Most Popular Baby Names of the 2000s

Of the Decade

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.Jacob274k891k
2.Michael250k4,324k
3.Joshua232k1,185k
4.Matthew221k1,566k
5.Daniel204k1,882k
6.Christopher203k2,005k
7.-Andrew202k1,266k
8.Ethan202k387k
9.Joseph195k2,582k
10.William194k4,072k
11.Anthony192k1,414k
12.-David180k3,590k
13.Alexander179k635k
14.Nicholas178k884k
15.Ryan173k909k
16.Tyler165k576k
17.James163k5,121k
18.John161k5,096k
19.Jonathan145k820k
20.Noah143k337k
21.Brandon143k746k
22.Christian142k400k
23.Dylan140k342k
24.Samuel138k729k
25.Benjamin137k706k
26.Nathan135k527k
27.Zachary135k523k
28.Logan134k295k
29.Justin123k766k
30.Gabriel120k318k
31.Jose116k551k
32.Austin113k397k
33.Kevin111k1,158k
34.Elijah110k254k
35.Caleb110k261k
36.Robert107k4,803k
37.Thomas102k2,290k
38.Jordan101k359k
39.Cameron96k260k
40.Jack95k668k
41.Hunter95k215k
42.Jackson94k207k
43.Angel94k216k
44.Isaiah93k193k
45.Evan92k252k
46.Isaac91k256k
47.Luke90k242k
48.Mason90k242k
49.Jason88k1,020k
50.Jayden88k181k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.Emily224k821k
2.Madison193k357k
3.Emma181k615k
4.Olivia156k396k
5.Hannah156k416k
6.Abigail151k334k
7.Isabella149k291k
8.Samantha134k561k
9.Elizabeth133k1,611k
10.Ashley133k838k
11.Alexis131k332k
12.Sarah124k1,065k
13.Sophia119k305k
14.Alyssa114k300k
15.Grace111k475k
16.Ava104k218k
17.Taylor101k312k
18.Brianna100k245k
19.Lauren97k462k
20.Chloe96k189k
21.Natalie95k336k
22.Kayla94k332k
23.Jessica91k1,042k
24.Anna90k879k
25.Victoria85k472k
26.Mia83k188k
27.Hailey82k149k
28.Sydney76k164k
29.Jasmine76k239k
30.Julia71k449k
31.Morgan71k208k
32.Destiny70k142k
33.Rachel68k559k
34.Ella67k281k
35.Kaitlyn67k160k
36.Megan67k435k
37.Katherine65k629k
38.Savannah65k154k
39.Jennifer63k1,464k
40.Alexandra61k226k
41.Allison60k286k
42.Haley57k153k
43.Maria57k538k
44.Kaylee56k117k
45.Lily56k130k
46.Makayla55k97k
47.Brooke55k185k
48.Nicole55k582k
49.Mackenzie55k118k
50.Addison51k104k

Most Popular Names Of 2009

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Jacob21k891k
2.Ethan20k387k
3.Michael19k4,324k
4.Alexander18k635k
5.William18k4,072k
6.Joshua18k1,185k
7.Daniel18k1,882k
8.Jayden17k181k
9.Noah17k337k
10.Christopher16k2,005k
11.Anthony16k1,414k
12.Aiden16k171k
13.Matthew16k1,566k
14.-David15k3,590k
15.Joseph15k2,582k
16.Andrew15k1,266k
17.Logan14k295k
18.James14k5,121k
19.Benjamin13k706k
20.Ryan13k909k
21.Elijah13k254k
22.Gabriel13k318k
23.-Christian13k400k
24.Samuel12k729k
25.Nathan12k527k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.Isabella22k291k
2.Emma18k615k
3.Olivia17k396k
4.Sophia17k305k
5.-Ava16k218k
6.Emily15k821k
7.Madison15k357k
8.-Abigail14k334k
9.Chloe12k189k
10.Mia11k188k
11.Elizabeth11k1,611k
12.-Addison11k104k
13.Alexis10k332k
14.Samantha10k561k
15.Ella10k281k
16.Natalie9k336k
17.Grace8k475k
18.Lily8k130k
19.Alyssa8k300k
20.Ashley8k838k
21.-Sarah8k1,065k
22.-Taylor8k312k
23.Hannah8k416k
24.Brianna7k245k
25.-Hailey7k149k

