10.Anthony20k1,424k
11.-William20k4,088k
12.Nicholas20k890k
13.Ryan20k917k
14.David19k3,601k
15.Tyler18k580k
16.Alexander18k648k
17.-John17k5,106k
18.-James17k5,136k
19.Dylan16k352k
20.Zachary16k528k
21.Brandon15k750k
22.Jonathan15k827k
23.Samuel15k740k
24.Benjamin14k721k
25.Christian14k408k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Emily26k832k
2.Emma23k634k
3.Madison20k366k
4.Hannah18k422k
5.Olivia16k416k
6.Abigail16k346k
7.Alexis15k335k
8.Ashley15k841k
9.Elizabeth14k1,621k
10.Samantha14k566k
11.Isabella14k305k
12.Sarah14k1,070k
13.Grace13k483k
14.Alyssa13k302k
15.Lauren11k464k
16.Kayla11k334k
17.-Brianna11k248k
18.Jessica10k1,044k
19.Taylor10k315k
20.Sophia10k321k
21.Anna9k884k
22.Victoria9k479k
23.Natalie9k342k
24.Chloe9k196k
25.Sydney9k166k

Most Popular Names Of 2002

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Jacob31k906k
2.-Michael28k4,338k
3.Joshua26k1,194k
4.Matthew25k1,579k
5.Ethan22k401k
6.Andrew22k1,276k
7.Joseph22k2,593k
8.Christopher22k2,014k
9.Nicholas21k890k
10.Daniel21k1,896k
11.William20k4,088k
12.Anthony20k1,424k
13.David19k3,601k
14.Tyler18k580k
15.Alexander18k648k
16.Ryan18k917k
17.John17k5,106k
18.James17k5,136k
19.Zachary17k528k
20.Brandon16k750k
21.Jonathan16k827k
22.-Justin15k770k
23.Dylan15k352k
24.-Christian15k408k
25.Samuel15k740k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Emily24k832k
2.-Madison22k366k
3.-Hannah19k422k
4.Emma17k634k
5.-Alexis16k335k
6.Ashley15k841k
7.Abigail15k346k
8.Sarah15k1,070k
9.Samantha15k566k
10.-Olivia15k416k
11.Elizabeth15k1,621k
12.Alyssa13k302k
13.Lauren12k464k
14.Isabella12k305k
15.Grace12k483k
16.Jessica12k1,044k
17.Brianna12k248k
18.Taylor11k315k
19.Kayla11k334k
20.Anna10k884k
21.-Victoria10k479k
22.Megan9k436k
23.-Sydney9k166k
24.-Rachel9k561k
25.Chloe9k196k

Most Popular Names Of 2001

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Jacob33k906k
2.-Michael30k4,338k
3.-Matthew27k1,579k
4.-Joshua26k1,194k
5.-Christopher23k2,014k
6.-Nicholas23k890k
7.-Andrew22k1,276k
8.-Joseph22k2,593k
9.-Daniel21k1,896k
10.William20k4,088k
11.Anthony20k1,424k
12.David19k3,601k
13.Tyler19k580k
14.-John19k5,106k
15.Ryan18k917k
16.Zachary18k528k
17.Ethan18k401k
18.Brandon18k750k
19.James17k5,136k
20.-Alexander17k648k
21.Dylan16k352k
22.Justin16k770k
23.Jonathan16k827k
24.Christian15k408k
25.Austin15k403k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Emily25k832k
2.Madison22k366k
3.Hannah21k422k
4.-Ashley17k841k
5.Alexis16k335k
6.Sarah16k1,070k
7.-Samantha16k566k
8.Abigail15k346k
9.-Elizabeth15k1,621k
10.Olivia14k416k
11.Jessica14k1,044k
12.Taylor14k315k
13.Emma13k634k
14.Alyssa13k302k
15.Lauren13k464k
16.Grace12k483k
17.Kayla12k334k
18.Brianna12k248k
19.Anna11k884k
20.Megan10k436k
21.Victoria10k479k
22.Destiny10k144k
23.-Sydney10k166k
24.Rachel10k561k
25.Jasmine9k242k

Most Popular Names Of 2000

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Jacob34k906k
2.-Michael32k4,338k
3.-Matthew29k1,579k
4.-Joshua28k1,194k
5.Christopher25k2,014k
6.Nicholas25k890k
7.-Andrew24k1,276k
8.-Joseph23k2,593k
9.-Daniel22k1,896k
10.-Tyler22k580k
11.William21k4,088k
12.Brandon20k750k
13.Ryan20k917k
14.John20k5,106k
15.Zachary20k528k
16.-David20k3,601k
17.Anthony20k1,424k
18.James18k5,136k
19.Justin18k770k
20.Alexander17k648k
21.Jonathan17k827k
22.Christian16k408k
23.Austin16k403k
24.Dylan15k352k
25.Ethan15k401k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Emily26k832k
2.-Hannah23k422k
3.Madison20k366k
4.Ashley18k841k
5.Sarah18k1,070k
6.Alexis18k335k
7.Samantha17k566k
8.Jessica16k1,044k
9.Elizabeth15k1,621k
10.Taylor15k315k
11.Lauren14k464k
12.Alyssa14k302k
13.-Kayla13k334k
14.Abigail13k346k
15.Brianna13k248k
16.Olivia13k416k
17.-Emma13k634k
18.Megan11k436k
19.Grace11k483k
20.Victoria11k479k
21.Rachel11k561k
22.Anna11k884k
23.-Sydney10k166k
24.Destiny10k144k
25.Morgan10k211k

The data is taken from births that occurred in the United States after 1879. From 1880 to 1936, all births may not be included in the original data set.