Most Popular Names Of 2008

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Jacob23k891k
2.-Michael21k4,324k
3.-Ethan20k387k
4.-Joshua19k1,185k
5.-Daniel19k1,882k
6.Alexander19k635k
7.William18k4,072k
8.Anthony18k1,414k
9.Christopher18k2,005k
10.Matthew18k1,566k
11.Jayden17k181k
12.Andrew17k1,266k
13.-Joseph17k2,582k
14.David16k3,590k
15.Noah16k337k
16.Aiden16k171k
17.James15k5,121k
18.Ryan15k909k
19.Logan14k295k
20.John13k5,096k
21.Nathan13k527k
22.Elijah13k254k
23.Christian13k400k
24.Gabriel13k318k
25.Benjamin13k706k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.Emma19k615k
2.-Isabella19k291k
3.Emily17k821k
4.Olivia17k396k
5.Ava17k218k
6.Madison17k357k
7.Sophia16k305k
8.-Abigail15k334k
9.Elizabeth12k1,611k
10.Chloe12k189k
11.Samantha11k561k
12.Addison11k104k
13.Natalie10k336k
14.Mia10k188k
15.Alexis10k332k
16.Alyssa10k300k
17.Hannah10k416k
18.Ashley9k838k
19.Ella9k281k
20.-Grace9k475k
21.Sarah9k1,065k
22.Taylor8k312k
23.Brianna8k245k
24.Lily8k130k
25.Hailey8k149k

Most Popular Names Of 2007

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Jacob24k891k
2.-Michael22k4,324k
3.Ethan21k387k
4.Joshua21k1,185k
5.Daniel20k1,882k
6.Christopher20k2,005k
7.Anthony20k1,414k
8.William19k4,072k
9.Matthew19k1,566k
10.Andrew18k1,266k
11.Alexander18k635k
12.David18k3,590k
13.Joseph17k2,582k
14.Noah17k337k
15.James16k5,121k
16.Ryan16k909k
17.Logan15k295k
18.Jayden15k181k
19.-John14k5,096k
20.Nicholas14k884k
21.Tyler14k576k
22.Christian14k400k
23.Jonathan14k820k
24.Nathan14k527k
25.-Samuel13k729k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Emily19k821k
2.Isabella19k291k
3.Emma18k615k
4.Ava18k218k
5.Madison18k357k
6.Sophia17k305k
7.-Olivia17k396k
8.Abigail15k334k
9.Hannah13k416k
10.Elizabeth13k1,611k
11.Addison12k104k
12.Samantha12k561k
13.Ashley11k838k
14.Alyssa11k300k
15.Mia11k188k
16.Chloe11k189k
17.-Natalie10k336k
18.Sarah10k1,065k
19.Alexis10k332k
20.Grace10k475k
21.-Ella10k281k
22.Brianna9k245k
23.Hailey8k149k
24.Taylor8k312k
25.Anna8k879k

Most Popular Names Of 2006

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Jacob25k891k
2.-Michael23k4,324k
3.-Joshua22k1,185k
4.Ethan21k387k
5.Matthew20k1,566k
6.Daniel20k1,882k
7.Andrew20k1,266k
8.Christopher20k2,005k
9.Anthony19k1,414k
10.William19k4,072k
11.Joseph18k2,582k
12.-Alexander18k635k
13.-David18k3,590k
14.-Ryan16k909k
15.Noah16k337k
16.James16k5,121k
17.Nicholas16k884k
18.Tyler16k576k
19.John15k5,096k
20.Logan15k295k
21.Christian14k400k
22.Jonathan14k820k
23.Nathan14k527k
24.Benjamin14k706k
25.Samuel14k729k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Emily21k821k
2.-Emma19k615k
3.-Madison19k357k
4.Isabella18k291k
5.Ava17k218k
6.Abigail16k334k
7.Olivia15k396k
8.Hannah15k416k
9.Sophia13k305k
10.Samantha12k561k
11.-Elizabeth12k1,611k
12.Ashley12k838k
13.Mia12k188k
14.Alexis11k332k
15.-Sarah11k1,065k
16.Grace11k475k
17.Natalie11k336k
18.Chloe10k189k
19.Alyssa10k300k
20.-Brianna9k245k
21.Ella9k281k
22.-Anna9k879k
23.Taylor9k312k
24.Lauren8k462k
25.Hailey8k149k

Most Popular Names Of 2005

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Jacob26k891k
2.-Michael24k4,324k
3.-Joshua23k1,185k
4.-Matthew21k1,566k
5.-Ethan21k387k
6.-Andrew21k1,266k
7.-Daniel20k1,882k
8.Anthony19k1,414k
9.-Joseph19k2,582k
10.-Christopher19k2,005k
11.William19k4,072k
12.Alexander18k635k
13.David18k3,590k
14.Ryan18k909k
15.Nicholas17k884k
16.-Tyler17k576k
17.-James16k5,121k
18.-John16k5,096k
19.Jonathan14k820k
20.-Nathan14k527k
21.Samuel14k729k
22.Christian14k400k
23.Noah14k337k
24.Dylan14k342k
25.-Benjamin14k706k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Emily24k821k
2.-Emma20k615k
3.-Madison20k357k
4.Abigail16k334k
5.Olivia16k396k
6.Isabella15k291k
7.Hannah15k416k
8.Samantha14k561k
9.Ava14k218k
10.Ashley13k838k
11.Elizabeth13k1,611k
12.Sophia13k305k
13.Alexis12k332k
14.Grace12k475k
15.Sarah12k1,065k
16.Alyssa11k300k
17.Mia11k188k
18.Natalie11k336k
19.Chloe10k189k
20.Brianna9k245k
21.Lauren9k462k
22.Anna9k879k
23.Ella9k281k
24.Taylor9k312k
25.Kayla9k332k

Most Popular Names Of 2004

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Jacob28k891k
2.-Michael25k4,324k
3.-Joshua24k1,185k
4.-Matthew23k1,566k
5.Ethan22k387k
6.Andrew22k1,266k
7.Daniel21k1,882k
8.William20k4,072k
9.Joseph20k2,582k
10.Christopher20k2,005k
11.Anthony20k1,414k
12.Ryan19k909k
13.Nicholas19k884k
14.-David18k3,590k
15.Alexander18k635k
16.Tyler17k576k
17.James16k5,121k
18.John16k5,096k
19.-Dylan15k342k
20.Nathan15k527k
21.Jonathan14k820k
22.Brandon14k746k
23.-Samuel14k729k
24.Christian14k400k
25.Benjamin14k706k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Emily25k821k
2.-Emma22k615k
3.-Madison21k357k
4.Olivia16k396k
5.Hannah16k416k
6.-Abigail15k334k
7.Isabella15k291k
8.-Ashley14k838k
9.Samantha14k561k
10.Elizabeth14k1,611k
11.Alexis13k332k
12.-Sarah13k1,065k
13.-Grace13k475k
14.-Alyssa12k300k
15.Sophia11k305k
16.Lauren10k462k
17.-Brianna10k245k
18.Kayla10k332k
19.Natalie10k336k
20.Anna10k879k
21.Jessica9k1,042k
22.Taylor9k312k
23.Chloe9k189k
24.Hailey9k149k
25.Ava9k218k

Most Popular Names Of 2003

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Jacob30k891k
2.-Michael27k4,324k
3.-Joshua25k1,185k
4.-Matthew24k1,566k
5.Andrew22k1,266k
6.Ethan21k387k
7.-Joseph21k2,582k
8.Daniel21k1,882k
9.Christopher21k2,005k
10.Anthony20k1,414k
11.-William20k4,072k
12.Nicholas20k884k
13.Ryan20k909k
14.David19k3,590k
15.Tyler18k576k
16.Alexander18k635k
17.-John17k5,096k
18.-James17k5,121k
19.Dylan16k342k
20.Zachary16k523k
21.Brandon15k746k
22.Jonathan15k820k
23.Samuel15k729k
24.Benjamin14k706k
25.Christian14k400k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Emily26k821k
2.Emma23k615k
3.Madison20k357k
4.Hannah18k416k
5.Olivia16k396k
6.Abigail16k334k
7.Alexis15k332k
8.Ashley15k838k
9.Elizabeth14k1,611k
10.Samantha14k561k
11.Isabella14k291k
12.Sarah14k1,065k
13.Grace13k475k
14.Alyssa13k300k
15.Lauren11k462k
16.Kayla11k332k
17.-Brianna11k245k
18.Jessica10k1,042k
19.Taylor10k312k
20.Sophia10k305k
21.Anna9k879k
22.Victoria9k472k
23.Natalie9k336k
24.Chloe9k189k
25.Sydney9k164k

Most Popular Names Of 2002

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Jacob31k891k
2.-Michael28k4,324k
3.Joshua26k1,185k
4.Matthew25k1,566k
5.Ethan22k387k
6.Andrew22k1,266k
7.Joseph22k2,582k
8.Christopher22k2,005k
9.Nicholas21k884k
10.Daniel21k1,882k
11.William20k4,072k
12.Anthony20k1,414k
13.David19k3,590k
14.Tyler18k576k
15.Alexander18k635k
16.Ryan18k909k
17.John17k5,096k
18.James17k5,121k
19.Zachary17k523k
20.Brandon16k746k
21.Jonathan16k820k
22.-Justin15k766k
23.Dylan15k342k
24.-Christian15k400k
25.Samuel15k729k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Emily24k821k
2.-Madison22k357k
3.-Hannah19k416k
4.Emma17k615k
5.-Alexis16k332k
6.Ashley15k838k
7.Abigail15k334k
8.Sarah15k1,065k
9.Samantha15k561k
10.-Olivia15k396k
11.Elizabeth15k1,611k
12.Alyssa13k300k
13.Lauren12k462k
14.Isabella12k291k
15.Grace12k475k
16.Jessica12k1,042k
17.Brianna12k245k
18.Taylor11k312k
19.Kayla11k332k
20.Anna10k879k
21.-Victoria10k472k
22.Megan9k435k
23.-Sydney9k164k
24.-Rachel9k559k
25.Chloe9k189k

Most Popular Names Of 2001

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Jacob33k891k
2.-Michael30k4,324k
3.-Matthew27k1,566k
4.-Joshua26k1,185k
5.-Christopher23k2,005k
6.-Nicholas23k884k
7.-Andrew22k1,266k
8.-Joseph22k2,582k
9.-Daniel21k1,882k
10.William20k4,072k
11.Anthony20k1,414k
12.David19k3,590k
13.Tyler19k576k
14.-John19k5,096k
15.Ryan18k909k
16.Zachary18k523k
17.Ethan18k387k
18.Brandon18k746k
19.James17k5,121k
20.-Alexander17k635k
21.Dylan16k342k
22.Justin16k766k
23.Jonathan16k820k
24.Christian15k400k
25.Austin15k397k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Emily25k821k
2.Madison22k357k
3.Hannah21k416k
4.-Ashley17k838k
5.Alexis16k332k
6.Sarah16k1,065k
7.-Samantha16k561k
8.Abigail15k334k
9.-Elizabeth15k1,611k
10.Olivia14k396k
11.Jessica14k1,042k
12.Taylor14k312k
13.Emma13k615k
14.Alyssa13k300k
15.Lauren13k462k
16.Grace12k475k
17.Kayla12k332k
18.Brianna12k245k
19.Anna11k879k
20.Megan10k435k
21.Victoria10k472k
22.Destiny10k142k
23.-Sydney10k164k
24.Rachel10k559k
25.Jasmine9k239k

Most Popular Names Of 2000

Boy Names

#-NameBoysSince 1879
1.-Jacob34k891k
2.-Michael32k4,324k
3.-Matthew29k1,566k
4.-Joshua28k1,185k
5.Christopher25k2,005k
6.Nicholas25k884k
7.-Andrew24k1,266k
8.-Joseph23k2,582k
9.-Daniel22k1,882k
10.-Tyler22k576k
11.William21k4,072k
12.Brandon20k746k
13.Ryan20k909k
14.John20k5,096k
15.Zachary20k523k
16.-David20k3,590k
17.Anthony20k1,414k
18.James18k5,121k
19.Justin18k766k
20.Alexander17k635k
21.Jonathan17k820k
22.Christian16k400k
23.Austin16k397k
24.Dylan15k342k
25.Ethan15k387k

Girl Names

#-NameGirlsSince 1879
1.-Emily26k821k
2.-Hannah23k416k
3.Madison20k357k
4.Ashley18k838k
5.Sarah18k1,065k
6.Alexis18k332k
7.Samantha17k561k
8.Jessica16k1,042k
9.Elizabeth15k1,611k
10.Taylor15k312k
11.Lauren14k462k
12.Alyssa14k300k
13.-Kayla13k332k
14.Abigail13k334k
15.Brianna13k245k
16.Olivia13k396k
17.-Emma13k615k
18.Megan11k435k
19.Grace11k475k
20.Victoria11k472k
21.Rachel11k559k
22.Anna11k879k
23.-Sydney10k164k
24.Destiny10k142k
25.Morgan10k208k

The data is taken from births that occurred in the United States after 1879. From 1880 to 1936, all births may not be included in the original data set.